ANUNȚ privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei, nr. 36, Suceava,

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitației: 07.03.2022, ora 10:30

Locul desfașurării licitației:  OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 07.03.2022, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. În intervalul orar 9.30 – 10.15, agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, fila de CEC , alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 07.03.2022 orele 9.30 – 10.15.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, în contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius