Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – martie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 22.03.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Antonie cel Mare” din Suceava, păstorită de către Părintele Filip Doru, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Mihoc Alexandru de la Parohia ,,Buna Vestire” din Șcheia, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Postul-cale spre lumină”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, care a fost susținută de către Părintele coslujitor Popovici Dumitru Cristian de la Parohia ,,Sfântul Antonie cel Mare” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II); Pr. Argatu Ștefan; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Mihoc Alexandru; Pr. Buta Dragoș; Pr. Clipa Toader-Sorin; Pr. Ovidiu Iacob; Pr. Filip Doru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este hrana sufletului nostru, hrana duhovnicească și spirituală fără de care nu putem trăi. Părintele Cleopa ne învață că rugăciunea are 9 trepte dintre care primele 4 sunt rugăciunile buzelor, a limbii, glasului și a gurii. Prorocul David spune în Psalmul 33: Cu glasul meu catre Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat”.

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Biserica și preotul duhovnic au principalul rol în a învăța credincioșii să se roage, pentru că aici este locul în care credincioșii se adună și pot asculta slujbele cele mai importante cât și cuvântul de învățătură;
 2. Cuvintele rugăciunii trebuie să fie rostite cu luare aminte;
 3. Pentru a da roade și pentru a fi de folos, rugăciunea are nevoie de smerită cugetare, simplitate și încredere în Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui coslujitor Popovici Dumitru-Cristian pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

În data de 28.03.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Bosanci, păstorită de către Părintele Belei Ioan, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Păstrăv Ciprian de la Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Chilișeni, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Postul-cale spre lumină”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, care a fost susținută de către Părintele Belei Ioan de la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Bosanci.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Marișca Gheorghe; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Onea Valentin; Pr. Bărghier Adrian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea, după ce ne scoate din singurătatea  în care ne aflăm atunci când ne trezim față în față cu cosmosul lipsit de viață din jurul nostru, după ce ieșim din acea spaimă de nimic care ne aruncă în tristețe, ea devine smerenie, pentru că recunoscând pe Altul mai mare ca noi, ieșim din egoism. Numai în felul acesta intrăm în comuniune cu însăși Existența : „Eu sunt Cel ce sunt” și care ne garantează și nouă veșnicia. De aceea rugăciunea a mai fost numită și respirația sufletului, prin ea sufletul respiră în atmosfera cerului și rugăciunea  devine o hrană a sufletului”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugăciunea nu trebuie să fie mecanică, formală, ci cu o întreagă concentrare asupra lui Iisus;
 2. Cu cât progresăm duhovnicește, rugăciunea e mai pură, mai vie și se realizează mai ușor;
 3. Rugăciunea trebuie făcută cu mintea în inimă, fiind rugăciunea simțirii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Belei Ioan pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

În data de 29.03.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Bălăceana, păstorită de către Părintele Hulpoi Mircea, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Țuțuianu Gheorghe de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Brașca, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Postul-cale spre lumină”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, care a fost susținută de către Părintele Hulpoi Mircea de la Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” Bălăceana.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius ( Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3), Pr. Cormoș Mircea, Pr. Constantin Cristian, Pr. Ungureanu Gheorghe, Pr. Niga Adrian, Pr. Țuțuianu Gheorghe, Pr. Druță Ionel, Pr. Hulpoi Mircea, Pr. Grigore Ureche.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În rugăciunea noastră, trebuie să urmăm un itinerariu asemănător cu drumul parcurs în viața duhovnicească. De aceea, Evagrie Ponticul ne recomandă să ne rugăm mai întâi să ne curățim de patimi; apoi de neștiință și de uitare; iar după aceea, de toată ispita și părăsirea”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugătorul trebuie să se ferească a întrista vreun suflet, chiar și pentru motive îndreptățite;
 2. Creștinul trebuie să se roage să dobândească puterea de a se elibera din robia patimilor, din starea de împătimire;
 3. Pentru dobândirea rugăciunii curate și neîncetate suntem datori să ne rugăm mai ales pentru dușmanii noștri.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Hulpoi Mircea pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

În data de 30.03.2022, ora 15:00 la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” păstorită de către Părintele Coca Ionel, din Protopopiatul Suceva II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Dura Florin de la Parohia ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Berchișești, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Postul-cale spre lumină”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, care a fost susținută de către Părintele Coca Ionel de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Berchișești.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4) și Pr. Gherasim Vasile.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este maică a tuturor faptelor bune pentru că ea aduce în sufletul nostru dragostea. Dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nu vin pe altă cale în sufletul nostru, decât pe calea rugăciunii.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugăciunea spusă cu buzele fără atenţia minţii nu foloseşte la nimic;
 2. Să iubim toate valorile prin rugăciunea pe care o facem în fața sfintelor icoane.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Coca Ionel pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

În data de 31.03.2022, ora 15:00 la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Vârfu Dealului, păstorită de către Părintele Purice Constantin-Gheorghiță, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Maloș Florin de la Parohia ,,Izvorul Tămăduirii” din Deleni, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Postul-cale spre lumină”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, care a fost susținută de către Părintele Purice Constantin-Gheorghță de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Vârfu Dealului.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 15 preoți.

A luat cuvântul Părintele Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”).

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este hrana sufletului nostru. După cum nu putem trăi fără aerul acesta, fără hrană, fără apă, fără căldură, fără lumină, așa nu poate trăi sufletul fără rugăciune. Sfânta rugăciune nu este condiționată nici de vreme, nici de loc. Psalmul 102 spune așa: In tot locul stăpâniri Lui, binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, iar Psalmul 33 zice așa: Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Marele Apostol Pavel spune: Neîncetat să vă rugaţi”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugăciunea preotului din Sfântul Altar trebuie să îi mângâie pe credincioșii de la slujbă;
 2. Rugăciunea de la miezul nopții este mai folositoare decât cea din timpul zilei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Purice Constantin-Gheorghiță pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin