Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – februarie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna februarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

Cercului pastoral

„Sfinții Români” – Valea Bistriței – Broșteni

 

Preoții din cercul pastoral „Sfinții Români” – Valea Bistriței – Broșteni, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 14.02.2021, orele 17 – 19, la parohia „Sf. Ierarh Nicolae” – Cojoci, comuna Crucea, pentru a discuta despre activitatea pastoral misionară a preotului în lumea de astăzi.

Programul întâlnirii a început la ora 17 prin oficierea în sobor a slujbei sfințirii apei și slujirea Tainei Sfântului Maslu de obște, pentru credincioșii prezenți.

După partea liturgică, preotul paroh Scheuleac Nicolae a susținut meditația intitulată  „Împlinirea și formarea preotului astăzi”, din care reținem că misiunea este de origine divină iar scopul ei ultim este mântuirea oamenilor. Preotul propovăduiește o învățătură care nu aparține lumii, deoarece este revelată; el mijlocește oamenilor împărtășirea harului care vine din cer. Totuși, preotul nu este coborât din cer, este și el om, cu slăbiciuni și neputințe. „Preoțimea de astăzi a României este una neputincioasă. Preoții sunt fiii mamelor acestui neam și ceea ce a dat acest popor Bisericii, bun sau rău. Preoții nu sunt trimiși de Dumnezeu din cer, ci ceea ce noi încredințăm lui Dumnezeu. Dacă ar fi să facem o evaluare a preoției din vechime și a celei de astăzi, cei de demult au fost cu realizări net superioare celor de astăzi”. În prezent se face mai multă școală, de dedică ani mulți pentru pregătirea unui viitor preot (studii de seminar, facultate, master, chiar și doctorat), însă nu de fiecare dată se văd roade bune în ceea ce privește pastorația și viața duhovnicească a lor și a credincioșilor. Ca o descriere a situației din prezent, părintele profesor Constantin Coman afirmă: „Mă tem că în pastorația și misiunea Bisericii luăm în calcul exclusiv factorul uman, instituția sau administrația bisericească, pe preoți și pe teologi și prea puțin pe Dumnezeu Însuși. ponderea prea mare a inițiativelor omenești, instituționale, administrative, bisericești în câmpul misionar și pastoral trădează convingerea noastră că noi, preoții și teologii suntem la cârma lucrurilor și nu însuși Dumnezeu. Frecvent, în loc să încercăm să aplicăm lumii li nouă, oamenilor, criteriile dumnezeiești, aplicăm lui Dumnezeu și celor dumnezeiești criteriile și măsurile omenești”.

După susținerea meditației, coordonatorul cercului zonal, pr. Ungurean Radu, a felicitat pe părintele paroh pentru tema prezentată și, adresându-se credincioșilor prezenți, le-a vorbit despre rolul și misiunea preoților în viața poporului român, precizând că în trecut preoții au fost alături în toate încercările și suferințele prin care a trecut acest neam în istoria sa și, desigur, aceeași misiune o are preoțimea și în prezent, de a nu neglija nevoiele și suferințele oamenilor.

În final, misionarul protopopesc, preotul Balabașciuc Petru a vorbit celor prezenți despre rolul și importanța întâlnirii preoților dintr-o anumită zonă într-un cerc pastoral, a felicitat pe credincioși că au răspuns invitației părintelui paroh de a participa la această întâlnire, în urma căreia vor fi mai îmbogățiți duhovnicește. De asemenea, i-a îndemnat să rămână statornici în credința ortodoxă și să participe la viața liturgică a Bisericii, să apeleze la preotul lor atunci când au întrebări sau greutăți.

 

 

Cercul pastoral „SfântulApostol Andrei”

Șaru Dornei – Panaci

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Apostol Andrei”, din zona Șaru Dornei-Panaci, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 16.02.2021, orele 17:00-19:00, la parohia „Sfânta Maria”  – Gura Haitii, comuna Șaru Dornei, pentru a discuta despre probleme actuale cu care se confruntă preoții în parohii și Biserica în general.

Programul întâlnirii a început la ora 17:00 cu slujba Acatistului Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”, rânduială de rugăciune săvârșită sub protia părintelui protopop Goraș Aurel.

Conferința întâlnirii a fost susținută de către preotul paroh, Țarcă Valentin, care a abordat tema „Pastorația creștinilor reveniți din diaspora. Elemente pozitive și dileme”, din care reținem: dinamica migrației este un fenomen complex, care comportă atenție și pastorație din partea Bisericii Ortodoxe Române, dat fiind faptul că acest proces este din ce în ce mai accentuat în lumea actuală. În diaspora, migrantul trăiește un sentiment al dezrădăcinării în condițiile în care o serie din reperele sale, în mod special cele religioase și culturale, sunt diferite. Situația actuală, generată de pandemie, a  determinat și va determina revenirea în țară a multor români plecați, iar în acest sens se pune întrebarea: ce tip de pastorație trebuie cultivată față de aceștia? Desigur, revenirea implică și elemente pozitive (reîntregirea familiei, o reconectare cu realitățile românești, inclusiv reînrădăcinarea religioasă în spațiul sacramental și liturgic al Bisericii, în comunitatea parohială), dar și multe dileme, legate de probleme materiale, lipsa locurilor de muncă și alte nemulțumiri).

Consultarea și dialogul cu creștinii reveniți din diaspoara ar putea conștientiza concret pe preotul paroh de realitatea lumii occidentale, o realitate care devine în timp și realitatea societății românești. Astfel, experiențele românilor din diaspora, în anii petrecuți acolo, ar putea sugera indici foarte concreți de ritm al vieții în ordine religioasă și socială. Pe baza acestor indici, preotul și centrele eparhiale, prin departamentele de misiune, ar putea elabora strategii pastorale concrete de reconectare la ritmul spiritualității creștine.

După susținerea conferinței, părintele protopop Goraș Aurel a invitat preoții prezenți să-și prezinte punctul de vedere cu privire la tema abordată, de mare actualitate, iar părinții au făcut referire în intervențiile lor la propria experiență pastorală în acest sens.

Cercului pastoral „Sf. Ap. Andrei” i s-a alăturat un nou membru, părintele Țehanciuc Ștefan Nicolae, preot paroh la parohia Drăgoiasa.

 

Cercul pastoral

„Sf. Cuv. Daniil Sihastru” – Frasin

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 20.02.2021, orele 12-15, la parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavril” – Slătioara, pentru a discuta despre slujirea și misiunea preoțească precum și despre alte aspecte pastorale, specifice vremurilor noastre.

Programul întâlnirii a început la ora 12 cu săvârșirea Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ulterior s-a înălțat o rugăciune pentru sufletul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Pimen, la 9 luni de la mutarea sa la cele veșnice.

Apoi, preotul paroh Ursachi Ilie a susținut referatul intitulat „Sfânta Taină a preoției – împlinirea/formarea preotului – cultura preotului”, în care a făcut o amplă și documentată prezentare (biblică și patristică) a slujirii preoțești, dar și o împărtășire a experienței și impresiilor personale despre acest subiect.

Părintele referent și-a exprimat greutatea de a vorbi unor preoți tocmai despre preoție, ceea ce nu este un lucru ușor, însă, abordarea acestui subiect, documentarea și recitirea din vasta bibliografie despre preoție, l-au ajutat să înțeleagă mai bine frumusețea și măreția slujirii dar și să reflecteze mai mult asupra responsabilității care există pe umerii unui preot, care este chemat să slujească cele sfinte. Printre altele, părintele a mărtirisit: „Consider că nu s-a schimbat foarte mult misiunea preotului, din epoca patristică și până în vremea noastră. Recitind tratatul  „Despre preoție” a Sf. Ioan Gură de Aur, am rămas uimit de cât de actual este, am avut impresia că e scris în vremea noastră, pentru preoții de azi și pentru misiunea preotului de azi. Preotul avea atunci, are și acum, aceeași misiune: de a învăța, a sfinții și a conduce la mântuire. Existau și atunci, există și acum preoți foarte buni și preoți care nu-și făceau și nu-și fac datoria. și asta este marea noastră problemă: cum abordăm noi, slujitorii, preoția și misiunea noastră. Am auzit de multe ori această formulare: „Atunci erau potirele de lut și inimile de aur, acum sunt potirele de aur și inimile de lut”. Poate că, mai mult decât mirenilor, ni se aplică nouă, preoților, cuvântul de la Sf. Ap. Luca „unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră” (Matei 6, 21). Eu personal am experimentat acest adevăr… de aceea consider că preotul ar trebui să trăiască  din preoție, pentru că „vrednic este lucrătorul de plata sa” (Luca 10, 7).

La final, părintele coordonator al cercului pastoral, pr. Ianovici Gheorghe, a felicitat gazda și a mulțumit tuturor pentru implicarea în discuții.

 

Cercul pastoral

Dorna Candreni – Ciocănești

Preoții care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ștefan cel Mare”, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 25.02.2021, orele 17-19, la biserica parohiei Coșna.

In prima parte a întâlnirii, soborul de preoți a săvârșit o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.

In continuare, părintele paroh, Dănilă Claudiu, a susținut referatul „Slujba în sobor și rolul fiecăriua în cadrul ei”. Referatul a fost structurat în trei părți; mai întâi s-a făcut o definire a termenului de „sobor” și o explicație a sintagmelor în care acesta este folosit în cadrul limbajului bisericesc-liturgic. In cea de-a doua parte, părintele a prezentat rânduiala tipiconală a Sfintei Liturighii săvârșită de un sobor de mai mulți preoți, precizând criteriile stabilirii protiei și a rolului și locului fiecărui slujitor.

In ultima parte s-a făcut descrierea rânduielii de slujire a Sfintei Liturghii în sobor de preoți și diaconi, cu precizarea detaliilor specifice în acest caz.

După susținerea referatului, părintele minionar protopopesc Balabașciuc Petru, a invitat preoții prezenți să ia cuvântul. In acest sens, fiecare a prezentat diverse aspecte întâlnite în slujire.

După încheierea discuțiilor, coordonatorul cercului pastoral, Pr. Dr. Rusu Ilie, a informat părinții prezenți despre faptul că se vor efectua actualizări în ceea ce privește  inventarierea bunurilor aflate în proprietatea fiecărei parohii. Un alt subiect abordat s-a referit la Taina Sfântului Botez, rânduiala de săvârșire și grija sporită care trebuie să existe din partea preoților dar și a părinților.

In final, părintele misionar protopopesc, Pr. Balabașciuc Petru a felicitat pe părintele referent pentru tema abordată și a mulțumit celorlalți preoți pentru participare.

 

Cercul pastoral „Sf. Ier. Dosoftei” – Câmpulung Moldovenesc

 

Preoții din cercul pastoral Câmpulung Moldovenesc, s-au întâlnit în ședință de lucru în ziua de joi, 25.02.2021, orele 17-19, la parohia „Sf. Gheorghe ” din Câmpulung Moldovenesc.

Programul întâlnirii a început la ora 17 cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ocrotitorul parohiei gazdă.

In mijlocul preoților care fac parte din acest cerc pastoral, s-a aflat și părintele protopop Goraș Aurel.

După Acatist a urmat susținerea referatului, de către părintele paroh, Costineanu Mihai, care a abordat tema intitulată „Împlinirea/formarea preotului astăzi”. Din referat notăm faptul că preoția este o misiune și slujire sfântă, care începe în cer, potrivit cuvintelor Mântuitorului: „nu voi m-ați ales pe Mine, ci Eu pe voi” și se prelungește pe pământ, în Biserică, preoții fiind slujitorii care oferă și împărtășesc credincioșilor jertfa Mântuitorului pentru mântuire. De asemenea, preoții sunt rugători și mijlocitori, dar și învățători sau cei care transmit adevărurile de credință, învățăturile evanghelice, cuvântul necesar oamenilor, întrucât „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4, 4). Pentru a îndeplini slujirea aceasta învățătorească, predicarea Evangheliei, este necesar studiul permenent și mai ales aprofundarea și experimentarea în viața personală a Cuvântului Lui Dumnezeu. In prezent, preotul este „contabilul parohiei sale, devine constructor și arhitect, este dirijor de cor, responsabil cu activitatea filantropică și organizator al unor activități demarate de diverse instituții, reprezintă parohia în relația cu autoritățile, este administratorul cimitirului, caută finanțare pentru proiectele pe care dorește să le realizeze și multe altele”.

După susținerea referatului au urmat discuții în care preoții prezenți au abordat diferite probleme de natură pastorală.

Tot în cadrul întâlnirii, coordonatorul cercului pastoral, pr. dr. Macar Ilie, a propus un program pentru următoarele întâlniri, pe baza tematicii recomandate de către Sectorul de Misiune.

In final, părintele protopop a felicitat pe părintele referent pentru tema tratată și a menționat că preoția rămâne o slujire sfântă, frumoasă dar plină de responsabilitate.

 

Cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”

Preoții din cercul pastoral „Sf. Ierarh Spiridon” s-au întâlni în ședință de lucru în data de 26.02.2021, la parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – Breaza I.

Programul întâlnirii a început la ora 13, cu săvârșirea slujbei Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail Și Gavril.

După momentul liturgic, gazda întâlnirii, Pr. Paroh Dominte Dorin, a susținut conferința intitulată „Învățătura despre Sfânta Treime în literatura patristică a secolului IV”.

Intrucât Biserica a fost marcată în secolul IV de dispute ariene și pnevmatomahe, Sfinții Părinți din această perioadă au luat atitudine, apărând dreapta credință, atât în mod individual, cât și întruniți în Sinoade ecumenice: Niceea (325) și Constantinopol (381).

Cei mai importanți dintre Sfinții Părinți care au marcat acest secol prin fervoarea cu care au apărat dreapta credință și au precizat dogma fundamentală despre Sfânta Treime, au fost: Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Grigorie al Nyssei, Didim cel Orb și Sfântul Ambrozie al Mediolanului. Invățătura susținută de aceștia, în mod concentrat, se regăsește în Simbolul de credință sau în Crez, unde se mărturisește că Fiul este „deoființă cu Tatăl, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat”, și „Duhul Sfânt purcede de la Tatăl”.

După susținerea conferinței, părintele misionar protopopesc Balabașciuc Petru, a invitat preoții prezenți să ia cuvântul. Ca o concluzie a discuțiilor care au urmat, precizăm următoarele: Dumnezeu Treime este Dumnezeu Adevărat, singurul Dumnezeu, de aceea și Sfinții Părinți au apărat această învățătură cu toată puterea și priceperea lor, dedicându-și viața și fiind oricând gata să moară pentru credință, fiind conștienți că de învățătura dreaptă depinde mântuirea lor și a credincioșilor. Sfânta Treime este trăire, toate se fac în Biserică în Numele Sfintei Treimi, de la Care vine toată sfințenia și binecuvântarea.

In final, coordonatorul cercului pastoral, pr. Horga Alexandru, a felicitat gazda pentru calitatea conferinței susținute și a mulțumit tuturor pentru prezență și implicarea în discuții, din care cu toții avem de învățat.   

 

Cercul Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

În data de 26.02.2021, în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Moldoviţa, a avut loc întâlnirea cercului pastoral zonal, aflat sub patronajul Sfântului Cuvios Vasile de la Moldoviţa.

Activitatea cercului a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoții membri, în prezenţa credincioşilor, a Tainei Sfântului Maslu, începând cu ora 16.00.

La finalul slujbei, părintele protopop Goraș Aurel, a ținut un  cuvânt de învățătură despre Taina Sfântului Maslu. Totodată, a explicat și rolul întrunirii preoților dintr-o anumită zonă într-un cerc pastoral, pentru sfătuire și schimb de experiență misionară și duhovnicească.  

Ulterior, după miruirea credincioşilor, părintele paroh Goraș Adrian-Daniel a prezentat referatul intitulat  „Sfârşit creştinesc versus eutanasie”.

In referatul pregătit,  părintele a reliefat înţelegerea morţii din perspective patristice, liturgice şi bioetice, a descris problema eutanasiei, făcând o prezentare istorică și juridică a fenomenului și redând o listă cu țările în care practicile de eutanasiere sunt legalizate. Între cauzele care au dus la apariția acestei problem în prezent, este menționată și pierderea înțelegerii adevăratei valori a persoanei umane și tratarea ei ca pe un obiect, într-o perspectivă materialistă exagerată, care-l ignoră pe Dumnezeu, Dătătorul de viață și Creatorul omului.

Din referat aflăm că venirea şi plecarea noastră pe acest pământ este lucrarea a lui Dumnezeu Care, prin pronia divină dă sens şi importanţă vieţii noastre. Viaţa omului este dar divin unic, irepetabil, incomensurabil ca valoare. Certitudinea că viaţa noastră vine de la Dumnezeu poartă, în sine, garanţia că ea este bună.

Formula liturgică exprimată repetat în toată lumea creştin ortodoxă afirmă chintesenţa sensului trăirii în spaţiul acesta pământesc: ,,Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, să cerem”.       Această formulă de cerere rugătoareși stăruitoare vine ca principal stăvilar actului eutanasiei pe care societatea postmodernă vrea să-l impună la nivel de lege, căci în mod firesc nu poţi socoti uciderea ca fapt acceptabil, decât dacă te subscrii principiilor demonice pentru care răul îmbracă mereu haina binelui.

Din perspectiva creștină nu modul, nici vârsta la care murim sunt capitale, ci starea din momentul plecării. Modul viețuirii noastre raportat la Hristos –în sau depărtați de El –face diferența înveșnicirii luminoase ori întunecate.

Creştinismul a întărit mereu necesitatea respectării poruncii a 6 a din Decalog: ,,Să nu ucizi! (Exod 20,13). Chiar aflată în suferinţă, persoana umană poartă în sine pecetea chipului lui Dumnezeu şi de aceea valoarea ei este nezdruncinabilă. În sens duhovnicesc, suferinţa este fie consecinţa propriilor păcate, fie o realitate îngăduită de Dumnezeu spre sfinţire şi îndreptare a neamului propriu, pe lângă cea direct personală. Iar Sfântul Apostol Pavel punctează magistral în acest sens când zice în Epistola sa către Romani ,, Suferinţa aduce răbdare şi răbdarea încercare, iar încercarea nădejde” (Romani 5, 3-4).

După susținerea referatului, au urmat dezbateri în jurul temei prezentate, despre abordarea pastorală și pregătirea credincioșilor pentru momentul trecerii din această lume.

 

A consemnat diaconul Norocel Bogdan