Arhimandritul Efrem Vatopedinul în vizită în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Unul dintre cei mai iubiți părinți duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe contemporane, arhimandritul Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, a ajuns în după amiaza zilei de joi, 15 iunie 2023, în Eparhia Sucevei și Rădăuților.

Delegația din Grecia, însoțită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost întâmpinată la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală, de obștea mănăstirii, condusă de arhim. Serafim Grigoraș, stareț al așezământului monahal.

Oaspeților le-a fost prezentată incinta ansamblului monastic de către arhid. Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. Au fost aduse în atenție file din istoria Bisericii „Sfântul Gheorghe” din cadrul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, date istorice cu privire la zidirea acestei ctitorii domnești și evoluția ei în timp, fiind și astăzi un monument cu o valoare spirituală, artistică și culturală deosebită.

Membrii delegației Mănăstirii „Buna Vestire” – Vatoped s-au închinat apoi la racla cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitor al Cetății Sucevei, aflată în această perioadă, datorită amplelor lucrări de restaurare a Bisericii „Sfântul Gheorghe”, în paraclisul mănăstirii.

Monahii și clericii catedralei s-au bucurat de binecuvântarea părintelui Efrem și de un cuvânt de învățătură despre darul pe care l-a făcut Dumnezeu oamenilor prin sfinții Săi, mari făcători de minuni și după mutarea la Domnul. Stareţul mănăstirii athonite, aflat pentru prima dată la Suceava, a vorbit despre viața și mucenicia Sfântului Ioan cel Nou, astăzi odorul cel mai de preț al acestor meleaguri, dar și despre importanța simțirii lui Dumnezeu și a Luminii lui Hristos, pe care fiecare a primit-o la Taina Sfântului Botez.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, obștea Mănăstirii Vatoped a primit în dar de bun venit icoana jubileu, avându-i reprezentați pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, și un pachet cu cărți tipărite la Editura Crimca a eparhiei.

Monahii athoniți au dăruit Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” o copie a Tetraevangheliarului din timpul lui Ioan al VI-lea Cantacuzino, menit să împodobească tezaurul așezământului monahal.

La ceas de priveghere, delegația din Grecia a poposit la Mănăstirea Sihăstria Putnei, loc pentru care a adus ca binecuvântare din Sfântul Munte Athos o copie după Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Paramythia, Mângâietoarea. Acest odor, provenit dintr-o frescă din secolul al XIV-lea din Mănăstirea Vatoped, amintește despre minunea pe care, prin harul lui Dumnezeu, Maica Domnului și Pruncul Iisus și-au schimbat forma feței și poziția corpului. Icoana nefăcută de mâna omenească aduce aminte despre intervenția minunată a Fecioarei Maria prin care a salvat obștea și mănăstirea de năvălirea piraților.

În sunet de clopot, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Paramythia a fost purtată în procesiune în jurul bisericii așezământului monahal, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, de către un sobor din care, alături de obște și de părintele oaspete Efrem, au făcut parte Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, și arhim. Nectarie Clinci, stareț al Sihăstriei Putnei.

Numeroși credincioși cu flori în mâini, între care și tineri ai Centrelor Eclessia ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au întâmpinat cu emoție și bucurie Icoana Maicii Domnului Mângâietoarea. Aceasta a fost așezată spre închinare în biserica mare a mănăstirii, unde a fost săvârșit un Te Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu.

A urmat cuvântul de bun venit al părintelui stareț arhim. Nectarie Clinci, în cadrul căruia a mulțumit tuturor celor care au făcut posibil ca binecuvântarea Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos să se reverse asupra așezământului monahal.

Arhim. Efrem, stareț și părinte duhovnicesc al Mănăstirii Vatoped, le-a vorbit apoi celor prezenți despre mângâierea și alinarea pe care Născătoarea de Dumnezeu le oferă sufletelor care înalță rugăciuni cu evlavie în fața Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul, precum și despre întâmplarea minunată, consemnată într-un manuscris al mănăstirii din anul 1321. Părintelui stareț de la acea vreme, Ghenadie, la 21 ianuarie, care este și data prăznuirii icoanei, i-a vorbit Maica Domnului din frescă, sfătuindu-l să nu deschidă porțile mănăstirii în acea zi, păzind astfel obștea de pirați.

Icoana Macii Domnului „Paramytia” va rămâne permanent în Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Sihăstria Putnei, alături de sfintele moaște ale Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan.

Astăzi, 16 iunie,  începând cu ora 19:00,  se va desfășura evenimentul „Cuvânt din Sfântul Munte”, conferință susținută de arhim. Efrem Vatopedinul în Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Irina Ursachi