Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna noiembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 09. 11. 2021, la Parohia ,,Sfântul Dumitru” din orașul Suceava păstorită de către părintele Duțuc Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rânduieli liturgice” de către P.C. Pr. Cărăușu Cristian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,În materie de practică liturgică numim inovație orice abatere de la Tipicul sau regula de slujbă consfințită de cărțile de cult şi de Tradiția unanimă a Bisericii, o schimbare fie în textul rugăciunilor, fie în ritual. În inovație se poate constitui o ceremonie nouă, un adaos de cuvinte față de recomandările cărților de slujbă, un mod neobișnuit de a proceda într-un moment sau altul din rânduiala slujbei, o modificare a succesiunii tradiționale a părților componente ale unei slujbe sau rânduieli. Inovaţie este însă nu numai ceea ce se face în plus, ci și ceea ce se face în minus față de rânduiala obișnuită: orice omisiune, suprimare, înlăturare sau ciuntire a textului ori a rânduielii.”

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. În calitatea lor de urmași ai dumnezeiescului Învățător, slujitorii Bisericii sunt datori să-i lămurească și să-i îndrume pe credincioşi atât asupra obiectului cât şi asupra modului rugăciunii lor, adică să-i învețe nu numai ce să ceară lui Dumnezeu în rugăciune, ci și cum să se roage;
 2. Inovațiile în domeniul religios trebuie respinse şi combătute deoarece ele strică și sfărâmă unitatea și uniformitatea cultului, știut fiind faptul că unitatea religioasă se menține mai ales prin unitatea formelor de cult. Cultul divin public nu poate fi lăsat drept câmp de experiență pentru fiecare slujitor în parte, de aceea inovațiile trebuie înlăturate în favoarea regulei generale.
 3. Liturghierul îndreptat tipărit în 2012 este ,,manualulˮ după care ar trebui să se ghideze toți slujitorii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Duțuc Adrian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 12. 10. 2021, la Parohia ,,Sfinții Arhangheli” Ițcani, din orașul Suceava păstorită de către părintele Bîrsan Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântul Apostol Andrei”, coordonat de către părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Consiliere pastorală în tulburările post-natale”, de către P.C. Pr. Diac. Paul Rusu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Femeia însărcinată poartă în pântece un copil pe care Hristos îl vrea în comunitatea Sa de iubire: De aceea, femeia pe parcursul întregii sarcini trebuie să se spovedească și să se împărtășească săptămânal. Embrionul are nevoie de dragostea infinită a Cuvântului lui Dumnezeu. Femeia care este deosebit de vulnerabilă pe parcursul sarcinii are nevoie de Hristos mai mult decât de hrană și apă. În puține cazuri preoții ortodocși înțeleg situația specială a femeii însărcinate. Femeile trebuie ajutate în etapa prenatală și în perioada postnatală. Depresia poate să evolueze latent încă din timpul sarcinii. Duhovnicul femeii însărcinate are capacitatea să observe cum gândește aceasta”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Elaborarea unui sistem de psihoterapie ortodoxă. În spaţiul românesc se impune această terapie necesară şi aşteptată completare, din perspectivă religioasă, la tehnicile deja existente în acest moment;
 2.  Preotul să fie un bun duhovnic și în același timp și un bun psiholog;
 3. Spovedania și împărtășirea mai deasă a femeilor însărcinate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bîrsan Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 16. 11. 2021, la parohia Tișăuți, comuna Ipotești, păstorită de către părintele Bejenar Mircea, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Valoarea rugăciunii și a postului în perioade de criză moral – spirituală și de persecuție anticreștină”, de către P.C. Pr. Bejenar Mircea.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Posturile sunt perioadele de răstignire a viciilor dezumanizante și renaștere duhovnicească, de competiție și atletism duhovnicesc, când efortul credinței dă răspuns chemării Domnului de a ajunge la El toți cei osteniți și împovărați. Cu precădere în perioadele de post regăsim patria originii creștinismului și a Bisericii, duhul de viață vivificator al Crucii ostenelilor, mai exact duhul de viață mucenicesc și dispoziția martirică, ambele antiseculare și în răspărul oricărui duh al vremii. Dar cu deosebire se dezvoltă și se impune în perioadele posturilor virtutea rugăciunii, printr-o intensificare a vieții cultice și ascetice ca suflet în sufletele trăitorilor, căci sunt mijloace oferite de Hristos spre a curăți nu numai persoana umană, dar și societatea, oamenii – prieteni, vrăjmași și persecutori și întregul neam omenesc, de orice necurăție și de păcate. Mai mult, rugăciunea și postul nu devin virtuți izolate, căci ele sunt parte a unui întreg dimpreună cu dragostea, răbdarea, umilința, smerenia, milostenia, eroismul și atitudinea mărturisitoare în fața agresiunilor seculare antibisericești, iar toate la un loc făuresc nașterea din nou a lumii, inițiată de Domnul Însuși prin Biserica Saˮ.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Intensificarea rugăciunilor cu precădere în perioada postulului; rugăciunea neîncetată și rugăciunea pentru alții.
 2. Conștientizarea și apropierea credincioșilor de viața Bisericii, participarea lor la Sfânta Liturghie, la Sfintele Taine;
 3. Valorificarea iubirii aproapelui prin cultivarea în suflet a virtuților: milostenia, iertarea, rabdarea etc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bejenar Mircea pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL  PASTORAL NR. 4

Sfântul Serafim de Sarov”

În data de 11. 11. 2021, la Parohia Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Chelba Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 4, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea  rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Postul, Rugăciunea, Spovedania și Sfânta Împărtășanie, arme împotriva diavolului”, de către P.C. Pr. Chelba Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Prin cuvântul post noi înțelegem o înfrânare de la mâncăruri, dar și de la toate dorințele rele, pentru a putea creștinul să-și facă rugaciunea cu ușurință și să se împace cu Dumnezeu. Să-și omoare poftele si să câștige harul lui Dumnezeu (Mărturisirea Ortodoxă, Partea a IlI-a, Rasp. la intreb, a 7-a). Postul  nu este desă­vârșirea însăşi, ci doar un mijloc de ajungere la ea. Greşesc, prin urmare, toţi cei care socotesc că dacă postesc sunt scutiţi de a împlini celelalte porunci. De aceea, postul trupesc trebuie neapărat unit cu postul sufletesc. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă să dovedim că postim ajutând pe săraci, împăcându-ne cu duș­manii noștri și fugind de ispite. El ne îndeamnă să postim nu numai cu gura şi cu stomacul, ci cu toate simţurile noastre. Postul, ca şi celelalte nevoinţe, devine zadarnic, aşa cum afirmă Sfântul Simeon Noul Teolog, dacă nu luptăm să ne facem o inimă fără răutate, simplă, dreaptă, smerită, blândă, dacă nu dobândim dragostea de Dumnezeu şi de aproapele”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Cu binecuvântarea duhovnicului împărtășirea să fie cât mai deasă, iar înainte de aceasta pregătirea fiecărui credincios să se axeze pe o spovedanie curată și sinceră;
 2. Povățuirea duhovnicească a familiei și îndemnul ca toți membri acesteia să se împărtășească;
 3. Oprirea de la Împărtășanie să fie făcută cu chibzuință și discernământ.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Chelba Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5

„Sfântul Nectarie”

În data de 14. 11. 2021, la Parohia Zvoriștea, din comună, păstorită de către părintele Rusu Liviu, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Postul Crăciunului. Semnificație și importanță” de către P.C. Pr. Rusu Liviu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Astfel, Postul Nașterii Domnului este perioada darurilor care se arată în milostenie și culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa și prin nașterea Sa ca om în peștera Betleemului. Pentru Sfantul Ioan Hrisostom, Crăciunul înseamnă dragoste. Noi nu ne sfințim singuri, nu avem cum, ci Dumnezeu ne sfințește, dacă vede în noi credință. Fără dragoste, nu există nici Crăciun autentic, nici rai. Să postim deci, nu numai de la mâncare, ci şi de la păcate. Postul adevărat este prilej de libertate duhovnicească: libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune şi libertatea de a-i iubi pe semenii noştri mai mult prin fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, mântuirea noastră şi bucuria semenilor noștri.”

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Respectarea posturilor din timpul anului, iar postul să fie însoțit de rugăciune și de fapte de milostenie; Rostul postului este spre folosul trupului și al sufletului, pentru că întărește trupul și curățește sufletul;
 2. Cercetarea credincioșilor care fac parte din Biserică dar participă rar la slujbele acesteia;
 3. Apropierea tinerilor de Biserică prin Taina Sfintei Spovedanii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Rusu Liviu pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

„Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 04. 11. 2021, la Parohia Soloneț, păstorită de către părintele Grigorean Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Pregătirea preotului pentru Sfânta Liturghie” de către P.C. Pr.  Grigorean Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Sfântul Ioan de Kronstadt evidenția că: <<Liturghia este slujirea de sus pe pământ, cea mai mare minune a iubirii și dreptății lui Dumnezeu – slujirea nemuririi neamului omenesc, cea mai mare biruință a milostivirii lui Dumnezeu față de păcatele oamenilor, cea mai mare biruință asupra diavolului, care se săvârșește în fiecare zi și care învrednicește de fericire  pentru toți vecii pe cei ce au biruit diavolul prin credință și pocăință; este dăruirea hranei și a băuturii nemuritoare, a curățirii de păcate, a sfințirii și vieții veșnice>>”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Pregătirea preotului trebuie să fie atât sufletească cât și trupească;
 2. Săvârșirea Sfintei Liturghii trebuie făcută cu o anumită așezare sufleteasă, având în minte cuvintele ,,toată grija cea lumească acum să o lepădăm”;
 3. Pregătirea intelectuală a preotului în ceea ce privește simbolismul Sfintei Liturghii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Grigorean Vasile pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

În data de 12. 11. 2021, la Parohia Grigorești, păstorită de către părintele Lăcătuș Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar Nr. 7, aşezat sub patronajul „Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Sfânta Scriptură și tinerii” de către P.C. Pr. Lăcătuș Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfânta Scriptură rămâne stâlpul central al transformării și restaurării omului, iar aceasta presupune nu doar adeziune la adevărurile de credință ci și o educare a acestuia încă de la vârste fragede în vederea înțelegerii lor. Putem afirma cu tărie că Biblia este deosebit de importantă în actul de educație al omului creștin prin aceea că oferă normele morale de transformare reală a personalității umane în acord cu principiile de funcționare ale unei societăți sănătoase. Personalitatea tânărului în continuă formare are nevoie de o contrapondere în ceea ce privește mesajul societății contemporane dar și în ceea ce privește calitatea modelelor pe care aceasta le mai poate oferi. În acest sens Biblia oferă modele morale pozitive atemporale care nu își pierd valoarea deoarece sunt reprezentări ale chipului modelului suprem – Hristos”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Preoții și profesorii de religie să îndemne tinerii la citirea Sfintei Scripturi;
 2. Organizarea și realizarea unor programe cu tinerii, întâniri și seri catehetice, seri de lectură biblică;
 3. Tinerii să fie angrenați în activitatea liturgică și socială a Bisericii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Lăcătuș Adrian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc, Nicşan Valentin