Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna ianuarie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 30.01.2023, la Parohia „Sfântul Nicolae” din orașul Suceava păstorită de către părintele Paicu Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Maicii Domnului ,,Pantanassa”, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței” de către P.C. Pr. Paicu Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pastorația este un termen care definește un spectru larg al activității preoților și episcopilor, dar care se fundamentează și se structurează în diferite aspecte pe întreita slujire a lui Hristos Domnul: de a invăța, de a sfinți si de conduce spre mântuire pe credincioși. Cele trei aspecte principale ale slujirii pastorale, chiar dacă pot fi, din punct de vedere didactic, analizate separat, în realitate ele se află într-o „perihoreză” desăvârșită fiecare aspect cuprinzându-le pe celelalte două sau fiind în interdependență. De aceea, nu se poate să-i conducem pe credincioși spre mântuire fără harul sfințitor și fără învățătura cea dreaptă, nici sfințirea care-i mântuiește pe credincioși nu poate fi împlinită decât în contextul învățăturii celei drepte, tot așa după cum învățătura cea dreaptă este prin ea însăși sfințitoare și mântuitoare. În acest context, lucrarea pastorală este o reflexie a întreitei lucrări a lui Hristos peste valurile veacurilor pline de ispite pe care „corabia” Bisericii le traversează, având același unic și veșnic cârmuitor, Hristos Domnul.”

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul, alături de familia lui, devine un model de conduită și dăruire, un referențial valoric, un reazem motivațional, un vector de bună purtare, implicare, comportare. În calitate de „atlet al lui Hristos”, păstorul se va poziționa în fruntea „turmei”, devenind exemplu de urmat, un veritabil „apostol” al credinței în acord cu circumstanțele date și cu sfidările vremurilor;
 2.  În contextul actual, național și mondial, cauzat de pandemia cu coronavirus, războiul din Ucraina sacerdotul, preotul, episcopul, devine și mai pregnant un apărător și reprezentant al „obștii” lui, respectând atât normele „cetății” lumești (regulile statului, exigențele medicale etc.), dar și ale cultului pe care îl deservește, practicând și administrând pe mai departe serviciile spirituale, tainele sau sacramentele specifice prin „pogorăminte” de înțeles, în con­cor­danță cu anumite limitări de proximitate, intimitate etc., dar care nu afectează spiritul și temeiul gestului sacerdotal respective. Preotul trebuie să dovedească disponibilitate și empatie, predispoziție de ajutor și implicare pentru ajutorarea celui aflat în stare de boală, de nevolnicie sau eventuală suferință sufletească sau trupească. Preotul va veghea la starea „turmei” sale prin cunoașterea și gestionarea unor trebuințe sau urgențe, implicându-se în identificarea unor resurse, a unor soluții și căi de prevenire sau ameliorare a unor situații ce pot apărea în zona de care este responsabil.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Paicu Nicolae pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 23.01.2023, la Parohia „Sfântul Andrei” – Burdujeni, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Duțuc Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Ioan Rusul, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Problemele contemporane ale generației tinere. Rolul familiei și al Bisericii pentru rezolvarea acestora” de către P.C. Pr. Diacon Serediuc Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Trăind într-o lume plină de ură, de nonvalori și care are acces la o mulțime de informații neesențiale pentru educație și pentru o bună dezvoltare, tinerii din ziua de astăzi nu reușesc să trăiască într-un echilibru esențial pentru dezvoltarea lor morală, socială și culturală. Societatea modernă și postmodernă pendulează frenetic între principii și valori deopotrivă contradictorii, pe care de cele mai multe ori le promovează fără cunoștiință de caz în virtutea unor definiții de neînțeles și apriori legate de libertatea umană și ce reprezintă cu adevărat aceasta. Accesul ușor la informații prin intermediul rețelelor de socializare și al altor canale creează o punte foarte periculoasă prin care se poate ajunge la abandon școlar, pătrunderea în anumite medii sociale periculoase cum ar fi: găști sau grupări interlope, creșterea infracționalității timpurie, consumul de substanțe psihotice interzise ușoare sau de mare risc”.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Amploarea pe care a luat-o problema consumului de droguri în ultimi ani este vizibilă și tinde spre o extindere continuă. Nimeni din comunitatea tinerilor nu este ferit de această ispită fără implicarea noastră, a tuturor, deoarece consumul de droguri se identifică în toate categoriile sociale: medii defavorizate (copii care fac parte din instituțiile de asistență socială a statului, din familii sărace, din familii dezbinate de diferite dificultăți sau neînțelegeri) ori medii sociale bune și foarte bune; nu sunt feriți nici tinerii care au parte de o educație bună în familie dar cărora le lipsește educația morală sau religiosă;
 2. Implicarea activă a clerului în combaterea fenomenului, inițierea unor măsuri în vederea schimbării comportamentului acestui grup țintă (dialoguri între tineri și preoți, stabilirea unor legături/ rețele între instituțiile care lucrează cu tinerii și cele din domeniul prevenirii și asistenței dependenței de droguri (crearea unor perteneriate între biserică, ONG-uri, spitale de psihiatrie și psihologi);

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Duțuc Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 19.01.2023, la parohia Adâncata I, comuna Adâncata, păstorită de către părintele Grivincă Alexandru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghezmei și a Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Preotul contemporan în fața problemelor pastorale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensie, onoare”, de către P.C. Pr. Grivincă Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Scriitorul francez Lamartine înfăţişează rostul unui adevărat preot în mijlocul lumii şi al vieţii: <<În fiecare parohie există un om care e al tuturor, care e chemat ca martor, ca sfătuitor, şi ca sfinţitor în cele mai solemne acte ale vieţii omeneşti. Un om fără care nici nu ne naştem, nici nu murim; care te primeşte de la sânul mamei şi nu te părăseşte decât la groapă; care binecuvântează sau sfinţeşte leagănul, patul conjugal, năsălia morţii şi coşciugul; un om pe care copilaşii se obişnuiesc să-l iubească şi să se teamă fireşte de el; un om pe care necunoscuţii îl numesc părinte; un om înaintea căruia creştinii îşi duc mărturisirile lor cele mai grele, lacrimile cele mai secrete; un om care, prin rostul lui, e mângâietorul tuturor durerilor omeneşti, care vede bătând la uşa sa şi pe sărac şi pe bogat: cel bogat ca să-şi lase pe ascuns milostenia, cel sărac ca să primească fără să se ruşineze; un om care, nefiind de niciun rang social, ţine deopotrivă de toate clasele: de clasele nevoiaşe prin viaţa lui săracă şi prin umilinţa naşterii, de clasele înalte prin educaţia şi ştiinţa lui; în sfârşit, un om care ştie toate, care are dreptul să spună tot şi al cărui cuvânt cade de sus asupra minţii şi inimii omului, prin autoritatea dumnezeieştii lui misiuni. Acest om este preotul>>”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru ca misiunea preotului să fie eficientă trebuie să fie susţinut, pe lângă calităţile lui, de propria lui familie. Creştinii au nevoie de o familie model care să-i ajute în a-şi regăsi propriile repere iar familia preotului tinde să fie pentru ei acest reper;
 2. Preotul este părinte duhovnicesc tuturor categoriilor de vârstă şi al tuturor claselor sociale, fără a face diferenţă între ei; astfel preotul şi enoriaşii pe care îi are sub păstorire alcătuiesc marea familie duhovnicească. Credincioşii îi sunt datori preotului cu ascultarea, supunerea şi respectul, el fiind reprezentant al lui Dumnezeu; şi pentru toţi el este îndatorat cu aceeaşi grijă şi cu aceeaşi răspundere faţă de Dumnezeu.
 3. Participarea tuturor credincioşilor la viaţa liturgică a parohiei trebuie să rămână regula de aur a parohiei. Nici o tehnică pastorală nu poate să înlocuiască forţa de atracţie şi coeziune a cuvântului predicat, a Sfintei Liturghii, a sfintelor Taine, a cultului Bisericii în general. Preotul poate menţine unitatea reală a parohiei şi poate evita descompunerea comunităţii numai prin antrenarea tuturor credincioşilor în viaţa liturgică sacramentală autentică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Grivincă Alexandru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 24.01.2023, la Parohia Prelipca, oraș Salcea, păstorită de către părintele Mihoc Dimitrie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor , de către P.C. Pr. Țurcă Silvestru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Se poate afirma că înfățișările vârstei a treia și a patra sunt tot atâtea câți bătrâni sunt, și că fiecare persoană își pregătește modul de a-și trăi propria bătrânețe pe parcursul întregii vieți. În acest sens, bătrânețea crește împreună cu noi. Iar calitatea bătrâneții noastre va depinde mai ales de capacitatea noastră de a-i culege sensul și valoarea atât pe planul pur uman cât și pe planul credinței. Așadar, corijarea actualei reprezentări negative a bătrâneții este o angajare culturală și educativă care revine tuturor generațiilor. Există o responsabilitate față de bătrânii de astăzi care trebuie ajutați să culeagă sensul vârstei lor, apreciindu-i resursele și învingând ispita refuzului, a autoizolării, a resemnării la un sentiment de inutilitate, a disperării. Și există o responsabilitate față de generațiile viitoare: aceea de a pregăti un context uman, social și spiritual în care fiecare persoană să poată trăi cu demnitate și din plin această etapă a vieții.Astăzi, pastorația Bisericii este omniprezentă pe întregul areal din firescul existenței omului, ocupându-se de problemele credincioșilor din toate sferele sociale, indiferent de vârstă, gen sau ocupație.”

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Împărtășind „bucuriile și speranțele, tristețile și neliniștile oamenilor de astăzi”, Biserica, pe lângă faptul că se dăruiește cu o grijă maternă față de ei prin intervenții de asistență și caritate, cere persoanelor în vârstă să-și continue misiunea lor evanghelizatoare, nu numai posibilă și necesară și la această vârstă, dar tocmai de la această vârstă devenită oarecum specifică și originală;
 2. A merge împreună cu persoanele în vârstă și spre persoanele în vârstă este datoria tuturor. A sosit deja timpul de a începe să acționăm pentru o schimbare efectivă de mentalitate față de ei, pentru a le restitui locul care le revine în comunitatea umană;
 3. Societatea și instituțiile orânduite în acest sens, sunt chemate să deschidă bătrânilor spații corecte de formare și de participare, și să garanteze forme de asistență socială și medicală adecvate diversității exigențelor și corespunzătoare nevoii persoanei umane de a trăi în mod demn, în dreptate și în libertate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mihoc Dimitrie pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 12.01.2022, la Parohia Stâncuța, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Apetrei George-Ionuț din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei” de către P.C. Pr. Apetrei George-Ionuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Dintre cele mai vechi imne creştine, alcătuite şi acestea după modelul celor biblice, sunt Doxologia mică („Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”) şi Doxologia mare („Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu …”) sau cântarea de la Litie„Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te …”, care se pare că este mult mai veche decât indică tradiţia care îi atribuie Sf. Chiril al Alexandriei († 444) introducerea în cult a acestei cântări. Un alt imn datând din primele secole creştine este „Lumină lină” (de la slujba Vecerniei), care are deja un pronunţat caracter dogmatic, făcând parte dintre imnele alcătuite pentru a apăra învăţătura Bisericii în faţa ereziilor ce începeau să apară. Atribuit Sf. Antinoghen, episcopul Sevastiei († 303/311) de către Sf. Vasile cel Mare, acest imn pare şi el să fie mult mai vechi.”

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântarea sau muzica bisericească este mijlocul prin care omul își închină cugetele sale Domnului și totodată le îmbracă într-o haină folositoare și pentru alții. Ideile rugăciunii cântate se iau din cărțile bisericești întocmite de către imnografiinspirați pe temeiul Sfintei Scripturi. Ele hrănesc duhovnicește pe tot cel ce crede și râvnește întru a lăuda pe Domnul în biserică. Slujitorii aduc roadă buzelor, ca jertfă Domnului, folosindu-se ei înșiși, dar și pe alții, de unde așteaptă o răsplată de la Domnul (Ev. 13,14; Osea 14,2). Și orice creștin este dator să vorbească în psalmi și în cântări duhovnicești spre a lăuda pe Domnul în toată vremea (Efes 5,19);
 2.  În cult, cântarea – după textul ei – este o rugăciune, mai ales o rugăciune de laudă şi de mărire. Legătura strânsă, nedespărţită, între cântare şi slujbă a făcut ca, uneori, slujba însăşi să fie numită „slujbă cântată” sau pur şi simplu „cântare”;
 3. Participarea credincioşilor la cântare nu înseamnă anularea funcţiei specializate de cântăreţ, care şi ea poate fi urmarită de-a lungul unei întregi istorii a cântării creştine şi poate fi considerată şi ea ca făcând parte integrantă din Tradiţia Bisericii, menţionăm doar faptul că cea mai mare parte a imnografiei şi, în bună măsură şi melodiilor cuprinse în cărţile de slujbă bisericeşti este totuşi creaţia unor melozi, imnografi etc., care aveau o pregătire deosebită, superioară majorităţii celorlalţi credincioşi, în domeniul cântării liturgice.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Apetrei George-Ionuț pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 10.01.2023, la Parohia Mihoveni, comuna Șcheia, păstorită de către părintele Melinte Florin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Evidențierea unor personalități reprezentative ale parohiei Mihovenide către P.C. Pr. Melinte Florin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În contextul declarării anului 2023 de către Sfântul Sinod ca An omagial al pastorației persoanelor vârstnice și An comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești am privilegiul de a creiona în cuvinte, câteva dintre personalitățile originare din Mihoveni și a unora dintre cântăreții reprezentativi ai comunității noastre.

Acela care alcătueşte o monografie nu poate deci să capete ştiri de oriunde, să şi le adune întâmplător şi să le primească cu ochii închişi. Ci trebue să meargă el însuşi să vadă cu ochii lui şi să audă cu urechile lui, tot ceea ce trebuie văzut şi auzit în sat. Monografia nu este de fapt decât mărturia cuiva care se dovedeşte că a ştiut să vadă şi să depună mărturie pentru satul său .”

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Indiferent de vremuri sau de funcţiile pe care le-au ocupat, aceşti oameni cu discreţie au contribuit, material şi spiritual, la împlinirea misiunii Bisericii în comunitatea căreia îi aparţineau, mulţi dintre ei făcând parte și din organismele de conducere ale parohiei. Evocarea lor vrea să arate că simplii credincioşi, indiferent de statutul lor social sau de funcţia pe care o deţin în viaţă, trebuie să rămână fideli Bisericii şi statornici în credinţa ortodoxă, răsărită din sămânţa Evangheliei lui Hristos, semănată pe pământul patriei noastre de Sfântul Apostol Andrei şi cultivate, de două mii de ani, de moşii şi strămoşii noștri;
 2. Tuturor celor trecuţi la Domnul pioasă amintire şi recunoştinţă, iar celor în viaţă întărire de la Domnul şi înţelepciunea de a transmite şi convinge pe urmaşi că fără Dumnezeu şi fără Biserică, lumea, mai devreme sau mai târziu, îşi va pierde orientarea, iar răul şi urâtul va lua locul binelui şi frumosului către care să râvnească în permanent.  

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Melinte Florin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 26.01.2022, la Parohia Stamate, comuna Fântânele, județul Suceava păstorită de către părintele Leucă Mihai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul „Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografieide către P.C. Pr. Cosmin Chira.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Imnografia bizantină reprezintă o adevărată antologie teologică versificată, potrivit expresiei unui teolog contemporan, iar părintele Petre Vintilescu întărește și confirmă această realitate, potrivit căreia <<dogma traiește în Liturghie, o însuflețește și o spiritualizează necontenit, iar cultul ortodox practică dogma, se întemeiază pe ea, răspândind viata și credința ortodoxă. Cultul este format din slujbe în special cântate pentru că acest mod de săvârşire a acestora este atrăgător şi transmiţător de imagini şi învăţături creştine. Dogmatica ortodoxă se află expusă în imnurile, cântările şi rugăciunile Sfintei Liturghii; este mereu în Biserică, cântată de credincioşi în fiecare duminică şi sărbătoare, ca o învăţătură vie şi activă ce îmbogăţeşte mintea credincioşilor. Cântarea duce mesajul în mod direct la inimă, ca prim pas, urmat de trăirea în mod activ. Muzica bisericească a Sfintei Liturghii uneşte corul pământesc cu cel îngeresc, săvârşindu-se unitate şi comuniune în lauda lui Dumnezeu.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântarea bisericească este rugăciune a comuniunii, colectivă iar preoţii au participanţi activi pe toţi cei care răspund cererilor cântate. Această participare produce un dialog şi reface legătura comuniunii între credincioşi, preot şi Dumnezeu. Cântarea bisericească poate fi un mijloc de activitate misionară, dacă este folosită în mod corespunzător, în funcţie de împrejurări, de către preot, cântăreţul bisericesc sau profesorul de religie;
 2. Cântările religioase duc la cunoaşterea Sfintei Scripturi, sunt adevărate culegeri de învăţare a dogmelor ortodoxe şi a vieţilor Sfinţilor şi folosesc la apărarea dreptei credinţe de tendinţele străine. Potrivit Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare, cântarea bisericească este un mijloc de povăţuire a celor ce o ascultă. Aceasta poate forma sufletele şi poate adapta limbajul bisericesc pentru omul secolului prezent.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Leucă Mihai pentru organizarea cercului pastoral, părintelui Cosmin Chira pentru susținerea temei precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Nicşan Valentin