Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna ianuarie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 19.01.2023, ora 16:00 la Parohia cu hramul „Sfântul Spiridon”, păstorită de către Părintele Clipa Sorin-Toader, din Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului ,,Sfântului Ierarh Spiridon”, a urmat meditația cu titlul ,,Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” susținută de către Părintele Clipa Sorin-Toader de la parohia menționată.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Argatu Petru; Pr. Baltag Vasile; Pr. Argatu Gavril; Pr. Lăzăreanu Cristian; Pr. Buta Dragoș; Pr. Straton Bogdan; Pr. Clipa Sorin-Toader; Pr. Pricop Bogdan.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Imnografia reprezintă arta compunerii poeziei religioase creștine sau mai precis a imnelor care alcătuiesc cultul bisericesc. Imnografia creștină ortodoxă este înrudită cu Mistica și Ascetica. Ea stă în strâsă legătură cu Liturgica, cu Exegeza biblică, cu Tipicul și Muzica bisericească. Imnele Bisericii Ortodoxe sunt poezii creștine de o mare frumusețe duhovnicească și au un conținut profund dogmatic. Imnografia este exprimarea în versuri a dogmelor Bisericii ce cuprind adevărul de credință ortodoxă. Spriritualitatea ortodoxă este pătrunsă de imnografie prin conținutul bogat de imne și cântări care alcătuiesc propriu-zis cultul divin. Imnografia este un izvor în cadrul tradiției bisericești care stă în strânsă legătură cu Patristica, Hagiografia și Iconografia.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să promovăm cântarea adevărată și adecvată cultului creștin ortodox;
 2. Să fim cu mare băgare de seamă asupra textelor cântărilor din cadrul bisericii;
 3. Să încurajăm tinerii să își manifeste credința prin cântări, cântând în corul bisericilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Clipa Sorin-Toader, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

În data de 17.01.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, păstorită de către Părintele Șalvar Leonte-Dan din Știrbăț, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba acatistului ,,Sfântului Antonie cel Mare”, a urmat meditația cu titlul: ,,Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” susținută de către Părintele Șalvar Leonte-Dan de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Știrbăț.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral) și Pr. Păstrăv Ciprian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Istoria imnografiei ortodoxe a fost una lungă, anevoioasă, consfințită nu numai de truda enormă a sfinților imnografi, dar şi de credința primilor creştini care, deși erau sub prigoana păgânilor și ulterior a ereticilor, şi-au creat propriile cântări, prin care lăudau şi preamăreau pe Dumnezeu. Cea mai mare proporție a cultului divin este oficiat în forma cântată. Astfel, chiar din începuturi, imnurile au devenit acea formă de manifestare a credinţei care a conferit cultului divin ortodox multă măreție şi solemnitate, pe de o parte, iar de cealaltă parte, prin profunzimea conținutului, veneau să completeze învățăturile creştine, de aici decurgînd şi valoarea lor doctrinară”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să ținem cont de faptul că muzica bisericească este izvor curgător de sfințenie pentru sufletele noastre;
 2. Să respingem instrumentele muzicale în biserică;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Șalvar Leonte-Dan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

În data de 23.01.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, păstorită de către Părintele Hapca Gheorghe, din Stroiești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După slujba de Te Deum, a urmat meditația cu titlul ,,Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei”, susținută de către Părintele Hapca Gheorghe de la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral); Pr. Niga Adrian; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Grigore Ureche; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Druță Ionel; Pr. Fodor Cornel; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Pleșea Ciprian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântările imnografice din cultul creștin sunt o practică ce coboară, după toate aparențele, până la începuturile creștinătății înseși, și e de presupus că au fost moștenite din cultul sinagogii iudaice. Acest început corespunde cu istoria creștinismului. Primii creștini, provenind dintre iudei, au adus și cântarea psalmilor cu ei, însă lipsa unor dovezi concrete nu ne permite să spunem cum era această cântare.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Cântarea bisericească trebuie să fie smerită și să pătrundă în sufletele oamenilor;
 2. Să practicăm cântarea veritabilă și să respectăm modul în care s-a format aceasta;
 3. Să ținem cont de faptul că frumusețea Liturghiei și a altor slujbe este dată în mare parte de felul în care se cântă la strană.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Hapca Gheorghe, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

În data de 24.01.2023, ora 15:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” păstorită de către Părintele Balan Mihai din Drăgoiești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr.  4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba de Te Deum, a urmat meditația cu titlul „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” susținută de către Părintele Balan Mihai de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, din Capu Câmpului.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral); Pr. Abageru Lucian; Pr. Dura Florin; Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Simirea Constantin-Doru; Pr. Cojocar Marius; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Niga Tiberiu și Pr. Coca Ionel.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Imnografia se înrudește cu Patristica atunci când încearcă să identifice pe autorii imnelor sau textelor psaltice ale imnografilor. Hagiografia, iconografia și imnografia sunt în strânsă legătură: imnografia se inspiră dar poate să și completeze sau să îmbogățească viața unui sfânt; la rândul ei, viața unui sfânt este o “icoană narativă” și citirea vieților sfinților și a imnografiei lor este o asceză a imaginarului după expresiile Ieromonahului Macarie de la Mănăstirea Simonos Petra din Muntele Athos, autorul unui cunoscut Sinaxar din Biserica Ortodoxă de azi.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Să ținem cont de faptul că muzica bisericească este limbajul sufletului;
 2. Trebuie să trăim imnurile pe care le ascultăm la sfintele slujbe pentru a le putea simți;
 3. Multe cântări din cadrul slujbelor liturgice ar trebui mai mult recitate decât cântate pentru a le înțelege.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Balan Mihai pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

În data de 26.01.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, păstorită de către Părintele  Ciornei Dănuț din Pârtești de Jos, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” susținută de către Părintele Ciornei Dănuț de la Parohia cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Pârtești de Jos.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral); Pr. Juravle Cristian; Pr. Lazăr Răzvan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 „Textele imnelor care se cântă în slujbele Bisericii Ortodoxe au un evident caracter teologic, exprimând învățătura de credință creştină[…]. O primă grupare de texte imnografice face parte dintre imnele Mineelor, cele 12 cărți de slujbă ce cuprind cântările din fiecare zi, mai ales de la Vecernie şi Utrenie. Creații ale unor Sfinți Părinți ai Bisericii mergând până în primele secole ale creştinismului, între imnele colecționate în aceste cărți se află şi cele cântate la o serie de mari sărbători cu dată fixă în cursul anului.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să pătrundem cu mintea sensul imnografiei creștine astfel încât să ne bucurăm și inima;
 2. Să nu lăsăm rutina și ușurătatea sufletului să tulbure cântarea cea adevărată;
 3. Să desprindem din textele cântărilor bisericești învățătura cea adevărată și să o împărtășim și celor din jurul nostru.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ciornei Dănuț pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin