Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitației: 14.07.2022, ora 10:00

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36 

Tipul licitatiei:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 14.07.2022, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Între orele 9.30 – 10.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC : 14.07.2022 orele 9.30 – 10.00. 

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

PartidaGrupa specieSortimentCantit.PREȚ 
(mc)PornireOferit
544 SR BarancaRășinoaseBușteni gater12.58465 
544 SR BarancaRășinoaseBile manele7.44295 
544 SR BarancaFagLemn de foc18.6320 
545 AII BarancaRășinoaseBușteni gater63.07465 
545 AII BarancaRășinoaseBile Manele28.25295 
547 SR ArinișRășinoaseBușteni gater21.03465 
547 SR ArinișRășinoaseBile manele3.02295 
547 SR ArinișFagBușteni gater11.58450 
      
Total Protopopiat Suceava : 165.57  

Licitatia se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, în contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Mariu