Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – martie 2021

23

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

                        

În data de 22.03.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Spiridon” din Suceava, păstorită de către Părintele Clipa Sorin-Toader, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Domnului Nostru Iisus Hristos a urmat meditația cu titlul: „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite”, susținută de către Părintele Clipa Sorin-Toader de la Parohia ,,Sfântul Spiridon” din Suceava.

A fost prezent un număr de 18 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu (Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava 2); Pr. Micliuc Bogdan; Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Clipa Sorin; Pr. Argatu Petru; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Cezar Onesim; Pr. Filip Doru; Pr. Mihoc Dumitru; Pr. Straton Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 „Liturghia Darurilor mai înainte sfințite este o rânduială deosebită, specifică Postului Mare și care este cunoscută drept Liturghia Sfântului Grigorie cel Mare sau Dialogul […].

 Darul pe care creștinul îl dobândește la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite este de aceeași intensitate ca și la celelalte Liturghii unde se săvârșește lucrarea de sfințire a Darurilor, mai ales dacă participarea credinciosului este însoțită de o pregătire intensă prin post, rugăciune, spovedanie și milostenie.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Îndemnarea creștinilor de a participa la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite.
 2. Informarea creștinilor cu privire la faptul că unirea deplină cu Hristos-Domnul se face prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge, precedate de o pregătire spirituală intensă.
 3. Îndemnul la post, rugăciune, mărturisire și milostenie pe tot parcursul perioadei de post, dar și în afara acesteia.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

                         

CERCUL PASTORAL NR. 2

 

În data de 23.03.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luncușoara, păstorită de către Părintele Mihoc Mihai, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Acatistului Domnului Nostru Iisus Hristos, a urmat meditația cu titlul: „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite”, susținută de către Părintele Paroh Mihoc Mihai de la Parohia ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luncușoara.

A fost prezent un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu (Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava 2); Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Romega Ionel; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Bărghier Adrian; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Mihoc Nicolae; Pr. Rusu Toader; Pr. Ciceu Eugen; Pr. Șalvar Dan- Leonte; Pr. Marișca Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfânta Liturghie actualizează jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe Cruce. Prin jertfa Lui, Hristos S-a oferit, din iubire pentru om, ca mâncare și băutură, pentru a ne sfinți viața. Fără să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui suntem morți, chiar dacă suntem vii: <<și le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea Sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi>> (Ioan 6, 53-54)”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Duhovnicul este chemat să recomande termenele pentru împărtășire, potrivite fiecăruia spre îndreptare și curățire.
 2. Respectarea povățuirilor din Liturghier care socotesc obligatorie împărtășirea generală de cel puțin patru ori pe an.
 3. Îndemnul la împărtășirea cât mai frecventă a pruncilor și bătrânilor, căci aceasta este pentru dânșii izvor de sănătate și întărire.

 

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.          

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

 

În data de  29.03.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Florinta, păstorită de către Părintele Ruscan Filaret, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite”, susținută de către Părintele Ruscan Filaret de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Florinta.

A fost prezent un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu (Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava 2); Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Popovici Dănuț; Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Niga Adrian; Pr. Galeș Leonte; Pr. Pleșea Ciprian; Pr. Druță Ioan; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Cormoș Mircea; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Constantin Cristian;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Structura actuală a slujbei, cunoscută de Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, conține elemente aparținând Vecerniei, în mod deosebit în prima parte a ei, iar în partea a doua conține elemente ce aparțin Liturghiei Euharistice, comune Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur și celei a Sfântului Vasile cel Mare […]. Ea, însă, nu este Vecernie, chiar dacă împrumută elemente din rânduiala acesteia, și nici Liturghie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu are epicleză pentru sfințirea darurilor. Ea poate fi considerată și numită o slujbă de împărtășire solemnă a credincioșilor.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Duhovnicul este chemat să ofere informații cu privire la solemnitatea și importanța Liturghiei Darurilor înainte sfințite.
 2. Împărtășirea credincioșilor în cadrul Liturghiei darurilor înainte sfințite seara, pentru că aceasta este o încurajare și o întărire pentru cel expus și slăbit în nevoințele duhovnicești.
 3. Preotul trebuie să oficieze Liturghia Darurilor înainte sfințite cu respectarea canoanelor impuse și prin îndemnarea credincioșilor de a participa, în zilele de miercuri și vineri, la săvârșirea acesteia.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

                         

CERCUL PASTORAL NR. 4

 

În data de 30.03.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” păstorită de către Părintele Bîrsan Marius-Gheorghe, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Aghiasmei Mici a urmat meditația cu titlul: „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite”, susținută de către Părintele Bîrsan Marius-Gheorghe de la Parohia ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Capu Codrului 1.

A fost prezent un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu (Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava 2); Pr. Lateș Dumitru; Pr. Manolache Mihai; Pr. Gherasim Dumitru; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr. Aldea Florin; Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Coca Ionel; Pr. Cojocaru Marius; Pr. Bălan Mihai; Pr. Buzilă Felician;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Timpul rânduit pregătirii pentru Învierea Domnului cuprinde, după râvna și puterea fiecăruia, zile de post aspru, adică ajunări. Părăsind complet mâncarea și apa, la finalul unei zile de ajunare, cu smerenie și pocăință, creștinul așteaptă să primească Hrana cea veșnică și Apa cea vie, care sunt Trupul și Sângele Mântuitorului. Aceasta este împărtășirea de seară, care are loc în cadrul Liturghiei Darurilor înainte sfințite.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Creștinii trebuie să înțeleagă originile și sensul liturgic al acestui ritual și faptul că nevoia de Liturghia Darurilor înainte sfințite a venit din nevoia împărtășirii cât mai frecvente pe timpul postului.
 2. Preotul trebuie să le explice creștinilor care sunt Darurile lui Dumnezeu pentru oameni și care este importanța acestora.
 3. Prin împărtășire, creștinul primește viața, iar el trebuie să fie conștient de acest lucru.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

 

În data de 31.03.2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfânta Varvara” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Sava Adrian, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Acatistului ,,Bunei Vestiri” a urmat meditația cu titlul: „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor înainte sfințite”, susținută de către Părintele  Sava Adrian de la Parohia ,,Sfânta Varvara” din Gura Humorului.

A fost prezent un număr de 20 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu ( Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava 2); Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Pr. Cojoleanca Bogdan; Pr. Nuțu Mircea; Pr. Andrieș Cătălin; Pr. Sava Adrian; Pr. Gavrilei Eduard; Pr. Cîrciu Petrică; Pr. Florea Bogdan; Pr. Velniciuc Gheorghe; Pr. Hauca Cezar; Pr. Mazăre Georgel; Pr. Purice Constantin- Gheorghiță; Pr. Maloș Florin; Pr. Juravle Cristian; Pr. Ciornei Dănuț; Pr. Lazăr Răzvan; Pr. Bliorțu Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Liturghia Darurilor înainte sfințite este cea de-a treia Liturghie a Bisericii Ortodoxe și se poate săvârși de luni până vineri în Postul Mare, cu excepția zilelor aliturgice, luni și marți din prima săptămână și vineri din Săptămâna Patimilor, când nu se săvârșește nici o Liturghie dintre cele trei ale cultului creștin ortodox. În zilele noastre se obișnuiește să fie săvârșită numai în zilele de miercuri și vineri și în joia Canonului celui Mare.. în restul zilelor din Postul Mare se săvârșesc celelalte două Sfinte Liturghii”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 

 1. Conștientizarea foloaselor Sfintei Liturghii pentru cei ce participă cu credință și se împărtășesc din Sfintele Taine.
 2. Participarea la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite este prilejuită doar în Postul Mare, tocmai de aceea credincioșii sunt îndemnați să participe cu toată milostenia, dragostea și evlavia la săvârșirea acesteia.
 3. Să ne debarasăm de slava deșartă, de mândrie, de poliloghie și să trăim în liniște așteptarea Învierii Domnului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

                         

 

A consemnat: Pr.  Diacon Misionar Protopopesc,

                                 Maloș Constantin