Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna ianuarie 2024

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 15.01.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (Obcini) Suceava, păstorită de către Părintele Straton Bogdan, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba acatistului ,,Sfântul Ierarh Nectarie”, a urmat meditația cu titlul Repere scripturistice și patristice pentru asumarea suferinței și pentru îngrijirea celor bolnavi” susținută de către Părintele Straton Bogdan de la Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (Obcini) Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 15 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Baltag Vasile; Pr. Mureș Cătălin; Pr. Clipa Sorin și Pr. Doru Filip.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Suferinţa este o cale spre descoperirea de sine şi spre înţelepţire, spre întoarcere de la felul păcătos în care am vieţuit, până la venirea ei, la calea cea dreaptă şi bună a virtuţilor. Prin suferinţă, spunea duhovnicul român omul reuşeşte să stea de vorbă cu sine mai precis decât în orice altă situaţie. Să se cunoască pe sine, să se compare, să-şi dea seama că-i o poruncă divină de la care nu ne putem abate şi e valabilă pentru tot omul, pentru toată lumea, nu numai pentru unii. Suferinţa îţi dă ocazia de această dezinfectare cu orice chip. Te cunoşti pe tine ca să te poţi birui pe tine, care înseamnă uriaşă biruinţă”.       

   În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– tot ce oferim să fie din inimă, să fim implicați în viața omului care suferă și omul să simtă acest lucru;

– să sprijinim și să cercetăm cât mai des persoanele vârstnice, mai ales cele care se află pe patul de suferință;

– rugăciunea este cel mai bun tratament al celui care se află în suferință.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Straton Bogdan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 23.01.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstorită de către părintele Romega Ionel din Ruși Mănăstioara, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba acatistului ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, a urmat meditația cu titlul  ,,Repere scripturistice și patristice pentru asumarea suferinței și pentru îngrijirea celor bolnavi” susținută de către părintele Romega Ionel de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Rușii Mănăstioara.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Alexandriuc Alexandru; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Onea Valentin; Pr. Marișca Gheorghe și Pr. Mihoc Mihai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Nu există om, la orice treaptă s-ar afla, fără să dea tribut suferinței”. Sf. Ap. Pavel spune „Prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu” (Fapte 14, 22). ,,Nu este cu putință să mergem pe calea cea dreaptă și să nu întâlnim necazuri, să nu cădem cu trupul în vreo boală sau să nu avem vreo suferință, să fim cu trupul mereu sănătos. Dacă voim, însă, să viețuim cu fapte bune, apoi să voim a umbla și pe calea Părinților. Nu e cu putință a ne apropia de Hristos fără suferință, iar cine leapădă suferința, acela leapădă și mântuirea”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– să îi încurajăm pe credincioși să vadă suferința ca parte a  unei lucrări mai mari, adică mântuirea sufletului și să persevereze în credință;

– creștinii trebuie îndemnați să-și împărtășească suferințele și altora și să fie solidari în fața necazurilor;

– să ne bucurăm alături de cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Romega Ionel, pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 31.01.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, păstorită de către Părintele Constantin Cristian, din Vornicenii Mici, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Repere scripturistice și patristice pentru asumarea suferinței și pentru îngrijirea celor bolnavi”, susținută de către Părintele Constantin Cristian de la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Vornicenii Mici.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu (director al fundației „Anastasie Crimca” din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuțior); Pr. Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Lazăr Daniel; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Fodor Cornel; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Popovici Dănuț; Pr. Ungureanu Gheorghiță; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Grigore Ureche și Pr. Niga Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Slăbiciunea trupească a bătrâneții este acoperită de tăria înțelepciunii, de bogăţia cunoașterii, de frumuseţea blândeții şi a bunătăţii. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Slăbiciunea trupului nu vatămă cu nimic tăria credinţei. Podoabă a Bisericii e cărunteţea gârbovă unită cu credinţa întraripată. De ea se bucură în mod deosebit Biserica”Bătrânețea trebuie înțeleasă şi ca fiind vârsta la care ne apropiem de sfârșitul călătoriei pământești, când Domnul Iisus Hristos ne conduce la casa Tatălui ceresc (cf. Ioan 14, 2). Din nefericire, astăzi, sunt foarte mulți bătrâni care trăiesc în multă însingurare, în izolare de comunitate, simțindu-se cumva inutili acesteia sau, mai mult, traumatizați de propria îmbătrânire, ajung chiar la deznădejde.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– se cuvine ca în momentul în care ne aflăm în suferință, să ne rugăm pentru înţelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea, dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu;

– omul nu trebuie să-și piardă niciodată în necaz şi suferinţă încrederea nestrămutată în Dumnezeu și speranţa statornică în ajutorul Lui;

– la suferința omului, Dumnezeu rămâne dator.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Constantin Cristian pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 25.01.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului” păstorită de către Părintele Gherasim Vasile din Capu Codrului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Acatistului Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, a urmat meditația cu titlul ,,Repere scripturistice și patristice pentru asumarea suferinței și pentru îngrijirea celor bolnavi” susținută de către Părintele Gherasim Vasile de la Parohia cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului”, din Capu Codrului.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Dura Florin; Pr. Coca Ionel; Pr. Simerea Doru-Constantin; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr. Cojocar Marius; Pr. Andronic Dănuț; Pr. Aluculesei Alexandru; Pr. Balan Mihai; Pr. Manolache Mihai; Pr. Curcă Ciprian-Constanin; Pr. Lateș Dumitru și Pr. Niga Tiberiu.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 Odată conştientizate, cauzele suferinţelor sale şi resimţite efectele lor, un bun creştin trebuie să ceară ajutorul medicilor trupeşti, dar mai ales al „Doctorului şi Tămăduitorului trupurilor şi al sufletelor noastre“, trebuie să solicite lucrarea mângâietoare a sfinţiţilor slujitori, prin mijloacele de vindecare trupească şi sufletească, între care excelează rugăciunea. Învârtoşarea omului însă, căutarea de „ţapi ispăşitori“, încercarea de a-şi refuza propria condiţie şi suferinţă, cârtirea şi împotrivirea faţă de propria-i situaţie şi faţă de Dumnezeu îi adâncesc durerea, nu doar fizică, ci şi spirituală, şi nu doar în lumea aceasta, ci în veşnicie. Pe bună dreptate, s-a spus că valoarea unui om se demonstrează prin cantitatea de suferinţă pe care acesta poate să o suporte cu demnitate sau că „sufletele tari rabdă în tăcere“.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– suferința și boala trebuie asumate deoarece ele nu vor înceta niciodată pe pământ, boala nefiind o finitate;

– suferința neasumată poate duce la deznădejde, iar în unele cazuri chiar la sinucidere așa că este nevoie de multă rugăciune și atenție din partea celor din jur;

– prin medici, Dumnezeu lucrează și îi ajută pe cei suferinzi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Gherasim Vasile, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 29.01.2024, ora 15:30, la Parohia cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, păstorită de către Părintele Bliorțu Dumitru din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Repere scripturistice și patristice pentru asumarea suferinței și pentru îngrijirea celor bolnavi” susținută de către Părintele Bliorțu Dumitru de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Gura Humorului.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 19 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Mihalcea Ștefan (Consilier  eparhial în cadrul Sectorului Media și Comunicare în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților) și Pr. Moroșan Dorin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Maxim Mărturisitorul zice: Dar cu cât se umplea mai mult de această experiență, cu cât se aprindea mai mult patima iubirii trupești de sine, care se năștea din ea. Și cu cât se îngrijea mai mult de patima iubirii trupești de sine, cu atât născocea mai multe moduri de producere a plăcerii, care este și frica și ținta iubirii trupești de sine. Și fiindcă orice răutate piere împreună cu modalitățile care o produc, omul aflând prin însăși experiență, că orice plăcere are ca urmașă în mod sigur durerea, își avea toată pornirea spre plăcere și toată fuga dinspre durere. Pentru cea dintâi lupta cu toată puterea, pe cea de-a doua o combătea cu toată sârguința, închipuindu-și un lucru cu neputință și anume că printr-o astfel de dibăcie va putea să le despartă pe acestea una de alta și iubirea trupească de sine va avea unită cu ea numai plăcerea, rămânând neâncercată de durere. Sub puterea patimii el nu știa, precum se vede, că plăcerea nu poate fi niciodată fără de durere”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– omul care trece prin suferință simte cu adevărat că trăiește;

–  toți dintre noi am avut și avem o suferință, dar diferită pentru că nu există om care nu a fost încercat de Dumnezeu;

– pentru fiecare spital trebuie să existe câte un preot misionar care să meargă și să le fie aproape celor care sunt în suferință;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Bliorțu Dumitru, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

                                                            

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin