Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației: 22.01.2024, ora 09:00

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 22.01.2024, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36, între orele 08.30 – 09.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 22.01.2024 orele 08.30 – 09.00.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida Grupa specie Sortiment Cantit. PRET  
(mc) (m st) Pornire Oferit
666 SR Ariniș Fag + DT Lemn de foc 50 220
667 SR Brusturosu Fag + DT Lemn de foc 50 220
682 SR Bahrina Fag + DT Lemn de foc 50 220
682 SR Bahrina Fag + DT Lemn de foc 100 230
Total:     250

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius