Binecuvântare arhierească la Mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în biserică” Rădăuți, cu prilejul hramului

Bucurie și liniște sufletească au primit astăzi în dar cei care au ales să petreacă timp în rugăciune la Mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Municipiul Rădăuți, cu prilejul Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor și al obștii monahale s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. În sunetul clopotelor, ierarhul a fost întâmpinat cu pâine și sare, dar și cu flori de către copii ai Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie”, îmbrăcați în costume populare.

În ziua hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor, arhim. Iustin Tănase, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, arhim. Nectarie Clinci, exarh zonal, arhid. Vasile Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, și pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

În cadrul slujbei, la momentul rânduit, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ștefan Marișca și întru ieromonah pe ierodiaconul Zaharia Ihnatiuc.

Alături de obștea monahală și de numeroșii credincioși, la eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, maici starețe de la mănăstiri ale eparhiei, precum și prieteni ai Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a citit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate.

În continuare, Părintele Arhiepiscop i-a oferit maicii starețe Ecaterina Lichi cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”, „pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

În cuvântul de învățătură rostit la final, ierarhul a subliniat faptul că praznicul acestei zile anticipează hramul închinat Nașterii Domnului și amintește de momentul intrării Maicii Domnului în templul din Ierusalim. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a prezentat date istorice cu privire la originea sărbătorii de astăzi, a vorbit despre întâia icoană a acestui moment deosebit și a prezentat imaginea templului în care Maica Domnului avea să cunoască tainele Scripturii de la o vârstă foarte fragedă.

„Ajunsă la templu – consemnează Fericitul Ieronim – Maria singură, fără oprire, a urcat cele 15 trepte care duceau spre ușa de intrare. Prin această urcare – învață Sfinții Părinți – ea a parcurs cele trei etape necesare: curățirea, iluminarea și unirea cu Dumnezeu, corespunzătoare celor trei încăperi ale templului: vestibulul, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și ajungând la treapta cea de sus, a stat acolo, întărind-o pe dânsa puterea lui Dumnezeu, căci încă mică fiind a început Domnul a arăta într-însa puterea Sa, ca astfel să înțeleagă cei din jurul ei cât de mare va fi și plină de dar când va ajunge la vârsta cea desăvârșită. Astfel a fost dusă la templul Domnului Fecioara Maria, rămânând aici până la vârsta de cincisprezece ani, în anturajul Arhanghelului Gavriil, care o hrănea și îi descifra tainele Scripturilor vechi, pregătind-o pentru înalta chemare rânduită de Dumnezeu. Intrarea Maicii Domnului în templu anticipează intrarea noastră în Biserică prin Sfintele Taine; și, de ce nu, definirea noastră ca persoane, chemate să fim în permanentă comuniune cu Dumnezeu. Prima reprezentare a acestei sărbători se păstrează într-o biserică rupestră din Capadocia, ale cărei fresce, începând din secolul al IX-lea, reflectă influența Constantinopolului fie prin conținutul lor, fie prin tehnică. Iubiți credincioși, sunt în țară multe biserici și mănăstiri, așezăminte sociale și medicale puse sub ocrotirea praznicelor Maicii Domnului. Multitudinea acestora arată, dincolo de evlavia vădită a ctitorilor față de Maica Domnului, apropierea Maicii Domnului de fiii Bisericii.”

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a apreciat activitatea părintelui Iustin Dragomir, ctitor al mănăstirii și al Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie” și a remarcat aportul pe care preacuvioșia l-a avut în vremea în care a fost stareț al Mănăstirii Bogdana.

„Am putea spune, fără să greșim, că Maica Domnului este, în ceea ce ne privește, principala persoană care face trafic de influență pe lângă tronul Preasfintei Treimi, fiind considerată făptura umană cea mai apropiată Persoanelor Preasfintei Treimi. Așa se și explică faptul că părintele stareț, părintele arhimandrit Iustin Dragomir, a pus atât biserica așezământului de copii, cât și biserica acestei mănăstiri sub ocrotirea Maicii Domnului. Desigur, cum era și firesc, așezământul, ctitoria de suflet a părintelui stareț, precum și paraclisul din incinta Mănăstirii Bogdana, lucrarea de debut ca stareț al acestei mănăstiri, au fost așezate de sfinția sa sub protecția Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți. Despre părintele stareț, părintele arhimandrit Iustin Dragomir, am numai cuvinte de apreciere pentru întreaga activitate a sfinției sale, împlinită cu responsabilitate pe parcursul celor patru decenii de la intrarea sa în monahism, nu doar în Mănăstirea Bogdana, unde a fost stareț trei decenii, ci și în Mănăstirile Cetățuia, Putna, Dragomirna, Sihastru din Vrancea, iar mai nou, cam de vreo cinci ani încoace, în ansamblul monastic, socio-caritabil din localitatea natală Ivești din județul Vaslui, în construirea căruia s-a implicat cu multă dăruire. Fără să ridic vreun fel de pretenții, aș vrea să vă spun că toate lucrările făcute de sfinția sa: paraclisul, așezământul pentru copii și cel monahal, cabinetul stomatologic și cel din incinta mănăstirii, bisericile și celelalte, toate, deopotrivă, au fost făcute în consultare cu mine, deși nu eram episcopul locului. Deși sfinția sa, cu toate insistențele noastre, nu a mai dorit să rămână în demnitatea de stareț, cerând în mod insistent retragerea, mă bucur că diriguirea celor două mănăstiri am încredințat-o ucenicilor sfinției sale: părintelui arhimandrit Irineu și stavroforei Ecaterina, care au fost dintru începuturi implicați în toate aceste importante realizări ale părintelui stareț. Contez pe experiența celor doi stareți, experiență pe care o consider nu doar un plus în împlinirea acestor nobile ascultări încredințate lor, ci și în continuarea procesului de înnoire și dezvoltare a patrimoniului celor trei așezăminte.”

Piatra de temelie a așezământului monahal închinat „Intrării în biserică a Maicii Domnului” a fost așezată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen în anul 2010, la inițiativa arhim. Iustin Dragomir, stareț al Mănăstirii Bogdana la acea vreme. Cinci ani mai târziu, la 7 noiembrie 2015, biserica mănăstirii a fost sfințită de un sobor de ierarhi condus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mănăstirea este situată în imediata apropiere a Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie”, centru care găzduiește în acest moment 135 de copii în cadrul caselor de tip familial.

Irina Ursachi