Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 06.02.2024, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 05.02.2024, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 861 mc lemn lucru rășinoase și foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

 1. UP IV Secrieș – partida – 2300151301480 = 160 mc – LLR, PR
 2. UP IV Secrieș – partida – 2300151301480 = 50 mc – LL FAG, PR
 3. UP IV Secrieș – partida – 2300151301480 = 16 mc – LL Fag- celuloză, PR
 4. UP IV Secrieș – partida – 2300151301580 = 5 mc – LL R-celuloză,PR
 5. UP IV Secrieș – partida – 2300151301580 = 4 mc – LLR, PR
 6. UP IV Secrieș – partida – 2300151301590 = 45 mc – LLR, PR
 7. UP IV Secrieș – partida – 2300151301620 = 21 mc – LLR, ACC I
 8. UP IV Secrieș – partida – 2300151301480 = 5 mc – LL Fag, ACC I
 9. UP IV Secrieș – partida – 2300151300850 = 7 mc – LLR, R
 10. UP IV Secrieș – partida – 2300151300850 = 3 mc – LLR celuloză, R
 11. UP IV Secrieș – partida – 2300151301490 = 8 mc – LLR, PR
 12. UP IV Secrieș – partida – 2300151301630 = 10 mc – LLR, ACC I
 13. UP VII Argestru – partida – 2300151301340 = 100 mc – LLR, ACC I
 14. UP VII Argestru – partida – 2300151301340 = 24 mc – LLR celuloză, ACC I
 15. UP VII Argestru – partida – 2300151301480 = 34 mc – LLR, IG
 16. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 266 mc – LLR, PR
 17. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 20 mc – LLR celuloză, PR
 18. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 33 mc – LL Fag, PR
 19. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 50 mc – L Foc Fag, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

 1. Certificat de înregistrare la ONRC,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 05.02.2024, ora 14.30.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe