Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – aprilie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc

 

În data de 11.04.2022, la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie”, a Parohiei Mestecăniș, începând cu ora 16, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral Nr. 1,  „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie.

Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul sfântului locaș. Apoi, după rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preotul Lehaci Vasile Cristian, a susținut referatul intitulat „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”, din care cităm: „Ca să fie primită rugăciunea înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută în numele Domnului Iisus Hristos, adică să cerem ce vrea și El: „Adevărat, adevărat grăiesc vouă: orice veți cere de la Tatăl întru numele Meu vă va da vouă” (Ioan 16, 23). Când rostim rugăciunea Tatăl nostru, înseamnă că ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Trebuie să ne rugăm cu mintea întreagă și cu evlavie. Cum putem pretinde să ia aminte Dumnezeu la rugăciunea noastră dacă noi nu luăm aminte la rugăciune? De aceea rugăciunea trebuie să fie făcută cu evlavie și cere să aibă o perioadă de pregătire. „Mai înainte de a făgădui, pregătește-te și nu fi ca omul ce ispitește pe Dumnezeu” (Înț. Isus Sirah 18, 23)”.

„Preotul este un slujitor prin excelență, el trebuie să dea prioritate grijii față de ceilalți. Faptul că el trebuie să se roage pentru toți, arată că el trebuie să pună în rugăciunea pentru fiecare simțirea pe care o pune fiecare în rugăciune pentru sine. El trebuie să vibreze pentru durerile, pentru problemele și grijile tuturor credincioșilor. Preotul se cuvine să fie credincios, având mereu gândul la Dumnezeu și răspunderea lui în fața lui Dumnezeu pentru credincioși. Sufletele încredințate lui luptă în calea vieții cu tot felul de greutaăți și de ispite; preotul este “un Moise” care se roagă pe munte. Dacă iși ține brațele sufletului ridicate spre cer în rugăciune, credincioșii lui înving în lupta lor grea. Dacă le lasă să cadă dintr-o moleșeală, pe care n-o explică excesul muncii, căci el este destinat mai ales muncii spirituale a rugăciunii și a învățăturii, își trădează credincioșii în luptă și aceștia vor fi înfrânți.

Comunitatea creștină are însă ca temelie, dar și liant, elementul numit comuniune, unde rugăciunea ocupă un loc central. Preotul este învățător, dar și practicant al rugăciunii, prin intermediul acesteia justificându-și prezența și menirea. Rugăciunile lui sunt împletite cu ale poporului, deși fiecare are o altă pozitie în ele. Este un fel de dialog continuu între preot și credincioși, spre a chema împreună prin rugăciunile lor îmbinate, pe Dumnezeu. Pleacă de la unul pentru toți, către Unul care are dragoste față de toți, luminându-l pe primul ca acesta să-I încălzească apoi pe cei dați în grijă.

Dacă rugăciunea este manifestarea cea mai puternică a credinței, iar fără credința nu se poate pune cineva în legătura cu Dumnezeu, credinciosul trebuie să se asocieze cu rugăciunea credinței lui la rugăciunea credinței preotului, ca prin rugăciunea preotului și prin actele lui să lucreze Dumnezeu asupra credincioșilor”.

După susținerea lucrării, au urmat discuții pe marginea temei, preoții prezenți, la îndemnul părintelui coordonator, luând cuvântul.

La finalul întâlnirii, preotul Macar Ilie a mulțumit și l-a felicitat pe preotul paroh pentru referatul pregătit în mod temeinic, în care a tratat elementele esențiale dar a oferit și subiecte de reflecție pentru lucrarea pastoral-misionară, dar și o împrospătare a cunoștințelor.

Întâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români” – Valea Bistriței.

 

În data de 12.04.2022, începând cu ora 18, la Parohia „Sf. Ier. Nicolae” Cojoci, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral Nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței, coordonat de părintele Ungurean Radu, preot paroh la Parohia Crucea.

Cu acest prilej s-a săvârșit slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, în prezența credincioșilor. Din soborul de slujitori au făcut parte și doi părinți ieromonahi, de la Mănăstirea Rarău.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preot Scheuleac Nicolae, a dat citire referatului pregătit pentru acest moment, intitulat „Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia”, din care notăm următoarele idei: Nu se poate concepe o trăire duhovnicească deplină a preotului fără o pravilă de rugăciune zilnică. Fiecare preot ar trebui să aibă un duhovnic, și cu sfatul și binecuvântarea duhovnicului, el trebuie să-și stabilească un program de rugăciune zilnică. Această sfătuire trebuie să țină cont de gradul de libertate și de alegere personală a celui care a întrebat. La săvârșirea unui canon de rugăciune ținem cont de trei principii: cantitatea, perseverența și calitatea. „Să nu ne însușim de la început canoane mari. Să fie astfel încât să-l putem îndeplini toată viața. canonul corect menține preotul într-o stare bună de spirit, dar în același timp, se păstrează bucuria inimii și dorința de rugăciune. Rodul unei rugăciuni corespunzătoare este smerenia adâncă și pacea inimii. O pravilă care corespunde puterilor noastre ține treaz în noi duhul rugăciunii. Fiindcă scopul este acela de a ține mintea toată ziua la rugăciune”. „Statornicia este importantă în practicarea unui canon de rugăciune. Dacă un canon nu are o practică regulată, atunci acesta încetează să mai fie o pravilă. Va fi un fel de hobby spiritual de week-end, când iei o carte de rugăciuni pentru că nu ai ce face zicând: ei bine, ia să citesc ceva… Indiferent de starea de sănătate sau de dispoziție, se cuvine să ne rugăm. și se întâmplă și minuni – poți începe canonul plictisit, obosit, iar la final ieși vesel și puternic, renăscut din interior. Pentru că rugăciunea dă putere sufletului”.

După susținerea referatului, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, vorbind despre rugăciune ca hrană a sufletului, despre respectarea unui minim de pravilă zilnică și despre datoria enoriașilor de a se ruga pentru preotul lor.

La final, coordonatorul cercului zonal, preot Ungurean Radu, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut dar și pe credincioși pentru prezența lor în biserică, la rugăciune. A subliniat faptul că este o binecuvântare atunci când mănăstirea coboară în lume, iar pentru aceasta a mulțumit părinților ieromonahi împreună slujitori. Referindu-se la tema întâlnirii, a precizat că pentru rugăciune este loc de mai bine și de mai mult; să nu-L punem pe Dumnezeu pe ultimul loc, pentru că la urmă vine moleșeala și somnul și există riscul ca rugăciunea să rămână neîmplinită.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 27.04.2022, începând cu ora 17, la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie”, a Parohiei Ostra. Programul a debutat prin săvârșirea slujbei Acatistului Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, sub protia părintelui arhimandrit doctor Ștefan Gușă.

Intâlnirea a continuat cu susținerea referatului pregătit de către părintele Calenciuc I. Constantin, preot coslujitor la parohia gazdă, referat intitulat „Elemente deviante și pseudo tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”. Lucrarea a cuprins, în prima parte,  o expunere despre cultul creștin ortodox în general, în care autorul a precizat că „respectarea regulilor tipiconale rânduite de Biserică și îndeplinirea exactă și conștiincioasă a serviciului liturgic este un mijloc viabil de păstrare omogenă a formelor și rânduielilor de cult și totodată o modalitate de apărare și păstrare autentică a doctrinei Ortodoxe. Tipicul de slujbă trebuie respectat pentru că acesta este rezultatul sau fructul matur și verificat al unei îndelungate practici și experiențe a Bisericii, iar nu al unei singure persoane”. In a doua parte a lucrării, cea mai consistentă, părintele referent a oferit o listă a abaterilor, deviaților și falselor tradiții care au apărut sau pot fi întâlnite în anumite zone, în ceea ce privește  rânduielile liturgice din diverse momente din viața oamenilor. Acestea provin din necunoașterea tipicului sau reprezintă improvizații personale ori continuarea unor tradiții locale, intrate în obișnuință, dar fără legătură cu Sfânta Tradiție a Bisericii.

Alt subiect prezentat a fost cel legat de falsul misticism. „Dacă în evlavia sănătoasă atenția omului este centrată pe relația lui de iubire cu Dumnezeu și cu semenii, pe prețuirea celuilalt prin prețuirea de sine, în falsul misticism în centru nu mai este loc nici pentru Dumnezeu, nici pentru semeni, deoarece totul este ocupat de propria persoană închisă în sine și în propriile interese pământești, suficientă sieși, separată de semeni prin mândrie”. De aceea, „elementele deviante sunt respinse de Biserică, pentru că acestea reprezintă o primejdie reală, nu numai pentru unitatea și uniformitatea cultului și și pentru ființa religiei ortodoxe însăși”.

In continuare, la invitația părintelui coordonator, preot Ianovici Gheorghe, toți cei prezenți au luat cuvântul. Din dezbaterile și exemplificările preoților din cercul pastoral zonal, sintetizăm următoarele idei: din fericire, se constată dispariția unor practici populare greșite, care erau mai răspândite și respectate în trecut, totuși sunt și oameni care nu apelează la rugăciunile Bisericii și sunt mai mult interesați de alte practici, care să le împlinească dorințele în mod automat. Totuși, catehizarea în parohii dă roade, dacă enoriașilor li se vorbește la timpul oportun și cu tactul necesar. Anumite practici s-au păstrat pentru că pe oameni îi întăresc în credință.

La final, preotul misionar Șuiu Alexandru Iulian, l-a felicitat pe părintele Calenciuc Constantin, apreciind lucrarea susținută ca fiind sistematic alcătuită, cu rolul de a actualiza cunoștințele și punând la îndemână teme de reflecție. De asemenea, a adus în atenția preoților prezenți pericolele moderne care însoțesc practica rugăciunii, cum ar fi înlocuirea rugăciunilor din biserică și acasă cu vizionarea slujbelor la televizor sau internet, concepția greșită că distribuirea unor imagini sau mesaje cu tematică religioasă pe rețelele de socializare poate atrage ajutorul lui Dumnezeu în mod automat, etc.

Intâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului specific perioadei liturgice, dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

 

Cercul pastoral Nr. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”, Vatra Dornei

 

În data de 12.04.2022, la parohia „Sf. Ioachim și Ana”, Roșu, Vatra Dornei, a avut loc întâlnirea cercului pastoral-misionar „Mărturisitorii dreptei credințe”, coordonat de către preot doctor Valică Mihai.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după care a  urmat susținerea referatului intitulat „Practici liturgice deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale și comunitare”, pregătit de către părintele paroh, preot Latiș Doru Petrică. Din referat notăm următoarele: „Prin credința lucrătoare în iubire (Galateni 5. 6), omul îl întâlnește pe Dumnezeu, Cel ce este mai presus de toate, se unește iubitor și înțelegător cu El, se face el însuși templu sfințit al lui Dumnezeu. Credulitatea însă, ca o acceptare simplă, fără discernământ și fără rezerve a unor învățături, este o atitudine nefirească și păguboasă a omului leneș în cele ale vieții religioase și morale. Acesta nu-și folosește  trezvia și rațiunea în posibilitățile lor firești, ci și le adoarme printr-o nepunere a lor în lucrare și, prin aceasta, el decade din punct de vedere duhovnicesc spre forme inferioare de trăire religioasă, devenind o țintă foarte ușor de atins de cei ce nu doresc mântuirea oamenilor”.

„Ca o consecință firească a secularizării globale, tot mai mulți oameni se complac într-o stare căldicică, fără nici o angajare susținută în viața morală și rațională. E mult mai comod să împlinești formal și exterior niște rituri de cult decât să te străduiești să înțelegi și să trăiești curat credința ortodoxă. De aceea, foarte mulți impostori, mânați de rea-credință, propun astăzi o serie de rețete sigure, care în mod automat îl pun pe omul credul într-o bună relație cu Dumnezeu sau îi rezolvă imediat toate problemele”.

„Viața religioasă a creștinului ortodox, preot sau credincios, trebuie să fie centrată pe Sfânta Liturghie, nu pe dezlegări sau rânduieli mai mult sau mai puțin improvizate. Cei care declară: eu cred în Dumnezeu dar nu merg la biserică, nu merg la slujbă, nu cred în popi, sunt departe de credință, de Dumnezeu și de semeni. Această situare a lor în afara Bisericii și a Liturghiei le demască mândria și egoismul personal”

A urmat o dezbatere, moderată de părintele coordonator al cercului zonal, iar discuțiile s-au referit la abordarea unor chestiuni practice, întâlnite în pastorație, sau prezente în cadrul vieții religioase din țară în această perioadă.

Credincioșii prezenți s-au bucurat de binecuvântarea adusă de împreuna rugăciune dar și de transmiterea unor cunoștințe prin intermediul referatului precum și de asistarea la dezbateri cu caracter misionar-pastoral, care au constituit un moment catehetic bine venit.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

            În data de 15.04.2022, în biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Coșna, s-a desfășurat întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral Nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, gazdă fiind părintele paroh Dănilă Claudiu.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Slujbei Aghiezmei și a Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. Din soborul de slujitori a făcut parte și părintele protosinghel Filotei Tifiniuc, starețul mănăstirii Podu Coșnei.

După săvârșirea  rânduielilor liturgice, părintele paroh Dănilă Claudiu a dat citire referatului intitulat „Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale/comunitare”, din care cităm: „Într-o lume cuprinsă de grabă, de neliniște și frământări, pandemie, conflicte, captivată de tehnologie, mai poate îndeplini oare creștinul o rânduială de rugăciune? Mai găsește omul de astăzi timp necesar pentru plecarea genunchilor înaintea lui Dumnezeu? Mai vorbim cu Dumnezeu?”

În ceea ce privește rugăciunea, „cunoașterea Tradiției ortodoxe autentice, ferește pe orice credincios de excese, de exagerări și de erori, în calea mântuirii personale și comunitare prin Biserică. În general, noile experiențe religioase reprezintă un adaos păgubos la tradiția creștin-ortodoxă, uneori sfidând chiar bunul simț elementar și prin aceasta discreditând Ortodoxia însăși.

De aceea, se cuvine a cunoaște și a combate practicile deviante, demonstrându-le iraționalitatea de principiu și inutilitatea lor într-o viață duhovnicească echilibrată”. „Orice inovație, orice abatere de la Sfânta Scriptură și de la Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe, orice falsă tradiție și orice libertate care iese din cadrul cumințeniei Ortodoxiei, este limpede străină de Duhul Adevărului și deci nu duce la Adevăr, nu duce la mântuire. Mai mici sau mai mari, mai autohtone sau mai exotice, mai restrânse sau mai răspândite, formele eronate de evlavie, înainte de a se încetățeni, trebuie evitate și eliminate fără rezerve. Modelul suprem în privința rugăciunii ni-l dă Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne-a adresat și îndemnul: Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită (matei 26, 41).”

În continuare, părintele misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, a vorbit credincioșilor despre faptul că anul 2022 a fost declarat de Sfântul Sinod drept an omagial al rugăciunii. În cuvântul său de învățătură a atras atenția celor prezenți despre anumite pericole recente, mai moderne, care afectează viața și practica de rugăciune, cum ar fi înlocuirea rugăciunilor din biserică și acasă cu vizionarea slujbelor la televizor sau internet, concepția greșită că distribuirea unor imagini sau mesaje cu tematică religioasă pe rețelele de socializare poate atrage ajutorul lui Dumnezeu în mod automat, etc. Rugăciunea este un dar al Duhului Sfânt dar și o stăruință, o lucrare și o virtute a omului care vorbește astfel cu Dumnezeu.

La final, a felicitat pe părintele paroh pentru tema prezentată, a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor veniți în număr foarte mare la acest moment de împreună rugăciune.

 

CERCUL PASTORAL  NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Parohia „Sfânta Maria” din satul Gura Haitii, comuna Șaru Dornei, a fost gazda întâlnirii preoților care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ap. Andrei”, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu, preot paroh la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”, Panaci.

Astfel, în dimineața zilei de joi, 07.04.2022, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit Liturghia Darurilor Înaintesfințite.

După momentul de rugăciune, părintele paroh Țarcă Valentin, gazda întâlnirii, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru dragostea cu care au venit la biserica din localitatea Gura Haitii pentru a sluji împreună și a se împărtăși cu Sfintele și Dumnezeieștile Taine.

Au urmat discuții cu referire la aspecte liturgice și tipiconale. In mijlocul celor prezenți s-a aflat și PC preot Petrovici Iorgu, care a împărtășit din vasta sa experință pastorală și personală. La final, preoții prezenți au vizitat noua biserică parohială, împodobită cu o deosebită pictură în frescă. Acesta a fost un bun prilej de a felicita pe cei doi preoți slujitori în această comunitate parohială, pentru frumoasa biserică ctitorită, preotul Petrovici Iorgu, inițiatorul proiectului și preotul Țarcă Valentin, actualul paroh.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Duminică după-amiază, în data de 10.04.2022, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor  Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru, parohul Parohiei Vatra Moldoviței.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu, în biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a Parohiei Argel, comuna Moldovița, începând cu ora 17.

Săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște a fost urmată de rostirea unui ziditor cuvânt de învățătură, de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a vorbit despre Taina Sfântului Maslu, în care cerem lui Dumnezeu ajutor și vindecare de boli și suferințe, trupești și sufletești.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele paroh, preot Balabașciuc Ovidiu, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Rugăciunea în Sfânta Scriptură și Filocalie”. În cuprinsul lucrării s-a referit la rugăciune în expunerea scripturistică, unde „regăsim rugăciunea care este adusă pentru iertarea păcatelor, de izbăvire, de vindecare ș.a. Numeroase rugăciuni sunt exprimate poetic, precum cele din Psalmi. Sunt multe rugăciuni de cerere care încep prin invocarea lui Dumnezeu și continuă cu conținutul cererii propriu-zise. Spre exemplu, rugăciunea judecătorului Samson: „Doamne, Dumnezeule, adu-Ți aminte de mine și întărește-mă încă o dată…” (Judecători 16, 28). Set, fiul Protopărinților Adam și Eva, este menționat în prima carte a Sfintei Scripturi, Facerea, ca fiind cel în timpul căruia „au început oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu” (Facerea 4, 26). De aici înțelegem că odată cu Set oamenii au început să se roage chemând numele Domnului Dumnezeu. Această rugăciune străbate toate cărțile Sfintei Scripturi. Ea este un izvor pentru toate modurile de rugăciune pe care le găsim în Biblie”.

În a doua parte a referatului, s-au expus câteva principia filocalice în ceea ce privește rugăciunea. Astfel, „Ținta sau scopul deplin al vietți este, potrivit spiritualității ortodoxe, desăvârșirea sau unirea cu Dumnezeu, trăita ca o „pătimire a îndumnezeirii” iar la aceasta, omul nu ajunge decât în urma unei susținute lucrări ascetice, curățitoare și desăvârșită și prin rugăciunea de după rugăciune.

Viața fără rugăciune este ca trupul fără suflet. Viața sufletului lipsit de rugăciune iși pierde adevăratul ei sens și adevărata ei finalitate. Lipsirea sufletului de rugăciune este „mai amară decat orice moarte”. Nimic nu echivalează, în plan duhovnicesc, cu lucrarea rugăciunii”.

Expunerea a fost urmată de intervenția tuturor participanților, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii. Pentru rugăciune, ca pentru orice virtute, se cere stăruință. Rezultatele nu vin automat, Mântuitorul Însuși s-a rugat cu lacrimi de sânge.

La final, părintele protopop l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul pregătit Referindu-se la tematica întâlnirii, a precizat faptul că noțiunile sunt înalte și riscăm să teoretizăm, dar Sfinții Părinți ai Bisericii au trăit, au experimentat rugăciunea, au parcurs treptele rugăciunii în viața lor. Se întâmplă de multe ori faptul că nu ne rugăm, ci doar ne facem obligația profesională la slujbe. Până la rugăciune este cale lungă. Uneori nu avem timp, alergăm prea mult și suntem antrenați în cele administrativ-gospodărești, sufocați de hârtii și griji exterioare.

Totuși, ascultând și primind învățăturile Sfinților, care au fost oameni ai rugăciunii, nădăjduim să învățăm și noi a ne ruga, pentru ca Duhul Sfânt să sălășluiască și în sufletele noastre.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

În data de 15.04.2022, la biserica Parohiei Izvoarele Sucevei I, a avut loc întâlnirea lunară a preoților din cadrul cercului pastoral aflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon, și coordonat de părintele Horga Alexandru.

De dimineață, părintele paroh, preot Ardelean Valentin Petru, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite, la slujbă participând foarte mulți credincioși, dintre care majoritatea s-au împărtășit cu Sfintele Taine. În continuare, începând cu ora 12, soborul de preoți care formează cercul pastoral zonal, a săvârșit Taina Sfântului Maslu, după care, părintele coordonator a adresat un scurt cuvânt de învățătură, despre faptul că anul 2022 a fost declarat an omagial al rugăciunii. Totodată, a precizat faptul că părintele care îi păstorește va expune un material despre rugăciune.

În continuare, părintele paroh, preot Ardelean Valentin Petru, a dat susținut referatului intitulat „Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale și comunitare”. Din cuprins cităm următoarele: „Rugăciunea este diversă și se manifestă în diferite moduri: lăuntrică, publică, rostită, cântată, încadrată în cultul liturgic sau în ritmul zilei. De fapt, viața noastră este o continuă rugăciune, la care participăm personal sau obștesc. O savurăm, o trecem prin inimă, rațiune și simțire, o exprimăm solemn la Sfintele Slujbe din cadrul cultului nostru, o citim sub toate formele ei din cărțile de rugăciune; știm că toate sunt bune și de folos dar… parcă am vrea ceva în plus… ceva spectaculos! Așa se ajunge la elemente deviante sau adaosuri personale, înfrumusețări, invenții, exagerări și chiar binecuvântări pentru o altfel de rugăciune. Așa apar pseudo-tradiții, trunchiate sau inovative”. Însă creștinul ortodox autentic se regăsește în cele două izvoare ale revelației divine: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Ambele sunt necesare și imperative pentru mântuirea sufletelor. Din păcate, apar sau se întâlnesc și unele derapaje, iar cauza lor „trebuie căutată nu doar în afară, ci și înăuntru. Un amvon care tace din delăsarea preotului sau un preot care predică altceva decât trebuie, un preot care ocolește problemele esențiale ale parohiei, un monah care umblă pe drumuri și nu se roagă permanent în mănăstire, un credincios care nu-și iubește semenii, toți aceștia prejudiciază grav activitatea misionară a Bisericii. Ascultarea și dialogul sunt esențiale!”.

La final, după miruirea credincioșilor, preoții din cercul pastoral au dezbătut tema întâlnirii, prin luări de  cuvânt iar preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut și modul de prezentare a temei, în care a prezentat situații concrete, practice și prezente în cadrul pastorației și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și implicarea în discuții.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan