Anunț privind organizarea licitatiei de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației: 15.02.2024, ora 09:00

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei:15.02.2024, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. între orele 08.30 și 09.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, garanție de 5% din valoarea de înscriere.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 15.02.2024 orele 08.30 – 09.00.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida Grupa specie Sortiment Cantitate PRET  
(mc) (m st) Pornire Oferit
666 SR Arinis Rasinoase Busteni gater 85.27 460
666 SR Arinis Rasinoase Bile manele 7.08 330
666 SR Arinis Fag Busteni gater 16.07 450
667 SR Brusturosu Rasinoase Busteni gater 42.5 460
667 SR Brusturosu Rasinoase Bile manele 2.79 330
667 SR Brusturosu Fag Busteni gater 27.3 450
682 SR Bahrina Fag Busteni gater 30.69 450
690 Acc I Baranca Fag Busteni gater 42.23 450
Total Protopopiat Suceava:   253.93  

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius