Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – noiembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Ambrozie al Milanului”

În data de 11. 11. 2021, la Capela „Sf. Nicolae”, Liceul „Nicu Gane” Fălticeni, păstorită de către părintele Bogdan Feștilă, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 1, așezat sub patronajul Sfântului Ambrozie al Milanului, coordonat de Părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea rugăciunii părintele ne-a prezentat tema cu titlul:

 „Consilierea și orientarea tinerilor în cadrul Centrului Cultural Catehetic Sf. Nicolae”, care a fost susținută de către părintele Bogdan Feștilă de la Capela „Sf. Nicolae”, Liceul „Nicu Gane” Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Centrul Cultural Catehetic „Sfântul Nicolae” este, din anul 2015, în cadrul Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni, locul unde elevii, cadrele didactice şi părinţii participă la activităţi extraşcolare, îmbogăţindu-şi orizontul cultural-spiritual, prin formarea unei conştiinţe morale pozitive, fiind coordonaţi de către un personal specializat, capabil să descopere nevoile concrete ale adolescentului în înţelegerea identităţii sinelui, în formarea structurii personale şi a importanţei rolului şcolii şi al Bisericii în determinarea profilului său psihologic”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Ierarh Dosoftei”

În data de 09. 11. 2021 la parohia ,,Nașterea Maicii Domnului”- Poiana, păstorită de către părintele BOTEZATU GABRIEL-TIBERIU din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 2 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea rugăciunii părintele ne-a prezentat tema cu titlul: „Biserica din satul Poiana Rahtivan cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” – Prezentare și Istoric”.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica este construită din piatră nefasonată, cu intervenții din piatră fasonată și cărămidă fasonată plină. Pereții exteriori sunt tencuiți, având profile și muluri în manieră neo-greacă. Edificiul are un acoperiș simplu, în patru ape, cu o învelitoare din tablă de cupru. Din cele patru turle dispuse în linie, cu acoperișurile în formă de <<bulb de ceapă>> cu baze amplificate, numai două sunt folosite, turla doi pentru clopotniță și turla trei pentru amplificarea pe verticală a volumului naosului (având un balcon pentru enoriași când naosul este plin de oameni).

În interior, biserica este alcătuită din patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Pereții bisericii au grosimea de 1,70 m la pridvor și naos și peste 2 m la altar și pronaos. Scara pe unde se urcă la cafas (balcon) și mai sus, la clopotniță se află dispusă în zidul nordic al pronaosului.

Lăcașul de cult nu este pictat, ci doar tencuit. Printre elementele sculptate cu măiestrie sunt catapeteasma din lemn de tei, cu un motiv ornamental în formă de frunză de stejar, și amvonul.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

În data de 10. 11. 2021, la parohia „Sfânta Treime”, Dumbrava, păstorită de către părintele Ionuț Lupașcu, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 3, așezat sub patronajul Sfantului Voievod Ștefan cel Mare, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea unei rugăciuni a urmat meditația cu titlul:

„Sfârșit creștinesc versus eutanasie”, care a fost susținută de către părintele Ionuț Lupașcu de la parohia:Sfânta Treime” Dumbrava.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Dreptul la moarte reprezintă o controversă destul de sensibilă în modernitate, complexă sub aspect religios, social, medical și juridic. Problema care se pune este următoarea: Dacă un om vrea să moară, este legitim să se înfăptuiască acest act în numele compasiunii și al libertății? Sau este o crimă?

La nivel practic astăzi țările sunt împărțite. Unele acceptă eutanasia și sinuciderea asistată medical, iar altele nu, fapt pentru care ne putem întreba: se cuvine ca viața omului să aibă o altă valoare de la țară la țară? Instinctual ne vine să spunem că nu, dar totuși aceasta este realitatea pe care o vedem în jurul nostru și pe care o acceptăm tacit la nivel european, dreptul la viață – cel mai important dintre toate – fiind culmea, chiar cel mai negociat dintre toate.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Viața este un dar sacru pe care omul l-a primit de la Dumnezeu, ca prilej spre mântuire. Creștinismul este religia vieții, iar uciderea este condamnată; pătimirea fiind văzută adesea drept chemare spre iubire, jertfă și îndreptare a unora prin alții.;
 2. Eutanasia poate fi o decizie pripita, pe baza unei supărări de moment a subiectului sau a familiei, iar punerea ei în practică nu poate fi reparată ulterior;
 3. Recomandările CEDO nu încurajază eutanasia, iar Jurisprudența nu este în favoarea acesteia; Jurământul Asociației Medicale Mondiale din 1950, Declarația de la Tokio (1975) și Declarația de la Helsinki (1964) descurajează această practică;

În încheiere, părintele misionar protopopesc  Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

În data de 21. 11. 2021 la parohia ,,Sfântul Nicolae” Moișa, păstorită de către părintele Gheorghe Dranca din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 4, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea rugăciunii a urmat meditația cu titlul: „Tradiţie şi Inovaţii Liturgice”, care a fost susținută de către părintele Gheorghe Dranca de la parohia ,,Sfântul Nicolae” Moișa.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În materie de practica liturgică numim inovație orice abatere de la Tipicul sau regula de slujbă consfințită de cărțile de cult şi de tradiția unanimă a Bisericii, o schimbare fie în textul rugăciunilor, fie în ritual. În inovație se poate constitui o ceremonie nouă, un adaos de cuvinte față de recomandările cărților de slujbă, un mod neobișnuit de a proceda într-un moment sau altul din rânduiala slujbei, o modificare a succesiunii tradiționale a părților componente ale unei slujbe sau rânduieli. Inovaţie este însă nu numai ceea ce se face în plus, ci și ceea ce se face în minus față de rânduiala obișnuită: orice omisiune, suprimare, înlăturare sau ciuntire a textului ori a rânduielii.

Dreptarul sau normativul în lumina căruia trebuie analizată inovația în materie de cult este Tipicul, adică tradiția unanimă a Bisericii, regula generală și uniformă pentru săvârșirea slujbelor bisericești, verificată și consfinţită de Biserică printr-o îndelungată practică și înscrierea ei în cărțile de slujbă, pe care toți slujitorii bisericești sunt datori să o cunoască și să o respecte. Tipicul trebuie respectat pentru că este rezultatul unei îndelungate practici și experiențe a Bisericii întregi și nu a unei persoane; el constituie o operă colectivă, la care au colaborat generatiile creștine de la început până azi, iar formele și rânduielile de cult pe care le cuprinde reprezintă tot ce a creat mai bun simțirea și trăirea religioasă”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Inovațiile în cult pot pune bunul mers al rânduielilor Sfintelor Slujbe în dificultate, știrbind din frumusețea și solemnitatea acestora;
 2. Respectarea strictă a rânduielilor bisericești duce la uniformitate și evitarea diferențelor făcute de către credincioși;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

În data de 12. 11. 2021 la parohia „Pogorârea Sf. Duh” Horodniceni, păstorită de către părintele Mihai Apetroaie din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 5, așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea rugăciunii a urmat tratarea temei:

„Inovații în cult la Sfânta Liturghie si Sf. Taine” susținută de către părintele Mihai Apetroaie de la parohia „Pogorârea Sf. Duh”- Horodniceni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Termenul de inovație a fost denumit clasic în două moduri: ca un act de introducere a ceva  nou, o noua idee, metoda sau mijloc, exploatarea cu succes a noilor idei sau schimbarea care creează o nouă dimensiune de performanță, ori procesul de îmbunătățire prin introducerea unui element nou. Dictionarul explicativ al limbii romane prezintă termenul ca prin rezolvarea unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătățirii (productivității) muncii, perfecționării tehnice sau raționalizării soluțiilor aplicate. Cuvântul inovator ne spune aceeași sursă că este o persoană care realizează o inovație, care inovează ceva iar verbul a inova înseamnă a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, într-un sistem, a adopta, a propaga o inovație. Trebuie facută însă distincția între descoperire, invenție și inovație”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. În cadrul Sfintelor Slujbe, inovațiile îi pot pune pe credincioșii care participă des la viața bisericii în diferite locașuri de cult în dilemă nemaiștiind ce este bun și ce nu;
 2. Frumusețea și solemnitatea slujbelor este redată de către respectarea strictă a rânduielilor bisericești fără a mai adăuga diferite inovații;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

În data de 09. 11. 2021, la parohia „Nașterea Maicii Dommului” Pâraie II, păstorită de către părintele Petru Corduneanu, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de Părintele Petru Corduneanu.

După săvârșirea unei rugăciuni a urmat meditația cu titlul: „Vizitele pastorale cu prilejul Sfintelor sărbători de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor” care a fost susținută de către părintele Petru Corduneanu de la parohia „Nașterea Maicii Dommului” Pâraie II .

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Misiunea duhovnicească a preotului în parohie nu se limitează la oficierea slujbelor religioase și la predicărea Cuvântului lui Dumnezeu, ci ea cuprinde o activitate mult mai complexă și mai diversă care vizează toate aspectele vieții creștinești, ca posibilități contextuale de îndreptare și de mântuire a omului. Între acestea, vizitele pastorale cu ocazia marilor sărbători de iarnă constituie  un cadru și un mijloc pastoral indispensabil,  de care depinde reușita și maximizarea activității misionare a preotului în parohie.

De aceea, în zilele premergătoare marilor evenimente bisericești ale Nașterii și Botezului Domnului, slujitorii sfintelor altare ies din spațiul eclesial vizitând familiile și casele enoriașilor, pentru a-i binecuvânta pe credincioși și a le sfinți locuințele. Cu această ocazie are loc o înnoire, o pregustare și o amplificare lăuntrică a trăirilor prilejuite de sărbătorile de iarnă, pe care credincioșii se pregătesc să le întâmpine.

Mersul cu icoana și cu Sfânta Cruce semnifică primirea în casele și în sufletele credincioșilor a Celui care se naște și se botează pentru mântuirea lumii.  Preotul însoțit de cântăreț glăsuiește troparul sărbătorii, oferă enoriașilor icoana și crucea spre închinare,  stropește cu agheasmă și îi binecuvintează pe credincioși, împlinindu-se prin aceasta tradiționala lucrare  liturgico-misionară a Bisericii, după porunca Mântuitorului care zice: „mergând, învățați toate neamurile… să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt.28,19-20)”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Vizitele pastorale sunt necesare și în restul anului nu doar în perioada sărbătorilor;
 2. Este nevoie de multă înțelepciune, tact pastoral, îndelungă răbdare și jertfire de sine din partea preotului pentru ca parohia să fie cât mai unită;
 3. Importanța și rolul legăturii preotului cu membrii parohiei;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Nectarie de la Eghina”

În data de 14. 11. 2021, la parohia „Sf. Nectarie”- Basarabi II, păstorită de către părintele Gabriel Carp din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 7, așezat sub patronajul Sf. Nectarie de la Eghina, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea unei rugăciuni a urmat meditația cu titlul: „Slujba în sobor și rolul fiecăruia în cadrul ei”, care a fost susținută de către părintele Gabriel Carp de la parohia „Sf. Nectarie”- Basarabi II.

Lucrarea părintelui a fost structurată în trei părți; mai întâi s-a făcut o definire a termenului de „sobor” și o explicație a sintagmelor în care acesta este folosit în cadrul limbajului liturgic-bisericesc. În cea de-a doua parte, părintele a prezentat rânduiala tipiconală a Sfintei Liturighii săvârșită de un sobor de mai mulți preoți, unde ne-a și prezentat aranjarea preoților acestui cerc pastoral în ordinea cuvenită precizând criteriile stabilirii protiei și a rolului și locului fiecărui slujitor.

Au urmat discuții pe marginea temei abordfate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Slujbele în sobor sunt un moment de bucurie pentru credincioșii care participă;
 2. Limbajul mimic-gestual din cadrul Sfintei Liturghii are o însemnătate aparte;
 3. Rânduiala corectă a slujirii în sobor aduce o aliură de frumusețe și solemnitate;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 8
„Episcopul Gherasim Putneanul”

În data de 11. 11. 2021, la parohia „Sfânta Parascheva” – Ciumulești, păstorită de către părintele Mircea Martiniuc, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea rugăciunii a urmat meditația cu titlul: 

SFÂRŞIT CREŞTINESC VERSUS EUTANASIE, care a fost susținută de către părintele Ionuț Ciofu de la parohia „Sfânta Parascheva” – Ciumulești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte: 

„Unul dintre cele mai existenţiale adevăruri cu care se confruntă eshatologia creştină este moartea. Dar ce este moartea? Omul contemporan ar spune că este o „noţiune” ce provoacă diferitor persoane, frica faţă de aceasta, iar altora o bucurie nespus de mare. Dacă cercetăm cărţile de specialitate ce definesc acest concept, vom descoperi că aceasta este de origine latină, mors (gr. θάνατος), termen care este explicat în diferite moduri precum: <<Încetare a vieţii, oprire a tuturor funcţiilor vitale, sfârşitul vieţii, răposare, deces, încetare a tuturor proceselor vitale care duce la pieirea organismului ca sistem biologic>>. Atât vom găsi, şi nimic mai mult. Pentru scientologi acest lucru este cert, dar nu şi pentru membrii Bisericii Ortodoxe. Pentru ortodocşi, moartea reprezintă despărţirea sufletului de trup, după cum citim în Sfânta Scriptură, unde ni se prezintă faptul că <<trupul ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat>>. Moartea este afectul culminant, lege a firii, imposibil de evitat fizic, pentru noi, oamenii. Însă unul din paradoxurile ei, în concepţia creştină, este acela că, deşi nu poate fi înlăturată, ea nu poate fi depăşită, devenind cale către o altă viaţă mult mai înaltă. Ea poate fi depăşită în plan duhovnicesc. Învăţătura ortodoxă dă, din acest punct de vedere, semnificaţie morţii în legătură cu viaţa veşnică. Adevărata finalitate a vieţii în lume este, după cum am spus, începutul unei alte vieţi, mai înalte. Acolo unde se sfârşeşte viaţa pământească, începe vieţuirea noastră în lumea cea nepieritoare. Sensul creştin al vieţii acesteia este cel de a conduce spre adevărăta viaţă, după cum semnificaţia acestei lumi este aceea de a fi treaptă spre lumea viitoare”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Viața este cel mai de preț dar al omului primit de la Dumnezeu;
 2. Ceasul morții este momentul hotărât de Cel ce ne-a creat;
 3. Rugăciunea bisericii pentru sfârșitul creștinesc este foarte importantă;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat:  Arhid. Misionar Protopopesc, Cristian-Valentin Diaconu.