Anunț privind organizarea licitației de prestări servicii lucrări de îngrijire a arboretelor tinere / lucrări de regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatele Suceava și Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei, nr. 36, mun. Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației:  23.02.2023, ora 10:00

Locul desfașurării licitației: sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației: negociere directă

Data desfășurării și locul preselecţiei: perioada 20 – 23 februarie a.c., sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: Certificat de atestare a  persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitiație, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei: perioada 20-23 Februarie a.c.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius