Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna martie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

În data de 28.03.2022, la Parohia „Sfântul Simeon” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Curic Ionuț-Daniel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” de către P.C. Pr. Văideanu Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Faptul că în Biserica Ortodoxă se vorbește despre o anumită rânduială a preotului înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii, nu înseamnă că preoții constituie o categorie care ar fi exceptată de la canonul de rugăciune pentru Sfânta Împărtășanie. Această pretenție are ca fundament faptul că preotul trebuie să fie model pentru credincioșii săi și de aceea are sarcina de a semăna în sufletele credincioșilor râvna și dragostea pentru cele sfinte prin comportamentul său care trebuie să fie exemplar. Așadar se cere în mod special ca preotul să fie un bun rugător, înțelegând prin aceasta că trebuie să aibă o dispoziție permanentă pentru rugăciune și să fie așa cum zicea Sfântul Grigore Teologul, „mai presus de mulțime în ceea ce privește virtutea și apropierea de Dumnezeu; cu alte cuvinte, să fie față de comunitate ceea ce este sufletul față de trup[1]. Dacă mireanului care se împărtășește i se cere o riguroasă și îndelungă pregătire trupească și sufletească, cu atât mai mult i se cere celui care săvârșește Sfânta Liturghie o pregătire continuă pentru a fi gata în orice moment pentru această slujire”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să se roage cu timp și fără timp pentru a se întări duhovnicește și a avea „cuvânt cu putere multă” în îndeplinirea misiunii sale pastorale;
 2. Preotul trebuie să fie model pentru credincioșii săi și de aceea are sarcina de a semăna în sufletele credincioșilor râvna și dragostea pentru cele sfinte prin comportamentul său.
 3. Rugăciunea permanentă sau continuă să fie însoțită de post și milostenie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Curic Ionuț-Daniel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

În data de 15.03.2022, la Parohia „Schimbarea la Față” Burdujeni, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Cârlioru Cosmin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de către părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt”, de către P.C. Pr. Hrecinic Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În dobândirea acestui Duh a lui Dumnezeu constă adevăratul țel al vieții creștine, în timp ce rugăciunea, privegherea, postul, milostenia și alte virtuți creștinești săvârșite în numele lui Hristos sunt doar mijloacele pentru dobândirea Duhului lui Dumnezeu. Potrivit Sfântului Grigorie Palama, şi trupul, aşa cum participă la lupta ascetică prin înfrânare, prin plâns şi lacrimi, tot aşa participă şi la darurile Duhului Sfânt. Amarele lacrimi devin dulci, rugăciunea mulţumitoare îi îndulceşte gâtul, inima tresaltă de bucurie, trupul întreg se bucură. Aşa cum plăcerea iraţională a păcatului întunecă mintea şi o face iubitoare de trup, iubitoare de materie şi iubitoare de plăcere, tot aşa şi harul de la minte înaintează la trup, fără să se urâţească deloc din pricina acestuia.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Participarea la Sfintele Taine, în special Taina Euharistiei, ascultarea glasului Lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi si a altor scrieri sfinte;
 2.  Practicarea virtuților, păstrarea inimii curate și a trupului neprihănit;
 3. Învățarea credincioșilor cum să se roage corect și practicarea rugăciunii neîncetate.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cârlioru Cosmin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 23.03.2022, la parohia Adâncata I, comuna Adâncata, păstorită de către părintele Grivincă Alexandru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de către părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Canonul de rugăciune al preotului. Importanța lui.”, de către P.C. Pr. Grivincă Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cuvântul canon, vine din gr. kanon = măsură, regulă, lege. În Ceaslov scrie foarte frumos: <<Canonul de rugăciune către puterile cerești, Canonul de rugăciune către Îngerul Pazitor, Canonul de pocăință către Mântuitorul lisus Hristos>>. De ce nu i-a spus rugăciune către Mântuitorul? Canon, pentru că se săvârșește într-un anumit fel, cu o anumită evlavie, cu o anumită trăire, cu o anumită simțire și cu o anumită implicare. Implicarea este fondul care stă la baza acestui canon. Dacă preotul întelege rostul implicării în viața duhovnicească a rugăciunii, atunci înțelege și rostul canonului. Canonul de rugaciune vine să facă și o absolvire de pacate, lucru consemnat de Sfântul Nicodim Aghioritul care spune clar: <<Cel ce s-a spovedit la duhovnic, și-a descărcat sufletul de toate păcatele si a primit canonul, acela a primit bucuria împăcării cu Dumnezeu, este absolvit de ele și-i sunt șterse din haina sufletului, din catastiful sufletului>>”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Pentru slujirea dumnezeieștii Liturghii, preotul este dator să fie curat, cu sufletul și cu trupul;
 2. Preotul trebuie să predice în parohie cu viața sa exemplară;
 3. Preotul care slăbeşte în rugăciune nu se va putea conforma deloc misiunii și slujirii preoţești, rugăciunea fiind, aşadar, un element fundamental al fiecărui om, pentru cleric constituind însă premiza slujirii lui.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Grivincă Alexandru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
Sfântul Serafim de Sarov”

În data de 30.03.2022, la Parohia Plopeni, Comuna Salcea, păstorită de către părintele Mihoc G. George, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de către părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea  rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia”, de către P.C. Pr. Mihoc G. George.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Orice lucru făcut cu măsură înfrumusețează pe om, atât în activitatea pământească, cât și în cea duhovnicească. Găsirea <<căii de mijloc>> este foarte importantă. Este nevoie, pe de o parte, să ne silim a ne ruga, pe de altă parte să ne temperăm habotnicia, adică ducerea rugăciunii într-o latură formală, în care primează cantitatea, în detrimentul trăirii profunde. Învățăm de la Sf. Părinți că <<rugăciunea scurtă este fără de preț>>. Canonul corect menține preotul într-o stare bună de spirit, dar în același timp, se păstrează bucuria inimii și dorința de rugăciune. Rodul unei rugăciuni corespunzătoare este smerenia adâncă și pacea inimii. O pravilă care corespunde puterilor noaste ține treaz în noi duhul rugăciunii”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea este esențială în existența oricărui credincios și cu atât mai mult în viața preotului, fiind ,,cheia cu care deschidem poarta cerului și intrăm la Părintele ceresc” (Fericitul Augustin);
 2. Statornicia este importantă în practicarea unui canon de rugăciune. Dacă un canon nu are o practică regulată, atunci acesta încetează să mai fie o pravilă;
 3. Viața preotului ar trebui să fie o continuă pregătire şi mulțumire pentru Sfânta Liturghie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mihoc G. George pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 În data de 31.03.2021, la Parohia Hânțești II, din comuna Hânțești, păstorită de către părintele Rusu Ciprian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul „Sfântului Nectarie”, coordonat de către părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați” de către P.C. Pr. Rusu Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este o vorbire a omului cu Dumnezeu, cine se roagă vorbeste cu Dumnezeu, cu sfinţii, cu îngerii, cu Maica Domnului, de fapt, omul îşi înalţă mintea către Dumnezeu, pentru a se umple de bunătaţile divine. S-a făcut un concurs: Care este cel cel mai înalt om din lume, şi a câştigat cel ce a spus, că omul cel mai înalt este omul care prinde cerul cu mâinile sale în rugaciune şi așa este ! Care este cea mai mare faptă bună din lume ? RUGĂCIUNEA este fapta cea mai mare a lumii, căci ea este cauza tuturor bunătăţilor din lume. Sfinţii au ajuns sfinţi prin rugăciune, noi îi putem imita. Blaise Pascal spunea că, “Omul este cea mai mare fiinţă din lume, când ? Când stă în genunchi şi se roaga Creatorului său, atunci întrece tot universul”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea este modalitatea prin excelență a activării comuniunii noastre cu Dumnezeu, este un act ontologic fundamental și constitutiv al persoanei umane;
 2. Preoţii trebuie să fie cu rugăciune mereu în slujba credincioșilor, să le vorbească de Dumnezeu, să le arate calea către Dumnezeu, atât prin grai, cât și prin exemplul personal.
 3. Îndemnul către credincioși pentru rugăciune cât mai deasă, după îndemnul Sfântului apostol Pavel: ,,Rugați-vă neîncetat ” (I Tesaloniceni 5,18).

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Rusu Ciprian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 17.03.2022, la Parohia Mihoveni , păstorită de către părintele Melinte Florin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 6, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” de către P.C. Pr. Lazăr Viorel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Îndemnul peste veacuri al Sfântului Apostol Pavel <<rugați-vă neîncetat>> I Tesaloniceni 5, 18, prelungește îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos <<privegheați, dar în toată vremea rugându-vă>> Luca 21, 36. Preafericitul părinte patriarh Daniel numește rugăciunea, <<respirația spirituală a bisericii și a sufletului>>. Rugăciunea este apropierea de Dumnezeu iar biserica este școală a rugăciunii.

Sfinții părinți printre care și Evagrie Ponticul, în învățăturile sale duhovnicești afirmă că rugăciunea este <<vorbirea minții cu Dumnezeu, urcușul minții spre Dumnezeu>>.

Suntem la începutul postului mare, perioadă în care biserica ne cheamă la pocăință și sporire spirituală, prin aprofundarea trăirilor duhovnicești, spre reabilitarea ființei umane căzute în păcat și redobândirea frumuseții celei dintâi. Dacă pentru orice credincios rugăciunea este aducătoare de mângâiere și bucurie în unirea cu Sfânta Treime, izvorul vieții veșnice, dar și cu biserica lui Hristos, cu atât mai mult ea trebuie să fie pentru slujitorii bisericii o activitate continuă, o lucrare și un mod de viață.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Pravila de rugăciune zilnică a preotului, canononul de rugăciune sunt indispensabile fiecărui preot , fără de care nu se poate concepe trăirea duhovnicească a acestuia;
 2. Fiecare preot ar trebui să aibă un duhovnic, iar cu sfatul și binecuvântarea acestuia să-și stabilească un program de rugăciune zilnică;
 3. Perseverența și statornicia în rugăciune să fie nelipsite preotului, alături de inimă înfrântă și smerită, altarul de jertfă al rugăciunii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Melinte Florin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

În data de 29.03.2022, la Parohia Stamate, păstorită de către părintele Leucă Mihai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 7, aşezat sub patronajul „Sfântului Ciprian”, coordonat de către părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați” de către P.C. Pr. Leucă Mihai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru a ne ruga nu trebuie să facem decât să tindem către Dumnezeu, însă acest efort trebuie să fie mai mult de ordin afectiv dar și intelectual. Forma rugăciunii poate deveni de la o scurtă aspirație către Dumnezeu până la contemplare. Asupra sufletului și a trupului, rugăciunea are un efect curativ, de stabilire a unui echilibru mental, fizic și mai ales duhovnicesc. Așadar, terapia prin rugăciune are efect de curățire a patimilor, având în centrul ei, repetarea neîncetatată a acesteia și în același timp dorința de liniștire interioară, iar odată cu această liniștire, mecanismele psiho-fizice  și fiziologice ale organismului, vor declașa procesul de vindecare a omului. .”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea, împreună cu postul, dar și milostenia este unul din stâlpii evlaviei. Biserica ne învață și predică neîncetat că toate virtuțile și darurile lui Dumnezeu se obțin în primul rând prin rugăciune;
 2. Conștientizarea importanței rugăciunii în inimile credincioșilor; rugăciunea personală și rugăciunea liturgică-colectivă;
 3. În cadrul parohiei, credincioșii să participe activ la viața Bisericii, sfințindu-se și unindu-se cu Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Leucă Mihai pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

[1] Pr. Petre Vintilescu, Preotul în fața chemării sale…, p. 119.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Nicşan Valentin