Clericii din Protopopiatele Suceava I și Suceava II au participat la conferința preoțească pastoral-misionară anuală

După ce zilele de luni și marți ale acestei săptămâni au fost dedicate conferințelor preoțești din Protopopiatele Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni, astăzi, joi, 3 noiembrie 2022, a fost rândul clericilor Protopopiatelor Suceava I și Suceava II să participe la cea de-a treia conferință preoțească organizată toamna aceasta în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, întrunirea pastoral-misionară a cărei temă a fost dată de specificul anului 2022 în Patriarhia Română, „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, a avut loc la Centrul Eparhial Suceava.

Cei peste 200 de clerici din cuprinsul celor două protopopiate au început ziua în duh de rugăciune, dimineața săvârșindu-se Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” de către preoții Protopopiatelor Suceava I și II, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și protoiereii pr. Ionel Doru Budeanu și pr. Minu Mititelu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoțească „Ștefan Nosievici” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înființată în anul 2021 la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic. Din grupul coral fac parte preoți și diaconi din toate cele cinci protopopiate ale eparhiei: Suceava I și Suceava II, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Aceștia sunt dirijați de părintele Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, prim-dirijor, și de părintele Ciprian Constantin Curcă, dirijor-secund. Între cele mai importante premii obținute în urma participării la diferite concursuri de profil se numără Premiul I la cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă din localitatea Hajnowka – Polonia, desfășurat în perioada 14-18 septembrie 2022.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a hirotesit întru iconom stavrofor patru clerici din cuprinsul Protopopiatului Suceava II.

A urmat evidențierea preoților care s-au remarcat printr-o activitate pastoral-misionară deosebită, pr. Constantin Oprea, consilier al Sectorului Cultural, citind titlurile distincțiilor oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost oferit părinților protopopi, Ionel Doru Budeanu și Minu Mititelu.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, a fost oferit unor vrednici slujitori ai sfintelor altare, precum și câștigătorilor Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”, întrucât au urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”. Pr. Dimitrie Horga a prezentat clasamentul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic oferind diplomele.

În Protopopiatul Suceava I, Premiul I a fost obținut de Parohia „Sfinții Arhangheli” din Suceava (Pacea Vechi), reprezentată de pr. Ștefan – Dobrin Hisem. Premiul al II-lea a fost acordat pr. Constantin Chelba de la Parohia Dumbrăveni IV, iar Premiul al III-lea a ajuns la Parohia Ortodoxă Costîna, pr. Ionel – Daniel Medrihan.

Premiile Protopopiatului Suceava II s-au oferit astfel: Premiul I – Parohia Păltinoasa I – pr. Florin Aldea și Parohia Păltinoasa II – pr. Mihai Manolache; Premiul al II-lea – Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ruși Mănăstioara – pr. Ionel Romega; Premiul al III-lea – Parohia Corlata – pr. Dănuț Petrică Andronic.

Totodată, membrii Coralei „Ștefan Nosievici” au primit Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru premiul obținut în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă din Hajnowka – Polonia.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava, în Sala „Pimen Arhiepiscopul” de la Centrul Eparhial Suceava.

După rostirea rugăciunii a urmat apelul nominal și cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Conferința preoțească a debutat cu lucrările Protopopiatului Suceava I. Pr. prof. dr. Adrian Duțuc, de la Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava, a susținut comunicarea intitulată „Rugăciunea, respirația Bisericii – repere biblice și filocalice”. Prin expunerea fragmentelor din Vechiul și Noul Testament și din culegerea din scrierile Sfinților Părinți, sfinția sa a evidențiat faptul că numai prin rugăciune relația între om și Dumnezeu este vie.

Rugăciunea lui Iisus ajunge miezul spiritualității bizantine. Numele Cuvântului Întrupat se lipește funcțiilor vitale ale omului, este prezent în inimă, este legat de respirație. De isihasm sunt indisolubil legate numele multor părinți ai Bisericii dintre care amintim doar câțiva: Maxim Mărturisitorul (ce dezvoltă doctrina îndumnezeirii), Sfântul Simeon Noul Teolog (autorul celor mai duioase descrieri ale întâlnirii cu Hristos), Sfântul Nechifor din Singurătate – italianul isihast cu tratatul său Despre apărarea inimii (la Muntele Athos a existat până în sec. al XIII-lea o mănăstire latină, Amalfion, a amalfiților, pentru monahi ce proveneau cu precădere din orașul Amalfi și trăiau după regulile monastice ale Sfântului Benedict de Nursia), în sec. XIII-XIV Sfântul Grigorie Sinaitul (cel care ar fi adus și înrădăcinat rugăciunea inimii în Athos și în țările slave), Sfântul Grigorie Palamas (care dezvoltă doctrina energiilor divine necreate, doctrină ce s-a impus în Ortodoxie și constă în faptul că ființa lui Dumnezeu, inaccesibilă omului, și energiile Sale divine nu sunt separate, deși se deosebesc, ci formează o unitate, dar în lucrările Sale îndreptate către tot ce este creat Dumnezeu lucrează prin energiile divine, creatul neputând accede la ființa însăși a Dumnezeirii, căci Dumnezeu în ființa Sa rămâne, în cuvintele lui Rudolf Otto, der ganz Andere (cu totul Altul).”

Pr. prof. drd. Mircea Bejenar, de la Parohia Tișăuți, le-a vorbit clericilor prezenți despre „Renașterea spirituală paisiană în context ideologic european și importanța ei pentru renașterea filocalică românească din secolul al XX-lea”. În cadrul prelegerii a fost remarcat, între altele, faptul că renașterea isihastă a Filocaliei a reușit să aibă un impact extraordinar în ceea ce a însemnat universul carceral totalitar comunist și viața monahală de la acea vreme.

„Învățătura filocalică și practica isihastă a pătruns mai întâi pe filiera părintelui Arsenie Boca și a ucenicilor lui, apoi pe cea a membrilor Rugului Aprins, în frunte cu pr. prof. Dumitru Stăniloae, și ai altor foarte mulți ucenici ai lor aflați împreună în penitenciarele comuniste. Dar această renaștere filocalică, isihastă, este continuată în mod special în viața monahală, lovită și ea de persecuția comunistă, pentru ca de aici, de la marii duhovnici isihaști, să fie preluată și de numeroși creștini, iar după 1989 să pătrundă și în medii mai largi studențești și intelectuale. (…) Ortodoxia, printr-o renaștere, regenerare de inspirație isihastă, poate conduce la o reorientare a mentalităților înspre mintea lui Hristos Cel Răstignit și Înviat. Iar aceasta este taina și scăparea lumii, la îndemâna trăitorilor și gânditorilor creștini, tradusă în tema de față ca paisianism, renaștere isihastă, mistică ortodoxă. Altfel spus, împlinirea prin spiritualitate și cultura duhului, către care caută, de multe ori agonizant, semenii noștri și strigătul popoarelor.”

Reprezentanții Protopopiatul Suceava I și Suceava II au continuat referatele conferinței cu lucrările „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț în Patriarhia Română”.

În lucrarea sa, pr. Cezar Onesim, de la Parohia „Sfântul Nicolae” Șcheia I, a abordat teme precum rugăciunea în Sfânta Scriptură, rugăciunea personală, familială și comunitară (de obște), și denaturarea rugăciunii prin influența religiilor orientale și a practicilor pseudo-religioase.

„Prin rugăciune trăim marele adevăr și realitatea că nu suntem singuri în lume. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă este concluzia fiecărei rugăciuni făcută cu credință. Rugăciunea este mijlocul prin care ne împărtășim de iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Rugăciunea este scară către cer prin care primim harul dumnezeiesc, curățenia inimii, iertarea păcatelor, credința în Dumnezeu, facerea de bine și celelalte virtuți, le avem numai în climatul rugăciunii. Rugăciunea este aripa credinței, roada nădejdii, oglinda dragostei, pecetea virtuții și izgonirea păcatului. Ea este izvor nesecat de sfințenie și de trăire creștinească, este pavăza care ne ocrotește de boldul ispitelor și este cheia cu care deschidem porțile cerului și lăsăm să se pogoare asupra noastră harul divin. Rugăciunea îmbărbătează pe cel deznădăjduit, ridică pe cel căzut, mângâie pe cel întristat, înviorează pe cel obosit, întoarce la pocăință pe cel păcătos, întărește pe cel îndoielnic în credință și smerește pe cel trufaș; pe cel aspru îl îmblânzește, pe cel invidios îl potolește și pe toți ne povățuiește către lucrarea faptelor bune.”

Seria referatelor a fost încheiată de pr. Marius Ungureanu, de la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” Ilișești, cu studiul „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț în Patriarhia Română”. Lucrarea a evidențiat momente din viața celor trei părinți nevoitori ai Ortodoxiei, precum și o parte dintre învățăturile acestora, modele în ceea ce privește disciplina și interiorizarea rugăciunii.

„Proprie paisianismului este articularea sa socială, îndreptarea sa către lume. Marea operă de traduceri patristice nu este făcută în mod exclusiv pentru monahi, ci este o încercare de popularizare a puterii rugăciunii, a puterii spirituale a monahismului într-un veac, poate nu întâmplător, al luminilor (rațiunii). În vremea în care în Apus începea secularizarea, în Răsărit neoisihasmul paisianist continua, ca pe vremea lui Palama, să se încăpățâneze în a arăta că rațiunea nu te apropie de Dumnezeu. Sau, rațiunea singură nu te apropie de Dumnezeu, fără interiorizare spirituală. Și aceasta, nu prin a nega puterea științei și a culturii cum li se pare multora azi că ar fi propriu Ortodoxiei, ci mai mult prin a afirma puterea trăirii prin rugăciune. De aceea, nu este întâmplătoare declanșarea întregului proces de traduceri ale acelora care constituiau exemplul suprem pentru demersul acesta paisianist – Sfinții Părinți, ca unii care reușiseră perfecta armonizare a științei cu credința. Rugăciunea ocupă un loc central în spiritualitatea lui Simeon. El vorbește despre ea în mod constant în scrierile sale, deși nu o face în mod sistematic și teoretic și nu ne dă metoda științifică a felului cum trebuie făcută. Dimpotrivă, el ne vorbește despre diferite tipuri de rugăciune, despre particularitățile lor, despre conținutul lor și ne arată cum se ruga el însuși. El prezintă mai întâi rugăciunea bisericească și felul de a participa la ea în mod personal.”

A urmat proiecția a două filme realizate de TRINITAS TV „Rugăciunea, cale spre desăvârșire”, și „Rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului”, materiale care sintetizează cuvinte ziditoare ale marilor duhovnici din ultimele decenii, dar și mărturii ale unor personalități marcante din diferite domenii de activitate precum medicina, jurnalismul și sportul, în ceea ce privește puterea rugăciunii.

Și în cadrul conferinței preoțești din cadrul Protopopiatelor Suceava I și Suceava II, asemenea ca în Protopopiatele Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni, au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial privitoare la activitatea parohiilor, în partea a doua a întâlnirii.

Sectorul Administrativ-Bisericesc, reprezentat de pr. Dimitrie Horga, consilier eparhial, a vorbit, printre altele, despre respectarea procedurilor privind angajarea personalului neclerical în cadrul unităților de cult, precum și despre depunerea, în timp util, a documentelor care vizează rezolvarea unor probleme de ordin administrativ.

Pr. Laurențiu Stamatin, inspector eparhial bisericesc, a recomandat acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește corectitudinea săvârșirii serviciilor divine și i-a îndemnat pe clericii parohi să pună în rânduială obiectele de cult în locașurile de rugăciune.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Alexandru Flavian Sava, a recomandat decență și responsabilitate în postările de pe paginile personale ale platformelor de socializare, inclusiv în pozițiile față de anumite problematici actuale. Acestea vor trebui exprimate în conformitate cu hotărârile luate de către Consiliul Permanenței sau asumate de către chiriarh, pentru a nu induce credincioșii și opinia publică în eroare cu diverse puncte de vedere.

Pr. Dan Gheorghiță, consilier al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, a subliniat importanța desfășurării activităților religioase în condiții de siguranță. Sfinția sa a anunțat și faptul că în perioada imediat următoare vor avea loc sesiuni de instruire și formare privind protecția și siguranța în muncă pentru conducătorii unităților de cult.

Arhid. Ionuț Isopescu, consilier la Sectorul Educațional-Teologic (Învățământ), a anunțat că va solicita sprijinul preoților parohi pentru a promova cele două specializări noi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” Suceava, precum și specializarea Teologie Pastorală. Alături de alte aspecte legate de activitățile desfășurate de sectorul de resort a fost prezentat și faptul că, în ceea ce privește Ora de religie, se recomandă dezvoltarea unei colaborări prietenoase și calde cu profesorul sau profesorii de Religie de pe raza parohiei, privind activitățile inițiate de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Centrul Eparhial Suceava. De asemenea, au fost aduse în atenție aspecte administrative legate de cursurile pentru obținerea gradelor profesionale clericale.

Din partea Sectorului Cultural, condus de pr. Constantin Oprea, a fost încurajată publicarea unor studii sau articole științifice ale clericilor care au susținut lucrări de doctorat, precum și cooptarea lor pentru a colabora la revista Candela. De asemenea, s-a propus ca pe viitor o cât mai mare parte a personalului clerical și neclerical să se perfecționeze prin cursuri de specialitate sau să urmeze cursurile de licență sau de masterat privind restaurarea de textile și icoane.

Din partea Sectorului Editură și Tipografie, reprezentat de pr. consilier Ciprian Blaga, a fost amintită deschiderea Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților față de publicarea a diferite materiale semnate de clericii Protopopiatelor sucevene.

Consilierul Sectorului Media și Comunicare, pr. Ștefan Mihalcea, a recomandat o sporită atenție asupra conținutului materialelor postate pe rețelele de socializare ale unităților de cult, precum și necesitatea obținerii arhiereștii binecuvântări în cazul aparițiilor în mass-media, din proprie inițiativă sau la invitația unui trust de presă.

Pr. Iustin Tănase, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, a adus alese mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea refugiaților ucraineni. Încă de la începutul războiului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat două puncte fixe de asistență social-filantropică pentru distribuirea alimentelor, direcționarea către locurile de cazare, oferirea de informații privind călătoria pe teritoriul României, precum și asigurarea asistenței spirituale pentru cei greu încercați în această perioadă, printr-un cuvânt de mângâiere și încurajare. Permanent, în punctul de trecere a frontierei Siret și în Gara Burdujeni din Suceava, voluntarii au oferit ceai, cafea și mâncare refugiaților ucraineni, dar și îndrumare în găsirea celor mai bune soluții de cazare și transport. În fiecare centru au fost prezenți, clerici și mireni, parte dintre aceștia vorbitori de limbă ucraineană. Pr. Tiberiu Bardan, directorul Asociației „Anastasie Crimca”, a prezentat o parte dintre activitățile desfășurate de sector și a recomandat intensificarea activităților sociale în parohii.

În continuare, reprezentantul Sectorului de Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, pr. consilier Filaret Ruscan a adus un gând de apreciere și de recunoștință pentru primirea plină de dragoste, în cuprinsul protopopiatului, a delegației care a însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în timpul procesiunii prin eparhie. De asemenea, a fost evidențiată importanța intensificării lucrării pastorale și misionare în contextul actual, încurajând-se pregătirea predicii preotului, precum și îngrijirea bisericii, locuinței și cimitirului.

Sectorul Economic-Financiar, prin pr. Viorel Ilișoi, consilier eparhial, le-a transmis conducătorilor unităților de cult informații privind evidența contabilă, precum și a procedurilor de verificare a acesteia de către inspectorii de resort. Totodată, s-a sugerat identificarea, în parohiile eparhiei, a cazurilor în care perioada de iarnă pune în dificultate achitarea facturilor privind utilitățile.

Pr. Adrian Popa, consilier în cadrul Sectorului Colportaj-Bisericesc, a vorbit despre comercializarea obiectelor de cult la pangare conform hotărârilor Statutului de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, s-a subliniat și faptul că prin achiziționarea produselor de colportaj se oferă suport și sprijin pentru întreaga activitate misionară a Bisericii.

Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață, coordonat de prof. Cristi Gabriel Hurjui, a prezentat cele mai importante proiecte desfășurate în cele 12 luni de activitate și a invitat parohiile să se alăture în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei, destinate tinerilor dornici să se implice în activități de voluntariat, în organizarea unor cercuri de studiu biblic și sesiuni catehetice, tabere și alte acțiuni social-caritabile, desfășurate în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei.

Pr. Ion Bârsan, consilier al Sectorului Juridic și de Consultanță, a transmis informații cu privire la drepturile de proprietate asupra imobilelor parohiilor și la procedura de intabulare. Totodată, sfinția sa a recomandat colaborarea cu reprezentanții Centrului Eparhial pentru o bună desfășurare a activității sectorului și pentru o rezolvare cât mai rapidă a problemelor juridice.

Din partea Sectorului Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, pr. consilier juridic Bogdan Ionuț Pricop, a evidențiat avantajele efectuării inventarierii obiectelor mobile și imobile aflate în proprietatea parohiilor. Domnul avocat Daniel Ionașcu, consilier eparhial, a reiterat rugămintea către conducătorii unităților de cult de a da curs, în timp util, solicitărilor venite din partea sectorului.

Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, condus de arhid. Vasile Demciuc, a subliniat importanța respectării legislației privind protejarea patrimoniului cultural. Totodată, li s-a solicitat preoților să acorde o atenție deosebită monumentelor înscrise în lista patrimoniului național. Nu în ultimul rând, s-a adus în discuție importanța inventarierii bunurilor locașurilor de cult.

În cadrul evenimentului, clericii prezenți au fost invitați la Liturghia arhierească din data de 6 noiembrie 2022, eveniment care marchează încununarea seriei aniversare dedicate Anului Jubileu, „Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie”.

La final, pr. protoiereu Ionel Doru Budeanu a mulțumit în numele celor două protopopiate Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor permanenței Consiliului Eparhial, gazdelor și tuturor slujitorilor prezenți la acest eveniment extraordinar.

Fiecare participant a primit în dar două dintre cele mai recente volume apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „Rugăciunea – temelia vieții și a creșterii spirituale a omului”, lucrare care aduce împreună prelegerile clericilor din eparhie dedicate acestui an omagial, și cartea „Fericirea în nefericire. Un comentariu pentru omul grăbit” semnată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic.

Irina Ursachi

Album foto: AICI