Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna iulie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iulie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 27.07.2021, la Parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, din orașul Suceava păstorită de către părintele Cărăușu Cristian-Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ioan Botezătorul, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rânduieli liturgice (Rânduială.Tradiție.Inovație)” de către P.C. Pr. Cărăușu Cristian-Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

,,În materie de practica liturgică numim inovație orice abatere de la Tipicul sau regula de slujbă consfințită de cărțile de cult şi de tradiția unanimă a Bisericii, o schimbare fie în textul rugăciunilor, fie în ritual. În inovație se poate constitui o ceremonie nouă, un adaos de cuvinte față de recomandările cărților de slujbă, un mod neobișnuit de a proceda într-un moment sau altul din rânduiala slujbei, o modificare a succesiunii tradiționale a părților componente ale unei slujbe sau rânduieli. Inovaţie este, însă, nu numai ceea ce se face în plus, ci și ceea ce se face în minus față de rânduiala obișnuită: orice omisiune, suprimare, înlăturare sau ciunțire a textului ori a rânduielii.”

  În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. În calitatea lor de urmași ai dumnezeiescului Învățător, slujitorii Bisericii sunt datori să-i lămurească și să-i îndrume pe credincioşi atât asupra obiectului, cât şi asupra modului rugăciunii lor, adică să-i învețe nu numai ce să ceară lui Dumnezeu în rugăciune, ci și cum să se roage;
 2. Inovațiile în domeniul religios trebuie respinse şi combătute deoarece ele strică și sfărâmă unitatea și uniformitatea cultului, știut fiind faptul că unitatea religioasă se menține mai ales prin unitatea formelor de cult. Cultul divin public nu poate fi lăsat drept câmp de experiență pentru fiecare slujitor în parte, de aceea inovațiile trebuie sacrificate în favoarea regulei generale.
 3. Liturghierul îndreptat tipărit în 2012 este ,,manualulˮ după care ar trebui să se ghideze toți slujitorii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Cărăușu Cristian-Vasile, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 29.07.2021, la Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului”, din orașul Suceava păstorită de către părintele Husarciuc Gheorghe, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul „ Sfântul Apostol Andrei ”,coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ierarh Nectarie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Împlinirea și formarea preotului astăzi – Familia preotului”, de către P.C. Pr. Hirghiligiu Ciprian-Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Activitatea preotului de conducere duhovnicească a credincioșilor trebuie să înceapă întotdeauna cu propria familie, cu soția, copiii, casnicii și rudele sale, aceștia, mai mult decât alți credincioși, trebuie să fie catehizați și moralizați pentru a fi cu adevărat model de viață creștină. Începând apostolatul preotului cu familia sa, el nu trebuie s-o neglijeze în timp, întrucât de stadiul ei de creștere duhovnicească depinde în mare măsură reușita preotului în chemarea specială a slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor și conducerea acestora pe calea mântuirii. Familia preotului este un aluat care dospește întreaga frământătură, pentru că exemplul, mai mult decât cuvântul, convinge și transformă”.

   În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Puterea exemplului vieții personale și a propriei familii sunt un factor de păstrare și promovare a vieții religios-morale în parohie, precum și un factor de coeziune socială și duhovnicească în comunitatea locală de viață în Hristos;
 2.  Familia preotului constituie pentru el un factor de legătură între el şi parohie, un mijloc de întărire a raporturilor sale cu enoriaşii, mai ales cu cei care nu frecventează biserica. Atât prin soţie, cât şi prin copii, preotul îşi menţine relaţiile sale de la om la om prin legăturile personale ale soţiei, cât şi a legăturilor cu colegii copiilor săi, astfel ajungând la părinţii acestora.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Husarciuc Gheorghe pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 26.07.2021, la parohia Mitocaș, comuna Mitocu Dragomirnei, păstorită de către părintele Silea-Volintiru Toader, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,,Sfântul Mc. Pantelimonˮ, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfârșit creștinesc versus eutanasie” de către P.C.Pr. Silea-Volintiru Toader.

 Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Viața este un termen utilizat atât pentru a desemna viața biologică, trupească, cât și practicarea virtuților, apropierea de Dumnezeu. Există  așadar viață și moarte fizică, pe de o parte, iar e de altă parte viață și moarte sufletească. Indiferent de sensuri, viața este darul lui Dumnezeu. În sens biologic este irepetabilă, o fărâmă din eternitate, de unire în persoană a trupului și a sufletului. În acest sens, moartea nu devine sfârșit, ci începutul vieții de apoi, trecere peste bariera temporală. Având viața ca dar divin, nu putem atenta noi la acest dar, ci doar să o folosim pentru mântuirea noastră. De aceea, orice acțiune care atentează la sănătatea fizică este considerată a fi pacat sau patimă, cu atât mai mult acțiunea care modifică sfârșitul natural al vieții: sinucidere, crimă, avort,eutanasie etc.ˮ

  În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Indiferent de forma de eutanasie, ea este considerată un păcat de către Biserica Ortodoxă. Patriarhia României condamnă ferm orice formă de eutanasie: ,,Eutanasia nu poate avea justificare nici medicală, nici economică. Medicul care o practică și-a încălcat menirea și comite un păcat grav, condamnat de Biserică și detestat de Dumnezeuˮ;
 2. Biserica nu poate decât să ușureze durerea în sens spiritual (Sfintele Taine, sfaturi duhovnicești) și să facă rugăcini specifice (rugăciuni pentru muribunzi, pentr cei ce se luptă cu moartea). În același sens, este importantă îngrijirea paleativă, igiena și acordarea tratamentelor atestat recunoscute științifico-medical.

 

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Silea-Volintiru Toader, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL  PASTORAL NR. 4

 În data de 06.07.2021, la Parohia Văratec, oraşul Salcea, păstorită de către părintele Popescu Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Sărbători religioase și patriotice între trăire și formalism” de către P.C. Pr. Popescu Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Ortodoxia românească are un specific al său care s-a manifestat în  decursul istoriei printr-un echilibru și o armonie pe mai multe planuri și diferite aspecte ale vieții. Nu au existat războaie interconfesionale, între cugetarea teologică și viața curentă a fost o îmbinare  echilibrată, a existat dintotdeauna o colaborare frumoasă între Biserică și Stat, o tărie și o demnitate de trecere peste momentele grele ale istoriei și o nădejde că binele va triumfa. Orașele, satele au devenit comunități creștine, cu o frumoasă trăire religioasă și morală, cu o binecuvântată simbioză între Școală și Biserică. Din rândurile acestor comunități creștine, se vor ridica oameni care ,, cu frică de Dumnezeu, cu dragoste pentru neam și țarăˮ, vor consolida neamul românesc și țara în felurite domenii: politic, cultural, militar, științific, religios etc.ˮ;

 În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Păstrarea și dezvoltarea continua a relației dintre Biserică și Stat într-o perfectă armonie și trăire duhovnicească și națională;
 2. Conștientizarea valorilor naționale, patriotice si religioase încă din sânul familiei, de pe băncile școlii si în sânul Bisericii;
 3. Invitarea și participarea la sărbătorile religioase și patriotice, atât a autorităților cât și a preoților, alături de poporul drept-credincios, în semn de comuniune în rugăciune și unitate națională.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Popescu Adrian, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 12.07.2021, la Parohia Hânțești, din comuna Hânțești, păstorită de către părintele Viziteu Iulian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar V, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Semnificația și importanța slubei de înmormântare și a parastaselor” de către P.C. Viziteu Iulian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 ,,Biserica Ortodoxă ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfânta Scriptură arată că atunci când „omul merge la locașul său de veci”, trupul trebuie „să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat” (Ecclesiast 12,7). Bogat sau sărac, rege sau rob, înțelept ori analfabet, toți părăsim această viață într-o zi și ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu care ne va judeca, rânduindu-ne răsplata cuvenită. Cu toate acestea legătura celor morți cu ce vii nu încetează, ci ea se menține prin rugăciune neîncetată în cadrul ierurgiilor bisericești păstrând comuniunea de iubire și nădăjduind în învierea tuturor la sfârșitul veacurilor.ˮ                    

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să se informeze și să explice celor care doresc să emigreze riscurile care pot exista, despre specificul locului în care dorește să se stabilească, despre specificul confesiunilor cu care va intra în contact etc.;
 2. Preotul să aibă o evidență clară a celor din parohie plecați în străinătate și să fie într-o strânsă și permanentă comunicare cu ei, direct sau prin intermediul familiei rămase acasă și totodată o atențe sporită în special copiilor care resimt lipsa unuia sau a ambilor părinți;
 3. Se recomandă o intensificare a colaborării cu eparhiile ortodoxe.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Viziteu Iulian, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 01.07.2021, la Parohia Todirești, păstorită de către părintele Tomoiagă Leonard, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Iulian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului ,,Sfântul Ștefan cel Mareˮ, urmat de susținerea prelegerii cu tema ,,Sfârșit creștinesc versus eutanasie” de către P.C. Pr. Tomoiagă Leonard.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 „Pentru a înțelege sfârșitul nostru, adică moartea, mai întâi trebuie să înțelegem viața. Știm că viața vine de la Dumnezeu și numai El poate să hotărască și sfârșitul. Acest principiu se aplică și când este vorba de viața altuia, dar și când este vorba de propria viață. Stăpânirea absolută și exclusivă a lui Dumnezeu asupra vieții și a morții este afirmată în multe pasaje din Vechiul Testament. ,,În mâna Lui El ține viața a tot ce trăiește și suflarea întregii omeniriˮ, se spune în cartea lui Iov (12,10). ,,Domnul omoară și învieˮ, stă scris în cartea întâi a Regilor (2,6). Nu este alt Dumnezeu în afară de Mine: Eu omor și înviezˮ, zice Însuși Domnul Dumnezeu în Deuteronom (32,39). Stăpânirea lui Dumnezeu asupra vieții este subliniată și în acest pasaj din Iezechiel: ,,Toate sufletele sunt ale Mele; cum este al Meu sufletul tatălui, tot așa și sufletul fiuluiˮ (18,4). Iar cât privește stăpânirea asupra morții, ea este exprimată în aceste versete din Psalmi: ,,Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, Care ai zis: <<Întoarceți-vă fii ai oamenilor>>ˮ (Ps. 89,3); ,,Lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țarână se vor întoarceˮ (Ps. 103,30).

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Fie activă sau pasivă, eutanasia rămâne un act împotriva lui Dumnezeu. Omul nu poate atenta nici la viața lui, nici la viața vreunui semen de-al săupentru că, în ultimă instanță, aceasta înseamnă atentat la suveranitatea lui Dumnezeu;              
 2. Pentru creștinism adevărata eutanasie, moartea cea bună, este sfârșitul vieții în căință, astfel spus în împăcare cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu, în curăția minții, în pace sufletească, care dă liniște în fața morții și bună nădejde în fața judecății lui Dumnezeu și a vieții celei veșnice.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Tomoiagă Leonard, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

 În data de 17.06.2021, la Parohia Siminicea I, păstorită de către părintele Daraban Ioan-Doru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  nr.VII, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Cinstirea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” de către P.C. Pr. Leizeriuc Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Binecredinciosul Ștefan a dat dovadă, de-a lungul întregii sale domnii, de o profundă credință în Dumnezeu, de smerenie și evlavie. Preocupat din ce în ce mai mult, mai ales în a doua parte a vieții, de viața veșnică și de mântuirea sufletului său, domnul își dăruiește mare parte a averilor înzestrării de biserici și mănăstiri și cere mereu rugăciunile Bisericii pentru sufletul său, pentru familia sa, dar și pentru oștenii săi căzuți în luptă și pentru întreaga țară. Cum îl descrie Nicolae Iorga pe domnitorul Stefan cel Mare? ,,Ștefan nu era un om pornit, nu era un suflet doritor de faimă, nu era un poet al războaielor, ci un om de cârmuire care cântarește puterile, prevede sfârșitul încăierărilor și se îndemna numai la fapte în adevăr folositoare țării sale. Într-însul găsise poporul românesc cea mai deplină și curată icoană a sufletului său: cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mânie și senin în iertare, răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care, se pare că vin mai de sus, de la Dumnezeuˮ.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare ne îndeamnă să iubim deodată credința și patria strămoșească și Biserica, să ajutăm și să ne străduim la construirea lăcașurilor sfinte, care sunt porți ale cerului pentru mântuirea poporului și să sprijinim Biserica în toată lucrarea ei pastoral-misionară;
 2. Recunoștința și dragostea poporului pentru Sfântul Voievod, care l-a iubit și care l-a considerat așa cum spun cronicarii, ca pe un părinte al său și care l-a jelit foarte mult atunci când a trecut la Domnul, a fost consfințită atunci când Biserica l-a trecut în rândurile sfinților apărători și misionari ai credinței creștine.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh, Daraban Ioan-Doru, pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc, Nicşan Valentin