Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna februarie 2024

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna februarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 13.02.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul” din Suceava, păstorită de către Părintele Mihoc Dimitrie, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Bolile incurabile: șansă, binecuvântare sau posibilitate de întâlnire cu Dumnezeu. O perspectivă creștină asupra suferințeisusținută de către Părintele coslujitor Gavrilei Laurențiu-Eduard de la Parohia ,,Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul” Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Pricop Bogdan; Pr. Clipa Sorin-Toader; Pr. Straton Bogdan; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Buta Dragoș; Pr. Mocrei Lucian; Pr. Argatu Petru; Pr. Argatu Ștefan și Pr. Mihoc Dimitrie.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Suferinţa nu înseamnă neapărat că ne-am îndepărtat de Dumnezeu; poate însemna că suntem atraşi mai aproape de El şi ne este îngăduit ca să trecem printr-o experienţă ce va înlătura ultimele bariere sau obstacole dintre noi şi El. Prin amara experienţă a „ghimpelui din trup”a învăţat Sfântul Apostol Pavel cea mai importantă dintre toate lecţiile spirituale – că slava lui Dumnezeu îi era suficientă, că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunea umană (II Cor. 12, 7-10). Suferinţa este un instrument prin care Dumnezeu ne poate curăți de satisfacţia de sine şi de autoamăgire şi ne poate ajuta să facem faţă slăbiciunii noastre prin puterea Lui, ca să putem mărturisi împreună cu Sfântul Apostol Pavel că „toate le pot în Hristos Cel care mă întărește” (Filip. 4, 13).

 În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– boala te smerește până la moarte;

– suferința este o cruce de dus pentru fiecare, așa cum și Iisus Hristos a suferit pentru noi;

– boala și suferința sunt căile către mântuire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui coslujitor Gavrilei Laurențiu-Eduard, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 15.02.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”, păstorită de către părintele Onea Valentin din Securiceni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba acatistului ,,Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian”, a urmat meditația cu titlul  ,,Bolile incurabile: șansă, binecuvântare sau posibilitate de întâlnire cu Dumnezeu. O perspectivă creștină asupra suferințeisusținută de către părintele Onea Valentin de la Parohia cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Securiceni.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Alexandriuc Alexandru; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Romega Ionel și Pr. Diaconu Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Bolile incurabile se pot împărți: în boli trupești și în boli sufletești sau psihice, în acest sens, atât Sfânta Scriptură cât și medicina clasică vorbesc despre ele, iar Sfinții Părinți și Marii Duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Universale au dezvoltat, teologia suferinței ca lucrare tainică a sufletelor care-L iubesc pe Hristos, care doresc mântuirea, care sunt pe calea mântuirii și trec prin martiriu; fie lăuntric, martiriul conștiinței, fie exterior așa cum zice Sfânta Scriptură: Prin multe necazuri vom intra în Împărăția lui Dumnezeu” (Fapte 14,22). Toți care vor trece prin astfel de suferințe și boli incurabile, vor putea să spună ca și Prorocul David: Am trecut prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– boala și suferința nu vor fi trecute cu vederea de Dumnezeu, iar cei ce suferă pe pământ vor avea pace în ceruri;   

– boala este un dar de la Dumnezeu, totodată este și o cercetare dumnezeiască;

– omul când ajunge să fie bolnav își aduce aminte mai mult decât oricând de Dumnezeu și de rugăciune.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Onea Valentin, pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 19.02.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstorită de către Părintele Țercovnic Adam, din Vornicenii Mari, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Bolile incurabile: șansă, binecuvântare sau posibilitate de întâlnire cu Dumnezeu. O perspectivă creștină asupra suferinței, susținută de către Părintele Țercovnic Adam de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vornicenii Mari.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Popovici Dănuț; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Ungureanu Gheorghiță; Pr.  Cormoș Mircea și Pr. Galeș Leonte.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Suferința care însoțește boala duce, pe deasupra la pocăință, favorizează părerea de rău și provoacă în suflet o bună dspoziție pentru rugăciune. Prin  rugăciune omul, atunci când este bolnav, poate să se întoarcă la Dumnezeu și să primească de la El, printr-o atitudine adecvată, ajutorul đe care are nevoie și darurile duhovnicęști care-l îmbgățesc. Rugăciunea îl unește cu Dumnezeu pe cel aflat în  suferință, primind de la El tot ajutorul și toată puterea harului dumneziesc. Astfel rugăciunea trebuie să constituie activitatea principală a bolnavului. Dar rugăciunea în boală nu trebuie să fie numai de cerere; ea trebuie să fie și de mulțumire. Asupra acestui al doilea conținut insistă cel mai adesea Sfinții Părinți. Ei se întemeiază în aceasta pe sfatul Sfântului Apostol Pavel, pe care-l reamintesc adeseori în această privință: ”Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi”(l Tes.5,18).

            În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– biserica dă înțelesul cel mai suprem al suferinței;

– cea mai mare durere a omului este suferință;

– boala incurabilă afectează trupul, dar întărește sufletul.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Țercovnic Adam pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 22.02.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” păstorită de către Părintele  Andronic Dănuț din Corlata, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Bolile incurabile: șansă, binecuvântare sau posibilitate de întâlnire cu Dumnezeu. O perspectivă creștină asupra suferințeisusținută de către Părintele Andronic Dănuț de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Corlata.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Dura Florin; Pr. Coca Ionel; Pr. Cojocar Marius; Pr. Balan Mihai; Pr. Manolache Mihai și Pr. Curcă Ciprian-Constanin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– spitalul este cea mai măreață catedrală din  lume, iar boala incurabilă este mântuitoare;           

– suferința și boala aduce înțelepciune și ne determină să ne gândim în mod serios la mântuirea sufletului;

– boala și suferința au rolul de a îl șlefui pe om;

– dacă avem nevoie de un răspuns elocvent în ceea ce privește boala și suferința, soluția ideală poate fi dată doar de Iisus Hristos.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Andronic Dănuț, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 20.02.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, păstorită de către părintele Mihalcea Ștefan din Gura Humorului-Boureni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Bolile incurabile: șansă, binecuvântare sau posibilitate de întâlnire cu Dumnezeu. O perspectivă creștină asupra suferinței” susținută de către părintele Mihalcea Ștefan, preot paroh la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Boureni – Gura Humorului și consilier eparhial în cadrul Sectorului Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților) și Pr. Florea Bogdan

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Scopul suferinței, conform Spiritualității Ortodoxe, este de a-l ajuta pe om, ca prin boală, încercare sau orice fel de necaz să se ridice acolo unde ar fi ajuns dacă-și asuma asceza. În același timp, omul credincios și virtuos se folosește de boală ca să se cunoască pe sine, să-și identifice posibilitățile și limitele umane. Sfântul Ioan Gură de Aur identifică în acest sens opt motive pentru care suferă sfinții, părinții înduhovniciți: să se ferească de mândrie; să nu fie considerați zei de către oameni; ascultarea lor față de Dumnezeu nu se face din interes, ci din iubire; puterea lui Dumnezeu să strălucească și mai mult; să-și păstreze neîntrerupt gândul la învierea morților; să fie exemple în acceptarea suferinței și pentru ceilalți oameni; să nu se creadă că au o altă natură umană și, nu în ultimul rând, pentru a arăta în ce constă fericirea și nefericirea”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– Dumnezeu dorește ca pe toți oamenii să îi căștige, pe unele persoane îi ia mai de tineri ca să îi mântuiască, iar pe alte persoane le lasă să ajungă la o vârstă mai îndelungată ca să treacă printr-o suferință sau boală ca să îi poată câștiga și pe ei;

– suferința poate să fie trupească, dar și sufletească;

– omul aflat în suferință încearcă să facă tot posibilul ca să îl caute pe Dumnezeu;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Mihalcea  Ștefan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

                                                            

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin