Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – ianuarie 2021

26

CERC PASTORAL NR 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 19.01.2021,ora 16:00 la parohia cu hramul ,,Buna Vestire” din Suceava-Sfântul Ilie, păstorită de către Părintele Mihoc Dumitru, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului ,,Sfântul Macarie cel Mare” a urmat meditația cu titlul: „Slujba înmormântării și a parastaselor între tradiție și inovație-importanță și semnificație”, susținută de către Părintele Paroh Mihoc Dumitru de la Parohia ,,Buna Vestire” din Suceava-Sfântul Ilie.

A fost prezent un număr de 18 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți:Pr. Răzvan Cîmpulugeanu( Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Sv 2); Pr. Mihoc Dumitru; Pr. Doru Filip; Pr. Clipa Sorin; Pr. Hirghiligiu Paul; Pr. Baltag Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: „Moartea este începutul veșniciei pentru sufletul care se unește cu Dumnezeu prin plecarea din această viață. Omul credincios își trăiește veșnicia încă din lumea aceasta […]. Cei credincioși au primit arvuna Duhului Sfânt, pregustând viața veșnică încă din lumea aceasta prin Sfintele Taine, în Biserică”. Sunt însă și cazuri mai puțin fericite în care moartea nu se produce firesc (avorturile, sinuciderile) des întâlnite în ultimii ani.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

  1. Îndemnul la rugăciune, milostenie pentru sufletele celor morți, dar și

participarea la Sfânta Liturghie în cadrul căreia se pomenesc cei adormiți și se fac rugăciuni pentru iertarea păcatelor lor.

  1. Informarea creștinilor cu privire la parastasele rânduite ca rugăciuni particulare

ce vin în ajutorul sufletelor celor plecați dintre noi.

  1. Necesară este și informarea oamenilor cu privire la modul în care se oficiază

înmormântarea celor care se sinucid sau a celor incinerați deoarece în aceste cazuri nu se face slujba înmormântării și a pomenirii ca în cazul celorlalți creștini.

 

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

                         

CERC PASTORAL NR 2

,,SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 21.01.2021,ora 16:00 la parohia cu hramul ,,Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur” din Chilișeni, păstorită de către Părintele Păstrăv Ciprian, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 2, așezat sub patronajul ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță.

După slujba Acatistului ,,Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul” a urmat meditația cu titlul: „Slujba înmormântării și a parastaselor între tradiție și inovație-importanță și semnificație”, susținută de către Părintele Paroh Păstrăv Ciprian de la Parohia ,,Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur” din Chilișeni.

A fost prezent un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți:Pr. Răzvan Cîmpulungeanu(Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Sv 2); Pr. Brahariu Mihăiță; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Romega Ionel; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Devisevici Ovidiu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

 „Adevăratul creștin nu se teme de moartea trupească, cât de moartea spirituală, de păcat, deoarece aceasta din urmă înseamnă ruperea comuniunii cu Dumnezeu (cf. Matei 10, 28)”;

„Pomenirea morților este un act de iubire pentru ei. Când ne rugăm pentru cei adormiți arătăm că îi iubim și după moarte, iar sufletul lor nemuritor simte iubirea noastră. Ei cunosc momentele când îi pomenim și simt când împărțim milostenii pentru ei. Iubirea din rugăciunea pentru cei adormiți este mai tare decât moartea…”;

„Actul de pomenire a celor adormiți în Domnul este un act de speranță adică în nădejdea Învierii și a vieții celei de veci. Sfântul Ap. Pavel îi îndeamnă pe creștinii care îi plâng pe cei morți să nu se întristeze ci să se mângâie având credința că Hristos Domnul, Cel ce a biruit moartea, va învia pe toți cei adormiți (cf. 1 Corinteni 15, 22)”;

            „ Fericitul Augustin (430) ne învață și el despre binefacerile rugăciunii pentru cei adormiți: Nimeni nu trebuie să se îndoiască că într-adevăr rugăciunile Sfintei Biserici, jertfa mântuitoare și milosteniile făcute pentru sufletele morților ajută ca Domnul să fie mai milostiv decât meritau ei, după păcatele lor”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1.  Pomenirea celor adormiți trebuie să respecte canoanele bisericii făcându-se prin slujbe cu rugăciuni începând cu a treia zi după moarte și respectându-se termenele rânduite de Biserică până la împlinirea a șapte ani după moarte.

2. În toate aceste zile de pomenire este bine să se săvârșească Sfânta Liturghie la care să fie pomeniți în cadrul Proscomidiei cei adormiți.

3. Un semn al iubirii noastre față de cei trecuți la Domnul constă și în modul în care se îngrijesc mormintele. Astfel, prețuirea pentru cei plecați dintre noi se vede și în faptul că mergem des la cimitir, aprindem lumânări la morminte și le îngrijim.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 3
 ,,SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 25.01.2021, ora 16:00 la parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli: Petru și Pavel”din Moara-Bulai, păstorită de către Părintele Pleșea Ciprian, din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului  Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba Acatistului ,,Sfântul Ierarh Grigorie Teologul” a urmat meditația cu titlul: „Slujba înmormântării și a parastaselor între tradiție și inovație-importanță și semnificație”, susținută de către Părintele Paroh Pleșea Ciprian de la Parohia ,,Sfinții Apostoli: Petru și Pavel” din Moara-Bulai.

A fost prezent un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu ( Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Sv 2); Pr. Popovici Dănuț; Pr. Druță Ioan; Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Niga Adrian; Pr. Zaharia Gigel; Pr. Constantin Cristian;

 Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

  „Înmormântarea la creștini presupune parcurgerea unor etape esențiale în ritualul de înmormântare și parastas. Cultul morților este dezvoltat foarte mult în rândul credincioșilor. Uneori, din prea multă pietate sau din superstiție, aceștia au adaptat rânduielilor liturgice tot felul de inovații sau practici păgâne. La originea acestor inovații se află lipsa cunoașterii sau cunoașterea insuficientă a dreptei credințe”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Vorbim, de asemenea, despre o coexistență între deznădejdea pierderii celui drag și nădejdea învierii lui, nădejde ce trebuie cultivată în primul rând de către preot prin cuvintele rostite în cadrul slujbei de înmormântare, dar și prin susținerea morală pe care o poate oferi familiei celui adormit întru Domnul.

2. Preotul trebuie să îndrume aparținătorii în organizarea slujbei de înmormântare și a praznicelor de după pentru a nu se încuraja derapajele de la rânduiala creștină sau exagerările de orice fel.

3. Credincioșii trebuie să știe ce înseamnă milostenia care se dă pentru sufletul celui decedat astfel încât să se renunțe la fast, la  superstiții și alte inovații de natură păgână.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.                                   

 

CERC PASTORAL NR 4

,,SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 26.01.2021, ora 16:00 la parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”din Capu Câmpului 1, păstorită de către Părintele Curcă Ciprian-Constantin , din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 4, așezat sub patronajul ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Acatistului ,,Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” a urmat meditația cu titlul: „Slujba înmormântării și a parastaselor între tradiție și inovație-importanță și semnificație”, susținută de către Părintele Paroh Curcă Ciprian-Constantin de la parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Capu Câmpului  1.

A fost prezent un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu(Preot misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Sv 2); Pr.Coca Ionel; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Simerea Constantin; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr.Abageru Lucian; Pr. Manolache Mihai; Pr. Curcă Ciprian-Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Slujba de înmormântare și celelalte slujbe legate de ea se disting prin faptul că au reminiscențe păgâne și tradiții superstițioase. În decursul timpului, acestea s-au impus ca rânduieli ce concurează chiar cu tradiția autentică a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni […]. Altele sunt invenții și inovații liturgice ale unor preoți slujitori, care

exploatează o anumită sensibilitate a credincioșilor pentru sufletele celor adormiți”, susține părintele paroh în cadrul prezentării sale.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Rolul preotului este de a mângâia și încuraja familia celui trecut la Domnul și de a nu încuraja practicile (bocete și alte superstiții) ce cultivă deznădejdea și adâncesc durerea familiei: „Când preotul mângâie și îmbărbătează familia el este de fapt pe urmele Mântuitorului Căruia I s-a făcut milă de văduva din Nain și i-a zis: Nu mai plânge!”

2. Respectarea rânduielilor statornicite de Sfânta Biserică fără adăugiri sau omiteri de la textul liturgic.

3. O metodă pastorală utilă în înlăturarea inovațiilor care nu fac parte din rânduiala Bisericii Ortodoxe este cateheza având rolul de a explica credincioșilor simbolistica slujbei de înmormântare, dar și importanța respectării rânduielii creștine.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR 5

,,SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 28.01.2021, ora 16:00 la parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Nuțu Mircea , din Protopopiatul Nr. 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Acatistului ,,Sfântul Efrem cel Nou” a urmat meditația cu titlul: „Slujba înmormântării și a parastaselor între tradiție și inovație-importanță și semnificație”, susținută de către Părintele Maloș Florin de la parohia ,,Izvorul Tămăduirii” din Deleni.

A fost prezent un număr de 20 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți:Pr. Răzvan Cîmpulungeanu( Preot misionar protopopesc  în cadrul Protopopiatului Sv 2); Pr.Nuțu Mircea; Pr. Ilișoi Viorel;Pr. Purice Constantin; Pr.Andrieș Cătălin; Pr. Ciornei Dănuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica Ortodoxă ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfânta Scriptură (Biblia) arată că atunci când omul merge la locașul său de veci, trupul trebuie să  se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu Care l-a dat (Ecleziastul 12, 5-7) […]. Dar legătura celor morți cu cei vii nu încetează, ci ea se menține prin rugăciunea neîncetată pe care Biserica o face pentru sufletele răposaților, păstrând comuniunea de iubire și nădăjduind în învierea tuturor la sfârșitul veacurilor”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Încurajarea și sfătuirea familiilor de a nu-și uita morții după îngroparea lor și de a-i cinsti și respecta așa cum se cuvine deoarece viața omului nu se sfârșește odată cu moartea trupului.

2.  Respectarea perioadelor din cursul anului în care nu se fac parastase.

3. Renunțarea la practicile și superstițiile străvechi ce nu sunt în conformitate cu rânduiala și morala creștină.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

                         

A consemnat:  Diacon Misionar Protopopesc,

                                 Maloș Constantin