Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești, Str. Zamcei, nr. 36, Suceava                        Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației: 21.03.2022, ora 9:30

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 21.03.2022, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Între orele 9:00 – 09:15. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 21.03.2022 orele 9.00 – 9.15.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida Grupa specie Sortiment Cantit. PREȚ  
(mc) Pornire Oferit
528 Ig Igoaia Rășinoase Bușteni gater 35 650
539 Ig Ariniș Rășinoase Bușteni gater 40 650
Total Protopopiat Suceava 75

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, în contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius