Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna martie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERC PASTORAL NR. 1
„Sfântul Paisie de la Neamț”

 

În data de 09.03.2023, la Parohia „Sfântul Ilie”- Fălticeni păstorită de către părintele Adrian Ioan Dulgheriu, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Paisie de la Neamț”, coordonat de către părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea slujbei parastasului ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Scurte meditații și constatări cu privire la pastorația vârstnicilor la parohiile de oraș”, care a fost susținută de către părintele Adrian Ioan Dulgheriu de la Parohia „Sfântul Ilie”- Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este respectat (cel puțin în față), nu are nici o poartă închisă, doar dacă sunt plecați în străinătate, dar și acolo  se găsește de cele mai multe ori o rubedenie să deschidă ușa și să Îl lase pe Hristos să intre în casa care devine peștera din Betleem dar și să sfințească casa cu Agheasmă  Mare. Masa e plină de bunătăți  pe care preotul le binecuvântează pentru a fi gustate la masa de Crăciun, lumânarea arde în mâna credinciosului care întâmpină pe preot de la poartă sau de la hotar. Copiii strigă din toți plămânii,  într-un cuvânt o zi de sărbătoare.

După o perioadă consistentă, am venit la parohia din oraș. O atmosferă total diferită. Mă gândesc la faptul că în locul ulițelor, a caselor frumoase, împodobite, îngrijite intru în scări de bloc, care nu sunt foarte curate, văruite, îngrijite sau bine mirositoare, ajung la mulțimea ușilor închise. Există și aici foarte mulți oameni de bună calitate, însă abordarea aceasta presupune mai multă atenție și uneori chiar o reținere accentuată în interacțiunile cu aceștia. În concluzie, afirmăm faptul că transferul de la sat la oraș constituie o mare provocare pentru preoți”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Mitropolit Dosoftei”

 

În data de 20.03.2023 la Parohia ,,Sfântul Gheorghe”- Gulia, păstorită de către părintele  Lucian Tataru din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Dosoftei”, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Sfântului Maslu, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Corurile parohiale şi importanţa acestora în misiunea Bisericii” susținută de către părintele Lucian Tataru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Corurile bisericești constituie, în general, expresia cea mai frumoasă a credinței omului implicat trup și suflet în activitatea Bisericii strămoșești.  Dacă este să vorbim despre rolul corului bisericesc în viața comunității,  trebuie să avem în vedere impactul major al acestuia asupra dezvoltării individuale și apoi colective a oamenilor. Un prim rol al corurilor bisericești este cel misionar.

 Preotul se ostenește să predice, să cânte, să săvârșească frumos slujba și să facă cunoscută învățătura lui Dumnezeu. Muzica a atras mereu pe om. Muzica bisericească este atât de melodioasă și armonioasă încât liniștește sufletul celui ce o cântă sau o ascultă. Corul bisericesc a avut menirea să completeze activitatea preotului. Unde se cântă frumos, omul merge pentru că se simte bine. Învățătura Mântuitorului este cunoscută și prin cântare și reținută mai ușor cu ajutorul muzicii. Coriștii pot fi asemănați cu Apostolii, pentru că ei predică prin cântare.

Corul cântă în toate momentele importante ale vieții omului, de la naștere și până la moarte și chiar după moarte, pentru că preotul merge adesa însoțit de coriști la pomenirile celor adormiți întru Domnul. Corurile bisericești întregesc cultul bisericii și, prin cântarea lor, atrag lumea la biserică. Corurile bisericești exprimă unitatea credincioșilor. Din toate colțurile comunității, coriștii se adună și formează o echipă. Se adună toți la biserică. În felul acesta formează o familie. Mergând mai departe, familiile lor se adună și se apropie mai mult, se ajunge astfel ca toată parohia să fie unită.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 21.03.2023, la Parohia „Sfântul Ierarh Alexandru” – Sasca Mică, păstorită de către părintele Daniel Balan, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfantului Voievod Ștefan cel Mare”, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul:

„Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, care a fost susținută de către părintele Daniel Balan de la Parohia „Sfântul Ierarh Alexandru” – Sasca Mică.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele uthen:

„De-a lungul istoriei multimilenare a umanității, dar mai ales în cei două mii de ani de creştinism, înțelepciunea care îşi are ca izvor pe Dumnezeu-Cuvântul, s-a manifestat în lume ca o virtute ce impune respect din partea oamenilor şi totodată dorința de a o dobândi. Această virtute morală este accesibilă tuturor oamenilor deopotrivă, însă ea se manifestă cu precădere la persoanele vârstnice, deoarece odată cu trecerea anilor omul poate adăuga la statura sa duhovnicească şi intelectuală, un bagaj de înțelepciune şi experiență a vietii din ce în ce mai bogat.

Aşa cum spunea preotul Romano Guardini: <<Bătrânețea este epoca înțelepciunii, care adesea este rodul experienței. În slăbirea forțelor, bătrânul, uth adesea mai puțin uthen, iradiază cu ințelepciunea sa, poate face cunoscut sensul lucrurilor. Şi omul, pentru a rămâne om, va avea mereu nevoie de acest sens>>.

Bătrânii aparținând tuturor națiilor care trăiesc pe pământ, creştini şi necreştini, au lăsat posterității o uthen uriaşă de cuvinte înțelepte, povețe, apoftegme (maxime), proverbe, învățături paradigmatice, toate acestea cu scopul de a fi puse în lucrare, de către cei ce aspiră spre o viețuire care să tindă spre desăvârşire.

Titlul temei propuse este unul deosebit de vast, însă noi în lucrarea de uth, nu ne vom referi decât la câteva cuvinte înțelepte rostite de bătrâni (gheronda) părinți ai bisericii, între care şi sfinți, din vechime dar şi mai apropiați de timpurile noastre, care trăind uthentic în duhul Evangheliei lui Hristos, ne-au lăsat nouă învățături si povățuiri de o inegalabilă frumusețe şi adâncă valoare practică.

Aşa cum citim în Patericul Egiptean, au venit la Ava Arsenie câțiva ucenici, cerându-I cuvânt de învățătura. Iar Ava Arsenie le-a spus: <<Luatus-a cuvântul bătrânilor, pentru că cei care-l cer, nu-l mai împlinesc>>”.   

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

 

În data de 28.03.2023 la Parohia „Sf. Voievozi”- Bogdănești, păstorită de către părintele Florentin Loghinoaia din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca”, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Acatistului Bunei Vestiri, a urmat meditația cu titlul: „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică”, care a fost susținută de către părintele Florentin Loghinoaia de la parohia mai sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Credincioşii care trăiesc împrăştiaţi se întâlnesc, dar nu pentru a se vedea unul cu celălalt, ci pentru a răspunde gazdei adevărate, Mântuitorului Hristos care zice: „Luaţi, mâncaţi, Aceasta este Trupul Meu”, şi „Beţi dintru Acesta toţi, acesta este Sângele meu”, cuvinte pe care le spunem la fiecare Liturghie. În timpul jertfei euharistice, ne rugăm pentru toţi, fie apropiaţi, fie depărtaţi, fie duşmani sau prieteni, conducători sau cetăţeni obişnuiţi, pentru toţi cei închişi şi suferinzi, pentru călători sau bolnavi.

Iubirea şi credinţa sunt indivizibile. Prima îi uneşte pe oameni între ei, cea de-a doua îi uneşte pe oameni cu Dumnezeu. Astfel a fost şi a rămas structura euharistică a parohiei, amintind permanent credincioşilor că trebuie să fim uniţi cu Hristos şi cu ceilalţi enoriaşi şi că ceea ce ne rupe de această unitate este păcatul.

Cei care polemizează împotriva Bisericii în general afirmă că se pot mântui fără ajutorul Bisericii. Se aseamănă acelor pacienţi care cred că se pot vindeca fără ajutorul medicilor şi al medicamentelor. Ei încearcă să înlocuiască religia cu etica, punând accent pe meritele şi capacitatea umană. Biserica creştină are un prestigiu apostolic şi o învăţătură dată de Dumnezeu, conform cărora există doar un mijloc de mântuire. Nimeni nu poate oferi mântuirea, decât numai Dumnezeu şi nu o putem dobândi decât prin mijloacele pe care El le-a stabilit pentru aceasta. Datorită morţii lui Hristos noi trebuie să ne străduim cât de mult putem, însă doar El singur poate completa şi perfecţiona deficienţele noastre, „pentru ca să avem parte de mântuirea cea întru Hristos Iisus, cu slava veşnică” (II Tim. 2/10).

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

  1. Ocupându-ne prea mult de enoriaşi riscăm să uităm de propria noastră viaţă duhovnicească. Propovăduind altora, sfătuindu-i pe ceilalţi, putem uita să acordăm hrana necesară propriilor noastre suflete. Sfântul Ioan Gură de Aur a dezaprobat orice concept static al preoţiei. Oricare ar fi funcţia deţinută de un cleric, el nu este pur şi simplu un săvârşitor al slujbelor liturgice. Declinul liturgic apare atunci când comunitatea este invadată de ritualism şi formalism, dar în primul rând atunci când slujitorul este dominat de către acestea.
  2. Comentând sfatul dat de către Sf. Apostol Pavel lui Timotei „Preoţii care îşi ţin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi învăţătura” (I Tim. 5/17), Sf. Ioan Gură de Aur spune că aceşti preoţi trebuie să urmeze cele spuse de Iisus „Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale”. Prin urmare „a conduce bine” trebuie înţeles tocmai din această perspectivă. Oare nu au nevoie cei care pretind să aibă un post uşor să fie învăţaţi şi instruiţi asupra responsabilităţii lor? Fiindcă Sf. Pavel recomandă chiar lui Timotei: „Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătura ta; stăruie în ele, căci făcând aceasta te vei mântui – şi pe tine şi pe cei ce te ascultă”. Un asemenea slujitor trebuie să audă numeroase critici; unul vorbeşte despre el ironic, altul are cuvinte amare. Prin urmare are nevoie de o mare putere pentru a îndura toate aceste lucruri. Învăţătura are un mare impact pentru edificarea Bisericii şi este de mare importanţă că preoţii învaţă, căci fără această învăţătură a preotului multe lucruri ar fi ameninţate să dispară în biserică. Printre atâtea virtuţi, precum blândeţe, smerenie, purtare ireproşabilă, preotul trebuie să fie şi învăţător. Ce cuvânt trebuie să aibă preotul? Nu unul superficial, nu un limbaj bombastic, ci un cuvânt plin de duh, plin de înţelepciune şi inteligenţă. Nu trebuie să vorbească într-un stil artificial, într-un mod sofisticat, ci cu idei adânci şi cu experienţă.”;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh Florentin Loghinoaia pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 

În data de 08.03.2023  la  Parohia „Sf. Nicolae”- Valea Glodului, păstorită de către părintele Nicolae Vrăjitoru din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Acatistului Acoperământul Maicii Domnului a urmat tratarea temei: Rolul cântărețului bisericesc în activitatea misionară a parohiei susținută de către părintele Nicolae Vrăjitoru de la Parohia „Sf. Nicolae”- Valea Glodului.

Din cuprinsul lucrării cităm următoarele aspecte:

„Preotul face parte din clerul superior, cea din mijloc treaptă – între episcop și diacon. Cantorul (cunoscut și ca psaltul, țârcovnicul, dascălul, cântărețul bisericesc) este parte a clerului inferior. În vechime clerul inferior cuprindea  ipodiaconul ( cel care aveau grijă de sfintele vase, mormintele martirilor), exorcistul, ostiarul ( ușierii), groparii, anagnostul sau citețul (care citea la slujbe din cărțile Sfintei Scripturi, cu excepția pericopelor evanghelice, ei păstrând și cărțile de cult cu toate riscurile din perioada persecuțiilor). Funcția de cantor ori psalt a luat naștere ca o prelungire a funcției citeților. În Biserica primără toți oamenii cântau la slujbe; prima funcție a psalților a fost cea de solist și dirijor. Astăzi doar citețul și ipodiaconul au mai rămas ca trepte active, premărgătoare hirotoniei în trptele de diacon și preot. Pr. Prof. Ene Braniște spune că <<toate serviciile mărunte în legătură cu îngrijirea Bisericii sunt îndeplinite astăzi de cântăreți și paraclisieri, care sunt aleși dintre laici, fără a fi hirotesiți>>. Din veacul al XIX lea în Biserici a apărut corul pe voci, bărbătesc ori mixt – ajuns la noi pe filieră rusească ori occidentală. Cele mai frumoase slujbe sunt însă cele în care tot poporul se trăduiește să cânte dimpreună cu strana bisericii.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

 

În data de 25.03.2023, la Parohia „Sfinții Voievozi”- Băișești, păstorită de către părintele Constantin Stavovei, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului.

După săvârșirea Acatistului Sfinților Voievozi, a urmat meditația cu titlul: „Preotul contemporan în fața problemelor personale” care a fost susținută de către părintele Constantin Stavovei de la Parohia „Sfinții Voievozi”- Băișești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Recuperarea tradiției apostolice a evanghelizării, prin a semnala faptul că în perioada de început a creștinismului întreaga viață a clerului se concentra în exclusivitate asupra Persoanei și învățăturii lui Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că, raportându-se la Hristos, cu toate că, uman, avem multe probleme, unele deosebit de grele, privirea ar trebui să rămână ațintită la Mântuitorul mereu.

Dacă acest aspect reușește, atunci, „toți cei care participă la trupul lui Hristos, indiferent de harismele, slujirile și chemările lor, constituie poporul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că într-o eclesiologie ortodoxă, de o importanță esențială nu sunt împărțirile în slujiri și chemări, ci participarea tuturor credincioșilor mereu la realitatea unică a poporului lui Dumnezeu, deopotrivă. Cu alte cuvinte, nimeni nu se mântuiește datorită slujirilor și chemărilor speciale, ci datorită participării la trupul lui Hristos, în interiorul căruia și numai se fac cunoscute harismele personale și sunt înțelese ca slujiri în Duhul Sfânt” .

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat diferite aspecte dintre care reținem:

„Ca slujitori ai lui Hristos, cu toate că pot apărea multe probleme de ordin personal în pastorația pe care o săvârșim, <<a nu ne menaja picioarele>> înseamnă deja ceva! Înseamnă că identificăm un semnal de alarmă mereu valabil, care ne va face să ne ancorăm mai mult în Hristos și să facem misiune în fața credincioșilor ca și când L-am avea înaintea noastră pe El însuși, pe Dumnezeul și Mântuitorul nostru.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ierarh Nectarie”

 

În data de 10.03.2023, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Mănăstioara, păstorită de către părintele Dănuț Maftei din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 7, așezat sub patronajul „Sfântului Nectarie de la Eghina”, coordonat de către părintele sus numit.

După săvârșirea Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Evidențierea unor personalități reprezentatave ale parohiei”, care a fost susținută de către părintele Maftei Dănuț de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Mănăstioara.

Din cele prezentate menționăm câteva informații despre una dintre personalitățile prezentate si anume Grigore Ilisei.

„Grigore Ilisei, fiul părintelui Ilie Ilisei, este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori contemporani. Născut la data de 20 noiembrie 1943, în satul Văleni, com. Mălini, jud. Suceava, a avut privilegiul de a fi ținut în brațe la botez de Nicolaie Labiș, legendarul poet de mai târziu. În anul 1950, Ilie Ilisei, ajunge paroh la parohia Mănăstioara, com. Preutești. Aici, în acest sat și-a început Grigore Ilisei formarea, urmând cursurile școlii primare Mănăstioara. Încă din primii anii de școală i se descoperă și cultivă pasiunea pentru lectură. Atunci când familia îi dădea diferite îndeletnicirii, scriitorul, dorind să fructifice fiecare clipă, își lua adesea o carte pentru a citi în clipele libere. Mai târziu, Grigore Ilisei urmează cursurile la Școala „Al. I. Cuza”, apoi la Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni, ca mai apoi în 1961, să fie admis student la facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

În decursul anilor a avut diferite publicații, în reviste, cărți și emisiuni la radio. Chiar dacă nu a urmat vocația tatălui, ci a luat condeiul în mână, Grigore Ilisei a rămas un creștin rugător fiind membru, al Adunării Naționale Bisericești. A fost distins cu numereoase premii, pentru operele scrise. A fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural”, clasa  a III- a, 1979, precum și cu Ordinul Național „Pentru Merit”, în grad de Cavaler (2002). În 2003 Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a acordat distincția „Crucea Patriarhală”.

În ziua praznicului intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Grigore Ilisei revine în satul Mănăstioara, alături de soție și fiu, unde, într-un cadru solemn, Consiliul Local Preutești i-a înmânat diploma de Cetățean de onoare al acestei comune.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru prezentare, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 8
„Episcopul Gherasim Putneanul”

 

În data de 23.03.2023 la Parohia „Sf. Leontie de la Rădăuți” – Roșiori, păstorită de către părintele Cristian Solcanu, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea Acatistului Bunei Vestiri a urmat meditația cu titlul: „Rolul cântărețului bisericesc în lucrarea pastoral-misionară a parohiei”, care a fost susținută de către părintele Cristian Solcanu de la Parohia „Sf. Leontie de la Rădăuți”  – Roșiori.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Prima menționare scripturistică a cântării o găsim în cartea Ieșirea capitolul 15 versetul 1 unde ni se spune că Moise și fii lui Israel au cântat Domnului după trecerea prin Marea Roșie. Acest lucru nu înseamnă nici pe departe că omenirea până atunci nu a mai cântat, ba dimpotrivă nu am putea vorbi despre om fără a nu ne gândi la cântec. Prin muzică omul își exprimă cele mai adânci sentimente și trăiri sufletești și tot prin cântec omul aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Pentru practicarea cântărilor de laudă și de mulțumire aduse lui Dumnezeu psalmii Regelui David sunt cei mai sugestivi în acest sens, mărturie stând numeroasele locuri din Sfânta Scriptură în care sunt menționați, cel mai important fiind momentul de la Cina cea de Taină unde Sfântul Evanghelist Matei ne spune că „după ce au cântat laude, au ieșit la Muntele Măslinilor” (Mt. 26, 30).

Practica cântării psalmilor a fost repede împrumutată și în Biserica primară datorită numărului mare de creștini recrutați dintre iudei. Însuși marele Apostol Pavel îi îndeamna pe efeseni în epistola sa: „Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului, în inimile voastre.” (Efeseni 5, 19-20). Dacă în primele secole răspunsurile la slujbe erau date de popor începând cu secolul al IV-lea, când interpretarea imnelor religioase devine mai dificilă, s-a hotărât în anul 343 la sinodul din Laodiceea, să nu mai cânte oricine în biserică după bunul plac, ci cu bună rânduială: „afară de cântăreții canonici, care se urcă pe amvon și cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică”. Rolul psalților a sporit mai apoi în secolul al VIII-lea, când Sfântul Ioan Damaschin a sistematizat cele 8 glasuri. Așa a devenit necesară prezența cântăreților de profesie, deprinși cu meșteșugul cântării psaltice.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

Este neapărat nevoie de sprijin financiar din partea Statului. În al doilea rând Biserica ar trebui în parteneriat cu Ministerul Educației să organizeze ore de muzică psaltică, bisericească prin Școli, astfel încât prin atragerea copiilor spre muzică și cooptarea lor în coruri să le deschidă inimile spre acest gen de muzică. Parohiile la rândul lor să se implice activ în această colaborare. În al treilea rând ar trebui redeschise acele Școli de cântăreți bisericești, măcar o clasă în fiecare Seminar din țară.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Cristian-Valentin Diaconu