Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna decembrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 14. 12. 2021, la Parohia „Sfânta Înviere” din orașul Suceava păstorită de către părintele Irimia Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de către părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Mitropolitul Visarion Puiu. Damnatio sau Restauratio?” de către P.C. Pr. Irimia Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Arhiereul Visarion fiind singurul membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din exil, s-a simţit răspunzător de soarta preoţilor şi a românilor ortodocşi stabiliţi în afara zonei sovietice. De aceea el a purces la organizarea românilor din străinătate după planuri concrete, fiind întemeietorul şi conducător spiritual al primei Episcopii Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală. A condus această eparhie până în iunie 1958, când la o vârstă înaintată şi datorită unor intrigi, de care cercurile politice comuniste se pare că n-au fost străine, s-a retras din scaun.”

În urma discuțiilor în plen, s-au subliniat următoarele aspecte:

 1. Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu se înscrie între personalităţile de excepţie pe care le-a dat pământul românesc de aceea se recomanda valorificarea operei și a activității sale;
 2. Curajul mărturisirii adevărului.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Irimia Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

În data de 16. 12. 2021, la Parohia ,,Sfântul Gheorghe” – Burdujeni, din orașul Suceava păstorită de către părintele Băițan-Turenschi Cristian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Traficul de ființe umane”, de către P.C. Pr. Danalache Augustin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Traficul de ființe umane este o formă concretă de sclavagism în mileniul III și constituie un indiciu clar al descreștinării lumii noastre. Biserica trebuie să ia atitudine față de asfel de fenomene care evidențiază gradul de abandonare a priincipiilor creștine și de neglijare a învățăturii propuse de ea umanității. Acest fenomen duce la dezumanizare și la transformarea omului într-un simplu instrument de producere a banilor și a plăcerii. Traficul de ființe umane trebuie privit în ansamblu ca fenomen cu multiple conotații: religios-morale, economice, de încălcare a drepturilor omului, periclitarea sănătății fizice, psihico-mentale și psiho-emoționaleˮ.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Implicarea Bisericii, prin preoți și profesorii de religie, în prevenirea și combaterea traficului de persoane este cu atât mai importantă cu cât procentul victimelor de vârstă școlară (13-19 ani) este cu mult peste jumătate din totalul victimelor;
 2. Preotul să fie un bun duhovnic și în același timp și un bun psiholog;
 3. Abordarea din punct de vedere religios a fenomenului traficului de ființe umane; conştientizarea tinerilor privind adevăratele valori după care trebuie să-și orienteze viața; identificarea unor modalități de implicare a tinerilor în prevenirea şi combaterea acestui fenomen;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Băițan-Turenschi Cristian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 20. 12. 2021, la parohia Mitocul Dragomirnei I, comuna Dragomirna, păstorită de către părintele Ieremie Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 3, aşezat sub patronajul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema Vizitele pastorale cu prilejul Sfintelor sărbători de iarnă”, de către P.C. Pr. Ieremie Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Este foarte important momentul intrării preotului în casa credinciosului. Acesta are o semnificație deosebită, iar în acest sens un tropar din rânduiala sfințirii casei spune în felul următor:

<<Precum casei lui Zaheu s-a făcut mântuire Hristoase cu intrarea Ta, așa și acum cu intrarea sfințiților tăi slujitori (preoți) și cu aceștia a Sfinților Tăi Îngeri, dă pacea ta casei acesteia și cu milostivire o binecuvintează, luminând și mântuind pe cei ce vor locui într-însa>>.

O dată cu intrarea preotului în casa credinciosului, intră în această casă și Sfinții Îngeri. Casa primește binecuvântarea, pacea și Harul lui Hristos care ajută credincioșilor la mântuire. Când primește credinciosul pe preot cu icoana Crăciunului, se spune că primește Crăciunul și bucuria Crăciunului în casa sa”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Vizitarea credincioșilor de către preot trebuie înțeleasă ca un act liturgic, dar și ca un bun mod de cunoaștere a credincioșilor din parohie, cu bucuriile sau necazurile lor, iar, dupa caz, ajutorarea lor;
 2. Vizitele pastorale sunt o ocazie pentru preot pentru a face si o scurtă catehizare (lecție sau învățătură religioasă) în adevărurile de credință și morală ale credinței noastre creștine.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Ieremie Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

În data de 09. 12. 2021, la Parohia Salcea, Comuna Salcea, păstorită de către părintele Budeanu Doru-Ionel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Slujirea în sobor”, de către P.C. Pr. Isache Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„La   catedralele   chiriarhale, în   mănăstiri,   la   bisericile   din   oraşe   cu   mai   mulţi   slujitori,  în  zilele  de  sărbătoare,   precum  şi  în  unele  ocazii  deosebite  din  viaţa bisericească (de exemplu: la cursurile de îndrumare a clerului, la sfinţiri de biserici, la hirotonii şi instalări de preoţi etc), Sfânta Liturghie se săvârşeşte de obicei în sobor, adică de mai mulţi sfinţiţi slujitori în acelaşi timp şi în jurul aceluiaşi sfânt altar. Protosul are mare răspundere şi însemnătate la slujbele oficiate în sobor, căci de el atârnă, în mare parte, buna reuşită, corectitudinea și frumuseţea unor astfel de slujbe. De aceea, la alegerea lui trebuie să se aibă în vedere calităţile lui de bun slujitor: voce şi talent muzical, prestanţă   fizică   şi   morală, cunoaşterea şi respectarea tipicului sau rânduielii slujbelor, evlavia şi pătrunderea cu care slujeşte, simţul şi capacitatea de a conduce şi a dirija etc.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Deplină colaborare și armonie în relația slujitor – protos;
 2. Sincronizare în mișcări (închinare, deplasări), simetrie și atenție la așezarea în momentele statice;
 3. Crearea unei unități perfecte, cu mișcări uniforme ca ale „unui singur om” conform îndemnului dintr-un ecfonis liturgic „cu o gură și cu o inimă”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Budeanu Doru-Ionel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
,,Sfântul Nectarie”

În data de 08. 12. 2021, la Parohia Stânca, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Aniței Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 5, aşezat sub patronajul „Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu temaVizitele pastorale cu prilejul sărbătorilor de iarnă- prilej de cunoaștere a credincioșilorde către P.C. Pr. Aniței Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sărbătorile Crăciunului și ale Bobotezei se înscriu în seria praznicelor împărătești de maximă importanță în Biserica Ortodoxă. Dincolo de dimensiunea liturgică prin intermediul căreia Biserica trăiește aceste două evenimente biblice, mântuitoare, există o mulțime de alte manifestări care preced sau conclud aceste sărbatori. O altă formă de vestire a celor două sărbători este și vizita pastorală a preotului pe la casele credincioșilor împreuna cu icoana praznicului, vestind în parohie, venirea Fiului Lui Dumnezeu în lume și a Botezului Său. Aceasta este este o datorie străveche pe care o poartă Biserica deoarece este un gest cu mandat apostolic. Biserica noastră face această vizită pastorală cu mai multe scopuri: în primul rând are un scop misionar, preotul trebuie să fie întotdeauna în familiile credincioșilor, al doilea este cel de vestire a Nașterii Fiului lui Dumnezeu și al Botezului Mântuitorului”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Vizitele pastorale, îndeosebi cele cu prilejul sărbătorilor de iarnă, sunt o modalitate directă și eficientă la dispoziția preotului pentru cunoașterea enoriașilor săi;
 2. Intensificarea vizitelor pastorale și în timpul anului bisericesc;
 3. Dezvoltarea armonioasă a relației preot – credincios cu prilejul vizitelor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Aniței Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 07. 12. 2021, la Parohia Costâna, păstorită de către părintele Medrihan Ionel-Daniel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 6, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul familiei preotului în viața parohiei” de către P.C. Pr. Medrihan Ionel-Daniel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Familia preotului, susținută printr-o atmosferă sacră în unitatea ei, este celula de bază a parohiei. Ea trebuie să confirme  prin faptă cuvântul, să întărească prin propriul exemplu ceea ce învață preotul, fiind nu numai factor de promovare a vieții religios-morale în parohie, dar și factor de coeziune social. Familia preotului are darul de a atrage în jurul ei pe ceilalți credincioși, determinându-i pe aceștia să lucreze pentru binele comun al comunității în care trăiesc, dar și pentru împlinirea scopului existențial pentru fiecare, și anume, dobândirea mântuirii”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Familia preotului să fie factor de păstrare și de promovare a dreptei credințe în parohie, să-l ajute pe preot în activitatea și misiunea sa;
 2. Întărirea instituției familiei preotului ortodox precum și diminuarea cazurilor care influențează în mod negativ viața și activitatea bisericească.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Medrihan Ionel-Daniel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

În data de 12. 11. 2021, la Parohia Bursuceni, păstorită de către părintele Cobzaru Andrei-Alin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral misionar nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântul Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea rugăciunii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Părintele spiritual și rolul lui în tămăduirea societății bolnave” de către P.C. Pr. Cobzaru Andrei-Alin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cadrele propovăduirii Evangheliei se schimbă de la o epocă la alta în raport cu destinatarii mesajului relevat. Societatea postmodernă de astăzi tinde să dizolve identitatea persoanei într-o mare masă de indivizi prin politici globale: individualism, consumism, secularism, ateism, migrație, etc. În aceste condiții, preotul de astăzi trebuie să conștientizeze toate aceste dificultăți, să înțeleagă cadrul nou al propovăduirii sale și să dezvolte strategii adecvate, bazate pe de o parte pe apărarea valorilor tradiționale ca repere fundamentale într-o lume debusolată, iar pe de altă parte pe valorificarea resurselor postmodernității în scopul articulării unor demersuri noi, ancorate în realitățile cotidiene”.

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Cosolidarea nucleului parohiei prin care să se evalueze rodirea duhovnicească și eficiența lucrării de întoarcere la Dumnezeu;
 2. Închegarea comunității în jurul Sfintei Euharistii și chemarea lor la schimbarea vieții în trăiri duhovnicești sfințitoare;
 3. Identificarea vizitelor pastorale și cultivarea constantă a metodei pastorale de a delega credincioși zeloși în formarea unei echipe de enoriași preocupați de viața duhovnicească;
 4. „Imunizarea” credincioșilor în fața ofertelor alternative de credință și „recuperarea” nepracticanților.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Cobzaru Andrei-Alin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc,
Nicşan Valentin