Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna februarie 2021

20210211_172901

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna februarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

Cerc Pastoral Nr. 1

În data de 23.02.2021, la Parohia ,,Sfântul Nicolae”, din orașul Suceava păstorită de către părintele Paicu Marius Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului M.Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Maicii Domnului Pantanassa, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Împlinirea\formarea preotului astăzi”, de către P.C. Pr. Marius Nicolae Paicu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :,, Ceea ce reiese din Tradiţia patristică este faptul că teologia are un caracter pur terapeutic, şi că scopul teologiei nu e să-l ducă pe om nici la înţelegerea lui Dumnezeu, nici la exprimarea lui Dumnezeu, căci şi exprimările, şi înţelesurile, şi cuvintele despre Dumnezeu au un singur scop: tămăduirea omului, care se dobân­deşte atunci când omul a trecut de la luminare la îndumnezeire.Sensul şi scopul Bisericii în lume este chemarea la unirea tainică cu Hristos. Împlinirea menirii Bisericii în lume se face prin ierarhia bisericească. Slujitorii din cadrul Bisericii sunt organe lucrătoare în vederea extinderii Trupului Îndumnezeit al lui Hristos în lume prin întreita sa slujire: de a învăţa,sfinţi şi conduce spre mântuire” ;

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Preotul săvârşitor al Sfintelor Taine şi ierurgii ca mijloace duhovniceşti de curăţire, luminare şi îndumnezeire şi nu ca simple acte de satisfacere a nevoilor religioase a creştinilor ;
  2. Dinamica religioasă dintre viaţa duhovnicească şi pregătirea intelectuală a viitorului preot ;
  3. Preoţii tineri – entuziasm şi motivaţie ;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Paicu Nicolae pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

Cerc Pastoral Nr. 2

În data de 11.02.2021, la Parohia ,Sfinţii Apostoli”, din orașul Suceava (Iţcani II) păstorită de către părintele Clipa Mihai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul „ Sfântul Apostol Andrei ”,coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastoraţia adicţiior”, de către P.C. Pr. Băiţan Cristian.

Din cuprinsul prezentării citim următoarele aspecte :,, Viaţa duhovnicească, în contextul complex al unei crize postmoderne, al existenţei unei religiozităţi pietiste sau formale a unui sistem educaţional tributar informării în dauna formării creative a elevilor, lipsa unor modele de conduită veritabile, tentaţia libertinajului hedonist,pare să fi lăsat în urmă valorile societăţii tradiţionale de altădată . O succintă investigare a contextului social, material, cultural si eclesial ne prezintă o viaţă duhovnicească viciată ades de diverse patologii spirituale. Toate plăcerile vieţii sunt susceptibile de a cauza dependenţa. Drept urmare ,clasificarea s-ar putea face pe principiul categoriilor de plăceri umane”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Ca slujitori ai Bisericii lui  Hristos şi păstori de suflete, este de datoria slujitorilor altarului sa propună şi să clăadească nădejdi, un cadru în care omul debusolat sa îşi ,,vie în sine”, să-şi dorească vindecarea şi întoarcerea în ograda Tatălui, precum oarecând Fiul Risipitor;
  2. Rolul profilactic al misiunii preoţeşti : cateheza, sfătuirea, spovedania, euharistia etc ;
  3. Triunghiul luminos Şcoală – Biserică – Societate ;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Clipa Mihai pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

Cerc Pastoral Nr. 3

În data de 25 februarie 2021, la parohia Adâncata II din comuna Adâncata păstorită de către părintele Mitu Pascal, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sf. Mare Mucenic Dimitrie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rânduieli liturgice la Taina Sfântului Botez şi la ierurgii legate de naştere (tradiţie /rânduială/inovaţie), discuţii” de către P.C.Pr. Mitu Pascal.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :,, Sfânta Biserică are o grijă deosebită faţă de om chiar de la naştere până la moarte şi dupa aceea în veşnicie. Legate de naştere sunt patru ierurgii referitoare la mamă şi la pruncul născut: 1. Rânduiala din ziua întâi, sfinţirea apei ; 2. Rugăciunile la femeia leuză ; 3.Rugăciunea la însemnarea pruncului când i se pune şi numele ; 4.Rugăciunile care se citesc după patruzeci de zile femeii care a născut. Taina Sfântului Botez pune început vieţii creştine şi cel care îl primeşte devine mădular al Trupului Lui Hristos care este Biserica, el este absolut necesar pentru mântuire, prin el intrăm în comuniune cu El (Galateni 3, 27)”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Desacralizarea ,confuzia valorilor sau chiar lipsa lor, teama, frica de îmbolnăvire pot duce la cerinţe absurde, necanonice ;
  2. Rânduiala slujbei aşa cum o avem trebuie bine cunoscută de slujitor, tehnica scufundării pruncului ca de altfel şi modul cum împărtăsim prima dată pruncul nou botezat trebuie bine stăpânit iar simbolistica slujbei ca şi a ierurgiilor legate de naştere trebuie explicate familiei cu toată seriozitatea ;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mitu Pascal  pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

Cerc Pastoral Nr. 4

În data de 16.02.2021, la Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Ioniţă Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV , aşezat sub patronajul ,,Sfântul Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sectarismul în Bucovina. Metode de contracarare a fenomenului sectar” de către P.C. Pr. Ioniţă Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte : ,, De la început trebuie să aducem înainte faptul că ceea ce se întâmplă astăzi în Biserica noastră străbună cu privire la abaterea de la dreapta credinţă,s-a întâmplat şi în primele veacuri, începând de la propovăduirea Mântuitorului pe pământ, din timpul Sfinţilor Apostoli şi până la Sfinţii Părinţi care au < păstorit Biserica lui Dumnezeu pe care a câştigat-o cu Scump Sângele Său>(Fapte 20, 28). Au existat si vor exista oameni care din mândria lor se vor abate de la credinţa cea dreaptă, lăsată de Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli, şi se vor arăta ca nişte,, hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi făcând semne mari şi minuni până acolo încât să înşele dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi (Marcu 13,22)”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

                 1.Preotul este chemat dimpreună cu credincioşii să depăsească poziţia sectarilor prin pilda lor de lucrare şi de misiune;

                 2. Organizarea unor seri de caeheze pe teme scripturistice, patristice sau liturgice, sau prin acţiuni care să-i facă constienti pe credincioşii unei parohii de identitatea lor religioasă ;

                 3. Moralitatea preotului şi trăirea fiecărui credincios în parte exemple în faţa fenomenului sectar.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Ioniţă Vasile pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

Cerc Pastoral Nr. 5

În data de 10.02.2021, la Parohia Stânca din comuna Zvoriștea păstorită de către părintele Aniţei Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  V , aşezat sub patronajul ,,Sfântul Nectarie”, coordonat de părintele Nichiteanu Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,, Sfântul Haralambie”, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rugăciunea hrana sufletului ”de către P.C. Pr. Aniţei Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :,, “Nevoia de rugăciune a omului credincios este în afară de orice îndoială. Cu cât este mai puternică credinţa, cu atât este mai puternică şi nevoia sa de rugăciune. Pe de altă parte, credinţa unei persoane este susţinută de credinţa altor persoane. In aceasta apare importanţa Liturghiei şi a fiecărui cult public. Dar în societatea de astăzi constatăm o slăbire a credinţei. Prin urmare şi un fel de indiferenţă faţă de rugăciune. Astăzi omul credincios trebuie să caute într-o mare măsură el însuşi motivaţii care să-i poată susţine credinţa şi propria sa practică a rugăciunii. Şi tocmai aceasta ar putea face credinţa sa mai profundă şi rugăciunea sa mai fierbinte, dat fiind că, într-o mare măsura ele nu mai sunt susţinute de mediul social”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

                 1. Intensificarea rugăciunii atât personală cat si comună in Biserică ;

                 2. Bisericile să fie deschise zilnic în această perioadă dificilă, pentru a fi vizitate de credincioșii care caută ajutor și mângâiere sufletească;

                 3. Urmarea indemnului Sfantului Apostol Pavel ,,rugati-vă neincetat” si de a ne comporta mereu, în intreaga viaţă si in tot timpul zilei ca sub privirea lui Dumnezeu;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Aniţei Dumitru pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

Cerc Pastoral Nr. 6

În data de 09.02.2021, la Parohia Mihoveni, păstorită de către părintele Melinte Florin, din Protopopiatul Suceava I, , cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Iulian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,, Sfinţii Arhangheli „ , urmată de susținerea prelegerii cu tema „Slujba în sobor şi locul fiecăruia în cadrul ei”de către P.C. Pr. Melinte Florin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte : ,, Slujirea în sobor, mult practicată în Biserica veche, a rămas astăzi o practică uitată în bisericile ortodoxe de rit bizantin, ca şi în celelalte rituri liturgice răsăritene (orientale), pe când în riturile apusene a dispărut. În mod deosebit se slujeşte în sobor, la slujba de sfinţire a bisericii,la hramul bisericii sau la anumite ocazii speciale. Slujba în sobor necesită  atenţie şi implicare sporită din partea tuturor clericilor participanti”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

                 1. Pregătirea personală a fiecărui preot, atmosfera de ordine, atenţie şi linişte ce trebuie să existe pe tot timpul împreună slujirii;

                 2.Fiind împreună slujire se recomandă ca rugăciunile să fie rostite cu voce înceată în altar de către protos sau cel desemnat de el ;

                 3.Sincronizarea şi uniformitatea mişcarilor rituale. Cântarea din altar să se armonizeze cu a celorlati;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Melinte Florin pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

Cerc Pastoral Nr. 7

În data de 24.02.2021, la Parohia Corocăieşti, păstorită de către părintele Croitoru Iustin, din Protopopiatul Suceava I ,cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  nr.VII , aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Împlinirea / Formarea preotului astăzi” de către P.C. Pr. Cernăuţan Gabriel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: ,,Preotul este persoana anume pregătită şi chemată de Dumnezeu căreia i se dă , prin sfinţirea de către episcop, puterea şi dreptul să înveţe adevărul dumnezeiesc, să săvârşească Sfintele Taine şi slujbele bisericeşti şi să conducă pe credincioşi pe calea mântuirii. Preoţia este lucrarea de temelie în Biserică pentru că preoţia prelungeşte până la sfârşitul veacurilor însăşi preoţia lui Hristos. Preoţia se săvârşeşte pe pământ dar are rânduiala cetelor cereşti. De fiecare dată când săvârşeşte Sfânta Liturghie preotul coboară cerul pe pământ”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

                 1.Formarea continuă a preotului , prelungirea preoţiei Mântuitorului Iisus Hristos, care trebuie cultivată, conştientizată permanent şi privită ca un urcuş duhovnicesc;

                 2.Dobândirea şi practicarea virtuţilor în pastoraţie (credinţa, faptele bune, rugăciunea, postul, milostenia, evlavia ,smerenia ,răbdarea, iubirea;

                 3.Pregătirea sufletească şi trupească prin respectarea pravilei cu conştiinţă şi responsabilitate duhovnicească.

                4.Pastoraţia tinerilor prin implicarea lor în diferite proiecte şi activităţi în parohie ;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Iustin Croitoru, a mulţumit celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

A consemnat: Diacon Misionar Protopopesc Nicşan Valentin