Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – mai 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna mai întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 20.05.2021, la parohia „Nașterea Domnului” – Fălticeni, păstorită de către Părintele Vasile-Lorimer Ilieș, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 1, așezat sub patronajul Sfantului Ambrozie al Milanului, coordonat de Părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea slujbei vecerniei și a litiei a urmat meditația cu titlul:

Sfârșit creștinesc versus eutanasie, care a fost susținută de către Părintele Vasile-Lorimer Ilieș de la parohia „Nașterea Domnului” – Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Potrivit moralei creștin-ortodoxe, nu poate fi justificată oprirea activă a vieții omenești nici chiar în cazurile de boală, în stadiul terminal, indiferent dacă pacientul își exprimă dorința de a muri. Dacă viața este bunul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a dăruit omului, ea fiind unică și irepetabilă pentru fiecare dintre noi, trebuie să fim buni chivernisitori ai acestui mare dar.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Eutanasia este împotriva moralei creștine;
 2. Dumnezeu este cel care decide momentul trecerii la cele veșnice;
 3. Sfârșitul creștinesc în raport cu Sfânta Taină a Împărtășaniei și a Spovedaniei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 25.05.2021 la parohia „Sfinții Arhangheli”- Siliștea Nouă, păstorită de către părintele Mihail Agafiței din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 2, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea slujbei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Slujba în sobor și rolul fiecăruia în cadrul ei”, care a fost susținută de către părintele Mihail Agafiței de la parohia „Sfinții Arhangheli”- Siliștea Nouă.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Protosul are mare răspundere şi însemnătate la slujbele oficiate în sobor, căci de el atârnă, în mare parte, buna reuşită, corectitudinea, frumuseţea şi succesul unor astfel de slujbe. Cât priveşte pe ceilalţi preoţi, sunt datori să asculte de protos şi să păstreze în tot timpul slujbei o atitudine de perfectă cuviinţă, ordine, disciplină şi armonie, fiind încontinuu cu ochii la protos, rugându-se toţi împreună cu el şi slăvind pe Dumnezeu cu o gură şi cu o inimă, ca un singur om.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Gesturile liturgice și rolul acestoraa în cult;
 2. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sub protia unui arhiereu;
 3. Povățuirile din Liturghier, sprijin pentru preoți.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 27.05.2021, la parohia „Sfinții Arhangheli” – Bogata, păstorită de către Părintele Pavel Valentin Alexandru, din Protopopiatul Fălticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 3, așezat sub patronajul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, coordonat de Părintele Gabriel Ciofu.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Sfârșit creștinesc versus eutanasie”, care a fost susținută de către pr. Pavel Valentin Alexandru de la parohia „Sfinții Arhangheli” – Bogata.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Viața omenească este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu, o realitate irepetabilă al cărei stăpân absolut este Dumnezeu Însuși. Fiind creată de Dumnezeu, viața umană este intrinsec bună și trebuie respectată, îngrijită și apărată în orice moment s-ar găsi purtătorul acesteia; Creștinismul, cu viziunea sa privind, pe de o parte viața și sensul acesteia, iar pe de altă parte originea suferinței și a rostului acesteia (îngăduit de Dumnezeu), a adus modificări radicale în ceea ce privește respectul față de viața omenească”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1.Viața – cel mai de preț dar al omului primit de la Dumnezeu;

 1. Ceasul morții – moment hotărât de Cel ce ne-a create;
 2. Rugăciunea bisericii pentru sfârșitul creștinesc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 4

       În data de 07.05.2021, la parohia „Sfinții Arhangheli” – Râșca, păstorită de către Părintele Ioan Dănilă, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 4, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca, coordonat de Părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea slujbei de sfințire a apei și după acatistul Maicii Domnului „Siriaca” a urmat meditația cu titlul: „Sfârșit creștinesc versus eutanasie”, care a fost susținută de către Părintele Ioan Dănilă de la parohia „Sfinții Arhangheli” – Râșca.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„A fi creștin înseamnă a participa la viața în Hristos, a face din lumina Lui lumina ta, din viața Lui, viața ta. Urmând, așadar, lui Hristos, prin suferința ta, participi într-un anume fel la suferința și pătimirile lui Hristos. Mântuitorul Hristos nu a asumat suferința în mod inutil. Prin urmare nu există suferință inutilă.”

„Fie că este activă sau pasivă, eutanasia rămâne un act împotriva lui Dumnezeu. Omul nu poate atenta nici la viața lui, nici la viața vreunui semen de-al său pentru că, în ultimă instanță, aceasta înseamnă atentat la suveranitatea lui Dumnezeu.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Eutanasia este împotriva moralei creștine;
 2. Despre teologia bolii și a suferinței;
 3. Sfânta Împărtășanie și Sfântul Maslu – izvor de har pentru mângâierea sufletului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 16.05.2021, la parohia „Sfinții Arhangheli” – Petia, păstorită de către Părintele Constantin Tudosă, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 5, așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva coordonat de Părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea slujbei de sfințire a apei și de pomenire a eroilor a urmat meditația cu titlul:  Filantropia creștină – activitate esențială în viața Bisericii, care a fost susținută de către Părintele Constantin Tudosă de la parohia „Sfinții Arhangheli” – Petia.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Filantropia este o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, care dă valoare vieții creștinului. Pe lângă starea de fericire pământească, de armonie și bună înțelegere pe care le creează între credincioși, filantropia păstrează harul lui Hristos în ei și menține aprinsă flacăra credinței. Ea îl arată pe adevăratul mărturisitor și slujitor al lui Hristos, și va decide, la judecata de pe urmă pe care el o va face, locul de fericire sau de osândă veșnică, ce se va da fiecăruia de către Dreptul Judecător.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Fapta cea buna, una dintre condițiile mântuirii;
 2. Biserica este motivată, prin însăși rațiunea ei de a exista, pentru activitatea de sprijinire a persoanelor defavorizate;
 3. Bucuria de a dărui.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 07.05.2021, la parohia „Sfinții Arhangheli”-Brăiești, păstorită de către părintele Vasile Loghin, din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de Părintele Petrică Corduneanu.

După săvârșirea Acatistului Sfinților Arhangheli a urmat meditația cu titlul: „Filantropia creștină”, care a fost susținută de către părintele Vasile Loghin de la parohia „Sfinții Arhangheli”-Brăiești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Dumnezeu este iubitor de oameni, iar omul este chemat să imite filantropia lui Dumnezeu. Iisus a fost modelul acestei filantropii, pogorât la starea de exemplu personal, viu, concret, practic, al iubirii faţă de om. Împreună cu iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni, iubirea oamenilor între ei duce la realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu, care este dragoste.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Filantropia, imitație a lucrării Mântuitorului asupra omenirii;
 2. Fapta cea bună – pas spre mântuire;
 3. „Dăruind vei dobândi”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 30.05.2021, la parohia „Sfântul Serafim de Sarov”- Bahna Arini, păstorită de către părintele Gheorghe-Sorin Țurcan din Protopopiatul Falticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 7, așezat sub patronajul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Împlinirea formarea preotului astăzi”, care a fost susținută de către părintele Gheorghe-Sorin Țurcan de la parohia „Sfântul Serafim de Sarov”-Bahna Arini.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Ca unul ce-și pune tot sufletul și întreaga lucrare în slujba Bisericii și a faptelor de iubire creștină, preotul este supus la multe primejdii și ispite. De aceea, mai mult decât oricare alt credincios, el trebuie să se îngrijească de sporul duhovnicesc lăuntric, cu mare râvnă spre împlinirea nevoințelor și a toată virtutea. Dacă nu se face pe sine întruchipare a virtuților pe care le propovăduiește și dacă nu-și aseamănă viața cu propovăduirea, învățătura și sfaturile preotului rămân literă moartă. Nu poate răspândi lumină și nici căldură nu poate dărui cel care nu are în sine însuși lumină și căldură”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Menținerea râvnei în slujirea preoțească;
 2. Relația dintre preot și credincioși;
 3. Familia preotului – predică vie în parohia păstorită.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 8

În data de 11.05.2021, la parohia „Sfântul Nicolae” – Forăști, păstorită de către Părintele Florin Sava, din Protopopiatul Fălticeni a avut loc, întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea slujbei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul:

Împlinirea/formarea preotului astăzi, care a fost susținută de către Părintele Florin Sava de la parohia „Sfântul Nicolae” – Forăști.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Familia preotului, susţinută printr-o atmosferă sacră în unitatea ei, este celula de bază a parohiei, ea trebuie să confirme prin faptă cuvântul, să întărească prin propriul exemplu ceea ce învaţă preotul, fiind nu numai factor de promovare a vieţii religios-morale în parohie, dar şi factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalţi credincioşi şi determinându-i pe aceştia să lucreze pentru binele comun al comunităţii religioase în care trăiesc, dar şi pentru împlinirea scopului existenţial pentru fiecare, dobândirea mântuirii”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rolul preotesei în viața preotului și implicarea ei în parohie;
 2. Familia preotului – factor de păstrare și de promovare a dreptei credințe;
 3. Legătura dintre misiunea preoțească și familia preotului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Apăvăloaie Mihai Gelu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat:  Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Cristian-Valentin Diaconu