Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna octombrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – izvorâtorul de Mir”

 

În data de 18.10.2021, la Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din orașul Suceava păstorită de către părintele Mazarache Alexandru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie – izvorâtorul de Mir”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Considerații pe marginea Sfintelor Taine” de către P.C. Pr. Mazarache Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Pentru a înțelege ce sunt Sfintele Taine, trebuie să înțelegem ce este Biserica. Nicăieri în textele patristice nu se poate vedea o singură definiție a Bisericii. Viața nu se definește, ci doar se descrie, așa cum despre Împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul ne spune: „Asemăna-se-va împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar…, aluatului pe care femeia la ascuns în trei măsuri de făină, cu un neguțător care caută mărgăritare bune…, cu un năvod aruncat în mare… . Dorind să descriem iconic Biserica, spunem împreună cu Sfântul Apostol Pavel că ,,Biserica este trupul lui Hristos”, unirea dintre om și Dumnezeu. Hristos este prima Biserică. Acolo s-a unit prima dată omul cu Dumnezeu. Ce este deci Biserica? Prelungirea lui Hristos de-a lungul istoriei.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Săvârșirea Tainei Botezului prin întreita afundare în numele Sfintei Treimi, aceasta fiind necesară pentru ființarea Tainei, corespunde naturii ei dogmatice. Botezul prin trei cufundări este „de Dumnezeu predat”;
 2. Spovedania este o deschidere a inimii, o stare de transparență lăuntrică;
 3. S-a adus în atenție și practica săvârșirii Cununiei în cadrul Sfintei Liturghii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mazarache Alexandru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 12.10.2021, la Parohia ,,Sfinții Arhangheli” – Ițcani, din orașul Suceava păstorită de către părintele Bîrsan Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ioan Botezătorul, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Valoarea persoanei umane și transplantul de organe”, de către P.C. Pr. Boiciuc Modest.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul este înțeles și se pune în valoare în măsura în care reflectă în el Prototipul său. Atăta vreme cât împlinește porunca iubirii și rămâne în Dumnezeu, care este iubire, este membru al Bisericii lui Hristos. Prin transplantul de țesuturi și/ sau de organe, se înțelege acea ,,activitate medicală complexă care, în scop terapeutic, înlocuiește țesuturi și/sau organe umane compromise morfologic și funcțional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sănătoase. Creștinismul ortodox nu trebuie să promoveze știința fără conștiință etică și responsabilitate față de demnitatea umană. De aceea, sunt necesare o permanentă priveghere spirituală și pastorală și un discernământ spiritual activ privind scopurile declarate și nedeclarate ale transplantului de organe ”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Învățătura morală a credinței ortodoxe se opune tuturor tranzacțiilor cu organe umane, precum și exploatării stărilor de criză și a vulnerabilității potențialilor donatori, determinată de lipsa de libertate psihică sau fizică, ori de sărăcie;
 2.  Tradiția biblică și patristică a Bisericii Ortodoxe insistă asupra valorii infinite a persoanei umane. Este esențial ca persoanele muribunde să se poată pregăti pentru moarte, să se poată mărturisi și să primeasca Sfânta Împărtășanie;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bîrsan Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

  

CERCUL PASTORAL NR. 3

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

      

În data de 27.10.2021, la parohia Adâncata II, comuna Adâncata, păstorită de către părintele Mitu Pascal, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,,Sfântul Dimitrie cel Nou, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Împlinirea, formarea preotului astăzi” de către P.C. Pr. Mitu Pascal.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Lucrarea preotului astăzi este destul de dificilă în comparație cu alte vremuri trecute. Preotul reprezenta în mijlocul comunității o autoritate de nocontestat, grație cunoștințelor sale, științei sale duhovnicești. Deținea cele mai multe cunoștințe în comparație cu ceilalți membri ai comunității, fapt pentru care majoritatea îi cerea sfatul, ținând totdeauna cont de el. Educația clerului era de așa natură încât să poată răspunde acestui rol de îndrumare și autoritate în cadrul comunității. Pentru a putea face față răspunderii asumate dincolo de cunoștințele teologice și de experiențele sale duhovnicești, este necesar ca preotul să cunoască starea lumii și nevoile omului contemporan, fapt valabil în orice epocă. Este chemat să cunoască problematica umană și complicațiile sociale, problemele concrete cu care se confruntă oamenii în situații date, pentru a-i putea ajuta cu răspunsuri dinainte pregătiteˮ.

În urma discuțiilor în plen, s-au subliniat următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să dezvolte un interes și entuziasm, continuu și constant, în pregătirea și formarea sa, care este un proces continuu pe toată durata slujirii bisericești;
 2. Rutina este un semn de laicizare a preotului de aceea trebuie evitată atât în cadrul slujbelor cât și al predicii. Predica să nu se improvizeze ci să se lucreze în mod amănunțit;
 3. Impostura este un alt pericol care ne pândește.,, Să fii egal cu sine în orice împrejurare”, să nu fie o inadvertență între ceea ce ești și ceea ce vrei să pari că ești. Impostura poate provoca sminteală, iar sminteala este condamnată de Mântuitorul Hristos.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mitu Pascal pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL  PASTORAL NR. 4

„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 28.10.2021, la Parohia Sălăgeni, Comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Dobrițoiu Ionuț, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghesmei mici și sfințirea casei de prăznuire oficiată de către PS. Damaschin Dorneanul, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Folosul slujbelor de pomenire a celor adormiți” de către P.C. Pr. Dobrițoiu Ionuț. Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Din perspectivă creștină, moartea nu este un sfârșit, ci doar o trecere spre un nou început, autentic și veșnic. De aceea, nu moartea în sine contează pentru un creștin, ci starea interioară a omului pus în fața acestei dramatice treceri, stare care se propagă și se amplifică în veșnicie… .Sfântul Antonie cel Mare, vrând să pătrundă adâncurile scopurilor providenței, adresa într-o zi lui Dumnezeu următoarea întrebare: ,,Doamne, pentru ce unii mor tineri, pe când alții ajung la cea mai adâncă bătrânețe?” Și Dumnezeu i-a răspuns: Antonie, vezi numai de tine! Aceasta este judecata lui Dumnezeu, ce nu ți se cade ție a cunoaște”. Dumnezeu a hărăzit sufletului să treacă prin trei stări diferite, care constituie viața sa veșnică: viața în pântecele mamei, viața pe pământ și viața de dincolo de mormântˮ.

În urma discuțiilor, în plen s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Conștientizarea și catehizarea fiecărui credincios pentru a înțelege importanța slujbelor de pomenire și a parastaselor;
 2. Cinstirea celor răposați prin rugăciuni, slujbe dar și prin purtarea de grijă a mormintelor lor. Să le îngrijim și să le împodobim, să le cercetăm cât mai des și să aprindem candele și lumânări în cinstea celor răposați.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Dobrițoiu Ionuț pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

 

CERC PASTORAL NR. 5

„Sfântul Ierarh Nectarie”

 

În data de 26.10.2021, la Parohia Berești, din comuna Hânțești, păstorită de către părintele Mihalache Constantin Răzvan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral – misionar nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Dependența de tehnologie în rândul tinerilor” de către P.C. Pr. Mihalache Constantin Răzvan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Dependența de tehnologie este o patimă care afectează grav libertatea omului. Depresia şi ostilitatea reprezintă un teren fertil pentru instalarea dependenţei de internet, telefon, gadget-uri care accentuează de peste două ori nivelul depresiei. Celor cu o uşoară dependenţă li se recomandă urmarea anumitor sfaturi iar celor cu o mare dependenţă li se recomandă urmarea unei terapii care vizează recâştigarea propriei libertăţi şi a controlului asupra propriei vieţi. ,,Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului” (Ioan 8, 34), ne învaţă Mântuitorul Iisus Hristos. ,,Fiecare este robul lucrului de care este biruit”, arată apostolul Petru (II Pet. 2, 19). Apostolul Pavel spune: ,,Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine”(I Cor. 6, 12).

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Consolidarea și conlucrarea legăturii dintre Biserică și familie. Familia este locul unde se va forma caracterul moral și personalitatea fiecărui tânăr;
 2. Slujitorii Bisericii au datoria de a-i implica pe tineri în lucrarea parohiei, pentru a-i depărta, cu iubire părintească, din mrejele patimilor.
 3. Necesitatea misionarismului tinerilor în lumea secularizată și tehnologizată de astăzi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mihalache Constantin Răzvan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 05. 10. 2021, la Parohia Cajvana II, păstorită de către părintele Rezuș Radu-Sorinel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral – misionar nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Preoții tineri învățând de la preoții bătrâni” de către Pr.  Hopulele Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Având în vedere măreția preoției, precum și faptul ca ea nu-și are originea de la oameni, ci este dăruită de Hristos, ca adevăratul și unicul Păstor, cel ce se învrednicește de primirea acestei taine să se ridice la înălțimea demnității preoțești și să fie un exemplu de desăvârșire creștină pentru turma sa, pe care este chemat să o păstorească, fiindcă ea își ațintește privirile asupra lui ca asupra unui model de desăvârșire. Pentru că preoția nu este o meserie, ci este o misiune sfântă asemenea medicinei, ea nu se învață doar din cărți, ci și din relația pe care preotul o are cu Dumnezeu și cu oamenii. De aceea preoții tineri caută sfaturi, sprijin sau chiar modele în rândul preoților cu o vechime mai mare în taina preoției, dar și cei mai în vârstă trebuie să fie o călăuză pentru preoții tineri”.

În urma discuțiilor, în plen s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Condițiile esențiale ale preoției sunt în primul rând vocația, acea chemare specială de a-L sluji pe Dumnezeu, apoi pregătirea teologică și formarea morală, care de altfel, este un proces continuu care durează toată viața și totodată o viață morală ireproșabilă;
 2. Smerenia, înțelepciunea și tactul pastoral trebuie să fie nelipsite în pastorație;
 3. Transparența în slujire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Rezuș Radu-Sorinel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sfântul Ciprian”

 

În data de 21. 10. 2021, la Parohia Siminicea II, păstorită de către părintele Buruiană Paul, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Sfintele sărbători – popasuri duhovnicești în iconomia mântuirii noastre” de către P.C. Pr. Buruiană Paul.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Adevăratul credincios din totdeauna își caută necontenit tihna sufletului, care nu se poate împlini decât în Dumnezeu, Cel ce este minunat întru Sfinții Lui cum spune psalmistul David in Psalmi 67, 36 si se odihnește întru sfinții Săi și va da putere și întărire poporului Său. Aceste momente au ca scop de a echilibra, de a stabili și de a armoniza întreaga ființă a omului creat de Dumnezeu și le simțim în frumoasele și sfintele sărbători, când, în drumul nostru, pregustăm veșnicia veacului viitor și nesfârșitˮ.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Conștientizarea fiecărui credincios a semnificației sărbătorii, a conținutului ei duhovnicesc și evitarea aspectului de a fi doar o zi de divertisment într-o societate marcată de acestă dispoziție spre consumism;
 2. Păstrarea valorilor autentice și edificatoare a tuturor sărbătorilor în sânul Bisericii și înțelegerea caracterului sacru al acestora;
 3. Scoaterea în evidență a dimensiunii pedagogice a tuturor Sfintelor Sărbători, găsirea unor metode de viețuire în care sărbătoarea armonizează existența omului credincios cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții Apostoli, cu Sfinții precum și cu întreg cosmosul.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Buruiană Paul pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc, Nicşan Valentin