Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisești, Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitației : 09. 09. 2021, ora 9:00

Locul desfășurării licitației :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației: Licitaţie publică in plic închis

Data desfășurării și locul preselecţiei : zilele de 3, 6 si 7 Septembrie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitație, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei zilele de 3, 6 si 7 Septembrie

Data deschiderii plicurilor și locul : 9 Septembrie, ora 9 :00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius