Anunț privind organizarea licitației de cesiune a dreptului de recoltare a fructelor de pădure, ciupercilor și trufelor din flora spontană din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatele Suceava și Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava
Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]
Data și ora organizării licitației : 03.06.2022, ora 10:00
Locul desfășurării licitației : sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36
Tipul licitației : Licitaţie în plic închis
Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 03.06.2022, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36, între orele 9.30 – 10.00.

Agenții economici vor prezenta următoarele documente :
– certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, din care să rezulte că societatea are ca obiect de activitate: „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”
– CUI – ul societății.
Intervalul pentru depunerea ofertei în plic: 03.06.2022 orele 9.30 – 10.00.
Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Lot Proprietar
Cantonul Denumirea produsului UM Cantitate Preț
silvic autorizată pornire
lei/kg
Lotul 1 Protopopiatul Rădăuți Hribi (Boletus edulis) kg 6400 3
1. Măgura Galbiori (Cantharellus cibarius) kg 2400 2
2. Scorbura Ghebe (Armillaria mellea) kg 1200 1
3. Straja Trufe (Tuber aestivum) kg 120 100
4. Slatina Afine (Vaccinium myrtillus) kg 4800 0,2
5. Valea M Mure (Rubus fructicosus) kg 2400 0,2
6. Glodu Zmeura (Rubus idaeus) kg 1600 0,2
Lotul 2 Protopopiatul Suceava 7. Igoaia Hribi (Boletus edulis) kg 9600 3
8. Baranca Galbiori (Cantharellus cibarius) kg 3600 2
9. Bahrina Ghebe (Armillaria mellea) kg 1800 1
10. Ariniș Trufe (Tuber aestivum) kg 180 100
11. Voroneț Afine (Vaccinium myrtillus) kg 7200 0,2
12. Slătioara Mure (Rubus fructicosus) kg 3600 0,2
13. Brusturosu Zmeura (Rubus idaeus) kg 2400 0,2