Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung desfășurate în luna iulie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

În seara zilei de 18 iulie 2023, în biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”, a Parohiei Pojorâta I, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie. Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Emilian din Durostorum, prăznuit în această zi liturgică.

După rânduiala de rugăciune, părintele Macar Ilie a invitat pe părintele paroh să prezinte referatul pregătit pentru acest moment, care să continue prezentările tematice specific anului omagial în curs.

În continuare, părintele paroh, Fediuc George-Eugen, a susținut referatul intitulat „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”, din care cităm următoarele: „Pastorația vârstnicilor reprezintă un aspect important al slujirii în comunitatea creștină. Este o responsabilitate de a oferi îngrijire spirituală și suport emoțional vârstnicilor în biserici și în comunitate. Acest lucru îl menționează și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Filantropia creștină a îmbrățișat nevoile bătrânilor nu doar ca pe o chestiune de asistență socială, ci a întărit întotdeauna importanța spirituală a prețuirii vârstnicilor, ca fiind tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune, acumulate de-a lungul întregii vieți și primite, la rândul lor, de la generațiile anterioare”.

Se recomandă ca fiecare bătrân să se pregătească spiritual pentru această etapă, fără a transforma despărțirea de cei dragi într-o disperare continuă. Primirea dezlegării păcatelor prin Spovedanie îl va ajuta pe cel înaintat în vârstă să înțeleagă și să trăiască cele trei aspecte ale Sfintei Taine (sacramental, psihologic, profilacto-curativ). Referindu-ne exclusiv la acestea, preotul trebuie să explice cu deosebită atenție importanța Spovedaniei. Asemuită cu un act medical, bătrânul va simți influența benefică a acesteia în trăirea religioasă și propriul comportament. Apăsarea poverii păcatelor se va diminua, va fi capabil să restabilească echilibrul sufletesc și să găsească pacea pe calea îndreptării. În acest mod, va putea reface comuniunea cu Dumnezeu, atât de esențială în dezvoltarea spirituală a omului .

Vizita pastorală este esențială și poate fi solicitată la domiciliu. Aceste vizite trebuie realizate, întrucât preotul are obligația, izvorâtă din legământul de asumare a implicării spirituale făcut la hirotonia sa, de a veghea urcușul duhovnicesc al tuturor enoriașilor încredințați lui spre păstorire, de a le oferi asistență necondiționat.

Pastorația poate juca un rol esențial în oferirea sprijinului emoțional și spiritual în timpul crizelor, bolilor sau durerilor cu care se confruntă vârstnicii. Aceasta poate implica consiliere, rugăciune și împărtășirea mesajului de nădejde al Evangheliei. Totodată, preotul, prin statutul său, poate mijloci pe lângă cadrele medicale pentru ca bătrânii bolnavi aflați în grija lor să primească o atenție sporită, atenuându-le starea de îngrijorare care rezultă din suferința lor. Aici au un rol important și preoții de caritate din spitale sau centrele rezidențiale pentru vârstnici, care pot conlucra cu preoții comunităților din care provin acei vârstnici”.

După referat, părintele coordonator a invitat preoții membri să dezbată pe marginea subiectului prezentat de către părintele paroh.

La final a luat cuvântul și părintele Șuiu Alexandru-Iulian, misionar protopopesc al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care a apreciat referatul părintelui paroh și intervențiile părinților care au luat cuvântul. Tema este una actuală, iar subiectul unul de care trebuie să ne preocupăm, mai ales că vârstnicilor ne adresăm cel mai des, ei sunt prezenți în viața liturgică a Bisericii.

Întâlnirea s-a încheiat prin intornarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

Joi, 27 iulie 2023, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Holda, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh al Parohiei Crucea.

Conform tradiției locului, s-a săvârșit o rânduială liturgică mai bogată, respectiv Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, participând și numeroși credincioși din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, preotul paroh, Simiraș Adrian, a dat citire referatului pregătit cu acest prilej, intitulat „Personalități reprezentative ale Parohiei Holda: frații Gheorghe și Simion T. Kirileanu”. Biografiile celor doi frați au fost prezentate separat, menționându-se ca puncte comune legătura lor cu satul Holda, în care s-au născut și au crescut, mediu în care au primit baza educației lor și dragostea față de valorile credinței. Din cuprinsul referatului, care este bogat și alcătuit într-un mod foarte sistematic, reținem următoarele idei: Frații Kirileanu, orfani de mamă de la o vârstă fragedă, au fost crescuți de bunicul lor, preotul Teodor Ioanovici, cunoscut sub numele de „Popa Todică”. Mediul educativ în care au crescut a avut un impact semnificativ asupra lor, modelându-le nu doar cunoștințele ci și convingerile și valorile. Ei au învățat să respecte și să prețuiască valorile tradiționale, să aprecieze importanța comuniunii și solidarității și să privească credința ca pe o parte integrantă a vieții. Ambii frați au urmat Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași, o instituție renumită pentru standardul său de învățământ. Această experiență le-a oferit o bază solidă de cunoștințe și competențe, pregătindu-i pentru carierele pe care le-au urmat.

Gheorghe T, Kirileanu,  după finalizarea studiilor, a fost numit magistrat în Iași, dar cere să fie numit la țară, pentru a fi de folos sătenilor. Astfel, ajunge la judecătoria ocolului Broșteni. După alcătuirea unei monografii despre moșia regală de la Broșteni, intră în serviciul Casei Regale a României. Aici „a fost însărcinat cu gestionarea corespondenței în limba română și a petițiilor adresate suveranilor, ba chiar și a redactării, uneori, a discursurilor acestora”. Între anii 1905 – 1935 a fost în serviciul Casei Regale, deservind pe Carol I și Ferdinand I. un sfert de veac a fost bibliotecar al regilor. A fost și secretar pe viață al Fundației Culturale „Regele Ferdinand I”. a adunat Fondul de documente G.T. Kirileanu, pe care l-a donat Academiei Române. În paralel cu activitatea de la Curte, a devenit un cercetător cultural al trecutului nostru cultural și istoric, fiind cunoscut ca un folclorist și un erudit filolog, critic și istoric literar. A dedicat mult timp studiului operei lui Mihai Eminescu, devenind unul dintre primii editori ai operei politice ale acestuia. Însă marea pasiune și preocupare de peste cinci decenii a fost cunoașterea vieții și operei lui Ion Creangă”.

„Recunoscându-i-se contribuția la dezvoltarea culturii românești, a fost ales în iunie 1948, membru de onoare al Academiei Române. G.T. Kirileanu a lăsat spre sfârșitul vieții, Municipiului Piatra Neamț, o moștenire de mare preț, Biblioteca sa, de circa 30.000 de volume, un adevărat tezaur al culturii românești”.

Fratele mai mic al lui G.T. Kirileanu, Simion, s-a născut la Holda la 7 martie 1879. Rămas orfan de mamă la două zile după naștere, „Simion Kirileanu, viitorul folclorist de talie națională, a fost purtat prin școli cu cheltuiala bunicului său dinspre mamă, Popa Todică. După absolvirea Școlii „Vasile Lupu”, alege să fie învățător, dedicându-și viața educației tinerei generații. Mai întâi a fost învățător la „Orfelinatul agricol Prințul Ferdinand” din Zorleni, Tutova, apoi la Școala din Broșteni. Începând cu anul 1906 vine la Școala din Holda, înființată în anul 1905, care funcționa în casa parohială. Prin strădania și cheltuiala proprie, construiește actuala școală din Holda, inaugurată în 1914, unde predă până în anul 1926. Cu multă responsabilitate și dragoste față de elevii săi, cultivă în sufletele acestora dragostea față de Țară/neam și față de Biserică/credință”. În timpul campaniei din 1913, este mobilizat și participă la războiul Balcanic, apoi la Primul Război Mondial. A mers și în Basarabia, contribuind, alături de alți învățători, la trezirea conștiinței de neam a moldovenilor dintre Prut și Nistru. Aici a cules și folclor literat, pe care l-a publicat în volumul „Povești basarabene”. Ca folclorist, este apreciat ca unul din cei mai buni din țară. A adunat folclor din Bucovina, dar cea mai mare atenție s-a îndreptat asupra tradițiilor și legendelor privitoare la Ștefan cel Mare și Alexandru Ioan Cuza. A pledat permanent pentru utilizarea folclorului literar în context educativ, astfel că în ediția din 1909 a cărții „Povești popolare cu cuprins moral” scria: Fericit va fi acel copil a cărui mamă sau învățător știe ce preț pedagogic au poveștile asupra sufletului copilului. Cine va spune o poveste nu trebuie să se mulțumească numai cu povestitul, ci să ție ca povestea să fie bine ascultată și copilul să povestească apoi cum poate. Această reproducere e însemnată pentru deprinderea limbii, exercitarea memoriei, precum  și ca o dovadă a priceperii și înțelegerii adevărate a poveștii.

La Holda a înființat Casa de Sfat și Citire Preotul Todică, pe care o înzestrează cu o bibliotecă bogată. „Se stinge din viață la 17 aprilie 1926, la doar 47 de ani și este înmormântat în cimitirul din Holda”.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele Ungurean Radu de la parohia Crucea, felicitându-l pe părintele paroh pentru expunerea deosebit de interesantă, în care a prezentat viața și activitatea a doi holdeni remarcabili, care au intrat în istorie prin munca lor și prin dragostea arătată față de poporul român și Biserica Ortodoxă.

La final, cei prezenți au fost binecuvântați cu Aghiazmă și untdelemn sfințit la Taina Sfântului Maslu.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ziua de joi, 13 iulie 2023, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Parohiei  Bucșoaia, oraș Frasin. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele Ianovici Gheorghe, coordonatorul cercului pastoral zonal, a rostit un cuvânt introductiv, precizând faptul întâlnirea prezentă are ca temă de dezbatere aspecte care privesc pastorația vârstnicilor, conform specificului anului omagial în curs. A salutat prezența părintelui protopop, Goraș Aurel, care se străduiește mereu să fie prezent în mijlocul preoților, cu toate că programul este unul foarte încărcat.

În continuare, l-a invitat pe părintele coslujitor la parohia gazdă, preotul Goraș Pavel, să susțină referatul pregătit, intitulat „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”. Din cuprinsul lucrării, redăm următoarele idei: „Fiecare dintre noi,  în decursul anilor, am avut în preajma noastră oameni în vârstă, cu părul alb, de la care am învățat foarte multe lucruri, pe care mai apoi, le-am folosit și aplicat în pastorație și în relația noastră cu enoriașii, dar și cu alți oameni din jur”. „Bătrânețea înseamnă experiență și înțelepciune, sfat și povață, pildă și vorbă de duh, de aceea, în vechime glasul bătrânilor era ascultat și respectat. Contribuția experienței pe care-o pot aduce cei bătrâni în viața semenilor este cât se poate de prețioasă și trebuie solicitată.”.

Frumusețea profundă a învățăturii bătrânilor din Biserică, „trebuie să o transmitem noilor generații”, iar metodele pastorale trebuie adaptate în așa fel încât „să pună în dialog copiii, la orele de religie și cateheze, cu bătrânii din parohie, cu cei de pe ulițe și din case. Trebuie să creăm condițiile concrete pentru ca să fie cu adevărat un schimb de daruri între generații. Asta ne ajută să pregătim copiii noștri la o viață trăită în Hristos, făcută din slujire și din dialog, pentru ca într-o zi să știe să accepte înaintarea anilor, și să aibă ei înșiși o bătrânețe frumoasă. Trebuie să considerăm marele popor al bătrânilor ca parte a poporului lui Dumnezeu și nu numai ca obiect al unei atenții caritabile de care să avem grijă”

„Cuvintele și povețele bătrânilor, prin valoarea lor morală și spirituală autentică, pe care au trăit-o după cuvântul lui Dumnezeu, verificată și validată de-a lungul a sute de ani, sunt adevărate tezaure de trăire care, dacă vor fi urmate și îndeplinite, pot menține flacăra credinței vie și pot asigura un viitor optimist neamului românesc ortodox”.

După susținerea referatului, majoritatea preoților prezenți au luat cuvântul, făcând referire la chipurile și amintirea unor bătrâni credincioși, foarte atașați de biserică, de la care au avut multe de învățat, atât din cuvinte, dar și din modul lor de trăire a credinței.

Concluziile întâlnirii au fost oferite de către părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care a apreciat referatul susținut de părintele Pavel, dar și intervențiile preoților prezenți. Totodată, a informat preoții cu privire la diferite aspecte misionar-liturgice și administrative, hotărâte în cadrul Permanenței Centrului Eparhial în acea zi.

La final, preotul paroh, Goraș Andrei, a mulțumit tuturor pentru prezentă și împreună rugăciunea în biserica parohială. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii  Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat arhid. Norocel Bogdan

 

  CERCUL PASTORAL NR. 4

„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe” s-a desfășurat marți, 25 iulie 2023, biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel” din cartierul Bârnărel, municipiul Vatra Dornei. Cercul pastoral este coordonat de către preot doctor Valică Mihai de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei,  Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul, de la ora 17:30.

După săvârșirea slujbei, gazda întâlnirii, părintele Rus Virgil, a adresat un cuvânt de bun venit preoților din cercul pastoral, susținând în continuare referatul pregătit pentru acest prilej, intitulat „Oportunități și dificultăți în pastorația vârstnicilor”. În care a prezentat diferite statistici în cee ace privește speranța de viață în prezent, comparative cu alte perioade istorice. De asemenea a vorbit despre viziunea scripturistică asupra bătrâneții, cu exemple din Vechiul și Noul Testament. Dinamica Bisericii se observă în pastorație, în grija față de membrii care compun o parohie. Tocmai de aceea, specifică Bisericii Ortodoxe este și trebuie să rămână pastorația integral, a tuturor enoriașilor, ca punte și liant între generații.

În continuare, părintele Valică Mihai l-a felicitat pe părintele paroh pentru materialul alcătuit și prezentat, care a lansat multe teme de gândire și reflecție. Statisticile efectuate de diferite instituții vorbesc mult despre speranța de viață, constată că oamenii trăiesc mai mult, Europa este un continent îmbătrânit. În Biserică însă, ar trebui să ne gândim și să fim preocupați de speranța de veșnicie, chiar dacă instituțiile din jur și lumea în general, nu se gândesc la acest aspect. Procesul de defamiliarizare care caracterizează în prezent țările așa zis dezvoltate, în care bătrânii sunt scoși din familie și mutați în cămine, este o dovadă de desacralizare. Este foarte trist că în anul dedicat îngrijirii bătrânilor s-au descoperit „azilele groazei”, într-o țară ortodoxă cum este România. Preacucernicia sa a mai vorbit și despre faptul că Dumnezeu este cel care să viață și ani oamenilor, nu timpurile și condițiile exterioare.

Despre tema bătrâneții a vorbit și părintele Magherca Marius, doctor în Vechiul Testament,  preot coslujitor la parohia „Sfânta Treime” din Vatra Dornei, care a amintit faptul că anii îndelungați sunt o binecuvântare de la Dumnezeu, argumentând prin mai multe exemple din Vechiul Testament despre acest aspect. Ca o concluzie a afirmat că viața depinde de comuniunea cu Dumnezeu și împlinirea voii Sale, iar patimile și păcatele scurtează sistematic viața oamenilor.

De asemenea, a mai lut cuvântul și preotul Borgovan Iulian, parohul parohiei Dorna Arini, care a vorbit despre importanța și necesitatea prezenței mai active a preotului în azilele de bătrâni și instituțiile de îngrijire, ca să se păstreze astfel legătura cu biserica.

La final, preotul coordonator a mulțumit tuturor pentru împreuna rugăciune și interesul arătat față de prezentarea făcută. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului.

 

A consemnat arhid. Norocel Bogdan

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

Marți, 25 iulie 2023, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Ciocănești, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, parohul acestei parohii.

Pentru început, s-a săvârșit o slujbă de Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, rugăciune la care au fost pomeniți preoții care formează cercul pastoral zonal.

În continuare,  părintele doctor Rusu Ilie, preot paroh al parohiei gazdă, a adresat un cuvânt de bun venit membrilor cercului pastoral, salutând prezența părintelui protopop Goraș Aurel, care a răspuns invitației de a fi prezent. În continuare, în contextul anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice în Patriarhia Română, a prezentat un material despre caracteristici ale pastorației vârstnicilor. Datorită originalității și calității referatului, redăm fragmente mai consistente: „Pe mulți bătrânețea îi înfricoșează. O consideră un soi de boală cu care este mai bine de evitat orice tip de contact: bătrânii nu ne interesează – cred ei – și este oportun să stea cât mai departe posibil, eventual împreună între ei, în structuri care să aibă grijă de ei și să ne ferească de a ne ocupa noi de problemele lor. Este „cultura rebutului”: acea mentalitate care, în timp ce ne face să ne simțim diferiți de cei mai slabi și străini de fragilitatea lor, autorizează să imaginăm drumuri separate între „noi” și „ei”. Dar, în realitate, o viață lungă – așa învață Scriptura – este o binecuvântare, iar bătrânii nu sunt resturi de care să ne distanțăm, ci semne vii ale bunăvoinței lui Dumnezeu care dăruiește viața din belșug. Binecuvântată este casa care păstrează un bătrân! Binecuvântată este familia care îi cinstește pe bunicii săi!

De fapt, bătrânețea este o perioadă care nu este ușor de înțeles. Cu toate că vine după un drum lung, nimeni nu i-a pregătit s-o înfrunte, aproape pare că îi prinde pe neașteptate. Societățile dezvoltate cheltuiesc mult pentru această vârstă a vieții, dar nu ajută la interpretarea ei: oferă planuri de asistență, dar nu proiecte de existență. De aceea este greu de privit la viitor și de perceput un orizont spre care să se tindă. Pe de o parte suntem tentați să exorcizăm bătrânețea ascunzând ridurile și prefăcându-ne că suntem tineri, pe de altă parte pare că nu putem face altceva decât să trăim în manieră dezamăgită, resemnați că nu mai avem „roade de adus”.

Sfârșitul activității de muncă și copiii de acum autonomi fac să dispară motivele pentru care au dedicat multe din energiile lor. Conștiința că forțele slăbesc sau apariția unei boli pot să pună în criză certitudinile noastre și ale lor. Lumea – cu timpurile sale rapide, față de care cu greu ținem pasul – pare să nu ne lase alternative și ne face să interiorizăm ideea rebutării. Astfel se înalță la cer rugăciunea psalmului: „Nu mă respinge în timpul bătrâneții mele, / nu mă părăsi când mi se termină puterile” (Ps 71,9).

A îmbătrâni nu este o condamnare, ci o binecuvântare! Pentru aceasta, trebuie să veghem asupra bătrânilor noștri și să-i învățăm să trăiască o bătrânețe activă și din punct de vedere spiritual, cultivând viața noastră, Cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciunea zilnică, prin obișnuința cu Spovedania, cu Împărtășania și prin participarea la Sf. Liturghie. Toate acestea îi vor ajuta să nu se simtă simpli spectatori în teatrul lumii, să nu se limiteze la „balconear”, să stea la fereastră. În schimb ascuțindu-le, noi preoții, simțurile vor recunoaște prezența Domnului,, vor fi ca „măslini înverziți în casa lui Dumnezeu” (cf. Ps 52,10), vor putea fi binecuvântare pentru cei care trăiesc în jur, lângă noi.

Bătrânețea nu este un timp inutil în care se dă deoparte scoțând vâslele în barcă, ci o perioadă în care să descoperim o misiune nouă în ei.

Între diferiții pilaștri care vom trebui să-i descoperim la bătrânii noștri sunt: viseleamintirea și rugăciunea. Profetul Ioel a rostit odată această promisiune: „Bătrânii voștri vor avea vise și tinerii voștri vor avea viziuni” (3,1). Viitorul lumii este în această alianță dintre tineri și bătrâni. Cine, dacă nu tinerii, pot lua visele bătrânilor și să le ducă înainte? Însă pentru aceasta este necesar să continuăm să-i facem să viseze, dar pentru aceasta, visele sunt împletite cu amintirea. Nu neapărat, în sfârșit este rugăciunea căci „Rugăciunea bătrânilor poate ocroti lumea, ajutând-o probabil în mod mai incisiv decât strădania atâtora”.

Ai ajuta pe bătrâni, ai îndruma, ai păstori, înseamnă și să le înțelegi „crucea”, înseamnă să le  presimții coor­donatele lor, destinului lor, să le descifrezi sensul, să-i înțelegi. Acest lucru le va face viața spirituală; ea introduce o ordine, descoperind un ritm al propriei creșteri, cerând un mers progresiv. De aceea vă voi propune, ca oportunitate pentru un deplin succes pastoral, pregătindu-ne să trecem peste multiplele și diversele greutăți involuntare, să recurgem la cunoaștere, la cunoștințe de istorie, de filozofie și sociologie a bătrâneții”.

Întâlnirea cercului pastoral a continuat prin expunerea unui referat alcătuit de fiul părintelui paroh, Rusu Mihai, preot la rândul său și absolvent al Facultății de Medicină din Iași. Materialul său a abordat problema bătrâneții din punct de vedere pastoral, dar și medical. Din cuprinsul expunerii, redăm următoarele: „Fiind o perioadă de involuție și deteriorare inegală dar progresivă, bătrânețea se caracterizează printr-o scădere sinuoasă pe lângă capacitățile vitale, fizice și biologice și a celor psihologice. Între 65-70 ani se consumă o perioadă de adaptare legată de ieșirea din profesie. Între 70-80 ani se instalează treptat bătrânețea propriu zisă, după 80-90 de ani se intră în starea avansată de senectute până la sfârșitul vieții. Din punct de vedere social este o vârstă protejată legal în țările civilizate.

La sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului actual a devenit mai evidentă necesitatea statisticii populației în vederea studiului piramidei vârstelor utilă în studiile și masurile de reglementare a producției și consumurilor. La ora actuală din totalul persoanelor rezidente pe teritoriul României aproximativ 20% este reprezentată de pătura socială cu o vârstă de peste 65 de ani, însumând un total de 3.664.411 milioane de bătrâni. Singurătatea este boala cea mai grea a bătrânilor din România. Peste 1,5 milioane de vârstnici din România resimt puternic singurătatea. Mulți dintre apropiații care ar fi putut avea grijă de ei în ultimii ani din viață se află departe de meleaguri, plecați în străinătate pentru o viață mai bună. Astfel că fenomenul migrărilor din ultimii 15-20 de ani este hotărâtor în ceea ce privește personalul activ care ar fi putut avea grijă de bătrânii noștri”.

După referat, o parte din preoții prezenți au luat cuvântul, aducând în prim plan rolul esențial jucat de vârstnici în trecut, în trăirea și promovarea credinței, făcând totodată o analiză a situației actuale.

Părintele protopop, Goraș Aurel, a oferit concluziile întâlnirii, felicitând, în numele celor prezenți, pe cei doi conferențiari ai întâlnirii pastorale, care au prezentat materile foarte bine pregătite. Totodată a amintit faptul că este ziditor și benefic pentru starea firească a societății să prețuiască și respecte bătrânii.

Din biserică, întâlnirea cercului pastoral organizat la Ciocănești a continuat în sala Așezământului social-cultural parohial, acolo unde un grup de tineri din parohie a susținut un mini-concert de muzică instrumentală, în contextul anului dedicat compozitorului bucovinean Ciprian Porumbescu. Gazda întâlnirii, părintele doctor Rusu Ilie, a mulțumit tuturor pentru împreună rugăciune și sfătuire.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan

 

 

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

„Sf. Ap. Andrei”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, a avut loc în data de 24 iulie 2023, în biserica „Înălțarea Domnului” a parohiei Coverca, comuna Panaci.

Programul a debutat cu săvârșirea unei slujbe de Tedeum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra preotului paroh, Zelincă Daniel și a familiei acestuia. Slujba a fost săvârșită sub protia părintelui Petrovici Ovidiu, preot paroh al parohiei Panaci și coordonatorul cercului pastoral zonal.

În continuare, părintele paroh de la parohia gazdă, Zelincă Daniel, a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, migrație, ideologii imorale, pervertirea credinței”, din care cităm: „Pentru a putea forma o strategie pastoral-duhovnicească adecvată realităților timpului, trebuie în primul rând constatate principalele schimbări care s-au produs în satul românesc. În primul rând, datorită libertății de a circula fără restricții și a natalității scăzute, satele rămân fără generația tânără. Realitățile satului românesc contemporan diferă substanțial de satul cunoscut în mod tradițional. Deși multe dintre schimbările majore care au alterat formele tradiționale ale satului pot fi atribuite perioadei comuniste, în ceea ce privește perioada actuală, ea le-a generalizat și, pe alocuri, le-a dus în faza terminală – dispariția comunității”.

„Secularismul și, în general, modernitatea, sunt cauzele ideologiei imorale și pervertirii credinței. Realitatea lumii noastre este profund dominate de materialism și secularism, indiferentism religios și ateism militant, toate potentate de procesul de globalizare. Devierea morală de la principiile creștine, sub masca drepturilor omului a devenit una dintre marile înșelări morale”.

„Ce trebuie făcut din punct de vedere pastoral? Biserica trebuie să continue cu și mai multă insistență valorile creștine în societate, prin intensificarea activității pastorale, educaționale și sociale, în primul rând la nivel de parohie. Trebuie acordată atenție tuturor categoriilor de vârstă. Biserica nu trebuie să fie percepută doar cu un rol strict liturgic și de prestare de servicii religioase”.

După susținerea referatului a lua cuvântul preotul Petrovici Ovidiu, coordonatorul cercului pastoral zonal, care a apreciat expunerea părintelui paroh, în care a realizat o sinteză foarte reușită, în care a tratat teme actuale, în egală măsură și îngrijorătoare. Ca de fiecare data, a invitat preoții prezență să intervină cu luări de cuvânt. Ca o sinteză a dezbaterilor, notăm următoarele: Asistăm la niște vremuri în care starea de păcat se aduce la stare de virtute, prin diferite legiferări împotriva Legii sfinte a lui Dumnezeu. Astfel apar și deviații, pentru că fiecare păcat și încălcare a Decalogului atrage pedeapsă asupra velor care păcătuiesc, dar și asupra generațiilor următoare.

Chiar dacă vremurile s-au modernizat, Biserică și lucrarea preoților rămân în continuare foarte importante, dar pentru aceasta trebuie să fim modele, să fim noi înșine doritori de Împărăția Cerurilor și împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu.

Vrăjmașul mântuirii nu doarme și în multe provocări și încercări care sunt acum în lume se observă o lucrare demonică evidentă. De aceea este nevoie de mai multă rugăciune și nădejde la Dumnezeu. Din păcate a slăbit și solidaritea dintre oameni, chiar și la nivel parohial și familial. De asemenea, și preoții din prezent se confruntă cu probleme noi, fiind supuși la multe provocări și încercări, care fac și pastorația mai dificilă din anumite puncta de vedere. Însă nădejdea trebuie să fie la Hristos, Capul Bisericii, care este prezent în Biserica sa până la sfârșitul veacurilor.

Întâlnirea cercului pastoral s-a încheiat printr-un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh și intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan

 

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În seara zilei de 20.07.2023, la prăznuirea Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru, parohul Parohiei Vatra Moldoviței.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu de obște, în biserica „Sf. Cuv. Parascheva”, a Parohiei Dragoșa, comuna Frumosu, unde preot paroh este P.C. Vrăjitoru Laurențiu. Slujba s-a săvârșit sub protia părintelui Gavra Ioan, de la Parohia Vama I, începând cu ora 18.

În continuare, părintele Balabasciuc Ovidiu, preot paroh al Parohiei Argel, a rostit un ziditor cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre prima pericopă evanghelică de la Taina Sfântului Maslu și despre importanța milosteniei și a grijii față de cei aflați în suferințe și nevoi.

La eveniment a ajuns și părintele protopop, Goraș Aurel, după ce în după amiaza acelei zile l-a întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Sfântul Ilie din Dorna Candrenilor, unde ierarhul a pus piatra de temelie pentru o biserică nouă. Credincioșilor Parohiei Dragoșa, prezenți în număr mare la Taina Sfântului Maslu săvârșită cu ocazia întâlnirii preoților din cercul pastoral, părintele protopop a adresat un cuvânt de felicitare, pentru frumusețea lucrărilor desfășurate la biserica parohială și în curtea acesteia, unde în ultimul timp au amenajat un frumos parc cu arbuști și plante ornamentale. De asemenea, i-a felicitat pe părintele paroh și pe ctitori.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia, părintele Vrăjitoru Laurențiu, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare etc.”, din care cităm: „ca oricare familie și familia preotului are de suferit din cauza provocărilor actuale, când sunt multe frământări sociale, când se vorbește de o adevărată resetare a omului modern și asistăm cu toții la răsturnări în ceea ce privește morala și bunul simț”.

„De-a lungul pastorației sale, preotul ortodox are cea mai grea cruce, mai ales atunci când apare o boală, de care este afectat el sau cineva apropiat lui. În general boala alterează, nu cruță pe nimeni, totuși nu înseamnă că a venit sfârșitul și nu se mai poate face ceva, ci trebuie credință și nădejde, pentru că spune Sf. Pavel: De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare (II Corint. 12, 10). Doar tactul pastoral, răbdarea, rugăciunea inimii și iubirea sunt armele care strălucesc peste toate aceste grele încercări care până la urmă se vor sfârși într-o slavă de lumină îndreptată întru pace desăvârșită”. 

Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale majorității preoților prezenți, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii.

La final, coordonatorul cercului zonal, părintele Negură Dan Dumitru, a felicitat pe părintele Vrăjitoru Laurențiu pentru lucrarea susținută și a mulțumit tuturor celor prezenți pentru angajarea în discuții, în care s-au expus idei valoroase. Întâlnirile pastorale au și rolul de a exprima solidaritatea și buna relație dintre preoții dintr-o anumită zonă, fapt esențial în reușita pastorației, pentru că fără împreună rugăciune și sfătuire nu putem rezista în fața problemelor.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan

 

 

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 8

„Sf. Ier. Spiridon”

 

În seara zilei de luni, 31 iulie 2023 începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, cerc coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la parohia Breaza II.

Conform programului anunțat, în biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” a Parohiei Fundu Moldovei, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit Taina Sfântului Maslu de obște. După săvârșirea slujbei, părintele Horga Alexandru a adresat credincioșilor prezenți în număr mare în sfânta biserică, un ziditor cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre efectele Sfântului Maslu în viața credincioșilor, potrivit învățăturii cuprinse în Epistola Sfântului Apostol Iacob. De asemenea, a vorbit despre Maica Domnului, care mijlocește pentru toți cei care o cinstesc și i se roagă cu credință, respectând postul dedicat de Biserică Adormirii sale. În perioada postului suntem chemați să intensificăm rugăciunea, atât cea personală, dar și cea colectivă. Pentru aceasta, în bisericile din zonă, în fiecare seară se va săvârși Paraclisul Maicii Domnului până în ziua Praznicului Adormirii.

În continuare, preotul paroh, Babici Marian, a adresat tuturor celor prezenți un cuvânt de mulțumire pentru răspunsul acordat invitației sale de a participa la acest moment de rugăciune, urând tuturor un post binecuvântat și cu folos.

După miruirea credincioșilor, evenimentul a continuat cu susținerea unui referat alcătuit de părintele paroh, membrilor cercului pastoral s-a alăturat și P.C. preot protopop, Goraș Aurel. 

Referatul zilei poartă titlul „Corurile parohiale și importanța lor în misiunea Bisericii”, în care părintele paroh, Babici Marian a realizat o expunere de istorie muzicală corală în țara noastră, cu precizarea etapelor de dezvoltare și răspândire a muzicii corale în Biserica Ortodoxă Română, amintind totodată pe principalii compozitori și dirijori, care s-au străduit să îmbogățească repertoriul coral dar și să valorifice tezaurul muzical psaltic, specific tradiției bisericești bizantine, dar expus și redat în variantă armonizată.

La invitația părintelui protopop, o parte dintre preoții prezenți au luat cuvântul, felicitându-l pe părintele paroh pentru materialul prezentat. O intervenție importantă a avut părintele Babici Modest, preot pensionar îmbisericit în prezent, fost paroh la parohia Fundu Moldovei, care a vorbit despre corul parohial bărbătesc din această comunitate, care funcționează și în prezent, oferind răspunsurile la strană. De asemenea, a adus în atenția celor prezenți mai multe informații referitoare la începuturile cântării corale în zonă, a repertoriului și a calității deosebite a interpretării, la care a fost martor la începutul păstoririi sale.

Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele protopop, care l-a felicitat pe părintele paroh pentru referat dar și pentru grija pe care o manifestă față de corul parohial, fiind la rândul său pasionat de muzica bisericească.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților prezenți pentru slujirea împreună și comuniunea dovedite. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan