Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna aprilie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

În data de 07.04.2022, la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” din orașul Suceava păstorită de către părintele Vârlan Viorel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Maicii Domnului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii” de către P.C. Pr. Duțuc Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

„Este semnificativ faptul că imediat după ce Hristos S-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului se spune despre Pavel: „Iată că Pavel se roagă” (Faptele Apostolilor 9,11). Poate că pentru prima dată Pavel a descoperit ce era de fapt rugăciunea, atât de profundă era schimbarea în inima lui datorită convertirii. Din acel moment el a devenit un om al rugăciunii. În rugăciune Domnul îi vorbea (Faptele Apostolilor 22,17 ş.urm.). În experienţa sa exista o legătură strânsă dintre rugăciune şi raţiunea creştinului (1 Corinteni 14,14-19). Rugăciunea era absolut esenţială pentru creştin (Romani 12,12). Armura creştinului (Efeseni 6,13-17) includea rugăciunea pe care Pavel o descrie ca şi „toate rugăciunile”, să fie aduse „în toată vremea”, cu „toată stăruinţa”, pentru „toţi sfinţii” (v. 18)..

În urma discuțiilor, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Rostirea permanentă a „rugăciunii inimii” și intensificarea rugăciunilor, în special în perioada posturilor;
 2. Participarea la slujbele Bisericii – rugăciunea este respirația Bisericii;
 3. Rugăciunea permanentă sau continuă să fie însoțită de post și milostenie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Vârlan Viorel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 14.04.2022, la Parohia ,,Schimbarea la Față” – Burdujeni, din orașul Suceava păstorită de către părintele Cârlioru Cosmin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfinților Cosma și Damian, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și în Filocalie. Argumente pentru cultul Bisericii”, de către P.C. Pr. Narcis Petrescu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Plânsul cel neîncetat, postul, osteneala, privegherea cea de toată noaptea, toate se săvârșesc, așadar, întru bună rânduială și ascultare. Însă mai ales rugăciunea.

A pătrunde în taina rugăciunii este, întâi de toate un dar. Un dar însoțit de osteneală adâncă. O îndeletnicire continuă întru schimbarea deprinderilor celor din afară și a simțămintelor noastre lăuntrice. Un război greu de închipuit și zugrăvit în cuvinte omenești. Un război necesar, fără doar și poate, căci, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, „în timpul rugăciunii, cu adevărat, grăim cu Dumnezeu; prin ea pășim către unirea cu îngerii și trebuie pe de-a-ntregul să îndepărtam de la noi orice părtășie cu cele lumești.

A purta această luptă fără povățuitor, lipsiți fiind de pricepere, înseamnă a păși pe o cale primejdioasă, rugăciunea fiind, după Sfântul Grigorie Sinaitul, știință a inimii, semn al sfințirii, simbol al sfințeniei, cunoaștere a lui Dumnezeu, logodnă cu Duhul Sfânt, arătare a Dumnezeirii, semn al viețuirii îngerești”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte: 

 1. Rugăciunea este absolut necesară desăvârșirii noastre duhovnicești. Noi nu putem progresa in relația noastră cu Dumnezeu, in apropierea de El, decât în funcție de urcușul nostru spiritual, oglindit in progresul rugăciuni;
 2.  Practicarea virtuților, păstrarea inimii curate și a trupului neprihănit;
 3. Rugăciunea devine o reală mărturie a credinței noastre, a dragostei noastre de Dumnezeu, a nădejdii noastre în Domnul, a existenței îngerilor și a lumii de dincolo, a vieții de după moarte, a vieții veșnice, întru Duhul Sfânt.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cârlioru Cosmin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 27.04.2022, la parohia Mitocaș, comuna Mitocu Dragomirnei, păstorită de către părintele Silea-Volintiru Toader, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Învierii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați ”, de către P.C. Pr. Silea-Volintiru Toader.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea are mai multe etape, fiecare corespunzând uneia din treptele urcuşului duhovnicesc pe care se află omul, căci rugăciunea trebuie să-l însoţească pe om, permanent, în orice ipostază a vieţii aşa cum se deprindea Apostolul neamurilor, care, se ruga neîncetat, fie că citea, slujea sau cânta. (I Tesaloniceni V,17).

Există astăzi o teologie clasică a rugăciunii care a delimitat faze, etape, trepte şi a stabilit roadele stadiului ultim, dar aceeaşi teologie constată că pe toate treptele există o anumită experienţă, o anumită cunoaştere şi cea din urmă treaptă e abia un început. Fazele, treptele ca şi stadiul ultim nu sunt de durată nici de cantitate, ci de intensitate şi de calitate.

Pe treptele rugăciunii se realizează o cunoaştere religioasă în stadiul ei cel mai înalt, o cunoaştere dincolo de pragul rugăciunii, dar pregătită de rugăciune.

Părintele Cleopa ne mărturiseşte însă că nu toată rugăciunea noastră este rugăciune. „Dacă eu zic cu limba rugăciunea, sau cu gura, iar mintea este pe dealuri, eu mă înşel pe mine când mă rog. Dumnezeu, în vremea rugăciunii, nu caută numai buzele şi limba, ci caută mintea şi inima, însă omul trebuie să ia aminte că de are numai rugăciunea buzelor, încă nu se roagă”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Curăţenia inimii, iertarea păcatelor, credinţa în Dumnezeu, şi toate celelalte virtuţi care împodobesc viaţa unui creştin, se întreţin ca florile într-o grădină, numai dacă le hrănim şi le ocrotim prin rugăciune;
 2. Rugăciunea are darul de a face să curgă în suflet izvorul bucuriilor netrecătoare, balsamul mângâierii în vreme de necaz şi puterea de a birui greutăţile;
 3. Rugându-ne cu credinţă lui Dumnezeu devenim mai buni, mai înţelegători, mai îngăduitori cu semenii noştri, mai plini de iubire pentru toţi oamenii. Prin ea şi cu ajutorul ei suntem în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Silea-Volintiru Toader pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

,,Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 12.04.2022, la Parohia Dumbrăveni V, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Ioniță Vasile Jr., din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie. Implicarea ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, de către P.C. Pr. Ioniță Vasile Jr.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„A defini Sfânta Liturghie şi a explica semnificaţia ei nu este o sarcină deloc uşoară. Este bine stabilit şi indiscutabil faptul că, în Biserica Primară, participarea tuturor credincioşilor la fiecare Dumnezeiască Liturghie era o regulă. De ce lucrul acesta? Pentru că în cadrul Sfintei Liturghii era acea dorință de a fi unit și împărtășit cu Hristos. Ceea ce trebuie accentuat totuşi este că această comunitară şi regulată împărtăşire era înţeleasă şi experimentată nu numai ca un act de pietate şi evlavie personală, ci, mai pre­sus de orice, ca un act izvorând din apartenenţa la Biserică sau, mai precis, ca împlinire şi actua­lizare a acestei apartenenţe. Sfânta Liturghie este principala slujbă religioasă a creștinilor, oficiată de către preot în zilele de Duminică și Sărbători. Cei care participă la săvârșirea ei mărturisesc că această slujbă este o arteră principală prin care se comunică vieții însuși Hristos. Ea este lucrarea de obște în care pe aripile rugăciunii se înalță sufletele către Dumnezeu și în care Hristos se jertfește, în mod tainic și ni se împărtășește prin Sfânta Cuminicătură”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru o implicare conștientă a credincioșilor este necesară explicarea momentelor Sfintei Liturghii, de către preot, precum și stimularea credincioșilor în a participa la citirileși cântările ce se săvârșesc la strană;
 2. Reintroducerea cântării omofone în toate bisericile care nu o au (bineînţeles, cu excepţia catedralelor eparhiale şi a bisericilor cu formaţii corale de veche tradiţie şi atestare canonică);
 3. Implicarea conștientă a credincioșilor este de neconceput fară pregătirea duhovnicească atentă a preotului înainte de săvârșirea Dumnezeieștii Jertfe.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Ioniță Vasile Jr. pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 13.04.2022, la Parohia Dealu, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Cârlan Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul „Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghezmei și a Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfânta Liturghie. Implicarea ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor” de către P.C. Pr. Cârlan Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Așa cum precizează Nicolae Cabasila, nu este o altă rugăciune care să poată atât de mult și care să ne dea nădejdi mai mari ca cea adusă prin această înfricoșătoare jertfă care a curățit, fără nici o pată, păcatele și fărădelegile lumii. Reflectând asupra celor expuse mai sus, trebuie să conștientizăm cât de importantă este participarea noastră activă – a celor care ne considerăm a fi cu adevărat creștini ortodocși – la Sfânta Liturghie ori de câte ori avem ocazia. Ea rămâne pentru noi terenul și cadrul perfect pentru revărsarea și exprimarea credinței noastre ortodoxe, școala învățăturii creștine, un bogat tezaur de doctrină și o cateheză vie la îndemâna oricui și pe înțelesul tuturor.”

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Sfânta Liturghie este izvorul și fundamentul Sfintelor Taine și ierurgii, și de asemenea cea mai importantă dintre toate slujbele care alcătuiesc cultul zilnic al Bisericii;
 2. Prezența creștinului la Sfânta Liturghie reprezintă un act de cinstire a sărbătorii și a lui Dumnezeu. Pentru creștinii mai evlavioși este chiar o datorie creștină;
 3. Fără Spovedanie, fără Sfânta Împărtășanie și fără Sfânta Liturghie nu este mântuire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cârlan Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 13.04.2022, la Parohia Pătrăuți , păstorită de către părintele Mihoc Cristian, din Protopopiatul Suceava I, , cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 6, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva, urmată de susținerea prelegerii cu tema Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și enoriașii încredințați” de către P.C. Pr. Apăvăloaie Mihai Gelu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul de azi uită de multe ori că este în primul rând educator. Viaţa e lecţie, spovedania, rugăciunea şi predica lui la fel. Pentru a avea rezultate el trebuie să fie bine informat şi viu transpunător. Pentru fiecare credincios trebuie să găsească răspunsuri potrivite nivelului de înţelegere al fiecăruia. Omul contemporan în ciuda atâtor frământări de tehnologie informatizată are nevoie de redescoperirea preotului rugător şi a duhovniciei pentru a se regenera interior, regăsindu-se ca templu al Duhului Sfânt şi comunitatea parohială înţelegându-se ca expresie a bisericii vii şi dinamice în care cuvântul lui Dumnezeu se întrupează ca rod al comunicării interpersonale. Morala Bisericii, spune Yannaras e o morală de comuniune care se identifică cu conţinutul antologic al adevărului eclesial, adevărul vieţii care este comuniunea. Existenţa este un eveniment de comuniune, iar aceasta e pentru biserică un eveniment antologic în care convieţuirea oamenilor, viaţa socială, nu e decât o manifestare a acestui eveniment”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Participarea la Sfintele Slujbe ale Bisericii, dar mai ales la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din Duminici şi Sărbători. Astfel ne cultivăm conştiinţa că stăm în faţa lui Dumnezeu, rugăciunea fiind vorbirea minţii cu Dumnezeu;
 2. Rugăciunea Particulară: „Dacă Dumnezeu nu-i pe primul loc în inima ta, nu-i pe nici un loc;
 3. Să transformăm viaţa noastră prin rugăciune și de sporire a dragostei noastre față de semeni, prin fapte bune, prin citirea scrierilor sfinte, prin spovedanie și prin împărtășire mai deasă, dar și prin toată fapta cea bună, de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor și săracilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Mihoc Cristian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 11.04.2022, la Parohia Bănești, păstorită de către părintele Marțineac Ilie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 7, aşezat sub patronajul „Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Elemente deviante și pseudotradiții în practica rugăciunii  personale /comunitare” de către P.C. Pr. Marțineac Ilie.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Ortodoxia pune totdeauna în lumină Adevărul ca Persoană, pe Mântuitorul Iisus Hristos și iubirea Lui de oameni prezentă și între credincioși, în Biserică, în rânduielile ei sfințitoare și mântuitoare. Orice inovație, orice abatere de la Sfânta Scriptură și de la Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe, orice „tradiție” și orice „libertate” care iese din cadrul cumințeniei Ortodoxiei, este limpede străină de Duhul Adevărului și deci nu duce la Adevăr, nu duce la mântuire. Mai mici sau mai mari, mai autohtone sau mai exotice, mai restrânse sau mai răspândite, formele eronate de evlavie, înainte de a se încetățeni ca „tradiții”, trebuie evitate și eliminate fără rezerve”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Toate aceste „tradiții și libertăți” fals religioase trebuie demascate și prevenite;
 2. Catehizarea credincioșilor în dreapta și autentica credință creștină, prin educarea unui discernământ minimal care să le permită oamenilor observarea abuzului și a exagerărilor evlavioase.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Marțineac Ilie pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Nicşan Valentin