Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna iulie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iulie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 14.07.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, păstorită de către Părintele Straton Bogdan, din (Obcini) Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, a urmat meditația cu titlul ,,Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu” susținută de către Părintele Straton Bogdan  de la Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” din (Obcini) Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Cojocar Aristarh, Pr. Pașcu Ștefan, Pr. Doru Filip, Pr. Mihoc Dimitrie, Pr. Gavrilei Eduard, Pr. Clipa Sorin-Toader.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Simeon ne propune o teologie a experienţei, în care Dumnezeu coboară la om, arătându-i slava Sa, pentru ca să îl ridice pe om la nivelul Treimii, să îl deschidă comuniunii treimice. Şi aceasta, pentru că Sf. Simeon vede pe om ca avându-şi centrul de gravitate în Dumnezeu şi nu în el însuşi… Sf. Simeon crede că nu e o îndrăzneală să cercetăm cele despre Dumnezeu, despre Dumnezeul treimic întru Care ne-am botezat. Trebuie să ştim că Dumnezeu este Treime, dar nu trebuie să cercetăm „cum anume, sau când sau în ce fel sau cât e Treimea creatoare a toate”. Prin aceasta Sf. Simeon descurajează cercetarea orgolioasă, trufaşă a cunoaşterii lui Dumnezeu.”

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Perspectiva curăţirii de patimi a vieţii duhovniceşti este cadrul în care Sf. Simeon trăieşte şi îşi sfinţeşte viaţa;
 2. Necesitatea cunoaşterii lui Dumnezeu fiind în relaţie cu El şi nu o cunoaştere obţinută în mod exclusiv din citirea cărţilor teologice;
 3. Credinţei trebuie să îi urmeze pocăinţa (metanoia).

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Straton Bogdan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2

„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

În data de 19.07.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, păstorită de către Părintele Marișca Gheorghe din Plăvălari, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: ,,Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu” susținută de către Părintele Marișca Gheorghe, de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Plăvălari.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Ciceu Eugen; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Rusu Toader; Pr. Mihoc Mihai).

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Sfântul Simeon face o distincție între vederea „în afara sa” și vederea „dinăuntru”, cea din urmă fiind mai puternică și desfătătoare. În ambele cazuri, este vorba despre lumina naturală a minții. Elementul nou adus de Sfântul Simeon este dinamica experienței mistice ce cuprinde perioade de părăsire de către Dumnezeu necesare, dar dureroase, pomenite de multe ori alături de descrierile vederii luminii. Tema părăsirii de către Dumnezeu a fost discutată pe larg în literatura ascetică dinainte de Sfântul Simeon, însă nu într-un mod atât de mistic și personal ca la Sfântul Simeon. Este evident faptul că la Sfântul Simeon lumina dumnezeiască nu este un înger, vre-o altă creatură sau un fenomen creat, ci lumina este Dumnezeu Însuși descoperindu-se omului: Tu, Dumnezeul meu, ești lumina (Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnul 45, p. 244).”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Putem înțelege lumina lui Dumnezeu doar prin curățirea de patimi, altminteri păcatul ne orbește. Aceasta îl face pe om insensibil la lumina care este, ea însăși, o deschidere spre viața veșnică;
 2. Curățirea și cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă, dar nu în comoditate, pentru că ea se dobân­dește cu osteneală;
 3. Este necesară energia investită în pocăința continuă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Marișca Gheorghe, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

În data de 18.07.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli: Petru și Pavel”, păstorită de către Părintele Pleșea Ciprian din Moara-Bulai, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu”, susținută de către Părintele Pleșea Ciprian de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli: Petru și Pavel” din Moara-Bulai.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Popovici Dănuț-Dumitru; Pr. Dumitriu Bogdan; Pr. Cormoș Mircea; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Cristian Constantin; Pr. Fodor Cornel; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Druță Ionel; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Oroșanu Ioan.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Simeon s-a hrănit cu dragostea pentru frumusețea duhovnicească și a încercat să o dobândească. Învățăturile neprețuite ale Sfântului Simeon despre rugăciunea minții și despre lupta duhovnicească i-au adus numele de „Noul Teolog”. Tema primară a scrierilor sale este activitatea ascunsă a perfecțiunii duhovnicești și lupta cu patimile și El a scris și instrucțiuni pentru călugări: „Capitole teologice și practice”, „Tratat despre cele trei metode de rugăciune” și un „Tratat despre credință”. Mai mult, Sfântul Simeon a fost și un poet creștin. Editate, traduse si studiate, scrierile sale se bucura in ultimele decenii de un interes crescand din partea a numeroși creștini.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Necesitatea citirii scrierilor Sfantului Simeon Noul Teolog ca repere importante în viața creștină;
 2. Cuvintele însuflate de har ale Sfântului Simeon contribuie la desăvârșirea duhovnicească;
 3. Conștientizarea că înţelegerea lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu un suflet încăpăţânat şi plin de  îndrăzneală.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Pleșea Ciprian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

În data de 21.07.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” păstorită de către Părintele Curcă Ciprian-Constantin din Capu Câmpului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr.  4, așezat sub patronajul ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Aghiezmei Mici și slujba în vreme de secetă și neplouare, a urmat meditația cu titlul „Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu” susținută de către Părintele Curcă Ciprian-Constantin de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, din Capu Câmpului.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 8 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4) și Pr. Cojocar Marius.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Întreaga învățătură a Sfântului Simeon Noul Teolog este o apologie a experienței sau a cunoașterii prin experiența personala a luminii harice. Puține persoane sunt capabile astăzi, ca si în vremea sa, să își însușească in întregime învățătura duhovniceasca a Sf. Simeon despre vederea conștienta a lui Dumnezeu încă din aceasta viată, ca fiind necesara pentru mântuire si cu putință tuturor, spune Arhiepiscopul Basile Krivocheine. Exigentele duhovnicești ale lui Simeon, de o fidelitate absolută față de idealul evanghelic, întâmpină și în zilele noastre același răspuns: “Este cu neputință!” De aceea glasul profetic al Sf. Simeon Noul Teolog răsună mereu si astăzi ca o provocare, ca un sfat părintesc și în același timp un avertisment”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Să urmăm îndemnul Sf. Simeon care spunea că în viața duhovnicească nu ar trebui să existe nici o urmă de nepăsare, ci toate gândurile, toate cuvintele și faptele trebuie îndreptate spre Hristos;
 2. Urmarea căii Sfântului Simeon pentru a ajunge la desăvârșire în credință;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Curcă Ciprian-Constantin pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 12.07.2022, ora 17:00, la Parohia cu hramurile ,,Nașterea Maicii Domnului” și ,,Sfinții Români”, din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, păstorită de către Părintele Nuțu Mircea, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul  „Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu”, susținută de către Părintele coslujitor Gavrilean Emilian-Adrian.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 21 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5) și Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților).

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Trecând dincolo de materie şi de grosimea trupului, sfântul se elibera de acesta; şi el, care nu se despărţea niciodată de Dumnezeu, se unea cu El pe deplin, prin raţiune şi har; limba lui s-a preschimbat într-o limbă de foc şi a scris ca un teolog „Imnurile dragostei dumnezeieşti”. Fără voia lui, împins de suflul  puternic al duhului, el a făcut cunoscut în scris ceea ce a văzut prin revelaţie divină, ceea ce a contemplat în viziunile sale atunci când se înălţa deasupra naturii lui omeneşti. Sub acţiunea focului divin, [Simeon] devenea din zi în zi tot mai mult flacără, tot mai mult lumină, dumnezeu prin har şi asemenea Fiului lui Dumnezeu. De atunci, persoana lui Dumnezeu-Tatăl i-a fost revelată; el vorbea cu Dumnezeu asemenea lui Moise şi, călăuzit de degetul lui Dumnezeu, el grava cu cerneală, ca pe table, efectele minunate ale focului divin”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Să înțelegem învățătura Sfântului Simeon, Noul Teolog ca mărturie vie a experiențelor sale spirituale, a relației sale personale cu Dumnezeu ai cărei piloni de bază au fost relația cu duhovnicul și practicarea rugăciunii neîncetate;
 2. Să nu vorbim doar despre Dumnezeu, ci să fim în dialog cu El prin simțire puternică și responsabilă a prezenței Lui;
 3. Respectarea celor trei trepte ale rugăciunii desăvârșite propuse de către Sf. Simeon în scrierile sale aduc mult folos duhovnicesc creștinilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Nuțu Mircea pentru organizarea cercului pastoral, părintelui coslujitor Gavrilean Emilian-Adrian pentru prezentarea temei iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

A consemnat, Arhidiacon Maloș Constantin