Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna octombrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 19.10.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul „Buna Vestire” Suceava, păstorită de către Părintele Mihoc Dimitrie, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba de trisaghion a vrednicului de pomenire Pr. Mihoc Constantin, a urmat meditația cu titlul Evidențierea preotului Mihoc Constantin” susținută de către Părintele coslujitor Mihoc Marian.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Doru Filip; Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Mihoc Alexandru; Pr. Argatu Petru; Pr. Gavrilei Eduard-Laurențiu; Pr. Buta Dragoș.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Un om care rămâne în conștiința și amintirea credincioșilor ca unul care a făcut într-adevăr lucrarea lui Dumnezeu în Biserica drept-măritoare este vrednic de amintit și de evocat, deoarece unul ca acesta și-a făcut loc în istoria parohiei și a fost primit de credincioși în inimile lor datorită realizărilor sale.”

   În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– a deveni reprezentativ pentru o parohie merge mână în mână cu trăirea vieții după voia lui Dumnezeu;

– vom fi judecați după felul în care am plecat din lumea aceasta spre veșnicie;

– Dumnezeu păstrează în inima poporului dragostea pentru cineva plecat la cele veșnice după vrednicia cu care a respectat poruncile Lui și după modul în care și-a trăit viața.                 

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Mihoc Marian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 12.10.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, păstorită de către părintele Rusu Toader din Poieni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul ,,Evidențierea unor personalități reprezentative ale Parohiei Poieni” susținută de către părintele Rusu Toader de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Poieni.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Alexandriuc Alexandru; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Onea Valentin; Pr. Șalvar Leonte-Dan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Fiecare comunitate reprezintă esența poporului din care face parte. Elita unei astfel de comunități contribuie la geniul național. Biserica are datoria de a se ruga pentru oamenii valoroși ai comunității și de a-i evidenția în mod public. Dacă sunt încă în viață, misiunea bisericii este de a atrage și a implica personalitățile locale în activitatea eclesială și nu numai.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– scopul și finalitatea acestei teme se află în strânsă legătură cu egida anuală a omagierii persoanelor vârstnice;

– un sat, chiar și de mici dimensiuni, își stabilește identitatea proprie în corelație cu evenimentele și personalitățile zonale;

-este necesară pomenirea acestor nume ce merită într-adevăr să fie ”scrise în ceruri” .

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Rusu Toader pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 16.10.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, păstorită de către Părintele Ungureanu Gheorghe, din Moara-Carp, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Conduita liturgică a preotului și a cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase”, susținută de către Părintele Ungureanu Gheorghe de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Moara-Carp.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul părintele Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Lazăr Daniel; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Cormoș Mircea și Pr. Pleșea Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Conduita liturgică corectă se referă la modul în care preotul și cântărețul se comportă și desfășoară serviciile religioase. Aceasta include atitudinea, respectul față de tradiția bisericii, modul de abordare a Sfintelor Taine și respectarea regulilor liturgice stabilite. O conduită liturgică corectă este esențială pentru o slujire autentică și semnificativă.”

            În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– Preotul trebuie să fie profund concentrat și implicat în rugăciunea liturgică, fiind un model pentru credincioși.

– Preotul trebuie să fie atent la modul în care oficiază slujba, asigurând că este plină de solemnitate și reverență;

– Cântărețul are rolul de a susține și de a înfrumuseța serviciile religioase prin muzică și cântare. El ajută credincioșii să trăiască mai profund Sfânta Liturghie și să se conecteze la aspectul emoțional și spiritual al slujbelor bisericești.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ungureanu Gheorghe pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 30.10.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” păstorită de către Părintele Curcă Ciprian Constantin din Capu Câmpului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii” susținută de către Părintele Curcă Ciprian Constantin de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, din Capu Câmpului.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 8 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Cojocar Marius; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Bîrsan Marius-Nicușor; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Niga Tiberiu; Pr. Aluculesei Alexandru și Pr. Simirea Doru-Constantin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Din punct de vedere simbolistic Biserica de pe pământ trebuie să fie o pregustare a Împărăției Cerurilor, iar cântarea liturgică trebuie să-și aibă modelul și să fie inspirată din cântarea cerească a îngerilor. Nu numai Sf. Dionisie Aeropagitul tratează această problemă vorbind despre cântările bisericești ce trebuie inspirate din cele îngerești[1], ci însuși textul cântării heruvicului vorbește despre noi, cei care luăm chipul puterilor îngerești atunci când pe heruvimi cu taină închipuim şi Făcătoarei de viaţă Treimi întreit sfântă cântare aducem. Proorocul Isaia (Is. 6, 3) vorbește de asemenea despre trisaghionul biblic Sfânt, Sfânt Sfânt Domnul Savaot plin este cerul și pământul de mărirea Sa… ca de corul serafimilor ce înconjoară cu aripile sale Tronul dumnezeirii.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– corurile parohiale sunt expresia cea mai realistă a implicării credinciosului în viața liturgică a Bisericii prin dedicare  trup și suflet;

– E ușor să faci un cor și să atingi performanțe răsunătoare având oameni cu voci bune și știutori de muzică, dar ai mai mari satisfacții sufletești atunci când, cu oameni simpli, faci performanțe răsunătoare;

– activitatea corală este una complexă, în continuă mișcare și instruire. Un cor parohial suferă nenumărate transformări de-a lungul timpului, mai ales din punctul de vedere al componenței.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Curcă Ciprian-Constantin pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 24.10.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii”, păstorită de către Părintele Maloș Florin din Deleni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Personalități reprezentative ale parohiei Deleni” susținută de către Părintele Maloș Florin de la Parohia cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii”din Deleni.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5 ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”); Pr. Ciornei Dănuț și Pr. Andrieș Cătălin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Alături de biserică, care cultivă valori moral-duhovnicești și păstrează credința vie în sufletele oamenilor, școala are rol instructiv-educativ și formează viitorul fiecărei comunități. În acest sat mic, dar închegat și unit, dorința oamenilor de a avea o școală s-a materializat prin dărnicia, efortul și dragostea învățătorului Vasile Turculeț.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– personalitățile importante ar trebui scoase în evidență pentru a le aduce aminte peste ani copiilor, nepoților și celorlalte generații;

– de cele mai multe ori, de la sate provin oameni cu aleasă pregătire și conduită morală care, la rândul lor, au creat caractere puternice și oameni pregătiți.       

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Maloș Florin, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

                                                            

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin

[1] Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul, Ierarhia cerească. Ierarhia bisericească, trad. de Cicerone Teodorescu, Institutul European, Iaşi, 1994, p. 48 şi 85