Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – iunie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 07.06.2021, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Gheorghe purtătorul de biruință” din Suceava, păstorită de către Părintele Straton Bogdan, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Iacob Putneanul”, coordonat de Părintele Onesim Cezar.

După slujba Aghiasmei Mici a urmat meditația cu titlul: „Experiența misiunii preoțești, izvor de lumină și pace la început de slujire! (Preoții tineri învățând din experiența succesului pe plan pastoral, misionar și duhovnicesc)”, susținută de către Părintele Straton Bogdan de la Parohia ,,Sfântul Gheorghe purtătorul de biruință” din Suceava.

A fost prezent un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Micliuc Bogdan; Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Clipa Sorin; Pr. Argatu Petru; Pr. Pașcu Ștefan;             Pr. Cezar Onesim; Pr. Filip Doru; Pr. Straton Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Dintre toate chemările pe care le poate îndeplini cineva în viață, slujirea preoțească este cea mai importantă și mai plină de responsabilitate, pentru că preoția nu este o simplă profesie, ci ea este o misiune, prin care se conduc sufletele spre mântuire […]. Pentru ca slujirea preoțească să fie cât mai ziditoare și pe măsura chemării, tânărul preot trebuie să cunoască o serie de norme sau rânduieli canonice și liturgice care evidențiază tocmai frumusețea acestei slujiri.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Este necesar, în primul rând, ca tânărul preot să simtă chemarea către o asemenea slujire, astfel încât opțiunea lui pentru preoție să izvorască dintr-o necesitate lăuntrică.
 2. Cea de-a doua condiție necesară preotului este aceea de a-și asigura o pregătire temeinică pentru această misiune pentru o bună catehizare a credincioșilor.
 3. De asemenea, slujitorul bisericesc trebuie să exceleze printr-o viață morală și exemplară ca dovadă a conștiinței chemării și slujirii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 2            

În data de 08.06.2021, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din Racova, păstorită de către Părintele Devisevici Ovidiu, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Aghiasmei Mici, a urmat meditația cu titlul: „Experiența misiunii preoțești, izvor de lumină și pace la început de slujire!(Preoții tineri învățând din experiența succesului pe plan pastoral, misionar și duhovnicesc)”, susținută de către Părintele Paroh Devisevici Ovidiu de la Parohia ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din Racova.

A fost prezent un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț; Pr. Romega Ionel; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Bărghier Adrian; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Rusu Toader; Pr. Ciceu Eugen; Pr. Șalvar Dan- Leonte; Pr. Marișca Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este darul oamenilor spre Dumnezeu, dar și al lui Dumnezeu spre oameni, căci toar prin el se oferă tuturor Tainele soteriologice.”

„Fără preot, Liturghia ar rămâne un tezaur mort, de ale cărui roade poporul nu ar putea să beneficieze, deoarece cheia acestui tezaur și dreptul de a o folosi le deține numai preotul, în virtutea harului primit prin hirotonie.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Diplomația, dăruirea și tactul pastoral aduc mari foloase tinerilor preoți în lucrarea lor duhovnicească.
 2. Exemplul personal dat de preot oferă cea mai mare credibilitate asupra cuvintelor și îndemnurilor oferite credincioșilor la Sfântul Altar.
 3. Este esențială conștientizarea din partea preotului a misiunii și rolului pe care îl are în societate pentru a putea face pași reali spre urcușul duhovnicesc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de  16.06.2021, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Ilișești, păstorită de către Părintele Paroh Ungureanu Marius, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de Părintele Bardan Tiberiu.

După slujba Aghiasmei Mici, a urmat meditația cu titlul: „Experiența misiunii preoțești, izvor de lumină și pace la început de slujire!(Preoții tineri învățând din experiența succesului pe plan pastoral, misionar și duhovnicesc)”, susținută de către Părintele Paroh Ungureanu Marius de la Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Ilișești.

A fost prezent un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți:Pr. Răzvan Cîmpulugeanu; Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Ungureanu Marius-Nicușor; Pr. Niga Adrian; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Fodor Cornel;Pr. Hapca Gheorghe; Pr. Bogdan Ioan Dumitriu; Pr. Grigore Ureche; Pr. Țercovnic Adam;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Lumea de astăzi și-a pierdut apetitul pentru sfințenie, curăție, smerenie, supunere și ascultare. Preotul este chemat la toate acestea deopotrivă. Dacă se lasă purtat de valurile acestei lumi, atunci își compromite masiv propria lucrare […]. Și nici un preot nu va fi ascultat de către norod, decât dacă îi va grăi cu fața aureolată de rugăciune: Rugați-vă unii pentru alții, înfășurați-vă  toți în mantia de lumină a rugăciunii, învăluiți-vă toți în giulgiul ei.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preotul trebuie să se adapteze vremurilor pe care le trăiește fără a încălca principiile și canoanele cunoscute astfel încât să-și petreacă viața după învățătura evanghelicească și prin aceasta să se arate pe sine drept pildă.
 2. O condiție necesară în viața tânărului preot constă în găsirea unui mentor care să îi împărtășească din experiența misiunii preoțești.
 3. Preoții trebuie să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu și să îi povățuiască pe credincioși către cunoștința credinței și către cinstita viață creștinească.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 4

În data de 17.06.2021, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” păstorită de către Părintele Andronic Dănuț, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr 4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Aghiasmei Mici a urmat meditația cu titlul: „Experiența misiunii preoțești, izvor de lumină și pace la început de slujire!(Preoții tineri învățând din experiența succesului pe plan pastoral, misionar și duhovnicesc)”, susținută de către Părintele Andronic Dănuț de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Corlata.

A fost prezent un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Manolache Mihai; Pr. Gherasim Dumitru; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr. Aldea Florin; Pr. Abageru Lucian; Pr. Andronic Dănuț; Pr. Cojocaru Marius; Pr. Dura Florin; Pr. Niga Tiberiu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Succesul pastoral, misionar și duhovnicesc pentru preoții tineri este atunci când sunt mărturisitori și martori ai Învierii lui Hristos până la marginile pământului, după exemplul apostolilor și sfinților părinți. Există o poruncă a mărturisirii:  ,,Ceea ce grăiesc în întuneric, spuneți la lumină, ceea ce auziți la ureche spuneți prin casă (Matei, 10-27)”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. La începutul misiunii, preoții trebuie să aibă dorința și bucuria slujirii pentru a culege roade bogate.
 2. Preotul trebuie să fie plăcut lui Dumnezeu, smerit, și ascultător asemeni Domnului Iisus Hristos.
 3. Păstorirea turmei lui Hristos trebuie făcută de către preot nu pentru câștig sau cu silnicie, ci pentru a avea răsplată cerească prin cununa cea nevestejită a împreunei mântuiri.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare și totodată a mulțumit și doamnei primar Violeta Țăran pentru faptul că a fost alături de noi la această frumoasă întâlnire.           

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 15.06.2021, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Mina” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Cojoleanca Bogdan, din Protopopiatul Nr 2 Suceava, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr  5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Aghesmei Mici” a urmat meditația cu titlul: „Experiența misiunii preoțești, izvor de lumină și pace la început de slujire!(Preoții tineri învățând din experiența succesului pe plan pastoral, misionar și duhovnicesc)”,  susținută de către Părintele  Paroh Cojoleanca Bogdan de  la Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Mina” din Gura Humorului.

Au fost prezenți un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea Pr. Prof. Dr. Popovici Dănuț-Dumitru; Pr. Răzvan Cîmpulungeanu; Pr. Maloș Florin; Pr. Mihalcea Ștefan; Pr. Purice Gheorghiță.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preoţia bisericească îşi găseşte izvorul în preoţia veşnică a Mântuitorului Hristos.Ca Dumnezeu întrupat şi Arhiereu veşnic, Hristos restaurează prin patima, jertfa şi învierea Sa, comuniunea noastră cu Dumnezeu […].”

„Un rol important în actul misionar apostolic îl constituie conştiinţa harului primit prin ,,punerea mâinilor” în înţelesul de sfântă Taină a Preoţiei. În concepţia ortodoxă preotul este veriga indispensabilă de legătură între credincioşi şi Dumnezeu,hrănindu-i pe aceştia cu puterea dumnezeieştilor energii prin sfintele Taine,care sunt condiţionate de Taina Preoţiei”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Încurajarea atitudinii preoților tineri care au primit oficiul de paroh de a

permite slujirea preotului pensionat alături de ei pentru a pune în lucrare entuziasmul si voluntarismul tinereții împreună cu experiența si buna rânduială a senectuții.

 1. O bună conlucrare și comuniune între lucrarea preotului bătrân și a celui

tânăr din cadrul unei parohii are un mare succes pastoral.

 1. Indiferent de vârstă, preotul, are nevoie de o călăuză, așadar colaborarea

cu acei preoți care s-au remarcat printr-o activitate deosebită ar putea fi o bună metodă de a culege împreună roadele Împărăției lui Dumnezeu.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.           

A consemnat: Pr. Arhidiacon Misionar Protopopesc, Maloș Constantin.