Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – iunie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 15.06.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfânta Cruce”, păstorită de către Părintele Baltag Vasile, din (Obcini) Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Icoanei Maicii Domnului Prodromița, a urmat meditația cu titlul ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” susținută de către Părintele coslujitor Știubianu Cristian de la parohia menționată.

La întâlnirea cercului pastoral au participat 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1 ,,Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”); Pr. Argatu Ștefan; Pr. Baltag Vasile; Pr. Ciornovalic Mihai; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Doru Filip; Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Gavrilei Eduard; Pr. Clipa Sorin-Toader.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Importanța canonului de rugăciune al preotului rezidă din importanța slujirii la care este chemat preotul: Preoția, arta de a conduce pe om – ființa cea mai complexă și cea mai felurită în gând și faptă-, este arta artelor și știința științelor. Îți vei da seama de aceasta dacă pui față în față preoția cu medicina, știința vindecării sufletelor cu știința vindecării trupurilor. Comparându-le vei vedea că medicina este grea, dar preoția este și mai grea și mai de preț”. (Sf. Grigorie Teologul).

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Misiunea preotului este de a conduce pe credincioși pe calea mântuirii, lucrare ce nu se poate face decât prin rugăciune întrucât mântuirea înseamnă unirea cu Dumnezeu;
 2. Preotul este mijlocitor în rugăciune, trebuie să-și pună sufletul pentru cei pe care îi îndrumă, după modelul Preotului Suprem, Domnul nostru Iisus Hristos;
 3. Preotul trebuie să aibă o dublă rânduială: pravila sa personală și pregătirea pentru slujire la Sfântul Altar.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui coslujitor Știubianu Cristian, pentru prezentarea temei, apoi a mulțumit părintelui paroh Baltag Vasile pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2

„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 14.06.2022, ora 15:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, păstorită de către Părintele Mihoc Mihai din Luncușoara, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” susținută de către Părintele Mihoc Mihai, de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli: Petru și Pavel” din Luncușoara.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Șalvar Leonte-Dan; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Rusu Toader; Pr. Păstrăv Ciprian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

           „Statornicia este importantă în practicarea unui canon de rugăciune. Dacă un canon nu are o practică regulată, atunci acesta încetează să mai fie o pravilă. Succesul oricărei lucrări depinde de râvna și stăruința noastră, dar nu numai. Trebuie să ne amintim că suntem doar împreună lucrători cu Dumnezeu. Astfel nici cel ce sădește nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească. (1 Corinteni. 3,7). Este important ca Dumnezeu să binecuvânteze osteneala noastră. Sfinții Părinți vorbesc despre sinergie – adică stăruința noastră în rugăciune, pe de o parte, și ajutorul lui Dumnezeu prin Harul cel mântuitor, pe altă parte. Rugăciunea nu trebuie să înceteze niciodată în viața preotului. Indiferent de starea de sănătate sau de dispoziție, se cuvine să ne rugăm.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea trebuie să fie susținută de o trăire creștinească și de o permanentă atenție la împlinirea poruncilor lui Hristos;
 2. Canonul de rugăciune al preotului trebuie sa fie în ascultare față de ierarh, în ascultare și comuniune cu duhovnicul, în comuniune cu frații slujitori și cu credincioșii păstoriți;
 3. Numai cel care îl descoperă pe Dumnezeu în rugăciune, îl va putea cunoaște cu adevărat atât în împrejurările concrete ale vieții cât mai ales în Taina Euharistiei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Mihoc Mihai, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 27.06.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, păstorită de către Părintele Ungureanu Gheorghe, din Moara-Carp, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul ,,Canonul de rugăciune a preotului și importanța acestuia”, susținută de către Părintele Ungureanu Gheorghe de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați: Constantin și mama sa Elena” din Moara-Carp.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3 ,,Sfântul Ierarh Petru Movilă”); Pr. Cormoș Mircea; Pr. Dumitriu Bogdan; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Fodor Cornel; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Druță Ionel; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Niga Adrian și Pr. Pleșea Ciprian; Pr. Grigoren Ureche.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Săvârșirea Sfintei Liturghii este actul cel mai sublim pe care îl poate săvârși preotul în cadrul misiunii lui sacramentale. Pentru o astfel de înfricoșătoare împreună-petrecere a omului cu Dumnezeu, preotul nu se poate înfățișa oricum ar fi, ci este necesară o anumită pregătire. Tocmai de aceea, toată viața preotului ar trebui să fie o continuă pregătire şi mulțumire pentru Sfânta Liturghie, a cărei săvârșire constituie cea mai înaltă vrednicie cu care Dumnezeu a cinstit pe oameni și pe care nici îngerii din ceruri n-o pot săvârși. Rugăciunea personală a liturghisitorului constă în săvârșirea sau citirea Pravilei de rugăciuni, prin care preotul se pune în legătură cu Dumnezeu.        Aceasta constă mai întâi din cele șapte Laude, citirea Canoanelor de pocăință către Mântuitorul, către Îngerul păzitor, către Puterile cerești, Paraclisul Maicii Domnului, Acatiste ale sfinților, și negreșit Rânduiala Sf. Împărtășanii.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preoția trebuie săvârșită într-o înaltă stare duhovnicească;
 2. Este necesară citirea atentă și smerită a tuturor rugăciunilor, dar în special a Canonului de rugăciune;
 3. Un canon de rugăciune, îndeplinit cu sârguință, cu atenție și cu pocăință deschide inima pentru primirea Harului Divin.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ungureanu Gheorghe, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 09.06.2022, ora 15:00, la Parohia cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii” păstorită de către Părintele Lateș Dumitru din Capu Câmpului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, am săvârșit un Trisaghion la mormântul tânărului ±Lateș Dimitrios, apoi a urmat meditația cu titlul  ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” susținută de către Părintele Lateș Dumitru de la Parohia cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii”, din Capu Câmpului.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4 ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”); Pr. Dura Florin; Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Simirea Constantin-Doru și Pr. Cojocar Marius.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Trebuie să existe o spovedanie deasă a preotului și o sfătuire permenentă a acestuia cu duhovnicul său în legatură cu canonul de rugăciune pe care acesta trebuie sa-l facă, în împlinirea pravilei de rugăciune. Această sfătuire trebuie să țină cont și de gradul de libertate și alegere personală a preotului. Pentru rugăciune trebuie să ne facem timp cu orice preț, găsind întotdeauna timpul necesar pentru îndeplinirea canonului pentru Sfânta Liturghie și nu numai.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Este nevoie, pe de o parte să ne silim a ne ruga, iar pe de altă parte să temperăm habotnicia, formalismul și lenea;
 2. Canonul corect menține preotul într-o stare bună de spirit, păstrând bucuria inimii și dorința de rugăciune;
 3. Succesul oricărei lucrări depinde de râvna și stăruința preotului, fiind împreună lucrător cu Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Lateș Dumitru pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 16.06.2022, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Mina”, păstorită de către Părintele  Cojoleanca Bogdan din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul  ,,Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia” susținută de către Părintele Cojoleanca Bogdan de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Mina”din Gura Humorului.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5 ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”) și Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților).

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul trăiește permanent cu Dumnezeu căruia Îi slujește, dar orice lipsă a rugăciunii sale, a meditării la misiunea sa, orice ricoșeu al patimilor din lumea văzută, orice grijă, orice gând lăsat în voia lui îl pot despărți foarte ușor  de acest dialog interior cu Dumnezeu. Prin rugăciunea permanentă  a fiecărui preot care și-a cunoscut vocația și chemarea interioară  se încearcă un  dialog continuu cu Dumnezeu, preotul învrednicindu-se  de sfânta îndrăzneală de a mijloci și de a cere cele bune pentru credin­cioșii pe care îi păstorește și pentru lumea întreagă.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să se pregătească duhovnicește pentru a  dobândi îndrăzneală sfântă în rugăciune;
 2. Este foarte grav atunci când un preot, din lenevie sau din altă pricină nu-și mai îm­pli­nește canonul de rugăciune;
 3. Pe lângă rostirea Canonului de rugăciune înainte de Dumnezeiasca Liturghie, preotul trebuie să aibă o viețuire fără de osândă, să fie curat de orice gând trupesc și duhovnicesc.

În încheiere, părintele Nuțu Mircea, a mulţumit părintelui paroh Cojoleanca Bogdan pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Pr. Arhidiacon Maloș Constantin