Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna noiembrie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
,,SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 07.11.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Suceava, păstorită de către Părintele Hirghiligiu Paul-Sorin, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, a urmat meditația cu titlul ,,Isihaști din zona Bucovinei. Viața și învățăturile acestora” susținută de către Părintele coslujitor Mocrei Lucian.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Argatu Gavriil; Pr. Clipa Sorin-Toader; Pr.Buta Dragoș; Pr. Cojocar Aristarh.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Ca mișcare duhovnicească organizată, isihasmul rămâne legat istoric de practica Rugăciunii inimii în monahismul atonit din veacurile XIII – XIV. Îndrumările de practică isihastă ale Sfântului Grigorie Sinaitul (1255-1346), binecunoscute Cuviosului Nicodim de la Tismana, s-au răspândit la firul ierbii, prin ucenicii săi și în mănăstirile din Moldova.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să ne deprindem a urma exemplul rugăciunii isihaste aflată în deplină comuniune cu Dumnezeu;
 2. Să ne folosim de puterea creatoare a rugăciunii lui Hristos pentru a scăpa de pofte și de mânie, asemeni isihaștilor;
 3. Să cercetăm învățăturile isihaste și să le oferim drept exemplu generației următoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Hirghiligiu Paul-Sorin pentru organizarea cercului pastoral, părintelui coslujitor Mocrei Lucian pentru prezentarea temei, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 03.11.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstorită de către Părintele Romega Ionel din Rușii Mănăstioara, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: ,,Isihaști din zona Bucovinei. Viața și învățăturile acestora” susținută de către Părintele Romega Ionel de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Rușii Mănăstioara.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Romega Ionel; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Rusu Toader; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Bărghier Adrian; Pr. Marișca Gheorghe; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Belei Ioan; Pr. Diaconu Vasile; Pr. Ciceu Eugen.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Tinderea spre isihie, adică spre pacea inimii, este proprie tuturor oamenilor, dintotdeauna. Dorințele de tot felul și păcatele sunt cele ce tulbură armonia interioară, însă când omul se bucură de liniștea minții, distinge ușor între gândurile bune care vin de la Duhul Sfânt și cele rele care vin de la duhul cel rău și le alege pe cele bune. Dacă însă mintea s-a obișnuit să primească gândurile rele, acestea pun stăpânire pe ea și pe simțuri, chinuind ființa în permanență. Monahii isihaști au ajuns la concluzia că mintea nu se poate opri din împrăștierea ei continuă decât fixându-se pe pomenirea neîncetată a numelui lui Dumnezeu.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să ne străduim ca și faptele noastre să fie bineplăcute lui Dumnezeu, asemenea trăirii isihaste;
 2. Să ne păstrăm acrivia conștiinței pentru a trăi și a răspândi, la rândul nostru, lumina Dumnezeiască;
 3. Să luptăm continuu, asemeni isihaștilor, să păzim poruncile lui Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Romega Ionel, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 07.11.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Adormirea  Maicii Domnului” din Vornicenii Mici, păstorită de către Părintele Constantin Cristian, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Aghiazmei Mici, a urmat meditația cu titlul ,,Isihaști din zona Bucovinei. Viața și învățăturile acestora”, susținută de către părintele Constantin Cristian de la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Vornicenii Mici.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 6 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Druță Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Isihasmul este atât de legat de rugăciunea lui Iisus, încât poate fi identificat cu aceasta. În accepțiunea populară, isihastul (sihastrul) este monahul care se liniștește în singurătate și se roagă neîncetat pentru lume. Pe teritoriul țării noastre, dar mai ales în munții Bucovinei, au existat mulți sihaștrii. Aceștia se nevoiau în poienile singuratice ale munților, iar alții petreceau în viața de obște și numai în posturi se retrăgeau la liniște pe munte. Toți practicau rugăciunea lui Iisus, postul, privegherea, sărăcia desăvârșită, smerenia și înstrăinarea.” 

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să trăim în smerenie și cumpătare;
 2. Să punem în practică rugăciunea lui Iisus, postul și privegherea;
 3. Să căutăm pacea lăuntrică, liniștirea și viața în lumina lui Hristos.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Constantin Cristian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 10.11.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” păstorită de către Părintele Niga Tiberiu, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr.  4, așezat sub patronajul ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin, paroh al parohiei Păltinoasa I.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul  ,,Isihaști din zona Bucovinei. Viața și învățăturile acestora” susținută de către Părintele Niga Tiberiu de la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” din Drăgoiești I.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 8 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Cojocar Marius; Pr. Dura Florin; Pr. Gherasim Vasile.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Spre deosebire de cunoaşterea raţională, care se realizează prin educaţie şi informaţie, cunoaşterea cu inima nu poate fi comunicată decât prin iniţiere, căci inima este prin excelenţă locul vieţii duhovniceşti; acesta izvorăşte din inima noastră, plină de harul Duhului de viaţă făcător şi trebuie să purceadă dintr-un simţ lăuntric al realităţilor duhovniceşti şi să se exprime printr-o consimţire liberă şi firească la dinamismul interior, la înclinaţiile şi mişcările răsărite în inimă de Sfântul Duh. Teologul Ghelasie Gheorghe susţine că: În isihasm, mintea nu iese din creier, ca să fie minte liberă, tot în activitate mentală, ci ca să se odihnească în suflet. Nu trebuie să uităm că în isihasm, mintea aduce jertfa rugăciunii pe altarul inimii, în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Să ne rugăm pentru cei care nu se roagă și nu păzesc cuvântul lui Dumnezeu;
 2. Să rostim rugăciunea lui Iisus fără încetare, îndiferent de circumstanțele în care ne aflăm;
 3. Îndemnarea tinerilor de a vizita locurile umile în care s-au nevoit călugării isihaști și de a respecta învățăturile acestora.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Niga Tiberiu, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 14.11.2022, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Sfânta Varvara”, din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, păstorită de către Părintele Sava Adrian, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Acatistului Sfântului Grigorie Palama, a urmat meditația cu titlul ,,Isihaști din zona Bucovinei. Viața și învățăturile acestora”, susținută de către părintele coslujitor Titianu Ionuț de la Parohia cu hramul ,,Sfânta Varvara”, din Gura Humorului.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 19 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Cojoleanca Bogdan; Pr. Ciornei Dănuț; Pr. Maloș Florin;

 Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Datorită vieţii lor curate şi sfinte, plină de smerenie şi de neprihănire, unii dintre aceşti călugări – pustnici isihaşti au fost ȋnvredniciţi de către Dumnezeu cu o serie de daruri harice dumnezeieşti, specialeꓽ darul taumaturgiei (vindecării de boli trupeşti şi sufleteşti), darul facerii de minuni şi darul Înainte – Vederii, fiind iluminaţi de Dumnezeu prin Harul Său de a cunoaşte şi de a anticipa unele evenimente istorice generale şi personale viitoare.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Valorificarea vieților isihaștilor din zona Bucovinei prin lecții de cateheză adresate tinerilor;
 2. Conștientizarea că unii călugări isihaști trăiesc la limita supraviețuirii însă prin sărăcie și smerenie dobândesc Harul Duhului Sfânt;
 3. Adoptarea unei atitudini smerite și în deplină comuniune cu Dumnezeu prin rugăciunea purificatoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Sava Adrian pentru organizarea cercului pastoral și părintelui coslujitor Titianu Ionuț pentru prezentarea temei, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin