Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna iunie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

În data de 27.06.2022, la Parohia „Înălțarea Domnului” – Cimitir Pacea II, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Curic Bogdan-Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M.Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați” de către P.C. Pr. Ciupu Constantin .

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Trăim într-o lume în care omul este stresat din ce în ce mai mult, iar rugăciunea lipsește cu desăvârșire din viața lui. Totuși, rugăciunea este o practică binefăcătoarea în lupta contra stresului, în special rugăciunea inimii. Participarea la slujbele Bisericii eliberează pe om de grijile cotidiene, îl transpun într-o altă dimensiune, a păcii, ajutându-l să gândească degajat și fară stres. Prin îndrumarea unui părinte duhovnicesc, prin intesificarea spovedaniei și împărtășirii euharistice primim puterea spirituală de a trăi creștinește, în pofida greutăților sau trecând prin ele. Biserica, prin slujbele ei, mai ales prin Sfânta Liturghie, ne dă puterea spirituală care ne inspiră, ne dă curaj și nu ne lasă pradă deznădejdii. Singurătatea, dificultățile vieții induc un sentiment al lipsei de sens, al absurdului, al diperării. Singurul loc unde putem primi puterea de a trece peste toate încercările vieții este Biserica, prin Credința Ortodoxă”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea nu numai că îl apropie pe om de Dumnezeu, ci îl lipeşte de Dumnezeu şi îl face un duh cu El;
 2. Rugăciunea, pentru a-și atinge scopul, face apel la o anumită stare sufletească pe care trebuie să o aibă omul;
 3. Prin intesificareavieții spirituale a comunității creștine se ajunge la închegarea nucleului ortodoxiei. De aceea este necesar ca fiecare om să aparțină unei comunități. Nu este suficient să ne rugăm doar acasă, în particular, chiar dacă și acestă rugăciune este foarte importantă. Dar, se poate pierde mântuirea din cauza individualismului spiritual și a respingerii Tainelor Bisericii. Nu este suficient a fi creștin doar în casa ta, ci a fi creștin în comunitate și în comuniune cu membrii parohiei.  .

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Curic Bogdan-Nicolae pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

„Sfântul Apostol Andrei”

În data de 15.06.2022, la Parohia  ,,Sfântul Haralambie” – Burdujeni, din orașul Suceava păstorită de către părintele Luca Paulică, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Haralambie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, de către P.C. Pr. Oprișan Cornel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În Sfânta Liturghie credincioșii trăiesc și cresc în dragoste și în unirea în Hristos jertfit și înviat. Avva Dorotei vede aceste realități într-o strânsă corelație. Totodată precizează că cea de a doua este condiționată de prima: “Vă voi da o imagine luată de la Sfinții Părinți: presupuneți un cerc de pământ, adică o linie în cerc trasat cu compasul, și un centru. Numim centrul mijlocul cercului… Închipuiți-va că acest cerc este lumea, iar centrul Dumnezeu; și razele, diferite căi sau moduri de viețuire a oamenilor. Când sfinții doritori de a se apropria de Dumnezeu merg spre mijlocul cercului, în măsura în care se apropie unii de alții, se apropie în același timp de Dumnezeu, și cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, se apropie mai mult unii de alții. Și înțelegeți că și inversul este adevărat: când se întorc de la Dumnezeu, pentru a se îndrepta spre exterior, este evident că, cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, se îndepărtează mai mult unii de alții˝.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Creștinul are sfânta datorie de a participa, fără să lipsească la sfânta și dumnezeiasca liturghie atât în duminicile de peste an cât și în celelalte sărbători din calendarul bisericesc;
 2.  Fără Spovedanie, fără Sfânta Împărtășanie și fără Sfânta Liturghie nu este mântuire. La acestea se adaugă păzirea poruncilor și lucrarea faptelor bune;
 3. Sensul vieții este dar Sfânta Liturghie, locul unde ne întâlnim tainic cu însuși Creatorul nostru și sfințitorul vieții noastre.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Luca Paulică pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 17.06.2022, la parohia Călugăreni, păstorită de către părintele Horga Dimitrie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei de sfințire a apei și a rugăciunilor pentru ploaie, urmată de susținerea prelegerii cu tema Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor, de către P.C. Pr. Bărboșelu Emil.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Vasile cel Mare, într-o rugăciune liturgică, ne spune că „prin Hristos, Dumnezeu-omul, locuim și rămânem împreună cu Tatăl si cu Duhul sfânt”. Desigur, ochii noștri văd pâine și vin, limba noastră simte gustul lor, dar nu rămânem cu mintea la acestea și îndrăznesc să spun: mulți sunt aceia care n-au înghițit și n-au mâncat pâine și vin, ci Trupul însângerat al lui Hristos, ca după aceea sufletele lor să simtă o desfătare fără margini și întreaga lor ființă o prefacere prin Duhul Sfânt. Din momentul în care Duhul se coboară și săvârșește Taina, nu mai avem înaintea noastră ceea ce văd ochii și simte limba, ci ceea ce credem, ne închinăm și adorăm: Trupul și Sângele lui Hristos”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Participarea la cultul Bisericii înseamnă împărtășirea de viața dumnezeiască dăruită nouă în moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Creștinul are sfânta datorie de a participa, fără să lipsească la sfânta și dumnezeiasca liturghie; 
 2. Cântarea este unul dintre elementele cele mai importante ale slujbelor ortodoxe, ea făcând parte din formele generale de exprimare a cultului. Cântarea liturgică este modul cel mai propriu de a vorbi despre Dumnezeu, de a-I mulțumi, de a-L lăuda și de a I ne ruga;
 3. Precum preotul este răspunzător de felul în care stă înaintea Sfintei Mese, la fel și credincioșii dau seama de modul în care se comportă în biserică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Horga Dimitrie pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 14.06.2022, la Parohia Văratec, oraș Salcea, păstorită de către părintele Popescu Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema„ Elmente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare, de către P.C. Pr. Popescu Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Arhimandritul Teofil Pârâian scria: „Rugăciunea este judecată și judecătorie și scaunul judecătorului înainte de judecata viitoare. De fiecare dată când te rogi este ca un fel de judecată, mai ales când stăruiești în rugăciune, pentru că dacă spui de trei ori „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul” nu o să rămâi cu nimica. Dacă faci o pravilă de rugăciune, în sensul că o jumătate de oră sau un sfert de oră să spui: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, atunci vezi ce năvălește din subconștient și din inconștient, pentru că rugăciunea e la suprafața sufletului în conștient, ce îi dincolo de conștient, noi nu știm decât dacă acestea apar în conștiința noastră. Așa că rugăciunea, fiind oglinda sufletului, îl cuprinde pe om și omul care se roagă stă la judecata lui Dumnezeu putând să-și cerceteze cumva raportul lui cu Dumnezeu, cu trupul și cu lumea.”

 În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Creștinul ortodox nu poate tinde către mântuire fără rugăciune;
 2. Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu prin sinceritate, prin seriozitate, prin comportamentul nostru creștin de a avea dragoste față de aproapele și de a lupta împotriva răului;
 3. Să încercăm ca viața noastră în rugăciune să o trăim corect duhovnicește. Să evităm formalismul, să evităm chiar fatalismul, să evităm complacerea și rutina, adică să simțim că rugăciunea definitivează armonios conținutul sufletului nostru. Să fim conștienți, și asta vedem în jurul nostru, că omul cu o rugăciune curată, sinceră și frumoasă este un om frumos și curat atât la exterior dar mai ales la interior.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh  Popescu Adrian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCPASTORAL NR. 5

„Sfântul Nectarie”

În data de 21.06.2022, la Parohia Hănțești I, din comuna Hănțești, păstorită de către părintele Viziteu Iulian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghezmei și a Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor” de către P.C. Pr. Viziteu Iulian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Creștinismul nu este o ideologie sau un sistem de valori, teoretic, la care să aderăm sau să nu aderăm, cu care putem sau nu putem să fim de acord. Creștinismul este viață veșnică în comuniune cu Dumnezeu care este persoana absolută „Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17: 1-3). Scopul existenței omului, venirea sa pe lume, creșterea și apoi moartea au ca scop acest lucru: câștigarea veșniciei!

Prin cult Biserica ne aduce în prezența lui Dumnezeu și ne face părtași de Harul Lui. Creștinismul este o religie liturgică, o religie în care pe primul plan este cultul, trăirea liturgică a vieţii celei noi în comuniune cu Dumnezeu. Biserica este, în primul rând, o comunitate rugătoare, slăvitoare. Înţelegem astfel de ce Biserica noastră se numeşte ortodoxă: este Biserica ce aduce dreaptă slăvire (orthos – doxa) lui Dumnezeu şi, ca urmare, are credinţa dreaptă fiind Biserica cea adevărată.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos ;
 2. Sfânta Liturghie este punctul central al vieții Bisericii, tocmai din pricină că  ea ni-l aduce pe Hristos Domnul real, întreg și de fiecare dată când o vom sluji. Toate slujbele Bisericii sunt o pregătire pentru Liturghie și toate culminează, își ating desăvârșirea, în Sfânta Liturghie;
 3. Sfânta Liturghie ne sfințește trupurile și sufletele prin împărtășirea (mâncarea) Trupului și Sângelui lui Hristos.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Viziteu Iulian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

,,Sfântul Ștefan cel Mare

În data de 16.06.2022, la Parohia Comănești, păstorită de către părintele Morar Nichifor, din Protopopiatul Suceava I,cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Ioan Cel Nou de la Suceava ,urmată de susținerea prelegerii cu tema,, Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale și comunitare” de către P.C. Pr. Popescu Cătălin-Teodor.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Încă din Vechiul Testament, rugăciunea, este element esențial prin care se manifestă pietatea interioară personală și prin care drepții și profeții vorbeau cu Dumnezeu. Deci rolul rugăciunii este acela de canal de comunicare, undă telefonică între Dumnezeu și om. Omul este cel ce are inițiativa rugăciunii, dar răspunsul la rugăciune vine uneori atât de rapid încât de multe ori oamenii se minunează de eficiența ei ca și cadru dialogal între Dumnezeu și om. În Noul Testament sunt nenumărate exemple până la rugăciunea sacerdotală a Mântuitorului Hristos, ce rezumă întreaga Sa viață de rugăciune. (Ioan 17, 1-26). Cea mai importantă rugăciune a Sa este cea către Tatăl, fiind pe Cruce răstignit: ,,Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!” (Luca 23, 24). El îndeamnă pe Apostolii Săi: ,,Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită!” (Matei 26, 41). Tot Mântuitorul Hristos lasă omenirii ca moștenire rugăciunea domnească „Tatăl nostru” (Matei 6, 9-15). De asemenea, recunoaște atitudinea vameșului și rugăciunea lui: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”, ca fiind adevărata atitudine cultică în creștinism”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea îl însoțește pe om pe toate treptele urcușului său duhovnicesc, până la unirea cu Dumnezeu;
 2. Cultul divin public nu poate fi lăsat drept câmp de experiență al fiecărui liturghisitor, căci atunci uniformitatea cultului și unitatea religioasă ar fi sfărâmate, iar doctrina ar fi desfigurată;
 3. Orice inovație, orice abatere de la Sfânta Scriptură și de la Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe, orice „tradiție” și orice „libertate” care iese din cadrul cumințeniei Ortodoxiei, este limpede străină de Duhul Adevărului și deci nu duce la Adevăr, nu duce la mântuire .

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Morar Nichifor pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sfântul Ciprian”

În data de 30.06.2022, la Parohia Grigorești , comuna Siminicea, județul Suceava păstorită de către părintele Lăcătuș Adrian-Neculai, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema,,Rugăciunea- mijloc de a dobândi Duhul  Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” de către P.C. Pr. Lăcătuș Adrian-Neculai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Indiferent de formele sau treptele rugăciunii, dacă urmăm îndemnul Sf Ap Pavel de a ne ruga neîncetat, înțelegem că de fapt rugăciunea trebuie să fie o stare de unire permanentă a omului cu Dumnezeu. Părintele profesor Dumitru Stăniloaie afirma, încă din primele pagini ale lucrării sale „Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă” că, deși există și un urcuș personal, individual al creștinului, concretizat în lupta sa permanentă de eliberare de patimi, în vederea dobândirii virtuților creștine, acesta nu își dobândește adevărata valoare și răsplată în plan moral, decât printr-un urcuș eclesial, comunitar, sacramental, constând în primirea Sf Taine, în mod deosebit Taina Sf Euharistii, lucru ce se înfăptuiește în cadrul Sfintei Liturghii”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Identificarea unor metode practice de intensificare a rugăciunii în contextul lumii actuale nu se poate face eficient, decât prin conștientizarea prezenței Lui Dumnezeu în viața noastră. Rugăciunea trebuie privită ca o stare duhovnicească a creștinului, de permanentă legătură cu Creatorul său;
 2. Conștientizarea importanței trezviei duhovnicești, aceasta trebuie să fie prezentă atât în rugăciunea particulară, cât și în cea comunitară, dar și în toate momentele vieții;
 3. O mare importanță în permanentizarea vieții duhovnicești a credinciosului o are și conștientizarea faptului că biserica este un spațiu sacru, o valoare sfințitoare puternică în viața omului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Croitoru Iustin, a mulţumit preotului paroh Lăcătuș Adrian-Neculai pentru organizarea cercului pastoral, precum și  celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat Arhidiacon Nicşan Valentin

A consemnat Arhidiacon Nicşan Valentin