Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” Părhăuți – mănăstire cu obște de călugări

Astăzi, 26 ianuarie 2022, în Ședința Permanenței Consiliului Eparhial Suceava, în baza temeiului nr. 375/2022, s-a aprobat înființarea Mănăstirii „Duminica Tuturor Sfinților” Părhăuți, comuna Todirești, ca mănăstire de călugări, în cadrul Protopopiatului Suceava I.

”Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Părhăuți a fost ctitorită în anul 1522 de către marele logofăt Gavriil Trotușan în satul Părhăuți din comuna suceveană Todirești, pe locul unei alte biserici, mai vechi.

Pisania este următoarea: „† Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, robul lui Dumnezeu pan Gavriil Trotușan logofăt a zidit această biserică în numele Tuturor Sfinților care au strălucit în toată lumea, pentru mântuirea sa și a soției sale Ana, în zilele evlaviosului și de Hristos iubitorului Io Ștefan Voievod, Domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, la anul 7030 luna iunie 15”.

De la biserica anterioară se păstrează trei pietre de mormânt, din anii 1494, 1506 și 1521.

Ctitorul ei a fost un important demnitar de la începutul veacului al XVI-lea, cu funcții în Sfatul domnesc vreme de 40 ani, sub cinci domnitori, fiind mare vistiernic și apoi mare logofăt.

Arhitectural, biserica nu are abside laterale, ci doar absida altarului, și nu are turle. Intrarea se face prin pridvorul deschis cu doua arcade; peste acestea se află clopotnița, și ea deschisă prin doua arcade.

Pictura bisericii este cea originală, realizată în jurul anului 1530. Ca particularități are prezența desfășurată a scenelor din viața Sfântului Nicolae în bolta pridvorului, faptul că în tabloul votiv ctitorul nu apare cu biserica în mână, ci îngenuncheat în fața Mântuitorului Iisus Hristos, având ca mijlocitori pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul, și prezența scenei Pieta la Proscomidiar.

În secolele XIX și XX, biserica a fost studiată și apreciată de istorici, istorici de artă, oameni de cultură precum preotul Simion Florea Marian, Nicolae Iorga, Nicolae Grămadă, Leca Morariu, Petru Comarnescu, Virgil Vătășianu, Vasile Drăguț ș.a.

Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Părhăuți a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015, la numărul 313, având codul de clasificare SV-II-m-A-05580.

La 500 de ani de la sfințirea acestui locaș, prezența unei obști monahale va însemna o mai bună conservare a patrimoniului cultural și spiritual de aici și o mai bună punere în valoare a bisericii din punct de vedere al formării culturale și duhovnicești  a pelerinilor și turiștilor care o vor vizita.”

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Sursă foto: wikipedia.ro