Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – aprilie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 11.04.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Buna Vestire” din Sfântul Ilie-Șcheia, păstorită de către Părintele Mihoc Dumitru, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II) de la Parohia ,,Buna Vestire” din Șcheia, a vorbit credincioșilor prezenți despre ,,Intrarea în Ierusalim-prevestire a Învierii”, apoi a urmat meditația cu titlul: ,,Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”, care a fost susținută de către Părintele coslujitor Mihoc Alexandru de la Parohia cu hramul ,,Buna Vestire” din Sfântul Ilie-Șcheia.

La întâlnirea cercului pastoral au participat un număr de 19 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II), Pr. Onesim Cezar (Președinte al  Cercului Pastoral Nr. 1), Pr. Argatu Gavriil, Pr. Mihoc Dumitru, Pr. Ciornovalic Mihai, Pr. Clipa Toader-Sorin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea îl face pe om să-și biruiască firea căzută și îl duce la omorârea omului celui vechi; unindu-se cu Dumnezeu prin rugăciune se îmbracă în omul cel nou […]. Cei care au deviat de la practicarea curată a rugăciunii au devenit inițiatori ai unor practici noi, străine de rugăciunea curată și de învățătura Bisericii Ortodoxe. Acești oameni care ei înșiși sunt nelămuriți în probleme de credință sau care își închipuie că prin propria putere ajung la cele înalte sunt acei impostori care folosesc minciuna ca metodă de îmbogățire materială și de alterare a bunei credințe a oamenilor cu care vin în legătură.”

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

  1. Practicile de tipul pseudo-tradițiilor nu trebuie acceptate ca autentice și bune pentru că sunt riscante și îl deviază pe om de la adevărata credință creștină;
  2. Descurajarea doctrinelor sincretiste și practicilor de vrăjitorie, bioenergie, zodiace, ghicit și altele asemenea;
  3. Incurajarea creștinilor de a nu crede în superstiții, horoscopuri sau alte practici.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Mihoc Alexandru pentru prezentarea temei și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCURILE PASTORALE NR. 2 „SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ” ȘI
NR. 3 „SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 05.04.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Udești, păstorită de către Părintele Alexandriuc Mihai, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț și din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Ioan Bogdan Dumitriu de la Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești care face parte din Cercul Pastoral Nr. 3, a susținut lucrarea cu titlul ,,Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”, după care Părintele Păstrăv Ciprian de la Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Chilișeni, care face parte din Cercul Pastoral Nr. 2, a susținut lucrarea cu titlul ,,Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”.

La întâlnirea cercurilor pastorale care s-au reunit în Parohia cu hramul ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Udești, păstorită de către Părintele Alexandriuc Mihai, din Protopopiatul Suceava II,  a participat un număr de 24 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2), Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3), Pr. Prof. Dr. Popovici Dănuț-Dumitru (Cadru Didactic Universitar, titular pe catedra de Omiletică în cadrul Facultății de Teologie ,,Sfântul  Apostol Andrei” a Universității Ovidius din Constanța și Preot coslujitor în Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești), Pr. Rusu Toader, Pr. Onea Valentin, Pr. Cormoș Mircea.

Elementul surpriză al întâlnirii a fost concretizat prin prezența Dl. Prof. Lect. Univ. Prelipcean Alexandru, din cadrul Facultății de Teologie ,,Dumitru Stăniloae„ din Iași, care a vorbit preoților prezenți despre importanța lecturii și a rugăciunii care sunt regăsite în Canonul Sfântului Andrei Criteanul.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan a moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentărilor cităm următoarele aspecte:

„Dintr-o perspectivă misionară obiectivă, rugăciunea Bisericii este legată de timpul prezent. Mântuitorul Iisus Hristos privea activitatea Sa publică și misionară cu mare responsabilitate: Trebuie să fac, până este ziuă lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine;că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze și le cere sfinților apostoli să folosească din plin clipa prezentă, îndemnându-i și zicându-le: Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați cât aveți Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Riscul omului conntemporan este acela de a fi interesat în prezent de cu totul altceva, decât să împlinească poruncile mântuirii”.

„Demersul omului care intuiește că ceva cu viața lui nu este în regulă – că șabloanele mentale, prejudecățile impuse și moștenite din copilărie, inerția vieții de zi cu zi propusă aproape despotic de media din toate direcțiile și care, toate la un loc concurează nu spre împlinire/bucurie autentică și de durată/fericire promisă dar absentă, ci spre depresie, frică, angoasă și complexe – este de a căuta altă sursă de sens, de rost, care nu poate fi agonisită nici din exteriorul imediat nici din cel îndepărtat ca spațiu, ci, în primă fază, din tocmai interiorul, înlăuntrul intim și profund al sufletului, minții, cu o existență plăpândă, aproape sufocată de socotelile logice, îndreptățite  ale rațiunii!”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

  1. Strategia misionară trebuie să adopte o poziție activă, un misionarism activ și integral pentru a fi eficientă;
  2. Pastorația trebuie să se concentreze în mod special asupra prezenței lui Hristos în tainele Bisericii, sursa din care se „hrănește” orice comunitate creștină;
  3. Ascultarea conștiincioasă alături de atitudinea de respect, dragoste și prețuire creează o legătură tainică, sfințită și sfințitoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit: părintelui paroh Alexandriuc Mihai pentru găzduire, preoților coordonatori pentru organizarea Cercurilor Pastorale Nr. 2 și Nr. 3, Dl. Prof. Lect. Univ. Prelipcean Alexandru, din cadrul Facultății de Teologie ,,Dumitru Stăniloae„ din Iași, preoților care au susținut lucrările și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCURILE PASTORALE NR. 4 „SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL” ȘI
NR. 5 „SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 07.04.2022, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli: Mihail și Gavriil” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Ilișoi Viorel, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de către Părintele Aldea Florin și din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de către Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, Părintele Maloș Florin de la Parohia ,,Izvorul Tămăduirii” din Deleni, a susținut lucrarea cu titlul ,,Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”.

La întâlnirea cercurilor pastorale care s-au reunit în Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli: Mihail și Gavriil” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Ilișoi Viorel, din Protopopiatul Suceava II au participat un număr de 35 preoți.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv după care a mulțumit: Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5), Pr. Maloș Florin pentru susținerea temei și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Maloș Constantin