Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – noiembrie 2020

sediu-nou-arhiepiscopia-sucevei-foto-cristian-turculet_2

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

Raport cu privire la întâlnirea cercului pastoral Câmpulung Moldovenesc

In ziua de joi, 26.11.2020, între orele 17-19, preoții care compun cercul pastoral Câmpulung Moldovenesc,  s-au întâlnit la parohia „Sf. Nicolae”, comuna Sadova.

Programul întâlnirii a început la ora 17 cu oficierea slujbei Acatistului Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al tinerilor.

Meditația cercului a fost alcătuită și susținută de către gazda întâlnirii, Pr. Paroh Mîndrilă Simion, și a abordat subiectul intitulat  „Pastorația copiilor și a tinerilor, o prioritate a Bisericii. Între omul nou și omul duhovnicesc”, în care a făcut referire la importanța unei educații sănătoase, conform Sfintei Evanghelii și învățăturii Sfinților Părinți ai Bisericii.

În prezent, asistăm la un adevărat război îndreptat împotriva educației copiilor, deoarece se încearcă o răsturnare a tuturor valorilor firești și înlocuirea normalității cu anormalitatea și imoralitatea. În societatea secularizată actuală se dorește continuarea unui utopii de tip marxist și comunist, a impunerii unui tip de om nou, fără repere morale și spirituale. În realitate, Mântuitorul Iisus Hristos este Modelul de Om cu adevărat nou, Cel care a venit în lume pentru a înnoi firea umană, restaurându-o și înduhovnicindu-o. Biserica, prin slujitorii ei, conștientă de starea în care se află astăzi societatea și tinerii, are chemarea de a atrage atenția cu privire la pericolele din prezent și de a propune remedii și soluții pastorale care să ajute la formarea sănătoasă a noilor generații, potrivit experienței și viețuirii creștine.

După prezentarea lucrării a urmat un scurt program muzical, religios și patriotic, oferit celor prezenți de către copiii și tinerii corului „Nikolaos”, dirijat de părintele Mîndrilă Simion. Menționăm că acești copii și tineri din parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din Sadova, sub coordonarea părintelui paroh, în ultimii ani au fost implicați în numeroase activități religioase și artistice, precum și în acțiuni social-filantropice.

După susținerea programului muzical, coordonatorul cercului zonal, pr. dr. Macar Ilie a explicat celor prezenți rolul și importanța întâlnirii preoților în cercuri pastorale. Apoi a felicitat pe părintele referent pentru calitatea referatului prezentat la această întâlnire, în care a abordat o temă de mare actualitate.

De asemenea, pr. dr. Florescu Vasile Florin, de la parohia „Sf. Nicolae”, Câmpulung Moldovenesc, care este și profesor de religie, a apreciat referatul și a menționat că Biserica este chemată să vină în ajutorul Școlii în procesul de educare și formarea a noilor generații, pregătindu-le împreună pentru viață. De asemenea, a felicitat pe părintele paroh pentru implicarea catehetică și culturală din ultimii ani, prin care a apropiat copiii și tinerii din comunitate de Biserică.

            A luat cuvântul și pr. Solovan Liviu, parohul bisericii „Sf. Dumitru” din Câmpulung Moldovenesc, felicitând pe părintele Mîndrilă pentru coordonarea și dirijarea corului „Nikolaos” și a adresat copiilor și tinerilor prezenți felicitări pentru munca depusă până în prezent, adresându-le și un mesaj de încurajare pentru viitor, cu rugămintea de a nu uita anii petrecuți în parohie și implicarea lor la viața bisericii, experiență care să fie asemenea unei semințe care să rodească și să fie continuată pe mai departe, indiferent de vremuri sau de locul în care va ajunge fiecare dintre ei.

 

Raport cu privire la întrunirea cercului pastoral „Mărturisitorii dreptei credințe” – Vatra Dornei

Preoții din cadrul cercului pastoral „Mărturisitorii dreptei credințe” – Vatra Dornei, sau întâlnit în ședință de lucru în data de 24.11.2020, orele 17-19, la parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Vatra Dornei, pentru a discuta despre învățătura de credință privitoare la îngeri și locul îngerilor în viața și evlavia credincioșilor Bisericii. Programul întâlnirii a început la ora 17 cu slujba Acatistului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. La întâlnire a luat parte și asistentul social de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, doamna Ordinschi Ramona, care, la finalul întâlnirii, a făcut o prezentare a activității pe care o desfășoară și a documentelor pe care le așteaptă de la preoții parohi, pentru a fi centralizate. A vorbit și despre necesitatea colaborării în cazuri concrete de acțiuni filantropice în comunități, prin identificarea cazurilor sociale și oferirea de ajutor. De asemenea, doamna Cheșa Elena, profesor de religie la Liceul „Ion Luca”, Vatra Dornei, a fost prezentă la acest cerc pastoral-misionar. Meditația cercului, cu titlul „Despre îngeri – Duhuri slujitoare (Evrei 1, 14). Îngerii în dimensiunea liturgică a Bisericii” a fost alcătuită și susținută de către gazda întâlnirii, Pr. Paroh Ganță Bogdan, care a făcut o prezentarea amplă și bine documentată cu privire la învățătura Bisericii referitoare la îngeri. A abordat subiectul din punct de vedea biblic și patristic, referindu-se atât la îngerii buni, cât și la căderea celor care s-au transformai în răi, adică demonii. De asemenea, a făcut o prezentare detaliată a cinstirii liturgice a îngerilor în cadrul cultului bisericesc, prin pomenirea cetelor îngerești la Proscomidie, prin stabilirea anumitor zile de prăznuire și prin formularea anumitor rânduieli de rugăciune. După susținerea meditației, coordonatorul cercului zonal, pr. dr. Valică Mihai, a inviat pe cei prezenți la o dezbatere-sondaj, referitoare la posibilitatea/imposibilitatea mântuirii îngerilor căzuți/demonilor. Tema de reflecție a fost generată de partea finală a meditației zilei. In urma discuțiilor și a sondajului, s-a concluzionat că diavolul, fiind viclean și mândru, nu se poate mântui deoarece nu manifestă pocăință și nici nu dorește aceasta.

 

Cercul pastoral

„Sfântul Ștefan cel Mare” Vatra Dornei II

Preoții care fac parte din cercul pastoral „Sfântul Ștefan cel Mare” Vatra Dornei II, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 22.11.2020, orele 17-19, la parohia Botoș, com. Ciocănești, pentru a discuta despre  problemele pastorale și liturgice actuale, în contextul pandemiei, cu care se confruntă ei dar și enoriașii lor.

Meditația cercului a fost alcătuită și susținută de către gazda întâlnirii, Pr. Paroh Țehanciuc Mihai, intitulându-se  „Biserica în perioada pandemiei”, Referindu-se la această temă de mare actualitate, părintele referent a precizat că ultima perioadă de timp a fost „o perioadă a cernerii, a încercărilor și a patimilor, prin încălcarea drepturilor fundamentale, a măsurilor de multe ori aberante, prin interzicerea participării credincioșilor la slujbele bisericești, la Sfintele Taine, culminând cu lipsa de participare la Sfânta Înviere”. Potrivit învățăturii de credință, frica de moarte trebuie să ne ducă cu gândul la întâlnirea cu Hristos, la dreapta judecată, nu la frica de virus și atât; frica creștinilor trebuie să fie cea de a nu își pierde credința, de a nu se pierde demnitatea de om, chip al lui Dumnezeu. De aceea „contextul actual trebuie să ne facă mai puternici, mărturisitori în credința strămoșească. Epidemia cea mai mare este epidemia de păcat, nu cea a unui virus. Să nu fugim și să ne ascundem în izolarea impusă de regulile pământești, ci să fim trăitori în credința noastră, să fim exemple în comunități”. 

În discuțiile pe marginea subiectului au luat cuvântul toți preoții prezenți, apreciind actualitatea temei prezentate și exemplificând cu expuneri personale situația dificilă cu care s-au confruntat în ultimele luni. De asemenea, s-a stabilit programul următoarelor întâlniri și temele de abordat în cadrul cercului pastoral.

 

Raport cu privire la întrunirea Cercului pastoral „Sf. Ap. Andrei”,

zona Șaru Dornei – Panaci

Cercul pastoral-misionar „Sf. Apostol Andrei”, din zona Șaru Dornei-Panaci, s-a întrunit în ședință de lucru în data de 10.11.2020, la parohia Neagra Șarului, pentru a discuta despre instituția familiei în societatea contemporană și grija Bisericii pentru apărarea valorilor creștine, precum și despre  probleme pastorale și liturgice actuale, specifice zonei.

Programul întâlnirii a început la ora 16:30 cu slujba Acatistului Sf. Mare Mucenic Mina.

Ulterior, Pr. paroh Zelincă Radu, gazda întâlnirii, a dat citire conferinței intitulată „Grija preotului față de familia creștină de astăzi” iar în discuțiile care au urmat pe marginea subiectului, dar și abordând teme de interes pastoral de actualitate, au luat cuvântul toți preoții prezenți.

Din textul conferinței reținem că familia ocupă un loc central în învățătura Bisericii cu privire la viața în această lume, fiind cea mai însemnată alcătuire socială și spirituală, de care depind dezvoltarea, stabilitatea și mai ales existența întregii omeniri, „de aceea, a nu acorda atenție tendinței de depreciere a familiei, de renunțare la valorile normale și firești, tradiționale ale vieții de familie este totuna cu a tolera încuibarea în sânul societății de azi a unei epidemii devastatoare. Fără restaurarea și consolidarea familiei pe temelia sigură  a valorilor Sfintei Evanghelii, nu putem spera la un vitor bun pentru copii, deoarece fără climatul de dragoste și de căldură sufletească pe care o poate oferi familia, omul se transformă într-o ființă străină de orice noțiune de bunătate, gingășie, milă, credință și iubire.

In acest context, autorul conferinței a menționat faptul că familia „mica biserică”, face parte din „marea familie” care este Biserica, de aceea slujitorii Bisericii au chemarea și datoria de a se implica în consolidarea valorilor evanghelice în inimile credincioșilor încredințați spre păstorire. Astfel, „ preotul trebuie să fie cel dintâi exemplu de urmat în ceea ce privește viața sa de famile. Iar exemplul negativ al preotului are repercusiuni mai rapide și mai dezastruase asupra oamenilor”. Pentru a veni în ajutorul instituției familiei în societatea actuală marcată de secularizare și schimbări negative, părintele Zelincă Radu propune o serie de remedii sociale și pastorale la problemele actuale a le familiei, aduse prin contribuția preotului, dintre care amintim: vizite pastorale, catehizare organizată în parohie, pe criterii de vârstă, încurajarea și implicarea tinerilor în activitățile parohiele, prin desfășurarea programelor catehetice „Hristos împărtășit copiilor” și „Biserica din sufletul copilului”, catehizarea tinerilor care doresc să se căsătorească, organizarea de pelerinaje, etc.

 

Raport cu privire la întâlnirea cercului pastoral misionar „Sf. Ierarh Spiridon”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon” s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 22.11.2020, orele 17-19, la parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, Colacu, comuna Fundu Moldovei, pentru a discuta despre activitatea misionară a preotului în lumea de astăzi, precum și despre  probleme pastorale și liturgice actuale, specifice zonei.

Programul întâlnirii a început la ora 17 cu slujba Acatistului Sfântului Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii.

Meditația cercului a fost alcătuită și susținută de către gazda întâlnirii, Pr. Paroh Dănilă George Dorin, intitulându-se  „Sfânta Taină a Spovedaniei”. Notăm următoarele idei din cuprinsul meditației: „în Taina Spovedaniei se împărtăşeşte harul iertării săvârşite după Botez tuturor celor ce se căiesc şi se mărturisesc sincer preotului. Prin ea păcatele săvârşite se iartă şi credinciosul este restabilit în har, împăcându-se cu însuşi Dumnezeu. Însemnătatea ei pentru viaţa morală creştină nu se vădeşte numai prin efectele ei harice, şi deci prin puterea pe care o împărtăşeşte şi imperativul ce-l deşteaptă pe credincios de a nu mai păcătui şi de a duce lupta virtuţii cu succes, ci și prin faptul că din taina însăşi a Spovedaniei fac parte căinţa şi mărturisirea păcatelor. Fără pocăinţă şi fără mărturisirea păcatelor, iertarea nu se dobândeşte. Căinţa este părerea de rău pentru păcatele făcute, izvorâtă din credinţă şi iubire şi hotărârea tare de a nu mai păcătui şi a te îndrepta. Căinţa, deci, cuprinde amândouă elementele: a) părerea de rău pentru păcatele făcute;  b) hotărârea îndreptării.

Taina Spovedaniei este taina minunatei pedagogii divine pentru însănătoşirea sufletului slăbit de păcat şi întoarcerea fiului risipitor la casa părintească. Ea purifică, dar şi întăreşte; purifică de păcatele trecute şi întăreşte în lupta virtuţii ce stă în faţa celui pocăit. De aceea mărturisirea este un mijloc folositor pentru biruirea păcatului şi avântul în virtute”.

În discuțiile ulterioare pe marginea subiectului au luat cuvântul majoritatea preoților prezenți, prin prezentarea anumitor aspecte din experiența personală de duhovnici, inițiindu-se o dezbatere bine venită referitoare la aplicarea canoanelor în ceea ce privește epitimia dată credinciosului care vine la spovedit. De asemenea, în cadrul dezbaterilor, s-a făcut constatarea tristă că unii enoriași practică un anumit „traseism” când vine vorba de Spovedanie. Dacă se întâmplă să fie opriți de la Sf. Împărtășanie de către preotul din satul lor, pentru anumite păcate opritoare de la împărtășire, merg la alți preoți, din cauza lipsei de înțelegere a importanței relației dintre duhovnic și fiul duhovnicesc.

 

Raport cu privire la întâlnirea cercului pastoral

„Sf. Cuv. Vasile de la Moldovița”

Activitatea  Cercului  Misionar-Pastoral „Sf.  Cuv.  Vasile  de  la Moldoviţa” a  debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii din cadrul Cercul, în prezenţa credincioşilor, a Tainei Sfântului Maslu în Biserica Parohiei „Sf. Mc. Dumitru” Deia, com. Frumosu, începând cu ora 17.00.

Apoi, la invitaţia coordonatorul cercului, pr. Dumitru-Dan Negură, pr. Ovidiu Macovei, gazda întâlnirii, a prezentat meditaţia pregătită pentru această întâlnire, cu titlul „Litia – rolul şi rostul în Biserică”. Din cuprinsul meditației aflăm că inițial, Litia însemna o rugăciune  de  implorare,  litanie – procesiune  în  caz  de  molime,  calamităţi, războaie.  Se  practica  la Ierusalim şi la Constantinopol. În practica actuală, litia este un termen liturgic tehnic, care desemnează o procesiune făcută de clerici în pronaosul bisericii în timp ce cântăreții cântă o serie de stihiri ale sărbătorii. Ea are loc în ultima parte a Vecerniei praznicelor și include o serie de cereri , fiind urmată de o rugăciune de binecuvântare a pâinii, a grâului, a vinului și a untdelemnului. Totuși trebuie precizat faptul că binecuvântarea pâinii constituie un ceremonial separat, adăugat mai târziu și care la început se săvârșea numai în mănăstiri, atunci când se făcea denie sau priveghere mare de toată noaptea.

Litia, din punct de vedere al structurii sau al rânduielii ei, nu constituie o slujbă independentă și de sine stătătoare încadrată de o formulă introductivă, (binecuvântarea) și una de încheiere, (otpustul), și de aceea nu se săvârșește niciodată singură ci de obicei se încadrează în slujba de seară și excepțional în cea de dimineață, la sfârşitul utreniei – cum se obişnuieşte în unele biserici parohiale, mai ales în Bucovina.

Prezent la acest cerc pastoral, părintele  protopop Aurel  Goraş  a precizat  că  tema  a  fost  una documentată temeinic,  cu fundament istoric,  dar  şi  liturgic;  apoi a invitat  pe  părinţii  participanţi  să  intervină  cu  opinii personale asupra meditaţiei şi a temei propuse de aceasta. In continuare, s-au analizat și s-au adus în discuție mai multe aspecte referitoare la rânduiala tipiconală și conținutul acestei slujbe bisericești. In acest sens preoții participanți la acest eveniment au avut un bun prilej de consolidare a cunoștințelor, dar și o ocazie de împreună sfătuire și slujire în sobor.

 

Raport cu privire la cercul pastoral „Frasin”

Preoții din cercul pastoral „Frasin” s-au unit în rugăciune și împreună sfătuire în data de 12.11.2020, orele 10-12, la parohia „Înălțarea Domnului”, Doroteia, pentru a discuta despre activitatea pastoral misionară a preotului în lumea de astăzi, precum și despre  probleme pastorale și liturgice actuale, specifice zonei.

Programul întâlnirii a început la ora 10 cu slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos.

Pr. Paroh Gemănar Mihai-Dănuț, a susținut apoi meditația cu titlul „Sfânta Taină a Euharistiei”, în care a făcut o prezentare detaliată a acestei Taine a Bisericii, cea mai însemnată dintre toate tainele, „Taina unității Bisericii” și „Taina unirii cu Hristos”. Autorul meditației a precizat legătura care există între Spovedanie și primirea Euharistiei, rezervând un sub-capitol abordării canonice a acestui subiect, apoi a precizat câteva inovații și abateri privitoare la administrarea Tainei Împărtășaniei. În concluzie, părintele a precizat că Sfânta Taină a Euharistiei este un izvor de vindecare, binecuvântare și real medicament al sufletului și al trupului. Din păcate, în contextul epidemiei actuale, cei străini de trăirea credinței creștine au prezentat împărtășirea credincioșilor drept sursă de contaminare cu SARS-COV-2, inducând frica și în rândul celor care doresc să se apropie de Sfântul Potir, pentru a primi putere în lupta duhovnicească. În această situație, este necesară afirmarea cu tărie mărturisitoare a faptului că Sfânta Împărtășanie nu poate fi amânată sau administrată altfel, deoarece nu îmbolnăvește pe nimeni.  

În cadrul dezbaterilor ulterioare, preoții prezenți au discutat despre uniformizarea practicilor liturgice, cel puțin la nivel zonal, în ceea ce privește împărtășirea credincioșilor (deasă sau rară ?) precum și a altor rânduieli liturgice, cu precădere în situația de pandemie actuală. In acest sens s-a insistat în cadrul discuțiilor că Sfânta Împărtășanie nu poate fi amânată sau administrată altfel decât prevede rânduiala Bisericii din totdeauna.

 La eveniment au participat și Pr. Ruscan Filaret-Mihai, consilier al Sectorului de Misiune și actualitate creștină al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și doamna Ordinschi Ramona, asistent social în cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Raport cu privire la întâlnirea cercului pastoral „Valea Bistriței” – Broșteni

Preoții care compun cercul pastoral „Valea Bistriței” – Broșteni, s-au întâlnit în data de 24.11.2020, orele 17:30 – 20, la parohia Holda, orașul Broșteni. Programul întâlnirii a început la ora 17:30 prin oficierea în sobor a slujbei Litiei, a sfințirii apei și slujirea Tainei Sfântului Maslu de obște, pentru credincioșii prezenți, conform obiceiului local, specific Postului Crăciunului.

După partea liturgică, preotul paroh Simiraș Adrian a susținut meditația intitulată  „Criza actuală a familiei – motiv de pastorație intensă a Bisericii”. Autorul referatului, referindu-se la această temă de mare actualitate, atrage atenția asupra faptului că familia se regăsește în prezent într-o situație fragilă și dificilă, împotriva ei purtându-se un adevărat război. Alegerea acestei teme dovedește grija, responsabilitatea, prețuirea și sprijinul pe care Biserica le manifestă față de familie care este „biserica de acasă”. Din cuprinsul meditației amintim următoarele idei: Vremurile în care trăim sunt unele dintre cele mai frământate din istoria vieții și ființei umane. Păcate care altădată erau aspru înfierate sunt prezentate astăzi de o firească normalitate și banalitate, iar virtuți care au împodobit viața și sufletul omului în trecut sunt astăzi luate în derâdere. Toate aceste mutații, produse în numele democratizării, emencipării și eliberării, afectează întreaga viață a omului și implicit a familiei. Familia este binecuvântată de Dumnezeu și este expresia iubirii lui Dumnezeu față de oameni, adevăr care a fost întărit prin participarea Mântuitorului la nunta din Cana Galileii.

Ca remedii pastorale în favoarea familiilor, părintele Simiraș Adrian propune următoarele idei: vizite pastorale, făcute mai ales celor care nu vin la biserică, convorbirile duhovnicești, consilierea membrilor familiei și antrenarea acestora în activitățile organizate de parohie, cateheză care să vizeze pe toți membrii parohiei, catehizarea și pregătirea tinerilor pentru viața de familie.

În final, coordonatorul cercului zonal, pr. Ungurean Radu, a explicat celor prezenți că astfel de întâlniri ale preoților, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, vor avea loc lunar, pentru dezbaterea problemelor pastoral-misionare și a altor aspecte din viața Bisericii, pentru sfătuire și împreună rugăciune. De asemenea, a propus și credincioșilor prezenți la astfel de întâlniri să pună întrebări, în mod direct sau scrise pe bilețele. In felul acesta, întălnirile să fie cu și mai mult folos.