Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul Eparhial Suceava, prin sectoarele Educațional – Teologic și Administrativ – Bisericesc, a organizat sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească, în vederea candidării pentru ocuparea, prin concurs, a unui post clerical vacant.

Examenul s-a desfășurat în perioada 27 septembrie – 4 octombrie 2021 și a fost adresat tuturor fiilor duhovnicești ai eparhiei care sunt licenţiați în teologie, specializarea teologie ortodoxă, și care au îndeplinit condițiile canonice, statutare și regulamentare bisericești în vederea înscrierii la acest concurs și, implicit, a hirotoniei.

Conform programului, între 4 august și 20 septembrie a fost perioada de informare despre Examenul de Capacitate Preoțească, cu precizarea tematicii, a bibliografiei și a calendarului, fiind depuse dosarele de înscriere de către candidați. În intervalul 21-26 septembrie a avut loc verificarea și validarea dosarelor, iar între 27-30 septembrie s-au desfășurat cele două probe (scrisă și orală) ale concursului, pentru ca astăzi, 4 octombrie, să fie afișate rezultatele finale.

Candidații au fost examinați la Centrul Eparhial Suceava de o comisie prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pentru rezolvarea subiectelor de la proba scrisă, candidații au avut la dispoziție 3 ore, iar notarea s-a făcut de către comisia de examinare pe baza baremului de notare, afișat la ieșirea de la această probă. Referitor la proba orală, aceasta s-a desfășurat în baza unei programări individuale a celor ce au fost declarați admiși la prima probă, iar subiectele propuse au vizat teme specifice din bibliografia propusă. Au fost declarați admiși candidații care au obținut minim nota 6.00 la fiecare probă și media examenului de capacitate minim 7.00.

Candidații s-au arătat mulțumiți de organizarea examenului și de subiectele primite. Redăm, în cele ce urmează, câteva păreri ale participanților la concurs:

Experiența examenului de capacitate preoțească a fost una care, pe lângă o autoevaluare și evaluare a cunoștințelor teologice necesare viitorului cleric, a reprezentat, pentru mine, un stimul spre o cercetare mai amănunțită a vieții și o oarecare conștientizare a înălțimii și responsabilității misiunii pentru care m-am pregătit. Țin să mulțumesc, în primul rând, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântarea și grija pentru toți candidații, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul pentru lămuririle, sfaturile și dragostea pe care a arătat-o pentru fiecare în parte, precum și părinților de la Centrul Eparhial care au făcut parte din organizare pentru bunătatea, îndrumarea și promptitudinea lor. În final voi lăuda, pe bună dreptate, transparența și corectitudinea comisiei de evaluare care a căutat numai slujirea Bisericii printr-o serioasă evaluare și printr-o cernere responsabilă. (Mihail Spoială)

Examenul de capacitate preoțească din toamna acestui an (2021) a fost unul onest, atât prin natura sa, dând astfel șansa unui tânăr absolvent de studii teologice să ocupe un post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cât și prin nivelul de dificultate, acesta fiind unul mediu, accesibil fiecărui candidat care a parcurs cu responsabilitate bibliografia propusă. Condițiile de desfășurare a examenului au fost optime. Cerințele au fost explicate fără echivoc, iar timpul alocat a permis tratarea subiectelor fără a resimți presiune. (Andrei Buzilă)

Arhidiaconul Ionuț Isopescu, director pentru învățământ preuniversitar din cadrul Sectorului Educațional-Teologic, a subliniat următoarele:  Mă bucură faptul că Examenul de capacitate preoțească organizat de Centrul Eparhial Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, este tratat cu tot mai multă maturitate și seriozitate de către candidații înscriși. Sesiunea de toamnă a examenului dovedește acest lucru, prin rata de promovabilitate îmbucurătoare, în progres față de sesiunile anterioare. Asta face ca efortul comisiei de organizare și evaluare să fie răsplătit printr-o mulțumire interioară, dedusă din nădejdea că prin implicarea în buna desfășurare a acestui concurs contribuim la trimiterea unor slujitori vrednici și destoinici în ogorul Domnului.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (nr. 7764/10 iulie 2013), valabilitatea examenului de capacitate preoțească pentru candidații care au obținut media peste nota 8 este de un an; pentru cei ce au obținut media peste nota 9, valabilitatea este de doi ani.

 

fotocredit: Pr. Ștefan Mihalcea