Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpunulng desfășurate în luna ianuarie 2021

img-20210125-wa0008

Cercul pastoral  „Mărturisitorii dreptei credințe”  – Vatra Dornei

Debutul întrunirii cercurilor pastoral-misionare în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc în anul 2021 s-a făcut în cadrul cercul pastoral „Mărturisitorii dreptei credințe”  – Vatra Dornei. Preoții membri s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 19.01.2021, orele 18-19, la parohia „Nașterea Maicii Domnului” din orașul Vatra Dornei, pentru a discuta despre învățătura de credință privitoare la Taina Sfântului Botez.

Programul întâlnirii a început la ora 18 cu săvârșirea unui trisaghion pentru odihna sufletului preotului Mihai Ungureanu, paroh la parohia Roșu, membru al cercului pastoral, trecut la cele veșnice.

In continuare, la invitația coordonatorului de cerc, pr. dr. Valică Mihai, gazda întâlnirii, părintele paroh Vârlan Constantin a susținut meditația pregătită pentru acest prilej, cu titlul „Botezul copiilor, între dogmă și tradiție”, în care a făcut o valoroasă prezentare biblică și patristică a temei, aducând argumente în favoarea botezului pruncilor, potrivit învățăturii de credință a Bisericii din totdeauna. In ultima parte a lucrării a făcut referire inclusiv la mărturiile arheologice (pietre și inscripții funerare), care atestă botezul copiilor încă din Biserica primară.

După susținerea meditației, coordonatorul cercului zonal, pr. dr. Valică Mihai, a abordat subiectul din punct de vedere al dreptului bisericesc, dând citire unor canoane în acest sens.

Au urmat discuții cu privire la subiectul botezului pruncilor dar și referitoare la modalitatea primirii în Biserică a eterodocșilor.

 

Cercului pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru” – Frasin

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 21.01.2021, orele 10-12, la parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” – Gemenea, pentru a discuta despre Taina Sfântului Botez, precum și despre alte aspecte liturgice și pastorale.

Programul întâlnirii a început la ora 10 cu săvârșirea Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Meditația cercului a fost alcătuită și susținută de către gazda întâlnirii, Pr. Paroh Ordinschi Iulian, intitulându-se  „Taina Sfântului Botez”.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Botezul este Taina Sfântă prin care primim calitatea de creștini, iar acest lucru are loc întrucât prin botez înviem sau ne naștem din nou cu și în Hristos prin lucrarea Sfântului Duh. Botezul este condiția mântuirii și a intrării în Împărăția lui Dumnezeu, fapt afirmat categoric de către Mântuitorul: Cine nu se va naște din apă și din Duh nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). In actul botezului, prin afundare murim păcatului sau omorâm păcatul din noi, iar prin ieșirea din apă, înviem la o viață nouă, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Au nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat ? Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru că, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții (Romani 6, 3-4).

După susținerea meditației, părintele Ordinschi a invitat preoții prezenți la o dezbatere pe marginea subiectului. Astfel, s-a discutat despre lepădările de la Botez și importanța lor, Botezul prin stropire sau turnare, Botezul mai multor copii deodată, Botezul adulților și Botezul celor de alte credințe și reprimirea la Ortodoxie, precum și alte aspecte, prezentând situații din propria experiență pastorală.

 La final, părintele misionar protopopesc, Balabașciuc Petru a felicitat gazda și a mulțumit tuturor pentru implicarea în discuții.

 

 

Cercul Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

Activitatea Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa” a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii din Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, la parohia „Înălțarea Domnului” Vama I – 21.01.2021 în prezenţa credincioşilor, a Tainei Sfântului Maslu în Biserica Parohiei „Înălțarea Domnului” Vama I, jud. Suceava, începând cu ora 17.00. În mijlocul preoților slujitori s-a aflat părintele protopop Goraș Aurel care, la finalul slujbei, a vorbit credincioșilor despre Taina Sfântului Maslu și binecuvântarea și ajutorul pe care Dumnezeu le revarsă atunci când este chemat prin rugăciunea cu credință.

La finalul slujbei, după miruirea credincioşilor, pr. Vasile Gavra, gazda întâlnirii, a prezentat un material audio-video cu titlul Valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, completând prezentarea cu ample şi elocvente intervenţii.

Abordarea acestei teme a fost motivată de desemnarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2021 drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României şi Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Pornind de la faptul că moartea nu este decât trecerea din această viaţă în cea veşnică (cf. I Corinteni 15, 42-44) se dezvoltă în credinţa creştină un cult al morţilor deoarece „scară spre cer mormântul se face” iar rugăciunea pentru morţi se dovedeşte a fi rodul afecţiunii noastre pentru cei răposaţi. Legătura, unirea şi comunicarea celor vii cu cei morţi sunt posibile numai prin credinţă şi iubire.

Fiecare mormânt adăposteşte taina vieţii şi a jertfei celui ce a trecut pe pământ; cimitirul poate fi considerat o „maternitate spirituală” către naşterea în „cealaltă lume”. Cimitirul nu este un loc sumbru, al celor plecaţi într-un loc neştiut, nepătruns şi înfricoşător, ci un loc încărcat de istorie, este lecţie de demnitate – indubitabilă şi pătrunzător de semnificativă.

După susținerea lucrării, părintele protopop a invitat pe toți preoții participanți la discutarea subiectului. Sintetizând aceste discuții, notăm că cimitirul este locul în care cele pământeşti rămân deoparte, este punctul de întâlnire a Cerului cu Pământul, loc al purtării crucii, deoarece crucea uneşte Cerul cu Pământul, verticalul cu orizontalul. Cimitirul devine loc de întâlnire între cei plecaţi şi cei rămaşi. S-a discutat despre probleama înmormântării celor provenind din cultele neoprotestante şi care nu au cimitir propriu, despre grija pe care comunitățile parohiale se cuvine să o arate față de cimitire, precum și alte aspecte din care toți cei prezeți au avut de învățat. In final, misionarul protopopesc, pr. Petru Balabasciuc a amintit faptul că la Cernăuţi, unde sunt înmormântaţi 6 mitropoliţi ai Bucovinei şi multe personalități românești, în prezent mormintele acestora sunt neîngrijite și, din păcate, neglijate de statul român și de Biserică, iar această realitate este una dureroasă și care trebuie cunoscută și acționat în mod corespunzător.

Întâlnirea s-a încheiat prin rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat!”

 

Cercul pastoral  „Sfinții Români” – Valea Bistriței – Broșteni

Preoții din cercul pastoral „Sfinții Români” – Valea Bistriței – Broșteni, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 24.01.2021, orele 17 – 19, la parohia „Sf. Pantelimon” –  Broșteni II , pentru a discuta despre activitatea pastoral misionară a preotului în lumea de astăzi și despre importanța Spovedaniei și a Împărtășaniei în viața credincioșilor.

Programul întâlnirii a început la ora 17 prin oficierea în sobor a slujbei sfințirii apei și slujirea Tainei Sfântului Maslu de obște, pentru credincioșii prezenți.

După partea liturgică, preotul paroh Sava Sergiu a susținut meditația intitulată  „Sfânta Euharistie și Duhovnicul”, din care reținem că Euharistia este prin excelență Taina unității tuturor în sânul Bisericii iar în rugăciunea din  Liturghia Sfântului Vasile cel mare preotul se roagă: „iar pe noi pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești pe unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh”. În mod real și permanent Hristos este cu Trupul și Sângele Său prezent în Biserică, la fiecare Sfântă Liturghie și astfel hrănește Biserica, asigurând creștinilor mântuirea. Primirea împărtășirii cu vrednicie presupune pregătire, iar această pregătire presupune cercetarea și dezlegarea oferită de părintele duhovnic, la scaunul de Spovedanie. Prin duhovnic se continuă și se aprofundează cu fiecare generație lucrarea lui Dumnezeu în lume și împărtășirea credincioșilor spre veșnicie.

După susținerea meditației, coordonatorul cercului zonal, pr. Ungurean Radu, a felicitat pe părintele paroh pentru tema prezentată și, adresându-se credincioșilor prezenți, i-a îndemnat să apeleze cu încredere la părintele duhovnic, întrucât duhovnicul este cel care ne crește duhovnicește, cel care ne împrietenește cu Duhul Sfânt și ne apropie de Dumnezeu. Un alt îndemn a avut ca subiect importanța rămânerii în comunitatea parohială, legați prin mărturisire către părintele paroh și nu căutarea unor duhovnici mai permisivi în altă parte.

În final, misionarul protopopesc, preotul Balabașciuc Petru a vorbit celor prezenți despre rolul și importanța întâlnirii preoților dintr-o anumită zonă într-un cerc pastoral, a felicitat pe credincioși că au răspuns invitației părintelui paroh de a participa la această întâlnire, în urma căreia vor fi mai îmbogățiți duhovnicește. De asemenea, i-a îndemnat să rămână statornici în credința ortodoxă și să participle le viața liturgică a Bisericii, prin spovedire și împărtășire.

 

Cercul pastoral „Sfântul Apostol Andrei” Șaru Dornei – Panaci

Preoții din cercul pastoral „Sf. Apostol Andrei”, din zona Șaru Dornei-Panaci, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 25.01.2021, orele 15:00-17:00, la parohia „Înălțarea Domnului”  – Coverca, comuna Panaci, pentru a discuta despre probleme actuale cu care se confruntă preoții în parohii și Biserica în general.

Programul întâlnirii a început la ora 15:30 cu slujba Acatistului Sf. Ierarh Grigorie Teologul.

Meditația întâlnirii a fost susținută de către preotul paroh Zelincă Dan, care a abordat tema „Pastorația în timp de criză și pandemie”. Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Biserica a considerat dintotdeauna că slujirea adusă celor bolnavi este parte integrantă a misiunii sale, după exemplul Mântuitorului care a căutat mereu să ajute omul aflat în suferiță”. „Pandemia ne-a schimbat viețile, a pus pe agenda publică tensiuni vechi între știință și religie. Însă nu putem vorbi despre religie într-un mod abstract, religia este mereu ceva concret, întrupată istoric în persoane, în comunități. Religia este o realitate, este un sistem de practici, de simboluri. În orice epocă de pace sau calamități, orice viață personală are crizele ei care țin de suferință și moarte. Cei care sunt educați în spirit religios vor apela la resursele Bisericii petru a găsi răspunsuri și a ieși din astfel de situații”.

 În discuțiile ulterioare pe marginea temei, au luat cuvântul preoții prezenți, care au apreciat calitatea lucrării, aceasta fiind concisă, la obiect și de strictă actualitate.

De asemenea, au abordat și subiectele:

– bolile (plăgile) sunt urmările păcatelor omenirii;

– „Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate” – iubirea și pronia divină atrag atotiertarea din partea lui Dumnezeu;

– pandemiile nu prevestesc sfârșitul lumii, ele pot fi o prefigurare a iadului dacă omenirea nu revine la dreapta credință;

– Euharistia este „medicamentul nemuririi”;

– folosirea unei singure lingurițe la Sfânta Împărtășanie.

În urma discuțiilor s-a remarcat necesitatea următoarele aspecte:

1. Catehizarea credincioșilor cu privire la cinstirea, sărutarea și folosirea obiectelor sfinte din cult, fără teamă de contaminare;

2. Comunicarea și conlucrarea preoți – medici pentru apărarea și menținerea sănătății fizice, psihice și morale a credincioșilor (cetățenilor);

3. Nevoia implicării conducerii BOR și luarea unor hotărâri pentru aplicarea unor măsuri în mod unitar în vederea păstrării credinței și unității liturgice, a mobilizării credincioșilor în general și a tinerilor în special, pentru ieșirea cu bine din crize și pandemie.

La final, coordonatorul cercului, pr. Petrovici Ovidiu, a felicitat pe părintele referent pentru meditația susținută și a mulțumit celor prezenți pentru participarea la discuții, care au rol atât informativ, dar mai ales formativ.

 

Cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon” s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 26.01.2021, orele 15-17, la parohia „Sf. Nicolae” –  Moldova Sulița, pentru a discuta despre activitatea pastoral misionară a preotului în lumea de astăzi, precum și despre  probleme pastorale și liturgice actuale, aprofundând tema legată de importanța Tainei Botezului în viața Bisericii.

Programul întâlnirii a început la ora 15 cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei gazdă. Preoții participanți s-au putut bucura de prezența în mijlocul lor a  P.C. părinte protoiereu Goraș Aurel.

După momentul liturgic, gazda întâlnirii, Pr. Paroh Corlățan Ștefan, a dat citire meditației  alcătuită cu acest prilej, intitulându-se  „Sfânta Taină a Botezului”, în care a făcut o prezentare bine elaborată, tratând subiectul atât din punct de vedere dogmatic, cât și liturgic, subliniind faptul că Botezul este Taina fără de care nu se poate intra în Împărăția Cerurilor, fiind în același timp „ușa” de intrare în Biserică, Taina încorporării și integrării la Trupul eclesial al Mântuitorului Iisus Hristos, care este Biserica Sa, Icoană a Împărăției.

Ulterior, părintele protopop i-a invitat pe preoții participanți să-și expună, pe rând, punctul de vedere referitor la tema propusă. In cuvântul lor, participanții l-au felicitat pe părintele paroh pentru tema prezentată, una bine pregătită, aducându-și fiecare, în același timp, aportul sau punctul de vedere personal în ceea ce privește Taina Botezului

La final a luat cuvântul părintele protopop, care a împărtășit participanților din bogata sa experiență pastorală.

 

Cercul pastoral  Dorna Candreni – Ciocănești

Preoții care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ștefan cel Mare”, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 26.01.2021, orele 17-19, la biserica parohiei Poiana Ștampei I.

Referatul cercului a fost alcătuit și susținut de către părintele Jbanca Constantin, preot paroh al parohiei Poiana Ștampei II și a avut titlul „Sănătatea trupului și vindecarea sufletului – împlinirea preotului și desăvârșirea medicului”. 

Din referat cităm următoarele idei: „omul bolnav conștientizează mult mai abrupt bolile sufletești pe care le-a avut și pe care nu le-a văzut. Este un moment de o claritate foarte mare a conștiinței. Probabil, iminența morții creează o serie de transformări interioare. Este limita când omul devine mult mai conștient de ceea ce a făcut și ar vrea să corecteze. De aceea, că prezența preotului în spital, la căpătâiul omului bolnav, este foarte importantă pentru vindecarea sufletului său. Poate că omul respectiv are păcate pe care nu le-a mărturisit niciodată și pe care le resimte acum foarte apăsător. Și fizionomia pacienților care sunt supuși rugăciunii se schimbă, ei devin mult mai senini, chiar dacă sunt în comă și chiar dacă pentru unii este sfârșitul acestei vieți. Scopul principal al preotului nu este vindecarea oamenilor de boli trupești, care sunt o urmare firească a patimilor noastre, ci vindecarea sufletelor de păcate. Acestea sunt adevăratele boli sufletești, cu mult mai greu de vindecat, care îi duc pe oameni la osânda veșnică. Aceasta este menirea fundamentală a preotului și a Bisericii Ortodoxe și pentru aceasta a fost întemeiată de Hristos, ca să dezlege sufletele oamenilor de sub robia diavolilor și a păcatelor”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate.

In final, părintele misionar protopopesc, Pr. Balabașciuc Petru a felicitat pe părintele referent pentru tema abordată și a mulțumit celorlalți preoți pentru participare.

 

Cercul pastoral „Sf. Ier. Dosoftei” – Câmpulung Moldovenesc

 

Preoții din cercul pastoral Câmpulung Moldovenesc, s-au întâlnit în ședință de lucru în ziua de joi, 28.01.2021, orele 17-19, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc.

Programul întâlnirii a început la ora 17 cu slujba Acatistului Buneivestiri a Maicii Domnului. Au luat parte toți preoții care formează acest cerc pastoral, bucurându-se și de prezența părintelui protopop Goraș Aurel.

Meditația cercului a fost susținută de către preotul paroh Crăciun Petru, iar tema a făcut referire la „Anul 2021 – Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”.

Din cuprinsul prezentării notăm următoarele aspecte: declararea anului 2021 în Biserica Ortodoxă Română drept an comemorativ al celor adormiți în Domnul, oferă un bun prilej pentru meditarea la importanța cinstirii celor adormiți întrucât cinstirea celor adormiți și a cimitirelor este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea. Mulțimea pomelnicelor și parastaselor pentru cei răposați în Domnul și pentru eroii neamului constituie un puternic factor de cultivare a conștiinței identității și continuității noastre naționale.

In concepția ortodoxă „cimitirul este un spațiu unde moartea a fost zdrobită, un loc al comuniunii cu Hristos. Cimitirul nu este nicidecum un loc înfrcoșător, de ocolit, ci un hambar încărcat cu roadele Duhului Sfânt, născut și ființat prin biruința Crucii. In cimitir, pământul presărat cu cruci, mărturisește cu glas mare (Mc.1, 26) că este pământul unde diavolul a pierdut, pentru că cei de acolo nu mai păcătuiesc. Acest perimetru este locul unde se termină cu păcatul, iar societatea celor adormiți este aici mai vie, mai blândă și împăcată decât societatea noastră, a celor vii”.

După prezentarea temei, părintele protopop a invitat pe toți cei prezenți să ia cuvântul, în ordinea în care erau așezați, iar acest fapt a fost un bun prilej pentru preoții cercului pastoral de a prezenta diverse aspecte întâlnite în parohii, cu referire la îngrijirea cimitirelor, la unele obiceiuri legate de pomenirea morților precum și la necesitatea uniformizării practicilor liturgice, mai ales în ceea ce privește slujba înmormântării pe timp de pandemie. Administrarea cimitirelor ar trebui considerată o activitate pastorală esențială. Mulți oameni nu vin la biserică dar merg în cimitire și îi judecă pe preoți în funcție de ceea ce văd. De aceea preoții au datoria de a se implica mai mult în buna îngrijire a cimitirelor și de a antrena comunitatea în acțiuni de curățenie.

In concluzie, părintele protopop a felicitat pe părintele referent și a menționat că cimitirele sunt locuri sacre, biserici fără acoperiș, sfințite prin lacrimile vărsate de cei rămași la plecarea celor dragi, de aceea se cuvine mai mult respect și grijă față de aceste spații în care cei adormiți așteaptă Învierea.

 

A consemnat diaconul misionar, Norocel Bogdan