Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – octombrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

 

La întâlnirea cercului pastoral nr. 1 pus sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, am avut bucuria de a primi prin prezență, cuvânt și rugăciune, binecuvântarea Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a bucurat sufletele celor prezenți prin cuvântul ziditor și plin de învățătură, toate realizate cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

În data de 18. 10. 2021, ora 16: 00 la Parohia cu hramul ,,Sfânta Vineri” din Suceava, păstorită de către Părintele Protopop Minu Mititelu, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului ,,Sfintei Cuvioase Parascheva” a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creștină și asistența socială – imperative misionare ale ortodoxiei românești”, susținută de către Părintele co-slujitor Dinu Airinei de la Parohia „Sfânta Vineri” din Suceava.

A fost prezent un număr de 24 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Minu Mititelu (Protopop al Protopopiatului Suceava II); Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II), Pr. Filip Doru; Pr. Baltag Vasile; Pr. Clipa Sorin; Pr. Lăzăreanu Cristian; Pr. Mureș Cătălin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pe lângă evanghelizare și mărturisirea creștină, Biserica are ca misiune și filantropia întrucât misiunea Bisericii dintotdeauna a fost și trebuie să fie un act de slujire a oamenilor, iubirea aproapelui fiind un criteriu esențial pentru viața creștină”.

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Necesitatea implicării în social a Bisericii, de a-i ajuta pe cei aflați în nevoi și suferințe;
 2. Desfășurarea misiunii de asistență socială prin instituțiile create de biserică în acest scop;
 3. Continuarea misiunii de solidaritate practicată în lumea bizantină, urmând linia tradițională a slujirii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2

,,SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 21. 10. 2021, ora 16: 00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Știrbăț, păstorită de către Părintele Șalvar Leonte – Dan, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Acatistului ,,Sfintei Cuvioase Parascheva”, a urmat meditația cu titlul: ,,Filantropia creștină și asistența socială-imperative misionare ale ortodoxiei românești”, susținută de către Părintele Paroh Șalvar Leonte-Dan de la Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Știrbăț.

Au fost prezenți un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Brahariu Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Bărghier Adrian; Pr. Onea Valentin; Pr. Șalvar Dan-Leonte; Pr. Belei Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În societatea modernă, în care fiecare persoană își urmărește binele propriu, Biserica este chemată să se implice activ în rezolvarea problemelor sociale ale comunităților, cu mijloacele care îi sunt specifice in temeiul misiunii de slujire a aproapelui și pe baza experienței dobândite încă de la începuturile ei. În Biserică, baza filantropiei este dragostea creștină și mila, care ne motivează în organizarea unui sistem propriu de intervenție socială”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1.Finalitatea filantropiei trebuie înțeleasă în cheia misiunii Bisericii, aceea de mântuire;

2.Înțelesul filantropiei nu trebuie limitat doar la aspectul material ci extins și la cel sufletesc prin bunătate, rugăciune, afecțiune față de cei ce nu au lipsuri materiale;

 1. Fiecare Biserică, în relație strânsă cu Statul, trebuie să fie un centru filantropic, în special în zonele cu multe persoane defavorizate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

,,SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 19. 08. 2021, ora 16: 00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Moara-Carp, păstorită de către Părintele Paroh Ungureanu Gheorghe, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba Acatistului ,,Sfinților Mărturisitori Visarion și Sofronie și al Mucenicului Oprea, a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creștină și asistența social-imperative misionare ale ortodoxiei românești”, susținută de către Părintele Paroh Ungureanu Gheorghe de la Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și mama Sa Elena” din Moara-Carp.

Au fost prezenți un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Hapca Gheorghe; Pr. Grădinaru Lucian;  Pr. Pleșea Ciprian;  Pr. Cormoș Mircea; Pr. Constantin Cristian; Pr. Bogdan Ioan Dumitriu; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Niga Adrian; Pr. Cornel Fodor; Pr. Druță Ioan; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Ungureanu Marius; Ungureanu Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfinții Părinți ai Bisericii noastre au organizat, începând mai intens cu sec. al IV-lea (numit și „veacul de aur”), opera filantropică sau caritabilă, înființând instituții permanente de îngrijire a bolnavilor, bătrânilor, săracilor și pelerinilor. Sf. Ier. Vasile cel Mare a pus bazele primului complex filantropic, care cuprindea: Biserica, spitale, leprozerii, azile pentru bătrâni, case pentru străini.   Acestora, li se adăugau și alte clădiri de trebuință, pentru diferite necesități: bucătării, ateliere, școli pentru copii și pentru deprinderea unor meserii.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Cultivarea celor două trăsături esențiale ale Noului Legământ: iubirea și mila creștină;
 2. Derularea, în parteneriat cu școlile, a unor programe parohiale de asistență pentru copiii care provin din familii sărace sau cu risc social în vederea prevenirii abandonul școlar;
 3. Colaborarea între parohiile învecinate în vederea desfășurării unor programe comune în scopul rezolvării problemelor sociale specifice zonei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

,,SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 27. 10. 2021, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” păstorită de către Părintele Cojocar Marius, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 4, așezat sub patronajul ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Acatistului ,,Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești”, a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creștină și asistența social-imperative misionare ale ortodoxiei românești” susținută de către Părintele Cojocar Marius de la Parohia ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Lucăcești.

Au fost prezenți un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Sv 2, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Aldea Florin; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Dura Florin; Pr. Cojocar Marius; Pr. Andronic Dănuț; Pr. Curcă Ciprian; Pr. Manolache Mihai; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Abageru Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Creștinismul a adus lumii nu numai cea mai mare virtute morală și socială, ci și exemplul organizării ei și a făcut cu aceasta un mare serviciu societății. Caritatea creștină circula astfel în Biserică și în lume, ca o nouă regulă de viață, ca o ușurare a tuturor suferințelor, ca o înlăturarea a tuturor lipsurilor și, totodată, ca o ridicare generală a nivelului moral, ca o îmbunătățire a sufletului omului”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Încurajarea faptelor de milostenie în vederea mântuirii;
 2. Practicarea lucrării filantrofice ca dovadă concludentă a păstrării credinței și vieții apostolice;
 3. Susținerea prin parteneriate și proiecte filantropice a parohiilor sau centrelor sociale din zonele defavorizate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

,,SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 28. 10. 2021, ora 16: 00, la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Mănăstirea Humor, păstorită de către Părintele Velniciuc Gheorghe, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

Am săvârșit slujba Acatistului ,,Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești”,  a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creștină și asistența socială-imperative misionare ale ortodoxiei românești” susținută de către Părintele Velniciuc Gheorghe de  la Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Mănăstirea Humor.

Au fost prezenți un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Sv 2, care a și moderat întâlnirea, aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv, împreună cu următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”); Pr. Cojoleanca Bogdan; Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Florea Bogdan; Pr. Lazăr Răzvan;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Filantropia Bisericii este, în primul rând, o filantropie pastorală, adică ea are în vedere indrumarea omului pe calea mântuirii. Iubirea Bisericii faţã de om trebuie sã fie, în primul rând, grija pentru hrănirea lui cu hrana spiritualã a Evangheliei, vindecarea lui cu harul Sfintelor Taine și creşterea omului prin cultivarea virtuţilor și săvârșirea faptelor bune.

Impreună cu această filantropie pastorală sau spirituală se dezvoltã şi filantropia materială, a hranei si îmbracămintei trupeşti, a vindecãrii medicale, a îngrijirii de cele necesare vieţii biologice”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. În parohie preotul este chemat sa fie principalul filantrop, modelul iubirii faţă de aproapele, întâiul slujitor al săracilor şi ostenitor al celor bolnavi;
 2. Fiecare parohie se poate inspira din tradiţia filantropică a Bisericii continuând grija si acţiunile de alinare a suferinţelor sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor;
 3. Implicarea enoriaşilor în opera filantropică este de mare folos. Atât consiliul cât şi comitetul parohial pot contribui la misiunea parohiei devenind „mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu”.

      În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat: Pr. Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin