ANUNȚ Privind organizarea licitatiei de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitatiei : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisesti Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitatiei :  28.07.2022, ora 10:00

Locul desfașurării licitatiei :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitatiei :  Licitaţie publică in plic inchis

Data desfășurării și locul preselecţiei : 22-27 Iulie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitiatie, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei : zilele de 22, 25, 26 si 27 Iulie 2022

Data deschiderii plicurilor și locul : 28 Iulie, ora 10:00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti

Lista de partizi care se licitează se regăseşte anexat.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitatiei la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius