Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP I Ilișești și UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected].

Data și ora organizării licitației :  05.11.2021, ora 9:00.

Locul desfășurării licitației: sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36.

Tipul licitației :  Licitație publică în plic închis.

Data desfășurării și locul începerii preselecției : 02 – 04 Noiembrie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenții economici vor prezenta următoarele documente: certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitație, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei :zilele de 12,13 si 15 Octombrie.

Data deschiderii plicurilor și locul : 05 Noiembrie, ora 9:00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești.

Lista de partizi care se licitează se regăsește anexat.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius