Colocviile Putnei XXVII – Mănăstirea Putna, 21–23 iulie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în perioada 21–23 iulie a.c., la Mănăstirea Putna va avea loc a XXVII-a ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”. Simpozionul este organizat de către Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al mănăstirii. Ediția din acest an include și o secțiune de muzicologie. Lucrările se vor desfășura în format hibrid, fizic și online, iar coordonarea va fi făcută din Sala de conferințe a Centrului Cultural „Mitropolit Iacov Putneanul” de la Mănăstirea Putna.

Printre participanții la această ediție se numără istoricii: Ștefan S. Gorovei (Iași), Maria Magdalena Székely (Iași), Florin Marinescu (Grecia), Nikolaos Mertzimekis (Grecia), Ștefan Andreescu (București), Voica Maria Pușcașu (București), Arhim. Policarp Chițulescu (București), Liviu Papuc (Iași), Mihai-Bogdan Atanasiu (Iași), Emil Dragnev (Chișinău), Ioan-Augustin Guriță (Iași), Vlad Bedros (București), Andrei Dumitrescu (București), Mircea-Cristian Ghenghea (Iași), Arcadie Bodale (Iași), Olimpia Mitric (Suceava), Cristian Antim Bobicescu (București), Eduard Rusu (Iași), iar de la Mănăstirea Putna, protos. Dosoftei Dijmărescu, protos. Iustin Taban, protos. Timotei Tiron și monah Alexie Cojocaru. Secțiunea de muzicologie reunește cercetători din mai multe țări: Maria Alexandru (Grecia), Yevgeniya Ignatenko (Ucraina), Vesna Sara Peno (Serbia), Simon Marincak (Slovacia) și Arhid. Avraam Bugu de la Mănăstirea Putna.

Dintre temele ce se vor aborda în cadrul secțiunii istorice, menționăm: daruri ale domnului Moldovei Ștefan cel Mare și ale domnului muntean Radu cel Mare către unele mănăstiri din nordul Greciei, Ștefan cel Mare și Petru Hronoda, campania regelui Ioan Albert în Moldova, calcularea începutul anului în Moldova lui Ștefan cel Mare și Tetraevanghelele lui Teodor Mărișescul, femeia văduvă ca arhetip al donatorului în iconografia moldovenească de la finalul secolului al XV-lea, „Cel vechi de zile” în iconografia moldovenească, programul iconografic al paraclisului Sf. Ioan cel Nou de la Mănăstirea Bistrița.

Lucrările simpozionul de istorie vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube al Mănăstirii Putna.

Link pentru acces direct la eveniment pe Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/87395701677?pwd=NEt2YUhqcGlsRjJXdXVGRUpBczVIdz09

Conectarea se poate face și introducând datele de mai jos în aplicația Zoom:
ID eveniment: 873 9570 1677
Parola: cp27

*

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înființat la 2 ianuarie 2005, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, pe atunci Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Din 2020, Centrul funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

În cursul activităților științifice circumscrise anului comemorativ „Ștefan cel Mare și Sfânt” 500 – 2004 s-a conturat nevoia existenței, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească și să mențină interesul pentru cunoașterea trecutului nostru și care să impulsioneze cercetarea lui.

Scopul Centrului este cercetarea istoriei epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. De la înființare până în prezent, Centrul a organizat la Mănăstirea Putna, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Institutul „Nicolae Iorga” din București douăzeci și trei de ediții de comunicări științifice, sub numele Colocviile Putnei. Dat fiind caracterul unitar al monahismului bucovinean în perioada de ocupație austriacă (1775–1918), începând cu ediția a IX-a, Simpozionul Colocviile Putnei cuprinde și o secțiune dedicată istoriei mănăstirilor din Bucovina în această epocă.

Programul Evenimentului

Colocviile Putnei, ediția a XXVII-a

21–23 iulie 2022

Joi, 21 iulie

09.00 – 09.30  Slujba de Te Deum în biserica Mănăstirii Putna

10.00 – 10.20 Cuvânt de întâmpinare

*

10.20 – 11.00  Florin Marinescu, Nikolaos Mertzimekis, Daruri ale domnului Moldovei Ștefan cel Mare și ale domnului muntean Radu către unele mănăstiri din nordul Greciei

11.00 – 11.40  Arcadie Bodale, Ștefan cel Mare și Petru Hronoda. Cum trebuie interpretate informațiile din cronicile moldovenești cu privire la bătălia de la Șcheia (6 martie 1486)

11.40 – 12.20  Maria Magdalena Székely, Informații noi despre campania regelui Ioan Albert în Moldova (1497)

12.35 – 13.15  Ștefan S. Gorovei, Începutul anului în Moldova lui Ștefan cel Mare și Tetraevanghelele lui Teodor Mărișescul

13.15 – 13.55  Mircea-Cristian Ghenghea, Ștefan cel Mare – „agent austriac”. O perspectivă asupra propagandei Puterilor Centrale în România (1914-1916)

*

16.00 – 16.40  Arhim. Policarp Chițulescu, Două vechi manuscrise moldovenești necunoscute

16.40 – 17.20  Alexandru Pascal, Alfabete numerice ca sursă de idei matematice despre numere mari în principatul moldovenesc medieval

17.20 – 18.00  Eduard Rusu, Muzică și dans în scena „Batjocorirea lui Hristos” din frescele ctitoriilor epocii lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș

18.15 – 18.55  Andrei Dumitrescu, De la Sarepta la Ierusalim: văduva ca arhetip al donatorului în iconografia moldovenească de la finalul secolului al XV-lea

18.55 – 19.35  Vlad Bedros, Cel vechi de zile în iconografia moldovenească (sec. XV–XVI): implicații triadologice

19.35 – 20.15  Emil Dragnev, Observații asupra programului iconografic al paraclisului Sf. Ioan cel Nou de la mănăstirea Bistrița. Sfinți cuvioși și profeți veterotestamentari

Vineri, 22 iulie

09.00 – 09.40  Voica Maria Pușcașu, Observații privind patru biserici modovenești: confirmări și elemente noi

09.40 – 10.20  Pr. Dumitru Tincu, Despre turnul bisericii Curților Domnești din Hârlău,
1492–1892/1902

10.20 – 11.00  Protosinghel Timotei Tiron, Marmura la ctitoriile domnești

11.15 – 11.55  Cristian Antim Bobicescu, Politică și oratorie în Polonia secolului al XVII-lea și în Moldova lui Miron Barnovschi

11.55 – 12.35  Ioan-Augustin Guriță, În spiritul Putnei. Câteva note despre activitatea unor cărturari „mărunți” în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea

12:35 – 13.15 Lansarea volumului „Ștefan cel Mare și moldovenii din vremea sa” a lui Adrian Andrei Rusu și a ultimelor publicații ale Centrului „Ștefan cel Mare”

*

16.00 – 16.40  Yevgeniya Ignatenko, Moldavian and Ukrainian-Belarusian Chant Traditions of the 16th–18thCenturies: New Research Results

16.40 – 17.20  Vesna Sara Peno, The Serbian Church Singing Between Oral and Written Tradition

17.20 – 18.00  Simon Marincak, Mukacevo Liturgical and Musical Traditions

18.15 – 18.55  Hierodeacon Avraam Bugu, Four-Meter Phrases in Middle Byzantine Chant (II)

18.55 – 19.35  Maria Alexandru, Observations on the Technique and Art of the Slow Exegesis, on the Example of the Octomodal Doxastikon of the Dormition of the Most Holy Theotokos, “Τhearchio Neumati”

Sâmbătă, 23 iulie

09.00 – 09.40  Cătălin Roibu, Cercetarea dendrocronologică la biserica Dragoș vodă. Noi informații

09.40 – 10.20  Alexandru Pascal, Despre atribuirea eronată a Mineul pe martie (Moscova RSL. Fоnd. 310. Nr. 80) din biblioteca Mănăstirii Putna

10.20 – 11.00  Ion Filipciuc, Ciprian Porumbescu la Putna?

11.15 – 11.55  Liviu Papuc, Câteva repere putnene din sec. XIX

11.55 – 12.35  Monah Alexie Cojocaru, Din Condica de oaspeți a Mănăstirii Putna (1900–1908)

12.35 – 13.15  Protosinghel Dosoftei Dijmărescu, Părintele Calinic Lupu, viețuitor și stareț (1957–1958) la Mănăstirea Putna

*

16.00 – 16.40  Ștefan Andreescu, Mănăstirea Secu și Schitul Flămânda – o surprinzătoare apropiere

16.40 – 17.20  Mihai-Bogdan Atanasiu, Ctitori ai Mănăstirii Sfântul Onufrie din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice

17.20 – 18.00  Mihai Gicoveanu, Patrimoniul funciar al Mănăstirii Solca

18.15 – 18.55  Olimpia Mitric, Despre boli și îngrijirea sănătății în obștea Mănăstirii Sucevița (1785-1900)

18.55 – 19.35  Protosinghel Iustin Taban, Condamnarea la moarte a Mitropolitului Visarion Puiu prin Decizia Tribunalului Poporului 11/1946. Despre motivațiile și legalitatea ei

*

19.35 – 20.15  Închiderea lucrărilor

www.centrulstefancelmare.ro

www.analeleputnei.ro

www.stefancelmare.ro

www.putna.ro