Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna aprilie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 24.04.2023, la Parohia Pacea I, cu hramul „Înălțarea Domnului” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Curic Bogdan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Mântuitorului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul bunicilor în formarea tinerei generaţii” de către P.C. Pr. Curic Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Conduita părinților şi a bunicilor, ca factor educativ, reprezintă primul model social de influențare a copiilor. Cultura părinţilor şi a bunicilor contribuie într-un mod decisiv la formarea concepției despre viață şi lume; asigură interiorizarea modelelor comportamentale și relaționale; determină integrarea şi adaptarea optimă a individului în mediul social, pregătindu-l treptat şi subtil pentru exercitarea rolurilor familiale (de fiu/fiică, frate/soră, părinţi, bunici) şi sociale (de cetăţean şi profesionist). Cultura familiei reprezintă totalitatea valorilor etice şi materiale, pe care le posedă și promovează aceasta. Valorile etice şi spirituale reprezintă cunoștințele şi credinţele morale durabile asupra unui mod de existenţă, pe care le posedă şi le împărtăşesc membrii familiei, ce se manifestă în şi prin virtuți, convingeri, tradiții, modelele comportamentale ale părinților, copiilor, bunicilor și atitudinile valorice ale acestora”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bunicii sunt persoane de certă încredere ce deţin un rol important în creșterea, îngrijirea și educarea celor mici, reprezentând un sprijin de forţă al părinților, adică al copiilor lor maturi, fiind o sursă sigură de înţelepciune, încredere şi promovare a valorilor autentice;
 2. Bunicii au o influență pozitivă asupra tinerei generaţii, deoarece participă activ la creşterea şi îngrijirea lor, îi familiarizează cu lumea înconjurătoare, le transmit moștenirea culturală, concentrată în tradiţii şi obiceiuri familiale, cântece de leagăn, povești, ghicitori, poezii, bancuri, rugăciuni, amintiri din copilăria lor şi a părinţilor lor. Astfel, ei promovează şi transmit cultura familială peste generaţii şi formează sentimentul de apartenenţă şi identitate la un grup social definit ca neam;
 3. Prezența frecventă şi/sau continuă a bunicilor în viața familiei sau aproape de familie este benefică pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Bunicii sunt în stare să ofere un spectru larg de valori autentice şi să împărtăşească experienţa lor de viaţă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Curic Bogdan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 26.04.2023, la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Burdujeni, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Băițan-Turenschi Cristian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Liturghiei Darurilor mai Înainte Sfințite, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul bunicilor în formarea tinerilor generații” de către P.C. Pr.  Băițan-Turenschi Cristian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Bătrânețea crește împreună cu noi. Iar calitatea bătrâneții noastre va depinde mai ales de capacitatea noastră de a-i culege sensul și valoarea atât pe planul pur uman cât și pe planul credinței. Așadar, corijarea actualei reprezentări negative a bătrâneții este o angajare culturală și educativă care revine tuturor generațiilor. Există o responsabilitate față de bătrânii de astăzi care trebuie ajutați să culeagă sensul vârstei lor, apreciindu-i resursele și învingând ispita refuzului, a autoizolării, a resemnării la un sentiment de inutilitate, a disperării. Și există o responsabilitate față de generațiile viitoare: aceea de a pregăti un context uman, social și spiritual în care fiecare persoană să poată trăi cu demnitate și din plin această etapă a vieții. Astăzi, pastorația Bisericii este omniprezentă pe întregul areal din firescul existenței omului, ocupându-se de problemele credincioșilor din toate sferele sociale, indiferent de vârstă, gen sau ocupație˝.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. A merge împreună cu persoanele în vârstă și spre persoanele în vârstă este datoria tuturor. A sosit deja timpul de a începe să acționăm pentru o schimbare efectivă de mentalitate față de ei, pentru a le restitui locul care le revine în comunitatea umană;
 2. Vârsta a treia este și vârsta simplității, a contemplației. Valorile afective, morale și religioase trăite de cei în vârstă sunt o resursă indispensabilă pentru echilibrul societăților, familiilor, persoanelor. Ei se îndreaptă de la sensul de responsabilitate, la prietenie; de la lipsa căutării puterii, la prudența judecății, la răbdare, la înțelepciune; de la interiorizare la respectul față de creație, la edificarea păcii;
 3. Să fie educați tinerii care aparțin grupurilor, asociațiilor și mișcărilor prezente în parohii la solidaritatea față de membrii mai în vârstă ai comunității bisericești, o solidaritate intergenerațională care să-și găsească expresia și în compania pe care tinerii o pot oferi celor în vârstă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Băițan-Turenschi Cristian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 23.04.2023, la parohia Călugăreni, comuna Adâncata, păstorită de către părintele Horga Dimitrie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Maicii Domnului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Conduita liturgică a preotului si a cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase”, de către P.C. Pr.  Horga Dimitrie.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Preotul are rolul său bine definit, superior, fiind intermediar între cer şi pământ, coborând prin rugăciune harul lui Dumnezeu în viaţa credincioşilor. Un cântăreţ cu un înalt profesionalism şi cu o trăire creştinească exemplară este un alt pilon ce ajută pe preot în misiunea amintită. Cu nimic nu trebuie minimalizat rolul celor doi. Numai cine a trăit şi experimentat frumuseţea cântărilor liturgice îşi dă seama ce înseamnă un cântăreţ bisericesc bine pregătit şi format moral şi muzical. El este reprezentantul rugăciunii cântate a poporului. Prin efortul său, cântă întreaga Biserică, ajutându-l pe preot să se concentreze mai degrabă la cele ce are de făcut”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul poartă în ființa lui preoția lui Hristos și trebuie să o păstreze neîntinată, prin viața sa curată și prin conduita sa dreaptă, impecabilă și demnă de adevărat slujitor al lui Dumnezeu, încât faptele credinței sale roditoare să iradieze lumina lui Hristos;
 2. Conduita morală a preotului și a cântărețului bisericesc este rezultatul rugaciunii, postului si trăirii cu adevărat pentru Dumnezeu;
 3. În vremurile în care trăim, în care credincioșii sunt copleșiți de grijile zilnice, de ultratehnologie, de secularizare, preotul și cântărețul bisericesc trebuie să se implice în mod direct în viața și activitatea parohiei Astfel, putem să împărțim activitatea lor în: activitatea în biserică, în cadrul slujbelor și ierurgiilor și activitatea din exteriorul fizic al bisericii, în sânul parohiei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Horga Dimitrie pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 25.04.2023, la Parohia Dumbrăveni II, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Agapi Ionuț, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, migrațiune, ideologii imorale, pervertirea credinței”, de către P.C. Pr. Agapi Ionuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pastorația este ceea ce face „păstorul” de suflete (din lat. pastor – în sens propriu: păstor, persoana care îngrijește oile, iar în sens figurat, conducătorul spiritual, îndrumătorul duhovnicesc) în raport cu „turma” sa, în sensul cunoașterii valorilor emblematice, dar mai ales în direcția interiorizării, trăirii și „părtășiei” lor prin conduite și fapte expresive.

Trebuie spus de la bun început că, dincolo de misiunea sfințitoare, sacerdotală, creștinismul presupune și un consistent registru educațional, respectiv o operă pedagogică vie de propovăduire, de reproducere a normelor creștine, de convertire și comunicare în forme discursive mereu reînnoite a reperelor ideatice, dogmatice, programatice, specifice cultului nostru. Actorii principali ai acestor transmiteri sunt atât reprezentanții clerului, preoți și episcopi, cât și reprezentanți ai laicilor: profesorii de religie, teologii de profesie, persoanele instruite în probleme religioase, chiar mireni obișnuiți ”.

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. În societatea actuală, comunicarea este mai importantă ca niciodată. Preoții trebuie sa fie capabili să comunice eficient cu membrii comunității prin diferite mijloace, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale si al altor tehnologii moderne. Preoții trebuie sa fie flexibili și să se adapteze la nevoile și programul membrilor comunității. Ei trebuie să fie dispuși să ofere servicii spirituale la orice oră din zi sau noapte și să se adapteze la programul membrilor comunității;
 2. Preoții trebuie să aibă responsabilitate socială și să se implice activ în problemele și nevoile comunității în care trăiesc. Ei trebuie să ofere sprijin moral și spiritual pentru persoanele aflate în nevoie și să lucreze în colaborare cu autoritățile locale și alte organizații pentru a ajuta la rezolvarea problemelor membrilor comunității;
 3. Preotul astăzi are un rol important în comunitate și în societate în general. În timp ce biserica a fost întotdeauna implicată în problemele sociale și politice, preotul ortodox în zilele noastre trebuie să facă față provocărilor specifice societății moderne. Una dintre aceste provocări este creșterea secularismului și a individualismului în societate. Preotul ortodox trebuie să ofere o alternativă spirituală și să încurajeze o viață de comuniune și de comunitate, în care valorile creștine sunt puse în practică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Agapi Ionuț pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 04.04.2023, la Parohia Hănțești I, din comuna Hănțești, păstorită de către părintele Viziteu Iulian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Evidenţierea unor personalităţi reprezentative ale parohiei ” de către P.C. Pr Viziteu Iulian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Din vremuri preistorice şi până în prezent, întemeietorii, creatorii şi continuatorii acestor minunate vetre de istorie au fost cu toţii oameni mari. Înzestraţi cu înalte calităţi morale şi virtuţi alese, ei s-au afirmat cu iscusinţă şi pricepere pe scena istoriei, la vremuri de linişte sau în timpul marilor furtuni, zidind cu râvnă şi credinţă frumoase gospodării şi maiestuoase monumente istorice, muncind cu dragoste şi trudă ţarinile la vreme de pace, apărând cu eroism şi jertfe în vreme de război glia străbună, înnobilată de faptele strămoşilor.

În acest spaţiu geografic mirific trebuie să păşeşti cu grijă, să iscodeşti cu privirea şi să asculţi semnele care vin din trecut, să le pătrunzi tainele ascunse din epoci aprinse, pentru a cunoaşte oamenii de demult. Descifrând şi semnificaţiile izvoarelor istorice nescrise şi scrise, am putut constata că o primă categorie de oameni de seamă au fost ţăranii, oamenii de rând ai satelor noastre, cu modestia, bunătatea, nobleţea, ospitalitatea care i-au încântat pe vizitatorii acestor meleaguri. Prin muncă şi bărbăţie, prin grai şi port, tradiţii şi obiceiuri, demnitate şi credinţă, oamenii de rând au fost adevăraţii creatori de istorie şi păstratori ai comorilor spirituale zămislite în decursul veacurilor. Ei, oamenii pământului, reprezintă astăzi, „satul din pământ” (cum afirma poetul Teodor Balş), venerat cu pioşenie de localnici la sărbătorile tradiţiomale, păstrate cu sfinţenie din vechime”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. A vorbi în lumea de azi despre sat si despre biserică înseamnă a pune în discuție două realitați care, ambele, par din altă lume, mai altfel decât aceasta în care traim;
 2. Monografia prezintă conlucrarea dintotdeauna benefică a școlii cu biserica, a sublinierii rolului cultural și educativ, așa încât lectura ei ne dă sentimentul tainic al speranței în renașterea morală a satului românesc;
 3. În decursul timpului, din rândul oamenilor de rând ai satelor noastre s-au ridicat o pleiadă de cărturari: preoţi, învăţători şi profesori, medici, specialişti în economie sau administraţie, oameni de cultură şi politicieni. Ei au fost „luminătorii” satelor, purtându-le mesajul şi faima în afara hotarelor moşiei străvechi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Viziteu Iulian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 06.04.2023, la Parohia Cajvana I, comuna Cajvana, păstorită de către părintele Davidoaia Iulian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Rolul bunicilor în formarea tinerei generații” de către P.C. Pr. Davidoaia Iulian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Întrucât fiecare vârstă are un anumit potenţial: copiii de a învăţa, adulţii de a munci şi procrea, iar bătrânii de a sfătui şi ajuta, înseamnă că societatea elaborează anumite cerinţe, care determină pe indivizii grupurilor respective să îndeplinească/joace anumite roluri. Rolurile sociale pe parcursul evoluţiei civilizaţiei se completează, se cizelează, suferă anumite schimbări, însă esenţa lor practic, a rămas aceeaşi. Studiile de antropologie şi sociologie a familiei arată că bunicii sunt persoane de certă încredere ce deţin un rol important în creșterea, îngrijirea și educarea celor mici, reprezentând un sprijin de forţă al părinților, adică al copiilor lor maturi, fiind o sursă sigură de înţelepciune, încredere şi promovare a valorilor autentice”.

           În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rolul bunicilor este să ne conecteze la trecutul nostru, la valorile umane perene, să ne amintească de faptul că avem rădăcini și aparținem unei familii care este mândră de așa urmași. Rolul bunicilor este să ne amintească de faptul că suntem trecători prin viață și că trebuie să ne trăim viața cu demnitate. Rolul bunicilor este să aline, fără a alinta, să iubească, fără a răni ori a avea pretenții, să admire nepoții, fără a și-i însuși ca pe proprietăți și să ofere modele de bună purtare prin faptele lor;
 2. Bunicii sunt păstrători ai tradițiilor. Psihologii spun că copiii crescuți de bunici au mai mult succes, mai receptivi și mai emoționați. Ei știu mai bine ce este moralitatea, fericirea, prietenia. Bunicii nu numai că spun povești, ci trăiesc istoria familiei. „Se spune că există un fel de „conexiune mistică” între bătrâni și copii: basmul spus de bunic este mult mai interesant decât același spus de tată”;
 3. Bunicii sunt mai răbdători, mai calmi, se raportează altfel la temporalitate. Pentru ei, timpul nu mai are aspectul urgenței, stresului cronologic (pentru părinți „timpul costă bani”!). Răgazul, răbdarea și înțelegerea, de care dau dovadă, sunt atuuri paideice rar întâlnite în ziua de astăzi, de care ar trebui să luăm seamă (se apleacă și se minunează, ca „pentru prima dată”, alături de copii, asupra celor mici și neînsemnate: gâze, frunze, flori, picături de ploaie, raze de soare…).

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Davidoaia Iulian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 27.04.2023, la Parohia Hancea, comuna Verești, județul Suceava păstorită de către părintele Șaramet Răzvan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia în parohie” de către P.C. Pr. Șaramet Răzvan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Conlucrarea în slujirea lui Dumnezeu are și o anumită ascultare „în primul rând de cel mai mare, adică de preot, acesta fiind după cum spune Sf. Ioan Gură de Aur purtător de har sfințitor”,ascultător de canoanele Bisericii Ortodoxe, de scrierile Sfinților Parinți, de Sfintele Scripturi, dar mai ales cu frică și cu dragoste de Dumnezeu. Împreună cu preotul, cântărețul trebuie să formeze o împreună slujire maiestroasă, să nu fie deprins de câștig urât, să nu aibă vicii, să nu  fie deprins să bată, nebețiv, necredincios ci întotdeauna să vegheze la buna desfașurare a slujbelor, mereu ascultător, smerit, evlavios, comunicativ, având familie și copii ascultători în duhul si în lucrarea Bisericii Ortodoxe”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru a răspunde deplin atribuțiilor sale și obligatiilor, cântărețul trebuie să-și păstreze în sufletul său o conduită precisă. Trebuie să se străduiască să fie un model pentru toți, prin conduita sa. Să fie decent, modest și conștiincios și să aibă mai presus de toate un comportament creștin. În timpul slujirii sale în biserică, trebuie să participe la rugăciune, nu să caute să ofere o demonstrație a calităților sale vocale;
 2. Prin prezenţa şi prin osteneala lor, cântăreţii Bisericii sunt stâlpi de nădejde în viaţa comunităţii parohiale, ajutând preotului să conducă credincioşii aflaţi în grija sa pe calea Mântuirii;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Șaramet Răzvan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Nicşan Valentin