Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc desfășurate în luna octombrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

Duminică, 8 octombrie 2023, Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Sadova I a fost gazda unui eveniment liturgic și cultural deosebit. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop- Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din soborul de slujitori au făcut parte și majoritatea preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie.

Evenimentul a fost prilejuit de comemorarea unui vrednic fiu al comunei Sadova, cel care a fost Irineu Crăciunaș Suceveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor în perioada 1968-1973. În acest context, în cadrul cuvântului de învățătură, Înaltpreasfințitul Teodosie a povestit despre întâlnirea personală cu episcopul Irineu Crăciunaș în perioada studiilor la Seminarul de la Mănăstirea Neamț, amintind despre calitățile și virtuțile cu care a fost înzestrat acesta.

În continuare, arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a prezentat și lansat patru volume dedicate episcopului Irineu, care se referă la viața, opera și evocări ale ierarhului bucovinean. Aceste volume au fost publicate la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, prin strădania părinților de la Mănăstirea Putna și cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte.

A luat cuvântul și Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, amintind despre cele patru volume dedicate ierarhului comemorat, în care au fost adunate opera Episcopului Irineu, dar și evocări ale celor care l-au cunoscut.

La final, părintele paroh, Horga Iustinian Irineu, a mulțumit ierarhilor pentru binecuvântarea și bucuria duhovnicească aduse asupra comunității și pentru inițiativa comemorării Episcopului Irineu, fiu al comunei Sadova.

Amintim și faptul că părintele coslujitor la parohia gazdă, preotul Ionescu Ionuț, a participat la comemorarea Episcopului Irineu care a avut loc la Iași, în zilele de 5 și 6 octombrie 2023. Pentru primul volum dedicat omagierii Episcopului Irineu, „Evocări și predici”, Editura Crimca, Suceava, 2023, părintele Ionescu Ionuț a contribuit cu articolul intitulat „Bădiță, cui ne lași?” (pp. 111-116), în care a redat amintiri cu Episcopul Irineu păstrate în memoria familiei.

De asemenea, și coordonatorul cercului pastoral zonal, preotul doctor Macar Ilie, a participat la Iași la același moment de comemorare, prezentând o mărturie personală, cuprinsă și în volumul amintit mai sus, cu titlul „Preasfințitului Irineu Suceveanul – In memoriam dimidium saeculum” (pp. 107-110).

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

În ajunul prăznuirii Sfintei Preacuvioase Maici Parascheva de la Iași,  vineri 13 octombrie 2023, la biserica „Sf. Gheorghe” a Parohiei Cotârgași, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței, cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh al Parohiei Crucea.

Cu acest prilej, preoții care fac parte din acest cerc pastoral, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, au săvârșit Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, cu participarea credincioșilor din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preotul Sava Sergiu Vasile, a precizat faptul că, în continuare, va susține un material cu dorința de a evidenția și comemora o personalitate deosebită a comunității, pe un vrednic slujitor al Bisericii și Neamului românesc, care s-a născut în satul Cotârgași, respectiv preotul Vasile Gheorghiasa (11.XII.1911 – 26.XII.1983).

Potrivit datelor puse la dispoziție de familia acestuia, preotul Vasile D. Gheorghiasa a venit pe lume în satul Cotârgași, comuna Broșteni, atunci în județul Neamț, la data de 11 decembrie 1911, fiind al doilea copil din cei 8 ai familiei Dumitru și Ana Gheorghiasa. Are șansa unei alese educații, de formarea sa intelectuală ocupânduse un unchi, Petre Ghe. Gheorghiasa, revizor și inspector școlar, care îl ia la Târgu Neamț și îl înscrie la Școala Primară de băieți, Nr. 1. În continuare, parcurge cursurile Seminarului „Melchisedec Episcopul” din Ismail, pe care îl absolvă în 1932. La seminar învață asiduu, dar și muncește (devine frizerul elevilor din seminar), pentru a-și putea plăti cărțile și o parte din taxa școlară. Într-o după-amiază este găsit învățând în magazia de lemne (retras pentru mai multă liniște) de către directorul seminarului, părintele Gala Galaction,  care apreciază mult râvna elevului. În contunuare a urmat cursurile „Universității Regale Teologice Carol al Doilea” din Cernăuți, absolvind-o în 1937. Se înscrie și la Facultatea de  Drept din Cernăuți, se transferă apoi la București, unde și absolvă. I-ar fi plăcut să devină avocat, dar unchiul său, văzând în el dragostea de cele sfinte și cunoscându-l din copilărie, insistă ca Vasile să devină preot. Se căsătorește cu Elena N. Turcu în martie 1937 și este hirotonit, fiind numit în octombrie 1937 preot paroh al parohiei Galu, județul Neamț. Aici desfășoară o bogată activitate liturgică și gospodărească. Împreună cu învățătorii din localitate înființează Căminul Cultural „Ion Mironescu”, unde preotul ținea conferințe pentru enoriași, semănând sămânța cea bună în sufletele celor mari și celor mici. Tot în Căminul Cultural a amenajat o mica bibliotecă și un punct farmaceutic pentru elevii și sătenii întregii comune.

În 1941, la 16 septembrie, prezbitera Elena aduce pe lume doi copii, Doina și Doru. Din nefericire, micul Doru pleacă din lumea aceasta la scurt timp după naștere. În anul următor, la 27 septembrie, se naște Radu, al treilea copil al familiei, care avea să devină preot.

Se implică mult în viața enoriașilor săi, este alături de cei în nevoie, mai ales în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial. După venirea regimului communist are foarte mult de suferit, cu toate că nu a făcut parte vreodată dintr-o organizație politică. La 31 august 1949, la poarta casei parohiale din Galu s-a oprit mașina securității, iar milițienii au înconjurat casa. Câțiva au intrat în casă, spunându-i preotului că „trebuie să meargă la Piatra Neamț, să dea niște declarații”. L-au luat în cămașă și reverendă, crezând că pe înserat va reveni acasă. Dar nu a revenit decât după aproape patru ani. După eliberarea din temnițele comuniste, preotul Gheorghiasa a fost chemat în Consistoriul bisericesc și i s-a aduc la cunoștință că i se aprobă suplinirea provizorie a parohiei Corbu, raionul Toplița, regiunea Autonomă Maghiară, parohie care deținea 3 biserici: Corbu, Barasău și Capu Corbului. Odată ajuns în parohie, construiește un cuptor de cărămidă, unde arde cărămida pe care o pregătește el însuși. Tot în parohia Corbu a ajutat enoriașii, construindu-le sobe de cărămidă în locul celor metalice. A lucrat dulapuri, mese și scaune din lemn. Biserica din Capu Corbului era doar zidită dar, cu ajutorul credincioșilor finalizează construcția, fiind sfințită de Episcopul Emilian Antal. În acestă parohie a construit și o casă parohială. În anul 1958 se transferă la parohia Sabasa, unde păstorește până în anul 1977, când se pensionează. Aici lucrează plin de râvnă pentru înfrumusețarea și împodobirea bisericii cu toate cele necesare. Dovedește curaj și dragoste pentru Dumnezeu prin construirea unui nou paraclis și o casă de prăznuire, întemeiază un nou cimitir, împrejmuiește proprietățile parohiei, etc. Preotul a fost un gospodar desăvârșit, cunoscând secretele zidăriei, construcțiilor din lemn, tâmplăriei, creșterii animalelor, etc. în satul natal ridică un monument eroilor căzuți. La școala din Sabasa a participat la construcția școlii noi, de la săpăturile pentru fundație până la final. A tencuit împreună cu meseriașii pereții sălilor de clasă dar și pereții exterior.

În tot acest răstimp are grijă de sufletele credincioșilor încredințați de Dumnezeu. Prin cuvântul său de învățătură îndeamnă oamenii să-și păstreze credința și demnitatea morală, să nu accepte întunericul lumii fără Dumnezeu. Potrivit însemnării familiei, „Fiind nevoie de un bun gospodar în Împărăția lui Dumnezeu, părintele Vasile urcă la cer în data de 26 decembrie 1983”. Lasă în urmă imaginea unui preot dedicate, cu multă credință în Dumnezeu, cu o cultură aleasă și cu multă deschidere pentru a-i ajuta pe ceilalți.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele Ungurean Radu de la parohia Crucea, care și-a exprimat bucuria că am fost cu toții martori la prezentarea vieții unui preot vrednic, care și-a dedicat viața slujirii Bisericii în vremuri foarte grele, asumându-și toate pericolele cu multă demnitate și nădejde în Dumnezeu.

In continuare s-a săvârșit o slujbă de pomenire pentru sufletul preotului Vasile Gheorghiasa, fiind pomeniți și ceilalți membri ai familiei, trecuți la Domnul. Totodată, părintele paroh a rugat pe fiica părintelui, doamna Doina, acum în vârstă de 82 de ani, absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, secția Limba Română – Limba Franceză, profesoară cu o activitate și rezultate remarcabile, la Școlile din Ceahlău, Sabasa și Cotârgași. Astfel, cu multe emoții, doamna a rememorat și împărtășit celor prezenți din amintirile personale cu tatăl său, făcând referire și la perioada foarte grea când preotul a fost anchetat și întemnițat pe nedrept de conducerea comunistă atee.

La final, preotul paroh a mulțumit distinsei doamne Doina, care a făcut eforturi deosebite pentru a fi prezentă. Totodată, i-a mulțumit pentru valoroasele informații și documente puse la dispoziție pentru realizarea referatului.

Credincioșii prezenți au fost miruiți cu untdelemn sfințit la Sfântul Maslu și au primit litie, ca binecuvântare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ziua de joi, 19 octombrie 2023, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Cuv. Parascheva” a Parohiei Molid, comuna Vama. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit slujba Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea sfântului locaș.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh Cainar Dumitru, a susținut referatul pregătit, intitulat „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”. Din cuprinsul lucrării, redăm următoarele idei: „Cu ajutorul bunicilor, copiii înțeleg noțiunea de familie extinsă, și își dau seama mai bine de trecut, înțeleg ciclurile vieții. Bunicii reușesc să răspundă copiilor la multe întrebări, cu multă răbdare de obicei, iar aceste răspunsuri, din experiență, sunt utile copiilor și constituie repere pentru ei”.

În prezent, bunicii sunt și ar trebui priviți drept „modele de viață trăită onest pentru copiii lor adulți și pentru nepoți”. Studiile de pedagogie și educație subliniază rolul deosebit al bunicilor. Atunci când aceștia participă la procesul de formare și educație, transmit nepoților o moștenire culturală, concentrată în tradiții și obiceiuri familiale, povești, rugăciuni, amintiri din copilăria lor și a altor evenimente la care au fost martori. „Existanța și interacțiunea eficiență a trei generații, este o condiție obligatorie în vederea dezvoltării și funcționării optime a omului și societății, inclusiv a familiei”.

După susținerea referatului, părintele paroh a vorbit despre bunicii săi, cărora le datorează mult, de la ei învățând multe lucruri, care i-au fost de folos în viață, atât în ceea ce privește credința, dar și multe lucruri necesare în gospodărie. I-au rămas în amintire pilda unor bunici nelipsiți de la slujbe, mereu să ajute pe alții.

În continuare, părintele coordonator a salutat prezența în mijlocul preoților din zonă a părintelui protopop, Goraș Aurel. La rândul său, părintele protopop l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul prezentat. Din cuvântul părintelui protopop, notăm următoarele idei: Bătrânețea poate fi trăită frumos, așa este cel mai bine, ca să fie de folos și altora. Locul și rolul bunicilor este acela de a fi implicați în ajutorul altora, mai ales dacă sănătatea le permite, să fie integrați în familie. Când ești bunic și ai nepoți te bucuri, înțelegi că viața are un sens și o împlinire.

Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele Ianovici Gheorghe, președintele cercului pastoral zonal, care a precizat faptul că rolul esențial în educație revine părinților. Însă bunicii, prin experiența și bunătatea lor, pot aduce valoare fără contestare. Sunt situații în care bunicii vor să dea un sfat după părerea lor, după timpurile lor, sunt mai conservatori și uneori intră în conflict sau nu rezonează cu părerea părinților. De aceea este esențial un echilibru. Bunicii au un rol important în păstrarea și deprinderea învățăturilor de credință, a obiceiurilor și datinilor naționale, specifice poporului român.

La final, părintele protopop a adus la cunoștința părinților din zonă faptul că în zilele de 23 și 24 octombrie a.c. Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava vor fi aduse în procesiune și în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. In acest sens, a vorbit despre traseu, opririle programate pentru închinarea credincioșilor și aspecte de organizare.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

 Cercul Pastoral Nr. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe”  s-a desfășurat marți, 24 octombrie 2023, la biserica „Înălțarea Domnului”, a Parohiei Gheorghițeni, comuna Dorna Arini. Cercul pastoral este coordonat de către preot doctor Valică Mihai de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei,  Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Sfintei Preacuvioasei Maici Parascheva de la Iași, începând cu ora 17:30.

A urmat un scurt cuvânt introductiv, al părintelui coordonator. În continuare, părintele paroh, Toma Petrică, a dat citire referatului intitulat „Cuvioasa Parascheva, personalitate emblematică între sfinții lui Dumnezeu. Mai întâi a vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu, plecând de la argumentul scripturistic de la Levitic 11, 44-45. În ceea ce privește pe oamenii sfinți, în referat s-a precizat că „Sfântul este un om cu viață aleasă, un om care face binele și îl recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân al vieții sale. Sfântul este un om pământean ca oricare dintre noi, dar care își face sufletul și trupul treaptă, ca Dumnezeu să coboare și să ne ajute”. În continuare au fost redate informații despre viața Sfintei Parascheva, prăznuită la 14 octombrie și ale cărei sfinte moaște se găsesc la Iași, fiind cinstite în fiecare zi de mulți credincioși. „Dincolo de neputrezirea trupului, mireasma care îl înconjoară și căldura mâinilor, rămân bunătățile nebănuite și frumusețile nespuse pe care le-a câștigat cu osârdia trupului și cu purtarea crucii și pe care cu îndrăzneală le cere Mirelui ceresc pentru toți cei care alergă la racla ei cu încredere, ducându-i prinosul de rugăciune iubitoare. Iar Sfânta răspunde cu răbdare tuturor, mai devreme sau mai târziu, în numele Mântuitorului, Izvorul tuturor bunătăților”.

După susținerea referatului, a luat cuvântul părintele Valică Mihai, care l-a felicitate pe părintele paroh pentru informațiile împărtășite, prin care a scos în evidență faptul că prioritară este dobândirea sfințeniei. În continuare, a vorbit despre ajutorul pe care îl oferă sfinții tuturor celor care apelează la ei prin rugăciune, amintind în acest sens despre preotul Eustratie din Constantinopol și lucrarea sa intitulată „Despre starea sufletelor după moarte”, tradusă și în românește, la Editura Doxologia, Iași, 2019, din care a citat câteva pasaje reprezentative.

Referitor la tema întâlnirii, mai mulți preoți prezenți au luat cuvântul. Părintele Borgovan Dumitru de la Parohia Dorna Arini a vorbit despre pelerinajele de la Iași, care adună annual un număr impresionant de credincioși, care își dovedesc astfel dragostea față de Sfânta Parascheva, de la care așteaptă și foarte mulți au primit ajutor. Părintele Magherca Marius, de la catedrala „Sfânta Treime” din Vatra Dornei, a vorbit despre chemarea preoților de a ajuta pe enoriași să conștientizeze că Dumnezeu este Izvorul sfințeniei. Sfinții au pornit și s-au întărit duhovnicește prin Euharistie, de aceea, pentru a fi un creștin adevărat trebuie să urmezi sfinților, care l-au pus pe Dumnezeu în centrul preocupărilor lor. A vorbit, de asemenea, despre noțiunea de sfințenie în Vechiul Testament și despre Sfântul prooroc Elisei, care a făcut două învieri, cu ajutorul lui Dumnezeu.

La final, părintele Toma Petrică, a mulțumit tuturor pentru împreuna rugăciune și interesul arătat față de prezentarea făcută. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

În ziua de 23 octombrie 2023, Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, Coșna, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Pentru început, s-a săvârșit o slujbă de Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, rugăciune la care au fost pomeniți preoții care formează cercul pastoral zonal.

În continuare,  părintele Dănilă Claudiu Cosntantin, preot paroh al parohiei gazdă, a susținut referatul intitulat „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței”, din care cităm:  „Pastorația, pentru a fi eficientă în contextul actual cu sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței, trebuie să adopte o strategia misionară activă, un misionarism activ și integral”.

Pentru a se menține pacea, ea pretinde angajarea tuturor oamenilor, și în special a creștinilor: „Fiecare creștin trebuie să fie un luptător pentru pace, așa cum îi recomandă Sfântul Pavel lui Timotei: urmează dreptatea, credinta, dragostea, pacea, cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată (II Timotei 2, 22).

Războiul constituie una dintre cele mai grave și îngrijorătoare probleme ale omului, în special în epoca noastră. Iar dacă căutăm sursa neînțelegerilor și ciocnirilor dintre oameni, să-l cităm pe Sfântul Iacov: De unde vin războaiele, și de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Poftiți, și nu aveți; ucideți și pizmuiți, și nu puteți dobândi ce doriți; vă sfăditi și vă războiti, și nu aveți pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți, pentru că cereți rău (lacov 4, 1-3). Trebuie să înțelegem sentința Mântuitorului: Toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri (Matei 26, 52).

Pentru omul zilelor noastre, unica opțiune rațională este pacea, dacă vrea ca viața să meargă în continuare. Inainte vreme se considera că războiul oferă o ultimă soluționare a diferendelor. Astăzi, realizăm că războiul este irațional, că un al treilea război mondial ar duce la distrugerea totală”. În cadrul referatului s-a abordat și problema imigrației, cu toate consecințele sale, unele observate și în parohiile din zonă, cu scăderea numărului tinerilor și a copiiilor, cu familii destrămate și alte probleme.

După susținerea referatului, preotul coordonator al cercului pastoral, preotul Rusu Ilie a vorbit despre pericolele și provocările lumii contemporane, despre schimbările majore la care asistăm, care pun în pericol pastorația Bisericii și cheamă la o grijă specială, pentru că în prezent se așteaptă și se cer multe de la Biserică și slujitorii săi. Oamenii sunt debusolați și au nevoie de ajutor. Apar provocări nemaiîntâlnite în decursul istoriei, răsturnări ale valorilor, respingerea învățăturilor Evangheliei și măsuri organizate de impunere a răului și minciunii, în numele progresului și a unei libertăți prost înțelese. De asemenea, a vorbit despre pericolele aduse de rolul acordat inteligenței artificiale în prezent și despre riscurile care se deschid în viitor.

La final, gazda întâlnirii, părintele Dănilă Claudiu Constantin, a mulțumit tuturor pentru împreună rugăciune și sfătuire. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Ziua de 5 octombrie 2023 a fost una deosebită pentru majoritatea parohiilor din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, fiind un prilej de rugăciune îndreptată spre Dumnezeu, cu ocazia Zilei mondiale a educației, preoții săvârșind Sfânta Liturghie, cu participarea copiilor, părinților și cadrelor didactice din comunități. La parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”, Panaci s-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care au slujit preoții membri ai Cercului Pastoral Misionar nr. 6, ocrotit de Sfântul Apostol Andrei, sub protia părintelui misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, gazdă fiind părintele Petrovici Ovidiu, cel care este și coordonatorul cercului pastoral zonal.

După Sfânta Liturghie, părintele Verdeșescu Buzilă Sandu, preot paroh la parohia Dârmoxa și profesor la Școala gimnazială din Panaci, a susținut referatul „Importanța educației religioase în Familie și în Școală”, din care notăm următoarele idei: „Puterea educației nu se naște din ea însăți. Ea se datorează izvoarelor din care îți trage seva. Educația creștină își extrage seva din scrieri, valori, cunoștințe, practici și idealuri străvechi. Finalitățile ei sunt impresionante, vizează însăși viața. Înțeleptul rege Solomon oferă elevilor din toate timpurile următorul sfat: Ține cu tărie învățătura și nu o părăsi; păzește-o căci ea este viața ta (Pilde 4, 13). Învățătura este lumină, este un izvor de viață și aduce știință (Pilde 6, 23). Dacă s-ar putea, ar trebui cumpărată: Adună adevăr și nu-l vinde, înțelepciune și învățătură și bună chibzuială (Pilde 23, 23)”. „În orele de religie, mijloacele de învățământ au nu numai o funcție informativă de facilitare a transmiterii unor cunoștințe, ci și funcție formativă, sprijină operațiile gândirii, sensibilizează sufletele, cultivă simțul echilibrului și al frumosului”.

În continuare, părintele paroh, Petrovici Ovidiu, a dat citire referatului pregătit pentru întâlnirea lunară a cercului pastoral, în care a evocat pe „Preotul Haralambie Lostun – un păstor erudit și un slujitor jertfelnic al Bisericii”. Din datele biografice cunoscute despre preotul Haralambie Lostun, în referat s-au menționat următoarele: S-a născut în Panaci, la 6 februarie 1897, în familia unor țărani simpli și cuvioși, Ilie și Irina Lostun. De mic s-a arătat atras de credință și cu dragoste de învățătură. A urmat cursurile Seminarului de la Neamț, apoi Facultatea de Litere, Istorie și Filozofie din Cernăuți (1923-1928), urmate de o bursă de studii la Chișinău și o bursă de studii la Strasbourg, în Franța, studii finalizate cu susținerea doctoratului cu o teză despre Origen și disputele origeniste din secolul al V-lea.

A fost hirotonit preot în anul 1922 și a păstorit toată viața în parohia natală, Panaci, până la trecerea sa la cele veșnice, la 7 februarie 1987. În anul 1928, Mitropolitul Pimen al Moldovei i-a oferit postul de secretar eparhial și parohie în orașul Iași, în cartierul Tătărași, însă el a refuzat, preferând să rămână în satul său natal, unde a început în vara anului 1928 o biserică nouă, monumentală. Întreruptă de mai multe ori, construcția s-a finalizat în anul 1940. Deși ridicată cu multe dificultăți, biserica este și astăzi mărturia hotărârii nezdruncinate a enoriașilor dar și a implicării părintelui Haralambie. Mitropolitul Visarion Puiu avea să numească această biserică drept „Catedrala munților”. Între anii 1967-1969, biserica a fost pictată de pictorul Vasile Pascu. Preotul Haralambie Lostun și-a adus o contribuție importantă la viața comunității din Panaci. Vorbitor de franceză și germană, el a reușit să-i convingă pe soldații germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, să cruțe în retragerea lor, casele, biserica și podul de la Filimon. Alături de el a fost mereu preoteasa Ioana, o bună gospodină, cea care i-a dăruit patru copii.

Preotul Haralambie a rămas în memoria celor care l-au cunoscut  ca un preot foarte vrednic, a fost foarte respectat și a inspirat multe generații, având o pastorație foarte îndelungată.  

După susținerea referatului, părintele Petrovici Ovidiu, a mulțumit tuturor, preoți, profesori, copii și părinți pentru prezență și comuniune în rugăciune.

La final elevii au fost muruiți și toți cei prezenți și-au unit glasurile pentru intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.  Intâlnirea s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită de parohia gazdă.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În seara zilei de duminică, 29.10.2023, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, cerc coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu de obște, în curtea bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, a Parohiei Frumosu, parohie păstorită de părintele paroh, Bodnar Cornel. La finalul slujbei, arhidiaconul misionar Norocel Bogdan, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, a rostit un cuvânt de învățătură, credincioșilor prezenți în număr mare, în care a vorbit despre binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă asupra celor care se roagă și cer ajutorul Său cu credință, binecuvântare manifestată prin cele văzute: închinarea la Sfintele Icoane, împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului, primirea apei sfințite și a untdelemnului sfințit. După cum femeia bolnavă a primit vindecare prin atingerea de poala hainei Mântuitorului (Luca 8, 43-48), minune redată în pericopa evanghelică de la Sfânta Liturghie, puterea de vindecare se revarsă în Biserică în continuare, prin Sfintele Taine și rugăciunile săvârșite, după cum ne învață scrierile Noului Testament, unde citim despre ungerea cu untdelemn în numele Domnului (Iacov 5, 14), despre umbra Apostolului Petru (Fapte 5, 15) și ștergarele purtate de Apostolul Pavel (Fapte 19, 12) cu ajutorul cărora cei bolnavi primeau vindecare. Toate aceste exemple au rolul de a ne încredința de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Doctorul desăvârșit, față de noi. 

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în biserica parohială. Astfel, părintele paroh, preotul Bodnar Cornel, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Sfânta Liturghie – semnul și trăirea Noului Legământ între Dumnezeu și oameni”, din care cităm: „ Iubirea lui Dumnezeu față de omul pe care l-a creat a fost atât de mare încât a hotărât sa-l restaureze, prin Fiul, Domnul Iisus Hristos: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Unul Născut Fiul Său L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică (loan 3, 16). Fiul lui Dumnezeu a venit în lume spre a restaura ființa umană și pentru a încheia un Legământ nou cu oamenii.

Centrul activității răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos în lume îl constituie Jerfa Sa sângeroasă, adusă Tatălui pe Cruce pentru mântuirea lumii, jertfă care s-a adus o singură dată pentru toți, din toate timpurile și locurile (Evrei 7, 27; 9, 27-28; 10, 10-14, etc).  Pentru ca toate generațiile de creștini, de pretutindeni și din toate timpurile să se poată face părtași Jertfei Sale și Legământului celui nou, Mântuitorul a rânduit ca, în locul jertfei sângeroase, să avem un mijloc de reactualizare nesângeros – Jerfa Euharistică.

În locul Legii Vechi, pecetluite cu sânge de animale (leșire 24, 8; Evrei 9, 20), Mântuitorul întemeiază o Lege, un Legământ sau un Testament nou între Dumnezeu și oameni, pecetluit cu însuși Sângele Său (Evrei 9,11-25). Semnul acestui Legământ este Trupul și Sângele Domnului, care sub chipul pâinii și al vinului se oferă mereu oamenilor spre iertarea păcatelor și viața de veci.

Prin urmare, din punct de vedere dogmatic, pastoral și misionar noi trebuie să ne conștientizăm pe noi și pe credincioși de importanța participării și trăirii Jerfei Liturgice drept condiție a mântuirii: de nu veți bea Sângele Meu și nu veți mânca trupul Meu, nu veți avea în voi viața veșnică (Ioan 6, 53)”.

Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale preoților prezenți, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii, felicitându-l pe părintele referent pentru cele expuse într-un mod foarte catehetic și bine structurat, din referat observându-se și experiența unui preot cu vechime și cu o pastorație frumoasă.

La final, coordonatorul cercului zonal părintele Negură Dan Dumitru a concluzionat întâlnirea, mulțumind tuturor celor prezenți pentru participare și interesul arătat față de activitatea lunară a cercului pastoral.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În ziua de marți, 31 octombrie 2023, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, cerc coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la parohia Breaza II.

Conform programului anunțat, în biserica „Soborul Sfinților Apostoli” a Parohiei Pârâul Negrii, din comuna Breaza, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit Taina Sfântului Maslu, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian.

În continuare, preotul paroh, Balabasciuc Ștefan, a susținut referatul pregătit cu acest prilej, intitulat „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”, din care cităm următoarele idei, inspirate dintr-o comunicare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel:  „Biserica s-a preocupat încă din perioada apostolică de persoanele vârstnice, considerându-le nu o povară, ci un adevărat izvor de binecuvântare. Ceea ce învățăm noi este ceea ce am primit de la „Domnu/ Dumnezeul părintilor noștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui lacoV’ (Ieșirea 3, 15). Binecuvântarea lui Dumnezeu prin cei vârstnici față de generația tânără este concretizată, la modul cel mai autentic, prin participarea lor la buna creștere a tinerilor, ei sădind în aceștia semințele ivite din „rădăcina întelepciunii care nu are pieire” (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3, 1 5).

Filantropia creștină a îmbrățișat nevoile bătrânilor nu doar ca pe o chestiune de asistentă socială, ci a întărit întotdeauna importanța spirituală a prețuirii vârstnicilor, ca fiind tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune, acumulate de-a lungul întregii vieți și primite, la rândul lor, de la generațiile anterioare.

Generatiile tinere nu trebuie să treacă cu vederea adevărata comuniune din Biserică între diferite generații: copii, tineri, adulți, vârstnici. Întreaga comunitate creștină este una în drum spre unica Împărăție a lui Dumnezeu. Ruperea comuniunii între generații este străină spiritualității ortodoxe”.

Au luat apoi cuvântul părinți din cadrul cercului pastoral zonal.

Părintele coordonator l-a felicitat pe părintele paroh pentru materialul consistent prezentat. Ca o concluzie după mai multe teme dedicate pastorației și grijii față de vârstnici, discutate la întâlnirile cercului pastoral zonal în anul 2023, se poate afirma că vârstnicii sunt foarte atașați de valorile creștine și de Biserica Ortodoxă strămoșească, sunt prezenți la viața liturgică ajutând proiectele bisericești. Totodată, cu înaintarea în vârstă resimt și nevoia de a fi ajutați. De aceea Biserica, prin slujitorii și membri ei este chemată să găsească forme de pastorație, de încurajare dar și de ajutor social-filantropic pentru cei lipsiți sau aflați în dificultăți.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților pentru binecuvântarea și bucuria aduse în mijlocul comunității parohiale din cătunul Pârâul Brezii, o comunitate mică și îmbătrânită, dar care este mereu cu gândul la Dumnezeu. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului și prin miruirea credincioșilor prezenți.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan