Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna martie 2021

cp1

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 22.03.2021, la Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, din orașul Suceava păstorită de către P.C. părinte Mera Teodor, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aflat sub patronajul „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”, coordonat de P.C. părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Maicii Domnului Pantanassa, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Împlinirea/formarea preotului astăzi – Dezbaterea capitolului din Sfânta Scriptură, Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, I, 2-12”, de către P.C. Pr. Mera Teodor.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Formarea permanentă, pe lângă caracterul său constant și stabil, se înscrie într-o dinamică sacramentală în virtutea căreia preotul, prin hirotonirea sa, este chemat „să răspândească bogăția extraordinară a harului” conținută în acest dar primit de la Dumnezeu: Sfânta Preoție. (…) Preotul este chemat să descopere și să dezvolte în viața sa acest dar al lui Dumnezeu, care îi este oferit pentru ca el să poată să realizeze voia lui Dumnezeu în diferitele etape ale formării sal

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Preotul săvârşitor al Sfintei Liturghii își atinge vocația, mântuirea sa și a credincioșilor săi;
  2. Legătura strânsă între formarea culturală și cea duhovnicească;
  3. Familia preotului, o carte deschisă înaintea credincioșilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Mera Teodor pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 09.03.2021, la Parohia „Sfânta Treime” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Cornel Oprişan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul  „Sfântului Apostol Andrei ”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necăjiţi, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Filantropia creştină – activitate esenţială în viaţa Bisericii”, de către P.C. Pr. Clipa Mihai Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Sfinţii Părinţi văd în iubirea aproapelui, în chip deosebit al săracilor de tot felul, un al doilea altar: taina fratelui, locul unde se exercită iubirea lui Dumnezeu. Referitor la afirmaţia aceasta, Sfântul Evanghelist Ioan atrage atenţia când zice: dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, nu poate sa-L iubească (I Ioan 4, 20-21). Iar Sfântul Grigorie Teologul arată despre aceasta (iubirea semenilor): puterea ei cea mai mare o aflu în iubirea de săraci şi în a suferi în cei de o plămadă cu noi (…) căci prin nimic altceva nu se slujeşte aşa de desăvârşit lui Dumnezeu, ca prin mila faţă de aproapele, căci nimic nu este mai propriu lui Dumnezeu decât aceasta; înaintea căruia merge mila şi adevărul (Despre iubirea de săraci – Sfântul Grigorie Teologul; Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor; Suceava, 2006, pag.12)”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Fiecare Biserică este un potenţial centru social, fiecare preot reprezintă un posibil filantrop, deci în această privinţă lucrurile sunt bine structurate, prin însăşi forma de organizare, care a ţinut cont de cuvântul Mântuitorului, adresat Apostolilor, „pe săraci pururea îi aveţi cu voi” ( Ioan 12,8);
  2. Readucerea în actualitate a  instituţiilor social filantropice pe care Biserica Ortodoxă le-a avut în perioada de aur, în vremea împăratului Constantin cel Mare;
  3. Înfiinţarea, în fiecare enorie, a unor grupuri de lucru care să-l ajute pe preot în identificarea și rezolvarea cazurilor sociale, în găsirea susţinerii materiale pentru desfăşurarea misiunii filantropice în parohie;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Cornel Oprişan pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

                            

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 29.03.2021, la Parohia Feteşti din Comuna Adâncata, păstorită de către P.C. părintele Căuneac Constantin Ovidiu, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aflat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de P.C. părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Buneivestiri, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Împlinirea/formarea preotului astăzi” de către P.C.Pr. Căuneac Constantin Ovidiu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Preoția urmărește, prin Duhul Sfânt, să viețuiască Hristos în inimile credincioșilor. Grija duhovnicească de celălalt și îndrumarea lui nu sunt ușor de îndeplinit, preotul trebuie să fie mereu pregătit și să facă față noilor provocări pe care societatea i le pune în față. Valoarea preoției constă în aceea că îl ajută pe credincios să treacă de la stadiul de chip al lui Dumnezeu la cel al asemănării în Dumnezeu. Sarcina cea mai grea cade pe umerii preoților.(…) Aproape în fiecare biserică se predică des și la fiecare ocazie se rostesc cuvinte de învățătură, cu toate acestea rareori vedem pe cineva că s-a îndreptat în urma unei predici.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Necesitatea familiarizării preotului în consultarea lucrărilor teologice din domeniu;
  2. Abordarea unei ținute academice în tratarea temelor pentru predică și cateheză;
  3. Menținerea unei strânse legături cu duhovnicii zilelor noastre.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Căuneac Constantin Ovidiu pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

În data de 23.03.2021, la Parohia ,,Dumbrăveni III”, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Nădejde Bogdan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Sărbătorile religioase şi patriotice, între trăire şi formalism” de către P.C. Pr. Nădejde Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte : „Nu este suficient să menţii o formă exterioară de evlavie,ci marea întrebare care se pune este ce este în inima omului. Inima este locul unde se uită Dumnezeu: „…Eu nu Mă uit ca omul; Căci omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă” (I Regi 16,7). Acesta este lucrul pe care Pavel îl stabileşte în mod distinct ca fiind măsura standard a sufletului, iar ,,tăierea împrejur este cea a inimii”(Romani 2,29). Inima este aşezământul adevăratei credinţe mântuitoare, ,,căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire (Romani 10,10). Credinţa din inimă este cea care duce la neprihănire. Adevăraţii creştini sunt sfinţi pentru că inimile lor sunt devotate lui Hristos. Ei ascultă din inimă, înfăptuiesc voia lui Dumnezeu din inimă ”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

1. Pentru evitarea formalismului, în cadrul religios este nevoie de trăire duhovnicească, iar la sărbătorile patriotice se impune o abordare demnă şi înălţătoare;

2. Organizarea unor întâlniri cu credincioșii pentru pregătirea evenimentelor religioase și patriotice;

3. Promovarea  valorilor creștin-ortodoxe şi naționale la toate evenimentele din viața parohiei;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Nădejde Bogdan pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 30.03.2021, la Parohia Bereşti din comuna Hănţeşti păstorită de către P.C. părinte Marişca Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar V, aflat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina”, coordonat de P.C. părinte Nichiteanu Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de prezentarea prelegerii cu tema: „Vizitele pastorale cu prilejul sărbătorilor de iarnă – prilej de cunoaştere a credincioşilor”, susținută de către P.C. Pr. Marişca Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Vizitele pastorale prin care preotul se întâlnește cu credincioșii din parohia sa, au intrat deja de secole, în tradiția creștinilor ortodocși de la noi din țară. Cu prilejul acestor vizite se creează o apropriere, o legătură sufletească între preot și credincioși, deoarece aceștia sunt onorați de prezența preotului. Vizitarea credincioșilor de către preot trebuie înțeleasă ca un act liturgic, dar și ca un bun mod de cunoaștere a credincioșilor din parohie, cu bucuriile sau necazurile lor, iar, după caz, ajutorarea lor. Tot acum se face și o scurtă catehizare (lecție, învățătură religioasă) în adevărurile de credință și morală ale religiei noastre creștine la fiecare creștin din familiile vizitate.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

1. Vizita pastorală, o modalitate directă și eficientă la dispoziția preotului pentru cunoașterea enoriașilor săi;

2. Intensificarea vizitelor pe la casele credincioșilor;

3. Aplicând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, „rugați-vă neîncetat”, preotul are datoria morală de a-și educa credincioșii, iar prin aceste vizite îl poate materializa în practică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Marişca Constantin pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 02.03.2021, la Parohia Botoşana, păstorită de către părintele Spiridon Nistor, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Iulian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,,Sfinţilor Arhangheli”, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Filantropia Creştină”, de către P.C. Pr. Spiridon Nistor.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „În creştinismul ortodox, filantropia este, mai presus de toate, iubirea lui Dumnezeu faţă de om: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unul – Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3,16) sau nimeni mai mare dragoste ca aceasta nu are ca sufletul să şi-l pună pentru prietenii săi (Ioan 5,13). La originea creării universului şi a omului stă actul suprem de nemărginită iubire. Pentru toată lumea, dar şi pentru noi, creştinii, Mântuitorul Iisus Hristos este supremul Filantrop. El, din iubire, S-a jertfit pentru lume, suferind moarte şi încă moarte pe Cruce (Fil. 2,80). Mântuitorul Însuşi ne-a dat exemple de filantropie prin vindecările şi minunile făcute. Prin acestea vedem că în filantropie  totul se converteşte în faptă, în acţiune biruitoare a tot ceea ce e suferinţă umană (Iacobescu V. Ilie, articolul ,,Filantropia creştină în trecut şi astăzi” în Studii Teologice, nr.4, 1990, p. 106)”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

1. Pe baza principiului Legislaţiei bisericeşti ,,fiecare preot paroh trebuie să găsească metodele cele mai adecvate situaţiilor locale, pentru ca împreună cu enoriaşii săi să împlinească lucrarea samarineanului milostiv” ;

2. Implementarea unor programe sociale, caritative şi culturale care se manifestă prin cantine sociale, cabinete medicale, librării, cămine pentru persoane vârstnice, ateliere de icoane pe sticlă, centre de zi, centre de îngrijiri medicale ;

3. Desfăşurarea unor acţiuni la nivel de parohie care pot cuprinde programe de ajutor alimentar unde se presupune distribuire de alimente şi hrană, cabinete medicale, centre educaţionale, centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici ;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulțumit părintelui paroh Spiridon Nistor pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 04.03.2021, la Parohia Stamate, păstorită de către P.C. părinte Leucă Mihai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  nr. VII, aflat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de P.C. părinte Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de prezentarea prelegerii cu tema: Semnificaţia şi importanţa slujbei de înmormântare şi a parastaselor”, susținută de către P.C. Pr. Leucă Mihai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Moartea unui creștin constituie un eveniment deosebit pentru întreaga comunitate din care acesta a făcut parte, dar mai ales pentru familia sa. În astfel de momente, gândul la Dumnezeu trebuie să biruiască orice durere ce se transformă adeseori într-un sentiment de disperare și deznădejde. Datoria creștinească a celorlalți față de cel muribund este ca acesta să moară spovedit, împărtășit, împăcat cu ceilalți și cu o lumânare aprinsă la căpătâi. (….) Elementele simbol ce alcătuiesc slujba înmormântării sunt reprezentate de vinul ce se toarnă pe trupul celui adormit (vinul- simbolul sângelui, adică al sevei de viață care curge prin mădularele trupului omenesc și îl însuflețește) și de colivă (semn al credinței noastre în înviere și nemurire)”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

1. Praznicele sunt rămășițe ale vechilor agape sau mese frățești și de aceea nu trebuie să se renunțe la ele;

2. Dobândirea şi practicarea virtuţilor în pastoraţie (credinţa, faptele bune, rugăciunea, postul, milostenia, evlavia, smerenia, răbdarea, iubirea);

3. Pregătirea sufletească şi trupească a tuturor creștinilor prin respectarea pravilei cu responsabilitate şi conştiinţă duhovnicească;

4. Pastoraţia tinerilor şi metode de apropiere a tinerilor de Biserică prin implicarea lor în diferite proiecte şi activităţi în parohie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Leucă Mihai pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

 

A consemnat Diacon Misionar Protopopesc Nicşan Valentin.